Lista banków obsługujących

Transkrypt

Lista banków obsługujących
Lista banków obsługujących
Polecenie Zapłaty
z dnia 3.12.2009
AIG Bank Polska SA
AIG Bank Polska SA
Alior Bank S.A.
Allianz Bank
Bank Gospodarki Żywnościowej SA
Bank Gospodarstwa Krajowego
Bank Handlowy w Warszawie SA
Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA
Bank Millennium S.A.
Bank Ochrony Środowiska SA
Bank of Tokyo-Mitsubishi (Polska) SA
Bank Pocztowy SA
Bank Polska Kasa Opieki SA
BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA
Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA
Bank Spółdzielczy
BANK SVENSKA HANDELSBANKEN (POLSKA) S.A.
Bank Współpracy Europejskiej SA
Bank Zachodni WBK SA
BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce
BRE Bank SA
CALYON Bank Polska S.A.
DaimlerChrysler Services (debis) Bank Polska SA
Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce
Deutsche Bank PBC SA
Deutsche Bank Polska SA
DNB Centrum Operacyjne
DOMINET BANK SA
Dresdner Bank AG SA
DZ Bank Polska SA
Fiat Bank Polska SA
FORTIS BANK POLSKA SA
GE Capital Bank SA
Gospodarczy Bank Wielkopolski SA
Górnośląski Bank Gospodarczy SA
HSBC Bank Polska SA
Hypo Vereinsbank Bank Hipoteczny SA
ING Bank Śląski SA
INVEST - BANK SA
Kredyt Bank SA
LUKAS Bank SA
Mazowiecki Bank Regionalny SA
Noble Bank S.A.
Nordea Bank Polska SA
NYKREDIT REALNYKREDIT A/S S.A.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
RABO
Raiffeisen Bank Polska S.A.
RBS BANK (Polska) S.A.
RHEINHYP - BRE Bank Hipoteczny SA
Skandinaviska Enskilda Banken AB S.A. Oddział w Polsce
Societe Generale SA
Toyota Bank Polska S.A.
VOLKSWAGEN BANK POLSKA SA
West LB Bank Polska SA

Podobne dokumenty