Nr 10/2015 - Urząd Gminy Bolesław

Transkrypt

Nr 10/2015 - Urząd Gminy Bolesław
Informacyjny Miesięcznik Samorządowy
Nr 10/2015 (169)
Listopad 2015
Egzemplarz bezpłatny
ISSN 1507-885X
Wszystkim górnikom
i ich rodzinom składamy
najserdeczniejsze życzenia zdrowia
i zawodowej pomyślności.
2
11 listopada w Bolesławiu
FOTORELACJA
czytaj na str. 3
3
11
11 listopada w Bolesławiu
listopada 2015 roku to 97. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe
w ciągu roku. Jest obchodzone dla upamiętnienia dnia, w którym Polska
odrodziła się po 123 latach niewoli.
To właśnie 11 listopada 1918 r., po 123 latach zaborów, nasz kraj znów
pojawił się na mapie Europy. Wspomnianego dnia, słynny polski przywódca i działacz niepodległościowy Józef Piłsudski, został Naczelnym
Dowódcą Wojsk Polskich, a przebywające na naszych ziemiach oddziały
obcych żołnierzy, zaczęły się z nich wycofywać. Ponownie mogliśmy
zacząć się cieszyć ze swojego własnego domu – Polski, która przez wiele
lat zawłaszczona była przez Rosję, Prusy i Austrię.
Pamiętajmy,iż niepodległość i wolność nie są dane raz na zawsze, one
są dla nas zobowiązaniem.
Dla wielu Polaków, także mieszkańców Gminy Bolesław to czas
zadumy nad historią i okazja do wyrażania uczuć patriotycznych.
Od kilku lat gromadzimy się w miejscu szczególnym -bolesławskim
parku ,gdzie znajduje się Pomnik Wolności, będący wyrazem pamięci
bohaterów gminy Bolesław,walczących i poległych w walkach o niepodległość ojczyzny w latach 1914-1920.
Do zebranych przemówił Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński.
Został odczytany list Marszałka Wojewódzkiego Jacka Krupy skierowany do Wójta Krzysztofa Dudzińskiego, Przewodniczącej Ewy Dychtoń.
„Szanowny Panie Wójcie! Szanowna Pani Przewodnicząca!
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczyste obchody 97. rocznicy
odzyskania Niepodległości.(...) Życzę ,aby obchody Święta Niepodległości
w Gminie Bolesław stały się ważną i pouczającą lekcją historii dla lokalnej
społeczności, bowiem takie wydarzenia są nie tylko ważnym elementem
utrwalenia naszej wspólnej pamięci ale i budowania więzi wokół spraw
najważniejszych, fundamentalnych,tworzących naszą tożsamość.
Raz jeszcze dziękuję za zaproszenie, proszę o przyjęcie podziękowań
za wkład w kultywowaniu tradycji obchodów Święta Niepodległości.
Życzę, aby pamięć o przeszłości wzmocniła naszą wolę kontynuacji tego,
co dla Narodu i Polski najpotrzebniejsze. Proszę także o przekazanie
podziękowań Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu współorganizatorowi uroczystości.”
Przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem.Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe oraz Orkiestra Dęta ZGH “Bolesław” w Bukownie
pod batutą pana Jerzego Sojki.
Dalsza część uroczystości odbyła się w bolesławski dworze,gdzie
wystąpił chór Kantare,działający przy Centrum Kultury w Bolesławiu.
Potem był czas na program artystyczny przygotowany gimnazjalistów
z Publicznego Gimnazjum im. Komisji Edukacji Narodowej w Bolesławiu
pod kierunkiem Anety Pomiernej i Eweliny Kulig.
Miłym akcentem dnia była żołnierska grochówka przygotowana przez
panie z Koła Gospodyń Wiejskich Bolesław-Hutki.
BBB
na dobry początek - akademia malucha!
Udało się! Już w styczniu w bolesławskim Centrum Kultury ruszy Akademia Malucha! Będzie to możliwe dzięki dotacji, jaką otrzymamy z Fundacji
BGK w ramach programu „Na dobry początek!”. Na realizację programu
otrzymamy 10 tys. zł! Większość środków przeznaczymy na doposażenie
naszego Centrum w materiały do zajęć i zabaw z dziećmi.
Nasze Centrum Kultury już nieraz sięgało po środki zewnętrzne na
lokalne programy, jednak po raz pierwszy wystartowaliśmy w konkursie
organizowanym przez fundację. Nie było łatwo. Fundacja BGK organizuje
konkurs „Na dobry początek” już po raz ósmy, a to oznaczało, że konkurencja będzie duża. Do fundacji wpłynęła rekordowa liczba 742 wniosków.
O do�inansowanie ubiegały się: biblioteki (137 wniosków), fundacje (83),
instytucje kultury (211) i stowarzyszenia (311). Każdy mógł wnioskować
o wsparcie od 3 do 10 tys. zł. Organizatorzy najwyżej oceniali projekty, które
wykorzystują nowatorskie metody pracy z dziećmi i lokalne zasoby,
angażują rodziców i instytucje partnerskie, tworząc inspirujące otoczenie do rozwoju dzieci.
Z tym większą satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że wśród zaledwie 50 wyróżnionych projektów, jest również nasza Akademia
Malucha, która w dodatku otrzyma pełne do�inansowanie, o jakie
się staraliśmy czyli – 10 tys. zł! Środki te tra�ią do nas jeszcze w tym roku,
po podpisaniu umowy z organizatorem konkursu, a od stycznia ruszy nasza
Akademia. Będą to cykliczne zajęcia muzyczno-ruchowe dla najmłodszych
dzieci i ich rodziców, wzbogacone warsztatami twórczymi i imprezami integracyjnymi. Szczegółowy plan zajęć opublikujemy po podpisaniu umowy.
Założeniem programu „Na dobry początek” jest wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci z miejscowości do 20 tys. mieszkańców. Doceniono
projekty, które wspierają społeczność lokalną w tworzeniu inspirującego
otoczenia do rozwoju dzieci w wieku 2-8 lat. Projekt Akademii Malucha
powstał z myślą o najmłodszych mieszkańcach bolesławskich sołectw, dla
których na terenie naszej gminy nie ma żadnej oferty zajęć wspomagających rozwój intelektualny, społeczny i artystyczny, szczególnie zaś dzieci
nieuczęszczających do przedszkola czy żłobka. Dzięki dotacji Fundacji
BGK umożliwimy im udział w zajęciach muzycznych, ruchowych i teatralnych. Dzieci wraz z rodzicami będą poznawać tradycje regionu, a podczas
zajęć w terenie, poznają miejsca w naszej gminie, w których można aktywnie i rodzinnie spędzić czas wolny. Odbędą się także warsztaty z rękodzieła i wyjazd do pracowni ceramicznej.
