GESTRA® Urządzenie do ultradźwiękowej kontroli odwadniaczy

Transkrypt

GESTRA® Urządzenie do ultradźwiękowej kontroli odwadniaczy
GESTRA®
Urządzenie do ultradźwiękowej
kontroli odwadniaczy
VAPOPHONE VKP-Ex
VKP-Ex
Dla stref zagrożonych wybuchem
A1
Wydanie 03/02
Vapophone VKP-Ex jest urządzeniem
stosowanym dla wykrywania przebicia pary
w celu unikania zjawiskom strat pary.
Podstawowym zastosowaniem jest kontrola
szczelności zamknięcia odwadniaczy oraz
zaworów zaporowych.
Przecieki pary wykrywane są metodą
pomiaru
ultradźwięków
powstających
w trakcie przepływu pary przez dyszę lub
nieszczelności. Ultradźwięki są mierzone za
pomocą
sondy
i
przekształcane
w urządzeniu pomiarowym na impulsy
elektryczne, a następnie uzyskuje się
wskazanie
wartości
pomiarowych
na
wskaźniku.
Dzięki filtrom mechanicznym i elektrycznym
Vapophone VKP-Ex jest najbardziej czuły
w zakresie pomiędzy 40 a 60 kHz. Tak
długo jak odwadniacz pracuje prawidłowo
lub zawór zaporowy jest szczelnie
zamknięty wartości mierzone będą bliskie
zeru. Jeżeli nastąpi przebicie pary wskaźnik
wychyli się proporcjonalnie do wielkości
przebicia.
Urządzenie
pomiarowe
Tabliczka
znamiono
wa
czujnik
pomiar
Ładowarka
akumulatorów
Vapophone VKP-Ex składa się z czujnika
pomiarowego, urządzenia pomiarowego,
kabla
połączeniowego
i
ładowarki
akumulatorów.
Całość
wyposażenia
dostarczana jest w torbie serwisowej.
Vapophone
VKP-Ex
jest
włączany
i wyłączany za pomocą pokrętła , które
wykorzystywane jest również dla kontroli
baterii i nastawy zakresu pomiarowego.
ładowanie
Kabel
podłączeniowy
Vapophone VKP-Ex jest niewrażliwy na
hałasy z otoczenia w słyszalnych zakresach.
Zasilanie za pomocą wewnętrznej baterii z
możliwością wielokrotnego ładowania.
Kabel
podłączeniowy
Nastawa
czułości
Dane techniczne
Zakres częstotliwości:
40-60 kHz
Dopuszczalne temperatury otoczenia
-15°C do +60°C
Zasilanie
9V bateria niklowo-kadmowa,
zapewnia 50h pracy, naładowanie 20h
Kabel połączeniowy
75Ohm kabel z końcówkami BNC
typu RG 88 U
Zabezpieczenie
IP 41
Wskaźnik
wychylny
Wymiary torby
ok. 200 x 190 x 90 mm
Masa
ok. 1 kg
Dostawa wg naszych Ogólnych
Warunków Dostawy
Certyfikat
PTB
No.
EX-84/2063
Federalnego Instytutu Testów FizykoTechnicznych, który testował urządzenie
na zgodność z przepisami CENELEC
(Europejskiego
Komitetu
dla
Standaryzacji
Elektrotechnicznej).
Urządzenie jest znakowane:
EEx ib IIC T4.
Zastrzega się prawo do wprowadzania
zmian konstrukcji i danych technicznych.
 GESTRA Polonia – Gdańsk – 3578
A1
POZNAŃ
VKP-Ex
www.armaterm.pl
tel. +48 (61) 8488 431
fax +48 (61) 8488 431
e-mail: [email protected]
__________________________________________________________________________________________________________________