THIRD SUNDAY OF EASTER TRZECIA NIEDZIELA

Transkrypt

THIRD SUNDAY OF EASTER TRZECIA NIEDZIELA
THIRD SUNDAY OF EASTER
TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA
May 8 / 8 maja 2011
Sunday Vigil – May 7
8AM (Eng.) Thanksgiving from Agnes Kost
7PM (Pol.) W intencji Janiny Mazur
Sunday, May 8 – Feast of St. Stanislaus B. M.
9AM (Eng.) For Laura Schimmel
11AM (Pol.) † Mieczysław Koliński
7PM (Eng.) W intencji Matek (Róża)
Monday, May 9
8AM (Eng.) For Parishioners
Tuesday, May 10
10AM Adoration of the Blessed Sacrament
11AM (Eng.) For intention of Pat Henderson
Wednesday, May 11
8AM (Lat.) † Fr. Chester Wrzaszczak
Friday, May 13
7PM (Pol.)
Saturday – May 14
8AM (Eng.) NO MASS
7PM (Pol.)
Sunday, May 15
9AM (Eng.) For Vocations
11AM (Pol.) † Regina Maria Kowalec
† Tadeusz Żukowski
7PM (Eng.) All Souls in Purgatory
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SUNDAY COLLECTION
May 1
Envelopes
1058.00
Loose change
1134.20
Building Fund
119.45
Catholic Home Mission
30.00
Rice Bowl
40.56
Easter Flowers
10.00
Coffee
25.75
Polish School
120.00
Candles
53.54
TOTAL / SUMA
$2,591.50
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARISH COUNCIL – May 10 at 7PM
Current members of the Parish Council are: Bill
Bessman, Andrzej Golonka, Maria Kowalewska,
Bronek Tarnawski, Tomasz Wolak, Joso Vidović.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SECOND COLLECTION FOR CATHOLIC
CHARITIES will be this Sunday, May 8
Donation to the Catholic Charities’ 2011 Annual Campaign
will make a difference in the lives of almost 40,000 who
are in need. Your donation will provide for adoption, crisis
pregnancy services, domestic violence services, services
for youth in after school monitoring programs and other
services.
Find out more information on web site
www.catholiccharitiesoregon.org Use special envelopes
and write checks to Catholic Charities.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Happy Birthday Mrs. Laura Schimmel!
On May 10 Mrs. Schimmel will be celebrating 98th
birthday. Anyone who would like to send her a
birthday card can do so to 1551 N. Wygant St.
Portland, OR 97217.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Father Piotr will be out of town
from May 12 until May 19.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MAY DEVOTION TO THE BLESSED MARY
During month of May, after every Mass will be
exposition of the Blessed Sacrament and we will sing
the litany to the Blessed Mary.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HOMILY OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI
St. Peter’s Square, Sunday, 1 May 2011
“Karol Wojtyła took part in the Second Vatican Council,
first as an auxiliary Bishop and then as Archbishop of
Kraków. He was fully aware that the Council’s decision to
devote the last chapter of its Constitution on the Church to
Mary meant that the Mother of the Redeemer is held up as
an image and model of holiness for every Christian and for
the entire Church. This was the theological vision which
Blessed John Paul II discovered as a young man and
subsequently maintained and deepened throughout his life.
A vision which is expressed in the scriptural image of the
crucified Christ with Mary, his Mother, at his side. This
icon from the Gospel of John (19:25-27) was taken up in
the episcopal and later the papal coat-of-arms of Karol
Wojtyła: a golden cross with the letter “M” on the lower
right and the motto “Totus tuus”, drawn from the wellknown words of Saint Louis Marie Grignion de Montfort
in which Karol Wojtyła found a guiding light for his life:
“Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt. Accipio te
in mea omina. Praebe mihi cor tuum. Maria – I belong
to you, and all that I have is yours. I take you for my
all. O Mary, give me your heart” (Treatise on True
Devotion to the Blessed Virgin, 266).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK
Nick Alexander, David Tiley, Marta Pustkowski, Weronika
Górecka, Tillie Moran, Janina Mazur, Jadwiga Bylina,
Andrzej Bąk, Ewa Wielgosz, Agnes Kost, Władysław
Mączka, Iwona Zaborowska, Leona Connely and other
suffering parishioners.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Registration and Update Forms are available in the
back of the Church. New families who moved to
Oregon and would like to join our parish family are
asked to complete the form and return it to Fr. Piotr.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FIRST FRIDAY OF THE MONTH – June 3rd
ALL DAY ADORATION OF THE BLESSED
SACRAMENT – from 8:30AM until 6:50PM. Holy
Masses are at 8AM (Eng.) and 7PM (Pol.) that day.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Przez miesiąc maj, po każdej Mszy św. Wystawienie
Najśw. Sakramentu i litania Loretańska do N.M.P.
Będziemy czytać teksty rozważań majowych napisane
przez biskupa Karola Wojtyłę w 1963 r.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KAZANIE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI
Na Placu św. Piotra w niedzielę 1 Maja 2011
Karol Wojtyła, najpierw jako biskup pomocniczy, a potem
jako arcybiskup krakowski, uczestniczył w Soborze
Watykańskim II, i zdawał sobie sprawę, że poświęcenie
Maryji ostatniego rozdziału dokumentu o Kościele
oznaczało wskazanie na Matkę Bożą jako obraz i wzór
świętości dla każdego chrześcijanina i całego Kościoła.
