Nieśmiałość. - Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN "WOM" w

Transkrypt

Nieśmiałość. - Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN "WOM" w
NIEŚMIAŁOŚĆ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
sporządzone w oparciu o zbiory (książki, czasopisma) zgromadzone
w Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu
Czasopisma:
1. Dać szansę nieśmiałemu / Joanna Czech // Gazeta Szkolna. – 2004, nr 4, dod. s. [I], IX
2. Dzieci nieśmiałe : (inspirowanie do działania metodą story-line) / Bożena Ogińska //
Nowa Szkoła. – 2008, nr 7, s. 60-61
3. Dziecko nieśmiałe w szkole / Magdalena Umecka // Problemy OpiekuńczoWychowawcze. – 2008, nr 10, s. 22-27
4. Emocjonalno-rodzinne uwarunkowania agresji i nieśmiałości młodzieży / Danuta
Borecka-Biernat // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 1, dod. s.(2)-(5)
5. Jak uczyć dziecko pewności siebie? / Agnieszka Gromelska // Problemy OpiekuńczoWychowawcze. – 2009, nr 10, s. 18-21
6. Lęk a zachowanie nieśmiałe nastolatków w sytuacji ekspozycji społecznej / Danuta
Borecka-Biernat // Psychologia Wychowawcza. – 1996, nr 5, s.418-426
7. Nieśmiali są wśród nas / Krystyna Budzianowski // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 14, s. 23
8. Nieśmiałość - jak uczyć dziecko pewności siebie? / Agnieszka Gromelska // Życie Szkoły.
– 2009, nr 7, s. 19-22
9. Nieśmiałość dziecka / Mariola Ciebiada-Delhasse // Wychowanie w Przedszkolu. – 1987,
nr 10, s. 588-591
10. Oblicza nieśmiałości a płeć biologiczna i psychologiczna / Eugenia Mandal // Kwartalnik
Pedagogiczny. – 2002, nr 3/4, s. 113-129
11. Odporność na stres u dzieci przystosowanych społecznie i u dzieci nieśmiałych / Barbara
Harwas-Napierała // Psychologia Wychowawcza. – 1974, nr 2, s. 226-233
Oprac. Małgorzata Goinda – nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej
RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu
1
12. Osłabić lęk, przełamać samotność / Marzena Sekutowska // Problemy OpiekuńczoWychowawcze. – 1997, nr 7, s. 28-29
13. Osobowościowe podstawy syndromu nieśmiałości / Maria Tyszkowa // Psychologia
Wychowawcza. – 1978, nr 3, s. [230]-242
14. Oswoić nieśmiałość / Małgorzata Koźlak // Nowe w Szkole. – 2003, nr 2, s. 20-21, 22
15. Rola czynników emocjonalno-rodzinnych w rozwoju nieśmiałości młodzieży / Danuta
Borecka-Biernat // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 1998, nr 2, s. 10-16
16. Styl wychowania w rodzinie a nieśmiałość publiczna w średnim wieku szkolnym / Danuta
Borecka-Biernat // Problemy Rodziny. – 1991, nr 1, s. 21-30
17. Środowiskowe uwarunkowania syndromu nieśmiałości / Krystyna Pluta // Kwartalnik
Pedagogiczny. – 1979, nr 3, s [130]-136
18. Zachowania dzieci nieśmiałych w sytuacji społecznej ekspozycji / Danuta BoreckaBiernat // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1994, nr 2, s. 15-19
Książki:
19. Nieśmiałość : co to jest ? : jak sobie z nią radzić ? / Philip Zimbardo. – Warszawa :
Wydaw. Naukowe PWN, 1994
20. Nieśmiałość dziecka / Barbara Harwas-Napierała. – Poznań : Wydaw. Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1979
Oprac. Małgorzata Goinda – nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej
RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu
2

Podobne dokumenty