Wykorzystamy też innowacyjne metody pracy z dziećmi – szczególne
miejsce zajmować będą zajęcia ruchowe metodą ruchu rozwijającego.
Wykorzystamy też doświadczenia zdobyte podczas zorganizowanego
przez Fundację szkolenia, w którym weźmie udział instruktor naszego
Centrum. Szkolenie, które odbędzie się w grudniu w Warszawie obejmuje metody integracyjne w pracy z grupą i działania animacyjne
inspirowane pedagogiką zabawy z elementami dramy, plastyki, tańca
i treningu twórczości. Wszystko po to, aby nasze Centrum Kultury
mogło stworzyć atrakcyjną ofertę zajęć dla kolejnej grupy wiekowej.
Iwona Pilarz
Z głębokim żalem pożegnaliśmy Naszego wieloletniego Prezesa
Ś†P
Red. ZDZISŁAWA SROKĘ
Zawsze będziemy pamiętać o Jego pomocy i wsparciu.
Zdzisław Sroka (1933 – 2015) był twórcą i redaktorem naczelnym Naszej Gazety
– pierwszej w Polsce niezależnej gazety wiejskiej, która ukazywała się od 1989 roku,
a adresowana była do mieszkańców gminy Gdów i okolicznych gmin.
Największe sukcesy osiągnął jako prezes i założyciel Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.
Rodzinie i przyjaciołom Zmarłego składamy najszczersze kondolencje.
Cześć Jego Pamięci!
4
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz do oddania w najem
Wójt Gminy Bolesław
informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy oraz do oddania w najem.
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław:
dzierżawa - pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 227,
najem - pok. nr 4 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 114.
KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2015
Gminna Biblioteka Publiczna im. Waśniewskich w Bolesławiu we
wrześniu złożyła wniosek do projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015”, którego celem jest podniesienie standardu bibliotek publicznych z całej Polski poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z zasobów
cyfrowych, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online.
30 października Instytut Książki ogłosił listę beneficjętów, którym
przyznano dotację. Gminna Biblioteka Publiczna im. Waśniewskich
w Bolesławiu otrzymała w ramach projektu dofinansowanie w wysokości
28 400 zł. Projekt po podpisaniu Umowy będzie realizowany w grudniu
br.
http://www.instytutksiazki.pl/upload/Files/Wyniki_Kraszewski_2015_-_beneficjenci.pdf
Informacja dla Par obchodzących w 2016 roku
Jubileusz 50 – lecia i 60 - lecia pożycia małżeńskiego …
Zgodnie z przyjętą tradycją Urząd Stanu Cywilnego w Bolesławiu będzie organizował uroczystość nadania przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Zapraszam Dostojnych Jubilatów –
mieszkańców Gminy Bolesław, którzy w 2016 r. obchodzić będą 50 – tą i 60 – tą rocznicę pożycia małżeńskiego do
zgłaszania się w USC / pokój nr 5 / do dnia 12 lutego 2016 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy.
Jubilatów obchodzących 50 – tą rocznicę pożycia małżeńskiego proszę o przyniesienie dokumentów tożsamości w celu
wypełnienia stosownych dokumentów.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
/-/ Elżbieta Kubańska
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka to bezpłatna, działająca całodobowo telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży.
Specyfiką Dziecięcego Telefonu Zaufania jest jego dwoisty charakter z jednej strony jest to telefon zaufania, z drugiej pełni on również rolę telefonu
interwencyjnego.
Psycholodzy, pedagodzy, prawnicy udzielają niezbędnego wsparcia
wszystkim dzwoniącym dzieciom. Pod numer interwencyjny osoby dorosłe mogą zgłaszać problemy dzieci lub rażące zaniedbania względem nich.
Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15
do 20.00. Każdy, kto zadzwoni po godzinie 20.00 lub w dni wolne od
pracy może przedstawić swój problem i zostawić numer kontaktowy.
Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.
Do dziecięcego telefonu zaufania najczęściej zgłaszane są sprawy dotyczące przemocy, problemów emocjonalnych, w relacjach rówieśniczych,
szkolnych i rodzinnych oraz wynikających z okresu dorastania. Zespół
Dziecięcego Telefonu Zaufania prowadzi także edukację upowszechniającą
prawa dziecka poprzez spotkania oraz zajęcia edukacyjne.
Umiejscowienie Dziecięcego Telefonu Zaufania w strukturach Biura
Rzecznika Praw Dziecka umożliwia jego konsultantom możliwość zajmowania się problemem, monitorowanie sytuacji oraz organizowanie dalszej
pomocy w oparciu o współpracę z wieloma instytucjami.
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka swoją działalność
rozpoczął 20 listopada 2008 roku, był tym samym pierwszą zrealizowaną
inicjatywą Marka Michalaka po objęciu urzędu Rzecznika Praw Dziecka.
Telekomunikacja Polska jako operator telekomunikacyjny i firma
zaangażowana społecznie w pomoc dzieciom zdecydowała się wspomóc
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Dzięki tej współpracy wszyscy dzwoniący pod numer telefonu zaufania nie ponoszą żadnych kosztów. Numer 800 12 12 12 został udostępniony na zasadach
niekomercyjnych.
5
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU
– AUTOBUSU MARKI TOYOTA O NUMERZE REJESTRACYJNYM KOL 1F70
Wójt Gminy Bolesław ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu – autobusu marki Toyota Caetano Optimo III ETP 24A
o numerze rejestracyjnym KOL 1F70.
1. Nazwa i siedziba:
Urząd Gminy Bolesław ul. Główna 58, 32 – 329 Bolesław
NIP Gminy 6371997976
Telefon - 326424501
Fax – 326424801
e-mail [email protected]
2. Samochód można oglądać w siedzibie OSP w Laskach po uprzednim
uzgodnieniu telefonicznym – do dnia 11.12.2015 r. do godziny 14.00 .
3. Osobą w zakresie udostępniania przedmiotu przetargu oraz informacji dotyczącej stanu technicznego jest Tomasz Kalembka tel. 326424501.
4. Przedmiot sprzedaży:
1) marka, typ pojazdu - Toyota Caetano Optimo III ETP 24A
2) numer rejestracyjny - KOL 1F70
3) właściciel pojazdu - Gmina Bolesław
4) rok produkcji - 1995
5) data ważności badania technicznego – 29.12.2015
6) odczytany stan licznika – 410006 km
7) pojemność silnika – 4164 ccm
8) data pierwszej rejestracji – 20 październik 1995 r.
9) kolor nadwozia: żółty.