Tę teologiczną wizję błogosławiony Jan Paweł II odkrył
już w młodości, a następnie zachowywał i pogłębiał przez
całe życie. Wizja ta streszcza się w biblijnym obrazie
Chrystusa na krzyżu z Maryją, Jego Matką u boku.
Obraz ten, znajdujący się w ewangelii Jana, został ujęty
w biskupim, a potem papieskim herbie Karola Wojtyły:
złoty krzyż, litera M po prawej stronie u dołu, i
zawołanie Totus Tuus, które odpowiada słynnemu
zdaniu św. Luigiego Marii Grignon de Monforta, w
którym Karol Wojtyła odnalazł podstawową zasadę
swego życia: „Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt.
Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor tuum, Maria –
Cały jestem twój i wszystko, co moje, Twoim jest.
Odnajduję Cię we wszystkim moim dobru. Daj mi Twe
serce o Maryjo”.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PAPIESKA INTENCJA RÓŻAŃCOWA na maj
Aby osoby pracujące w środkach przekazu zawsze z
szacunkiem odnosiły się do prawdy, solidarności i
godności każdej osoby.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Egzamin dla dzieci dzisiaj po Mszy św.
Pierwsza Komunia Św. 22 maja.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DRUGA ZBIÓRKA NA CATHOLIC CHARITIES
8 maja
Donacje na Catholic Charities 2011 Annual Campaign
pomogą w życiu ponad 40 tys. ludzi w potrzebie. Proszę
używać specjalne na ten cel koperty i wypisywać czeki
na Catholic Charities.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Księdza Piotra nie będzie od 12 do 19 maja
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
W NASTĘPNYCH TYGODNIACH
Niedziela, 8 maja
-Religia dla dzieci i młodzieży
Program z okazji dnia Matki i Ojca w Domu Polskim o
godz. 12:45
Niedziela, 15 maja
- Zakończenie katechezy dla dzieci i młodzieży z
rozdaniem świadectw
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ŚW. STANISŁAW ZE SZCZEPANOWA
8 maja
Jest jedynym z głównych polskich świętych. Urodził się
w Szczepanowie koło Bochni ok. 1040 r., zginął śmiercią
męczeńską 11 IV 1079 r. w sanktuarium na krakowskiej
Skałce. Jego dzień w liturgii to 8 maja. Król Bolesław
Śmiały mianował go biskupem Krakowa. Obaj popierali
reformę kościelną, jaką wprowadził papież Grzegorz
VII. Harmonijną współpracę biskupa z królem
zakończył konflikt o nie wyjaśnionym dotychczas
podłożu, skutkiem czego król stracił koronę, a biskup
Stanisław życie. Bolesław musiał uchodzić z Krakowa i
zmarł na wygnaniu (1081). Stanisław został kanonizowany
przez papieża Innocentego IV (Asyż, 17 IX 1253).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rocznica Pierwszej Komunii Św. jest
obchodzona dzisiaj w niedzielę, 8 maja.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
W MIESIĄCU MAJU
Lektorzy
Maj 8 – Rodzice dzieci obchodz. rocznicę 1-szej Komunii
Maj 15 – Stanisław Wielgosz i Renata Wolak
Maj 22 - Rodzice dzieci przystęp. do 1-szej Komunii
Maj 29 – Teresa Mazurek i Ludomir Cieszkowski
Marszałkowie
Maj 8 – Z. Pomykała, I. Stawarz, S. Witkowski, H. Lepis
Maj 15 – Z.Chaberski, L.Cieszkowski, A.Golonka,
A.Witkowski
Maj 22 – E.Koliński, P.Pomykała, M.Kowalski, C.Gierek
Maj 29 – T.Wolak, M.Gajda, P.Pomykała, A.Witkowski
Kawa i ciasto
Maj 8 – Szkoła Polska robi kawę i ciasto w Domu Polski
Maj 15 –Małgorzata Eldred i Ania Dellitt
Maj 22 – Ciasto z okazji 1-szej Komunii
Maj 29- Kawa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SHARING OUR FAITH, SHAPING OUR
FUTURE CAPITAL CAMPAIGN
Parafialne zobowiązanie $72,913.61 - na pięć lat
(14,582.72 rocznie, 1,215.23 miesięcznie). W naszych
donacjach na Kościół pamiętajmy o tym obciążeniu,
które będziemy spłacać przez następne 5 lat.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
REJESTRACJA DO NASZEJ PARAFII
Osoby, które chcą się wpisać się do naszej parafii,
prosimy
o
wypełnienie
formy rejestracyjnej,
znajdującej się w tyle kościoła, i kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CAŁODNIOWA ADORACJA – 3 czerwca
W KAŻDY PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA –
CAŁODNIOWA ADORACJA - od godz. 8:30AM do
18:50. Msze św. w tym dniu o godz. 8:00 (ang.)
i 19:00 (pol.).
Prosimy wpisać się na listę.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Podobne dokumenty