1 „Boga nie trzeba się lękać. On i tak wie wszystko, ale jeśli człowiek

Transkrypt

1 „Boga nie trzeba się lękać. On i tak wie wszystko, ale jeśli człowiek
BIULETYN NR 13
10. lutego 2013 r.
Polska Wspólnota Katolicka
w Darlington
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej
w Newcastle
Prezbiter: ks. Jan Świętek
- tel.: (0191) 2733575
- e-mail [email protected]
Msze Święte w języku polskim odprawiane są w każdą drugą
niedzielę miesiąca w Kościele Św. Tomasza w Darlington
o godz. 13.00. Spowiedź od godz. 12.30.
Adres: St. Thomas Aquinas, North Road, Darlington, DL1 3PU.
Refleksja:
„Boga nie trzeba się lękać. On i tak wie wszystko, ale jeśli
człowiek zaufa Mu i powierzy siebie, wtedy wszelka wina
zostanie przebaczona i zmazana”.
Ks. Mariusz Pohl
Dzisiejsze czytania (V niedziela zwykła)
1.
2.
3.
4.
I czyt.: Iz 6,1-2a.3-8
Ps. Resp.: 138, 1-5,7-8
II czyt.: 1 Kor 15, 1-11
Ewangelia: Mt 4,19, Łk5, 1-11
1
1. Święto Matki Boskiej Gromnicznej
2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego.
Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich
pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej.
W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej.
Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem żydowskim, jako
pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej. Wtedy
też starzec Symeon wypowiedział proroctwo nazywając Jezusa
"światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela". Dlatego święto to
jest bogate w symbolikę światła.
W Polsce święto ma charakter zdecydowanie maryjny - Matki Bożej
Gromnicznej. Tak jak Maryja wniosła Jezusa do świątyni
jerozolimskiej, tak też przynosi światło wierzącym. W kościele
dokonuje się poświęcenia gromnic.
Na znak zawierzenia Maryi w czasie klęsk, szczególnie podczas
burzy, w domach i gospodarstwach, również zapala się gromnice.
Jako gromnice służą też świece chrzcielne, kiedy to w życie nowo
ochrzczonej osoby wkracza światło wiary, która prowadzi przez życie.
2. Środa Popielcowa
Środa Popielcowa jest jednocześnie pierwszym dniem Wielkiego
Postu. W tym dniu wierzący posypują głowy popiołem, który pochodzi
ze spalenia palm wielkanocnych poświęconych w Niedzielą Palmową.
Środa Popielcowa jest jednocześnie pierwszym dniem Wielkiego
Postu. Ten dzień ma wyjątkowy wymiar w tradycji chrześcijańskiej.
Wierzący posypują swoje głowy popiołem, obiecują sobie poprawę
i wstrzemięźliwość w ciągu długiego, 40-dniowego postu.
Środa Popielcowa jest dniem, w czasie którego katolicy skupiają się
przede wszystkim na pokucie. Chcą przeprosić za swoje grzechy
obiecując jednocześnie poprawę. Ksiądz w czasie mszy posypie ich
głowy popiołem, co będzie symbolizować przede wszystkim kruchość
życia i przypomni również o nieuchronnej śmierci. „Pamiętaj, że jesteś
prochem i w proch się obrócisz” te słowa padną z ust większości
katolickich kapłanów. Ta tradycja jest w kościele obecna już od ponad
tysiąca lat, to w wieku XI ówcześnie panujący papież Urban II uczynił
go obowiązującym zwyczajem w całym Kościele. Według zwyczaju od
tego dnia wszyscy wierzący katolicy powinni wystrzegać się jedzenia
mięsa i wszelkich obfitych posiłków. Środa Popielcowa jest dniem
ścisłego postu, od którego nie ma dyspensy. W ten dzień rozpoczyna
się Wielki Post, trwający 40 dni okres nawrócenia i pokuty.
2
3. Spotkanie Opłatkowe
W dniu 13.01.2013 r. po Mszy Św. o godz. 14.30. odbyło się doroczne
Spotkanie Opłatkowe tutejszej Polonii. Serdecznie dziękujemy
wszystkim za przybycie i pomoc w jego przygotowaniu!
Serdeczne podziękowania składamy Polskiemu Sklepowi Life Style,
116 Gladstone Street w Darlington za zasponsorowanie części
zakupionych produktów.
Na spotkaniu gościliśmy ks dziekana Grega oraz Siostrę Marie, której
w związku z Jej przeniesiem do pracy w innym ośrodku,
podziękowaliśmy za kilka lat współpracy i pomocy dla naszej
Wspólnoty.
Jak co roku, mieliśmy możliwość wspólnego miłego spędzenia czasu,
podzielenia się opłatkiem, złożenia życzeń, zaśpiewania kolęd
i rozkoszowania się przepysznymi świątecznymi potrawami.
4. Ogłoszenie
Osoby zainteresowane umieszczeniem drobnych ogłoszeń lub
krótkich, ciekawych tekstów w naszym biuletynie, proszone są
o kontakt z zespołem redakcyjnym biuletynu pod adresem e-mail:
[email protected]
5. Działalność charytatywna
Osoby zainteresowane działalnością charytatywną proszone są
o kontakt z Marią Repeć, adres e-mail: [email protected]
6. Sakramenty Święte
W sprawach przyjęcia Sakramentów Świętych należy kontaktować się
osobiście z ks. Janem Świętkiem. Informacje dotyczące warunków
przyjęcia przygotowania do Sakramentów Świętych znajdują się na
stronie parafialnej MBC w Newcastle.
3
Rada Wspólnoty:
Łukasz Badek
Anna Czerniawska
Aneta Fiączyk
Barbara Gawron
Jan Gawron
Zbigniew Krawiec
Oliwia Nowicz
Iwona Panus
Maria Repeć
Piotr Solis
Kontakt z Radą pod adresem e-mail: [email protected]
Informacje z życia Wspólnoty
można znaleźć na stronach internetowych Polnews oraz Parafii MBC
w Newcastle:
http://www.polnews.co.uk
http://www.parafianewcastle.org.uk
4

Podobne dokumenty