5. Minimalna kwota sprzedaży: 37 000,00. zł.
6. Pisemna oferta powinna zawierać:
a) dane oferenta:
- osoby fizyczne (imię i nazwisko dokładny adres zamieszkania ,
telefon),
- pozostałe osoby (nazwa dokładny adres , telefon, pełnomocnictwo do
podpisania oferty udzielone przez osoby upoważnione).
b) oferowaną cenę ze sposobem zapłaty określonym jako przelew na
rachunek bankowy Gminy Bolesław,
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,
d) datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej.
7. Oferta zostanie odrzucona jeżeli zostanie złożona po terminie oraz
w przypadku gdy dokumenty ofertowe są niekompletne, nieczytelne lub
budzą wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania
jej za nową ofertę.
8. Oferty należy składać w siedzibie sprzedającego - Urząd Gminy Bolesław w Sekretariacie - pok. Nr 15 do dnia 14 grudnia 2015 r. do godz.
10.30 w zamkniętej kopercie, na której winno być napisane „OFERTA NA
ZAKUP SAMOCHODU-AUTOBUSU”.
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 grudnia 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Bolesławiu pokój Nr 22.
10. Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena - 100%.
11. Kwota wadium w wysokości 1850.00 (słownie: jeden tysiąc osiemset
pięćdziesiąt złotych) należy wpłacić do dnia 10 grudnia 2015 r. na rachunek bankowy Gminy Bolesław o nr 68 1240 4748 1111 0000 4877 8530
z adnotacją „Sprzedaż Autobusu”.
12. Podmiot wyłoniony w przetargu zostanie zaproszony do podpisania umowy w Urzędzie Gminy Bolesław w terminie określonym przez
sprzedającego.
13. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy.
14. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po zawarciu umowy sprzedaży i zapłaceniu całej kwoty nabycia.
15. Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie opublikowane na stronie BIP
Urzędu Gminy Bolesław oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bolesław. Oferenci biorący udział w przetargu o jego wyniku
zostaną powiadomieni pisemnie.
16. Zastrzega się prawo rezygnacji ze sprzedaży (odwołania, unieważnienia) bez podania przyczyny.
PRÓBNA EWAKUACJA
W czwartek, 8 października 2015 r., w naszej szkole miała miejsce
próbna ewakuacja, której celem było nabywanie przez dzieci umiejętności
właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia. O godzinie 10 zabrzmiał
dzwonek wzywający do ewakuacji. Uczniowie z nauczycielami oraz
wszystkimi pracownikami szkoły, zachowując środki bezpieczeństwa,
szybko i sprawnie opuścili zagrożony teren, udając się w wyznaczone
miejsce zbiórki, którym było szkolne boisko. Nie było paniki. Wszystko
odbywało się sprawnie i zgodnie w obowiązującymi zasadami. W ewakuacji wzięły udział jednostki OSP w Bolesławiu i Podlipiu. Strażacy sprawnie przystąpili do zabezpieczenia zagrożonych miejsc, bardzo szybko
odnaleźli „poszkodowanego”. Nasi uczniowie byli pod wrażeniem ich
umiejętności. Cała akcja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń. Na szczęście
były to tylko ćwiczenia.
Szkoła Podstawowa w Bolesławiu
6
Gminny Konkurs
Kolęd i Pastorałek
Centrum Kultury w Bolesławiu od lat propagujemy wspólne śpiewanie kolęd, starając się kultywować polską tradycję a także propagować
muzykę wśród amatorów, przygotowywać nasze dzieci i młodzież do
aktywnego uczestnictwa w kulturze.
Czekamy na młodych wykonawców z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Każdy z uczestników ma za zadanie przygotować
jeden utwór. Może to być tradycyjna kolęda lub pastorałka - zarówno
z tych najpopularniejszych, jak i zupełnie nieznanych.
Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do 11 grudnia 2015 roku.
Mikołajkowo i na luzie
Mały Giovani, który jest synem szefa sycylijskiej mafii pisze list do
św. Mikołaja:
- „Mikołaju! Jak z pewnością wiesz, przez cały rok byłem grzeczny
i sprawiłbyś mi wielką przyjemnosć przynosząc kolejkę elektryczną”.
W tym momencie koło pokoju chłopca przechodzi ojciec, więc mały
Giovani zaczyna pisać list od nowa:
- „Mikołaju, byłem grzeczny, więc przynieś mi dwie kolejki
elektryczne”.
Ojciec chłopca wchodzi do środka z kilkoma mafiozami, więc Giovani
zaczyna pisać list po raz trzeci:
- „Mikołaju, jeśli chcesz jeszcze kiedykolwiek zobaczyć swoją matkę...”
*
Jak nazywa się żona św. Mikołaja?
- Merry Christmas.
*
LIST DO ŚW. MIKOŁAJA:
„Święty Mikołaju! Ponieważ mam małe kieszonkowe, włóż mi pod
poduszkę bębenek, trąbkę i pistolet na kapiszony. Dzięki temu dziadek będzie mi płacił za to, że nie zagram na bębenku, narzeczony
mojej siostry za to, że nie zatrąbię, kiedy oni się całują, a moja babcia, która ma słabe serce, za to, że nie będę jej straszyć wystrzałami
z pistoletu.
Jasio”.
*
Święty Mikołaj siedzi nad przeręblą trzymając w ręku wędkę. Podchodzi do niego Jasi i pyta:
- Łowi pan ryby?
- Nie, prezenty.
Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia można pobrać na naszej
stronie internetowej: http://www.gminaboleslaw.pl/index.php…
Cieszy fakt, że tuż przed świętami Bożego Narodzenia będzie
szansa przypomnieć sobie najpiękniejsze kolędy, pastorałki ...
Barbórkowa tradycja
ciągle żywa....
Czwartego grudnia górnicy wychodzą z kopalni, zakładają swoje
galowe mundury oraz czarne czako z pióropuszem. Tego dnia jest
ich wielkie święto – Barbórka. Dzień Górnika to tradycyjne święto
polskie obchodzone także przez przez osoby wykonujące zawody
związane z poszukiwaniem innych paliw kopalnych i geologów.
*
Górnikom, pracownikom kopalni, z okazji barbórkowego święta
życzymy wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w ich ciężkiej pracy.
W prezencie poniższe :Górnicze przysłowia
„Barbara święta o górnikach pamięta.”
„Gdy górnik pracuje w nocy, to mu święta Barbórka stoi przy pomocy.”
„Kto w Barbórka nie pije, tego w grubie zabije.”
„Kto na dole pracuje, ten się dobrze czuje.”
„Uważaj wole, boś na dole.”
„Będzie z ciebie górnik jak z diabła organista.”
„Z ciebie górnik jak z kozy ogrodnik.”
„Górnik bez ślepra to jak baba bez chłopa.”
