1. Niezależny Dystrybutor firmy Akuna powinien przedstawiać

Transkrypt

1. Niezależny Dystrybutor firmy Akuna powinien przedstawiać
1. Niezależny Dystrybutor firmy Akuna powinien przedstawiać swoim Klientom
produkty Akuna w sposób prawdziwy i uczciwy, jak również system współpracy, jeśli
będą nią zainteresowani.
2. Nie etyczne jest przypisywanie produktom firmy Akuna zdolności (atrybutów),
których nie posiadają, oraz prezentowanie nieprawdziwych warunków o czasie i
wysokości korzyści generowanych przy współpracy z firmą Akuna.
3. Oficjalne informacje firmowe, oficjalne materiały reklamowe lub materiały reklamowe
przygotowane przez Niezależnych Dystrybutorów, które zatwierdzone są przez firmę
mogą być wykorzystywane do przedstawiania produktów i korzyści powstających z
Planu Marketingowego.
4. Wszelkie skargi powinny być rozwiązywane w sposób uprzejmy i szybki w zgodzie z
zapisami zawartymi w Przewodniku.
5. Niezależny Dystrybutor firmy Akuna reprezentuje firmy oraz produkty w najlepszy
możliwy sposób zgodnie z praktykami firmy.

Podobne dokumenty