ZDYWERSYFIKOWANY PORTFEL

Transkrypt

ZDYWERSYFIKOWANY PORTFEL
GAZETA INWESTYCYJNA
nr indeksu 242187
AKTUALNOŚCI
A może hotel? – str. 24
Rynek biur na wynajem w wielu miejscach jest aktualnie
przesycony, podobnie sytuacja wygląda z powierzchniami
handlowymi. Inwestorzy i deweloperzy coraz częściej zadają
sobie pytanie – a może hotel?
nr 5 (100) Maj 2015
cena 10,00 zł (w tym VAT 8%)
AKTUALNOŚCI
ARCHITEKTURA
ARCHITEKTURA
Gambit transatlantycki – str. 35 Stara-nowa biblioteka – str. 46 One World Trade Center – str. 50
Negocjacje między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi
w sprawie zawarcia transatlantyckiej umowy handlowej
są od początku ich trwania poddawane dużej krytyce. Praktycznie
każda grupa interesów dostrzega coraz większe zagrożenie.
Kiedy w 1829 r. hrabia Raczyński w ufundowanym przez siebie
budynku otworzył bibliotekę publiczną, nie zdawał sobie jeszcze
sprawy, że już wkrótce po brzegi wypełni się ona zbiorami,
a księgozbiór będzie trzeba podzielić pomiędzy pomniejsze filie.
One World Trade Center to symbol odrodzenia nie tylko Nowego
Jorku, ale całych Stanów Zjednoczonych po atakach terrorystycznych,
do których doszło 11 września 2001 roku.
ZDYWERSYFIKOWANY PORTFEL
ISSN 1897-4694
STANOWI NASZĄ SIŁĘ
Magdalena Kowalewska, IMMOFINANZ Group

Podobne dokumenty