„Górnik chłop morowy, do wszystkiego gotowy.”
„Górnik na dole, chlyb na stole.”
„Górnik ma czarną skórę, ale złote serce.”
„Na czwartego grudnia wyjdzie wódki studnia.”
„Hajer to jest tako dupa, co narobi wonglo kupa.”
„Kto pod ziemią pracuje, temu forsa suje.”
„Kto nie chce ojca, matki słuchać, bydzie musioł
skóry słuchać.”
„Franek, trzymej ściana, jo leca po premija.”
„Gdzie się węgiel sypie, tam dobrze słychać.”
BBB
7
BATE dwukrotnie lepsze od Orbity
Mecze godne jubileuszu!
3:4 w Bolesławiu i 0:1 w Bukownie uległa Orbita białoruskiej drużynie BATE Borysow, z którą zmierzyła się z okazji obchodów swojego
pięciolecia. Oba spotkania były znakomitą reklamą dziecięcego futbolu.
Do pierwszej konfrontacji Orbity z BATE doszło na orliku Bolesławiu.
Chyba jeszcze nigdy ten obiekt nie zgromadził tak licznej widowni jak
w poniedziałkowy wieczór 26-ego października. Wypełniona trybuna,
a do tego wielu widzów wokół całego ogrodzenia boiska było świadkami
widowiska naprawdę znakomitego i do samego końca trzymającego
w napięciu. W blasku jupiterów, po odegraniu hymnów państwowych
zaczęło się jak u Hitchcocka. Od trzęsienia ziemi, a potem napięcie tylko
rosło. Od pierwszego gwizdka sędziego minęło raptem kilka sekund,
nie wszyscy widzowie zdążyli zająć swoje miejsca, gdy Mateusz Macek
wykorzystał zawahanie defensywy gości i pierwszym strzałem w meczu
dał Orbicie prowadzenie. Gospodarze złapali wiatr w żagle i grali jak
natchnieni. Szybko, pomysłowo, z polotem. Goście ani myśleli jednak im
ustępować. Akcja za akcje, okazja za okazje, kapitalne parady w bramce
Piotrka Trepki i Arsena Skopca. Wynik ciągle się jednak nie zmieniał. Pięć
minut przed przerwą goście jednak trafili, ale gdy wszyscy byli już przekonani, że do przerwy będzie remis Mateusz Macek znów znalazł drogę
do siatki i to Orbita schodziła do szatni z prowadzeniem 2:1.
Tak jak pierwsza połowa znakomicie zaczęła się dla gospodarzy tak
druga dla BATE. Wkrótce po wznowieniu było 2:2, a niedługo potem 2:3.
Widać było, że gospodarzy dopadł mały kryzys, odezwała się szczuplejsza kadra. Goście zmieniali szóstkami, gospodarze – osłabieni dodatkowo
brakiem chorego lidera Dominika Sambora – mogli to robić jedynie pojedynczo. BATE zdominowało grę w tej fazie, ale po 10-ciu minutach głębokiej defensywy Orbita wróciła do gry. Gdy jednak było blisko wyrównania
kapitalną indywidualną akcją popisał się kapitan BATE Anton Tarusow
i jego zespół prowadził już 4:2. Orbita nie poddała się jednak do końca.
Kuba Kujawski w końcu znalazł lukę w defensywie gości i było 3:4.
Do końca pięć minut, kibice zagrzewali do walki, było bardzo blisko, ale
po rzucie wolnym Kujawski trafił tylko w słupek. W ostatniej akcji goście
mieli jeszcze karnego, ale trafili w poprzeczkę.
Czwartkowy mecz na dużym boisku w Bukownie miał już charakter
bardziej przyjacielski. Był może mniej emocjonujący, ale na pewno nie
gorszy. Ilość sytuacji obu stron porównywalna, ale ten jeden, jedyny raz
trafiło BATE. Pięć minut po pauzie Iwan Szubin uderzył głową tak, że
wielu seniorów mogłoby się uczyć. Orbita mimo wielu szans odpowiedzieć nie zdołała i BATE wygrało ten mecz 1:0.
Trzeba dodać, że kibicami i patronami imiennymi na obydwu meczach
byli włodarze gmin, w których Orbita się przed pięciu laty rodziła. W Bolesławiu wójt Krzysztof Dudziński, w Bukownie burmistrz Mirosław Gajdziszewski. Obaj chwalili poziom i zaangażowanie uczestników.
- Brzmi to może nieco paradoksalnie, ale choć dwa razy przegraliśmy
z BATE jesteśmy z tych konfrontacji bardzo zadowoleni – mówi prezes
Orbity Jarosław Tomczyk. – Cieszymy się po pierwsze z tego, że udało
nam się zrealizować pomysł, który wydawał się tym z gatunku nierealnych. Na nasz jubileusz przyjechała drużyna jednego z najlepszych klubów
Europy Wschodniej, regularnego uczestnika fazy grupowej Ligi Mistrzów.
Nasi rywale w Borysowie we wtorek wyprowadzali na boisko piłkarzy swojego klubu i słynnej Barcelony, a kilka dni później grali przeciwko nam. Po
drugie zaś okazaliśmy się absolutnie godnym rywalem dla tak znakomitego
przeciwnika i utwierdziliśmy się w przekonaniu, że mamy w Orbicie adeptów futbolu, którzy są w stanie wspiąć się na poziom europejski. A przecież
zawsze odważnie powtarzaliśmy, że pod względem talentu chłopcy z Ziemi
Olkuskiej niczym nie różnią się od tych z Barcelony, Londynu, Warszawy czy
w tym wypadku Mińska. Trzeba im tylko stworzyć odpowiednie warunki
i odpowiednio pracować. Ich postawa to najlepsza nagroda za pracę jaką
przez minione pięć lat wykonaliśmy i motywacja na przyszłość.
Zespół BATE przebywał w Bukownie przez tydzień mieszkając w hotelu
TRAMP i trenując na obiektach MOSiR. W trakcie pobytu w Polsce BATE
rozegrało jeszcze dwa spotkania. W Krakowie uległo 1:2 Wiśle, w Warszawie 2:2 zremisowało z Legią.
MECZE Z OKAZJI JUBILEUSZU 5-CIO LECIA ORBITY
26.10.2015 Bolesław, orlik
ORBITA – BATE Borysow 3:4 (2:1)
Bramki: Macek 2, Kujawski – Furs 2, Błocki, Tarusow
Orbita 2004: Piotr Trepka– Jakub Graja, Szymon Barczyk, Kacper Zmysło, Mateusz Macek, Jakub Kujawski, Kacper Pietrzyk oraz Jakub Sasin,
Mateusz Łukjan, Kacper Jaworecki, nieobecni Dominik Sambor, Adrian
Szeliga, trener: Mateusz Lato, kierownik drużyny: Tomasz Kujawski.
