1.Piotr Paweł Kalusiński Piekary nr 32 99

Transkrypt

1.Piotr Paweł Kalusiński Piekary nr 32 99
ZAŁĄCZNIK NR 4
LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na stanowisko młodszego referenta do spraw gospodarki komunalnej i zamówień
publicznych w Urzędzie Gminy Piątek.
nazwa stanowiska pracy
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu
rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne
określone w ogłoszeniu:
Lp. Imię i nazwisko
1.Piotr Paweł Kalusiński
2. ………………………….. ..
3. …………………………….
4. ……………………………..
5. ……………………………..
Miejsce zamieszkania
Piekary nr 32 99-120 Piątek
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
24.04.2008r. Renata Lepalczyk
(data, podpis osoby upoważnionej)

Podobne dokumenty