Rząd Kanady chce skończyć ze zbożowym

Transkrypt

Rząd Kanady chce skończyć ze zbożowym
Portal Internetowy Nowości Wiadomości News
Rząd Kanady chce skończyć ze zbożowym monopolem
Kanadyjski...
Kanadyjski rząd, który po wygranych wyborach ma większość w parlamencie, chce zreformować zasady handlu
kanadyjskim zbożem. Obecne, istniejące od 1929 roku, dają monopol w handlu izbie zbożowej - Canadian Wheat
Board.
strona 1 / 1

Podobne dokumenty