BATE 2004: Arsenij Skopiec – Iwan Szubin, Aleksandr Martynow,
Anton Tarusow, Jarosław Pisziaka, Nikita Aleksiejenka, Arsenij Błocki,
Wadim Kisielow, Hleb Kućko, Fiedor Fotćenkow, Władysłąw Grihutik,
Daniła Rybin, Igor Furs, Anton Oliencewicz, Timofiej Szarkowskij, trener:
Aleksandr Michajłow, kierownik drużyny: Wiktor Kisielow.
29.10.2015 Bukowno, stadion MOSiR
ORBITA – BATE Borysow 0:1 (0:0)
Bramka: Szubin
Orbita: Kacper Sadzawicki– Jakub Kujawski, Szymon Barczyk, Kacper
Zmysło, Mateusz Macek, Szymon Nocoń, Kacper Pietrzyk, Jakub Banasik,
Filip Kwinta, Radosław Dutka, Stanisław Mosur, Michał Szatan, Michał
Dziechciowski, Filip Molęda, trener: Radim Zouhar, kierownik drużyny:
Jolanta Hajduk.
BATE: Arsenij Skopiec – Iwan Szubin, Aleksandr Martynow, Anton Tarusow, Jarosław Pisziaka, Nikita Aleksiejenka, Arsenij Błocki, Wadim Kisielow, Hleb Kućko, Fiedor Fotćenkow, Władysłąw Grihutik, Daniła Rybin,
Igor Furs, Anton Oliencewicz, Timofiej Szarkowskij, trener: Aleksandr
Michajłow, kierownik drużyny: Wiktor Kisielow.
Iwona Pilarz
8
Odtworzyć klimaty sprzed lat...
O Projekcie KGW Bolesław realizowanym we współpracy z Centrum
Kultury w Bolesławiu, współfinansowanym przez Stowarzyszenie Forum
Oświatowe Klucze - Działaj Lokalnie
Z Małgorzatą Czubajewską rozmawia Beata Bazan-Bagrowska
-Pani Małgosiu w bolesławskim budynku remizy OSP wiele się dzieje
i to w duchu najprawdziwszej tradycji...
-Tak. Tegoroczny projekt „Kultywujemy Tradycje” to już trzeci nasz
udział w projektach w ramach programu Działaj Lokalnie. Dzięki Kołu
Gospodyń Wiejskich w Bolesławiu i Fundacji Działaj Lokalnie udało nam
się odtworzyć regionalne klimaty sprzed lat!
-Może czas na trochę historii?
-Zgadza się. Poprzednie dwa były w pierwszych latach reaktywacji naszego koła i pisałam je razem z nasza Panią wice wójt Krysią
Kowalewską.
-A potem?
-Potem była przerwa i jak ogłoszono tegoroczna edycję i po roboczym spotkaniu z organizatorkami z Forum Oświatowego z Klucz
postanowiłam zmierzyć się z zadaniem.
-Pani Małgosiu! Skąd pomysł?
-Pomysł krążył mi po głowie już od dawna.
-W pierwotnym zamiarze miał być projekt po tytułem „Ocalić od
zapomnienia”.
-Jak miał wyglądać motyw przewodni?
-Głównym tematem było zebrać , wypożyczyć od mieszkańców Bolesławia przedmioty codziennego użytku, które poszły w zapomnienie.
-Jakie to miały być rzeczy?
-Dokładnie takie takie przedmioty , które dzisiaj już nie maja zastosowania a jeszcze kilkanaście lat temu były w codziennym użytku.
Zamiar był taki, by zebrane przedmioty przedstawić naszym najmłodszym i pokazać do czego służyły. Efektem projektu miała być wystawa,
czy nawet jakaś izba zbiorów w szkole, remizie czy Centrum Kultury.
Sam pomysł był aprobowany przez moje koleżanki, nasz Wójt chciał
pokazać narzędzia stolarskie, były pierwsze rozmowy z mieszkańcami
chętnymi udostępnić swoje pamiątki rodzinne.
- Czy wszystko szło „jak po maśle”?
- Projekt napisałam tak w 70% i zaczęły się schody, bo przedmioty należałoby przechowywać w jakiś gablotach, osobowość
prawna do lokalu nie była ustalona. Po prostu taki pomysł nie zostanie zrealizowany w ciągu miesiąca . Już byłam zasmucona, ze nic
z tego nie będzie.
- W takich chwilach nie pozostaje nic innego jak liczyć na jakąś
pomocną dłoń...
- Tak. W święto naszej Gminy, czyli na dzień przed terminem oddania wniosku z pomocą przyszła dyrektor Centrum Kultury Barbara
Rzońca.
-?
- W następny dzień spotkałyśmy się i napisany wniosek został zmodernizowany. Zrezygnowałyśmy ze zbierania rzeczy, takich jak: motyki,
kosy, sierpy, szatkownice itp. Pozostały same obrzędy i zwyczaje.
-To był taki przełomowy moment?
-Tak. Wybrane zostały czynności kobiece związane z pracami w
gospodarstwach na naszym terenie.
-Skąd taka właśnie decyzja?
- Mam już trochę lat, pochodzę z gospodarskiej rodziny i doskonale
pamiętam jak wyglądało życie, jakie prace wykonywały moje babcie,
mama, sąsiadki. Wstępnie napisany projekt został zmodernizowany
i bodajże około godziny 20.00 w niedzielę po święcie gminy został
wysłany do organizatora.
- Jakie były owoce powyższego?
- Projekt został zakwalifikowany i nagrodzony kwotą 5 000 zł.
- Gratuluję. Jaka była dalsza część planu?
- Potem było już z górki. W kole jest nas na tyle dużo i pracujemy
z takim zapałem, że wszystko poszło gładko. Grantem z tegorocznego
projektu podzieliłyśmy się z mieszkańcami.
- Prosimy o szczegóły...
- I etap żniwa – dożynki, ważnym punktem było pokazanie jak dawniej koszono zboże, jak ciężka to była praca, grant to 1 000zł, cała kwota
została przeznaczona na poczęstunek mieszkańców. Tak jak za dawnych
lat gospodarze po żniwach urządzali dożynki i gościli się z radością udanych zbiorów. II etap wykopki, tu znów pokazanie najmłodszym jak ich
prababki kopały ziemniaki, na zakończenie zbioru ziemniaków miejscowa
tradycja „pieczonki,” grant to również 1 000 zł, za który przygotowałyśmy pieczone ziemniaki i częstowałyśmy mieszkańców podczas otwarcia
ścieżki zdrowia. Pozostałe dwa etapy to kiszenie kapusty i darcie pierza.
Te prace pokazałyśmy naszym najmłodszym już w mniejszym gronie.
Najważniejszym zamiarem projektu było zbliżenie pokoleń, integracja
mieszkańców. Bardzo pomocna okazała się nasza młodzież ze świetlicy.
- Czym jest dla pani tradycja ?
- Tradycja to korzenie, to własna historia, to szacunek do siebie
samego i bliskich.
- Jak można ją pielęgnować na terenie Gminy Bolesław ?
- Nie zapominać skąd się pochodzi i przekazywać najmłodszym
nasze zwyczaje i obrzędy. Dzisiaj jesteśmy bardziej otwarci na nowości
(np. Walentynki,) ale nie zapominajmy o starych.
- Czy powie pani naszym Czytelnikom kilka słów o sobie ?
- Bolesławianka, gospodarska córka, matka dwójki dzieci.
- Co panią najbardziej w życiu cieszy?
- Lubię jak coś się dzieję. Uczestniczyłam w reaktywacji KGW,
byłam przewodniczącą w I kadencji, obecnie jestem członkinią. Działam
również w Radzie Sołeckiej której jestem przewodniczącą. Pracuje zawodowo już prawie 40 lat.
- Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych owocnym działań na rzecz
naszej Małej Ojczyzny.
- Dziękuję.
9
Z pamiętnika Marii ...
„Życie ludzkie jak iskra, jak płomyk zdmuchnięty powiewem wiatru, jak wiersz niedokończony - błyska i gaśnie”, ale przecież coś pozostaje.. Pozostaje ślad twórczości i wspomnienia...
Przypomnijmy sobie wszystkich tych,którzy odeszli w inny wymiar, pozostawiwszy
tomików poezji: „Owoce jesieni”, „Tryptyk Poetycki”, „Chcę zdążyć”, jak i ogromu nieza-
DANIELA BONECKA
niedosyt, bo wiersze pani Jasi czytało się zawsze jednym tchem, żałując, że poetka
trwały ślad w historii Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu. Wspominaliśmy ich 24 listopada 2015 roku. Zapraszamy do zerknięcia na foto-relację na str. 11.
Autorka przepięknych obrazów przedstawiających kwiaty i kobiety... Mama naszej
pani magister z apteki Mirusi Boneckiej. Prawdziwa przedwojenna dama.
HENRYK CZERNIAK - Bolesławski Człowiek Renesansu.
pomnianych wierszy. Ostatni z jej tomików nosi tytuł „Chcę zdążyć”. Czy nasza „Jasiutka”
zdążyła napisać już wszystko, co miała do powiedzenia? W pewien sposób pozostanie
postawiła już kropkę. A kropką nad i w jej życiu było przyznanie jej tytułu Zasłużona
dla Gminy Bolesław.
ZOFIA LOREK - Wiele wniosła do regionalnych szkół,harcerstwa,literatury.
Jej osiągnięcia kwalifikowały ją do tytułu Zasłużona dla Gminy Bolesław.Autorka
Kronikarz Lasek.Współtwórca i aktor regionalnej grupy teatralnej. Anioł Stróż
wierszy dla dzieci i dorosłych. Współpracowała z szeregiem szkół,dzieląc się z naszą
Pełen zaraźliwej energii-potrafił pociągnąć za sobą wielu ludzi do wspólnego, jakże
dużą popularnością cieszą się jej „Jasełka w trzech odsłonach”. Do Klubu Pracy Twór-
Skałki w Laskach. Honorowy Obywatel Gminy Bolesław. Był solą bolesławskiej ziemi.
Zaczynem kultury sztuki, historii swej Małej Ojczyzny.
owocnego działania. Zarówno w miejscu zamieszkania jak i w całej gminie Bolesław
był znany jako inicjator szeregu przedsięwzięć typu : rozbudowa remizy strażackiej
w Laskach, budowa szkoły, obiektu sportowo-wypoczynkowego z basenem, budowa
i modernizacja dróg i organizowanie życia kulturalnego. Kronikarz, działacz społeczny
i kulturalny rozmiłowany w swojej rodzinnej wiosce – Laskach. Tytuł honorowego Obywatela Gminy Bolesław otrzymał w 2005 roku. Władze i mieszkańcy docenili go tym
samym jego niezwykłą pracowitość, która doprowadziła do pełni rozwoju posiadanych
talentów, za piękną postawę życiową, będącą przykładem dla młodego pokolenia, za
młodzieżą swą ponadczasową wiedzą. Jest autorką tomików poetyckich”Wiersze
wybrane”, „Wiersze”, „Tryptyk poetycki”, „Sercem pisane”, „Wiersze dla dzieci”.Do dziś
czej uczęszcza jej córka Bogumiła Łukowska.
MARIA ŁASKAWIEC
Haftowała swoimi wierszami tomiki poetyckie ,poetycko haftowała też sztandary,
serwety. Kochała książki. Brała udział w licznych konkursach literackich,odnosząc
w nich sukcesy. Autorka kilku tomików poetyckich. Wieloletnia kierowniczka sklepowa
po kursie w Jarosławiu,który bardzo często wspominała.
DANIELA MACHNIK
Poetka .Mistrzyni robótek ręcznych. Autorka dzieła „Pisane na złotym listku”.
życzliwy i przyjazny stosunek do ludzi wyrażający się gotowością pomocy… Aktywnie
Zawsze pełna życia i energii do działania.
których owocem stała się czterotomowa kronika Lasek, ilustrowana 535 oryginalnymi
w Klubie Pracy Twórczej,działającym przy naszym Centrum Kultury. Laureatka Olkuskiej
dienst” w Krakowie i Frysztaku koło Krosna. W brygadzie tej pracował też Karol Wojtyła
w Klimontowie Sandomierskim i… kurs handlowy w Olkuszu. Talent poetycki
uczestniczył w spotkaniach Klubu Pracy Twórczej, działającym przy Centrum Kultury
w Bolesławiu. Był jednym z głównych organizatorów tych niezapomnianych spotkań,
fotografiami. Starannie kaligrafowana, z licznymi winietami, uzupełniona mapkami sytu-
acyjnymi. Podczas okupacji, od 1941 roku pracował przymusowo w Brygadzie „Ban– Św. Jan Paweł II. Podczas pierwszej pielgrzymki papieża do Ojczyzny Henryk Czerniak
udał się do Częstochowy z transparentem: „Witaj przyjacielu z brygady przymusowej
„Baudienst”. Przypomnijmy tamtą Wielkanoc 1985 roku kiedy z Watykanu nadeszła
koperta ze świąteczną pocztówką ze Zmartwychwstałym i miły ,osobisty wpis: „Oto
dzień ,który Pan uczynił, Alleluja Radujmy się w nim i weselmy, Alleluja! Z błogosławieństwem Jan Paweł II, Papież Wielkanoc 1985. Pan Henryk został uhonorowany wieloma
odznaczeniami, m.in. Orderem Orła Białego, Złotym Orderem Herbu Bośni, Orderem
Legii Honorowej, Krzyżem Średnim z Gwiazdą Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej,
oraz wyróżniony Nagrodą Srebrenica i nagrodą Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
STANISŁAW GINAŁ - Wielbiciel historii regionu i tradycji górnictwa na naszym terenie.
Społecznik i wspaniały gawędziarz. W Klubie Pracy Twórczej chętnie dyskutował.
Pisał wiersze satyryczne lecz rzadko ujawniał swą twórczość. Uwielbiał polemiki na
łamach prasy lokalnej.
„Historią interesowałem się od zawsze,od dawna kolekcjonowałem różne
materiały takie jak: książki, broszury,ulotki,wycinki prasowe,ilustracje itp.
Dawniej dlatego to czyniłem,bo brakowało książek na intersujące mnie tema-
ty:teraz książki są dostępne, lecz drogie,więc w dalszym ciągu kultywuję moje
ANNA PIĄTEK
Poetka i malarka z Olkusza, która ubogacała swą obecnością bolesławskie spotkania
Nagrody Artystycznej, honorowy prezes Klubu Literackiego w MOK.
Anna Piątek przyszła na świat w Połańcu. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące
odkryła w sobie dopiero jako rencistka. Zaczęła działać w funkcjonującym przy
Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu Klubie Literackim.
Dorobek twórczy Anny Piątek jest okazały, szczególnie jak na tak późny debiut.
Wydała pięć zbiorów poezji: „W gałązce dłoni” (1990), „Noc po kryjomu” (1991),
„Maluję świat niedobranym kolorem” (1997), „W gałęziach coraz więcej światła”
(2006) oraz „Prywatny konfesjonał” (2013). Dodać do tego trzeba liczne publikacje
w antologiach i nagrody w konkursach.
STANISŁAW LUCJAN POCZĘSNY
Poeta.Autor zeszytu historycznego „Malarcia”-poświęconego Marii Płonowskiej.
Artystyczna dusza. Malował i fotografował. Z Bolesławiem związany od dziecka jako
syn posła na Sejm kilku kadencji Stanisława Poczęsnego.
IRENA STACH
Poetka,ubogacająca swą obecnością,muzyką i kwiatami nasze cotygodniowe spo-
tkania. Mama bardzo utalentowanych synów,którzy nieraz umilali czas członkom
Klubu Pracy Twórczej przygrywając im do potańcówek i to nie tylko retro...
ZBIGNIEW STRAŚ - Satyryk,rzeźbiarz,poeta.Wieloletni radny i społecznik.
Wieloletni członek Klubu Pracy Twórczej w Bolesławiu, członkiem Koła Histo-
zainteresowania”-mawiał.
rycznego w Dziale Kultury Dawnej i członkiem Klubu Literackiego „Widmo” w Sław-
Gminy Bolesław. W Jego twórczości dominowała tematyka górnicza. Jego prace
kim rzeźbił, bo:
STANISŁAW JOCHYMEK
Spod jego rąk wychodziły przepiękne rzeźby i obrazy,charakterystyczne dla
można było podziwiać na wystawach indywidualnych i zbiorowych na terenie gminy
Bolesław i poza jej granicami.
Piękne ślady talentu pana Stanisława można odnaleźć w wydawnictwach Centrum
Kultury: „Bolesławskich Zeszytach Historycznych” i „Korzeniach”. Często wspominał,że
do pierwszych działań twórczych zachęcał go w czasach okupacji Leszek Lorek-późniejszy współtwórca serialu „Bolek i Lolek”
kowie oraz radnym Rady Gminy Bolesław.
„Pioro i pisanie pomaga mej duszy na odreagowanie” - twierdzi ale przede wszyst“w drewnie rzeźbienie
daje mi całkowite wyciszenie,
bo nie ma nic piękniejszego
biorąc do ręki kloca surowego
przemieniając go w coś innego
dla oka wspaniałego”
JANINA KUBAŃSKA - Poetka z Podlipia.
Autorka wielu wierszy, które sławiły piękno naszej ziemi w kraju i poza jego grani-
cami. Janina Kubańska, nazywana przez wszystkich ze względu na swoją osobowość
JANINA I FRANCISZEK ŻULICHOWSCY
Artystyczne małżeństwo,które swą wiedzą i pisarstwem ubogacało nasz Ośrodek.
„ciocią Jasią” zapisała się w naszej pamięci jako poetka, która wersami swoich wierszy
Pani Janina pięknie tkała.
„Jasiutki” urzekała jurorów, przynosząc Jej nagrody i wyróżnienia. „Ciocia Jasia” dużo
PS. Jesteśmy otwarci na wspomnienia o WSZYSTKICH.
malowała świat, czyniąc je bardziej kolorowym. W Jej poezji nawet te smutne, przejmu-
jące aspekty życia stawały się łatwiejsze do zrozumienia. Rokrocznie poezja klubowej
wniosła do bolesławskiej kultury zarówno jako twórca, jak i odbiorca sztuki. Jest autorką
Opracowała:Beata Bazan-Bagrowska
Kogo chcecie przywołać na nasze łamy z zakamarków swej pamięci?
10
Kącik kulinarny
CIASTECZKA ADWENTOWE
Adwent (z łac. adventus - „przyjście”) jest okresem poprzedzającym Boże Narodzenie .To okres czterech tygodni,
czas szczególny, w którym następuje kulminacja wszystkich oczekiwań i nadziei. Ten czas radosnego oczekiwania
można umilić rodzinie,także w kuchni...Wystarczy przygotować takie produkty jak:
•
•
•
•
•
•
•
•
200 g mąki pszennej
50 g mąki ziemniaczanej
3 łyżki kakao
75 g cukru pudru
1 jajko
125 g masła
1/2 łyżeczki proszku
do pieczenia
5 ml aromatu
migdałowego
A potem czas na działanie:
•
Masło utrzeć z cukrem, następnie dodać jajko i aromat migdałowy.
•
Zagniecione ciasto przełożyć do torebki foliowej i schłodzić 1/2 godziny
•
•
•
•
•
W misce wymieszać - mąkę pszenną, mąkę ziemniaczaną, kakao i proszek do
pieczenia. Powstałą mieszankę dodawać po łyżce do miksowanej masy.
w lodówce.
Ciasto rozwałkować na cienkie placki, podsypując mąką.
Wycinać ciasteczka za pomocą foremek.
Piec przez 10 minut na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia,
w temperaturze 180 stopni.
Upieczone i wystudzone ciasteczka można ozdabiać polewą, lukrem lub obsypać
cukrem pudrem.
reklama płatna
Smacznego!
reklama płatna
Centrum Stomatologii
Euromedic
Lekarz dentysta: Agnieszka Knapik-Woźniak
Zakres usług:
• leczenie zachowawcze dzieci i dorosłych
• leczenie endodontyczne (kanałowe)
• profilaktyka stomatologiczna (lakowanie,
lakierowanie,
• fluoryzacja)
• protetyka
• protezy całkowite i częściowe
• protezy szkieletowe
• protezy nylonowe
• korony i mosty (kompozytowe, porcelanowe)
• leczenie i usuwanie zębów w znieczuleniu
ogólnym (narkoza)
Godziny przyjęć:
• poniedziałek 9.00-13.00 i 16.00-20.00
• wtorek, czwartek 15.00-20.00
• piątek 9.00-13.00
Przyjmuje chirurg szczękowo-twarzowy
Rejestracja: 696 428 700
Sławków, ul. Mały Rynek 6 i 7
FIZYKOTERAPIA
Laseroterapia
Magnetoterapia
Ultradźwięki
Fonoforeza
Światłoterapia
Krioterapia
Elektroterapia
KINEZYTERAPIA
Ćwiczenia – gimnastyka lecznicza
Ćwiczenia z piłkami i taśmami Thera-Band
Ćwiczenia korygujące wady postawy
MASAŻ
AQUAVIBRON
PLASTROWANIE DYNAMICZNE
- kinezjotaping
Nasz adres:
ul. Laskowska 4a
32-329 Bolesław
tel.: 600 871 429
Redaktor Naczelny: Beata Bazan-Bagrowska.
Zespół redakcyjny: Halina Makowska, Barbara Rzońca
Kolportowany na terenie sołectw:
Bolesław, Hutki, Kolonia, Krążek, Krze, Krzykawka, Krzykawa, Laski, Małobądz,
Międzygórze, Podlipie, Ujków Nowy.
Wydawca: Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu
Adres redakcji: ul. Główna 55, tel. (32) 642 40 73,
e-mail: [email protected]
Pismo zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej,
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i listów od Czytelników oraz zastrzega
sobie prawo do zmiany tytułów i objętości nadesłanych tekstów.
Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów.
Opracowanie gra�iczne i skład i druk:
GRAFPRESS Łukasz Kajda 32-300 Olkusz, ul. Powstńców Śląskich 35
tel: (32) 754 32 32, e-mail: [email protected], www.grafpress.com.pl
11
Z pamiętnika Marii...
To była prawdziwa dama. W długiej sukni i charakterystycznym kapeluszu z wielkim rondem chodziła po okolicy i...malowała.W tym roku mija
60-rocznica Jej śmierci.
24 listopada dyrekcja i pracownicy Centrum Kultury w Bolesławiu
zaprosili zebranych do zerknięcia na życie i twórczość patronki Centrum
poprzez mini wywiad,jaki przeprowadziła z Nią zupełnie współczesna
dziennikarka:...
Dzieci uczęszczające na zajęcia muzyczne i plastyczne do naszego dworku
przygotowały artystyczną oprawę wieczoru . O związanych z naszym Centrum artystach, którzy zapewne inspirowali się twórczością Marii Płonowskiej opowiadali ich bliscy i przyjaciele oraz uczestnicy Klubu Pracy Twórczej.
Zagościły też „Podlipianki” oraz radni i wójt naszej gminy.
O artystach, których wspominaliśmy przeczytacie Państwo na str.9.
BBB
12
12
Jak ślimak ze skorupki...
Koło Gospodyń Wiejskich w Krzykawce wzięło udział
w tegorocznej edycji Działaj Lokalnie w Programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności , realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie „Forum
Oświatowe w Kluczach. Za projekt zatytułowany „Jak ślimak ze
skorupki” KGW otrzymało Granta w wysokości 3000 zł.
Celem projektu było zintegrowanie społeczeństwa
i poszerzenie wiedzy o Kielecczyźnie, przez zorganizowanie
wycieczki turystyczno -krajoznawczej oraz zorganizowanie spotkania z okazji „Dnia Seniora”. Cele projektu zostały
zrealizowane. Wycieczka w Góry Świętokrzyskie, w której
wzięło udział 42 osoby - wolontariusze, członkinie KGW
i mieszkańcy Krzykawki.
Zwiedzając klasztor benedyktyński na Łysej Górze, zamek
w Chęcinach, Dymarki w Nowej Słupi, najstarszy dąb w Polsce w Zagnańsku, Pałac Biskupów w Kielcach oraz Muzeum
Przypkowskich w Jędrzejowie, czy Sanatorium założone
przez Marconiego w Busku Zdroju, uczestnicy wzbogacili
swą wiedzę o tym regionie.
Następny punkt projektu , to zorganizowanie spotkania
z okazji „Dnia Seniora”, w którym uczestniczyło 84 osoby.
Byli to najstarsi mieszkańcy wsi Krzykawka, przedstawiciele gminy w osobie wójta p. Krzysztofa Dudzińskiego
z małżonką, przedstawiciele Rad: gminy i powiatu, przedstawiciele Związku Emerytów, przedstawiciele Stowarzyszenia Seniorów z Bukowna z burmistrzem i Jego małżonką, członkinie Koła oraz nasi wolontariusze, którzy
pomagali podając do stołu.
Przysmaki przygotowane przez gospodynie , występy
chórów KGW i Stowarzyszenia Seniorów, oraz śmieszne
konkursy, wywoływały salwy śmiechu. Wszyscy bawili się
znakomicie.
Dobry humor i chęć przebywania we wspólnym towarzystwie przy akompaniamencie muzyki w wykonaniu
p. Patryka trwały od godz. 16 .00 do 24.00 .
Swe zadowolenie wyrazili uczestnicy wpisując się do
Kroniki KGW.
Józefa Krawczyk

Podobne dokumenty

Nr 2/2015 (161) Luty 2015

Nr 2/2015 (161) Luty 2015 Informacyjny Miesięcznik Samorządowy Nr 2/2015 (161) Luty 2015 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1507-885X

Bardziej szczegółowo

Nr 9/2013 - Urząd Gminy Bolesław

Nr 9/2013 - Urząd Gminy Bolesław 4. Cena wywoławcza nieruchomości: 91.069,00 zł., w tym: •cena wywoławcza za część rolną: 4.600,00 zł. •cena wywoławcza za część budowlaną: 70.300,00 zł netto + 23% VAT = 86.469,00 zł brutto. 5. Obc...

Bardziej szczegółowo