linus - Chemirol

Transkrypt

linus - Chemirol
PSZENICA OZIMA
LINUS
JAKOŚCIOWA KLASA A
HODOWLA: RAGT
REJESTRACJA: POLSKA 2011 NOWOŚĆ!
NIEMCY 2010
PLONOWANIE
Plon relatywny w Niemczech lata 2008-2010. Badania rejestrowe BSA.
Ocena plonu według skali BSA: Poziom niechroniony
A1: ocena „9” (maksymalna), Poziom chroniony A2:
„8”. Plon relatywny – uzyskana średnia dla poziomu
A1 – 111%, dla A2 -107%
W kolejnych 3 latach badań odmiana uzyskiwała bardzo wysoki i stabilny plon (WP1 – 2008, WP2 – 2009, WP3 – 2010)
W Polsce badaniach rejestrowych odmiana osiągnęła
jeden z najlepszych wyników plonowania – A1
– 111,23% wzorca (Tonacja, Bogatka, Figura, Muszelka)
Średni plon w dt/ha uzyskiwany w badaniach rejestrowych COBORU w latach
2009 – 2010 w porównaniu do odmian wzorcowych.
PARAMETRY JAKOŚCIOWE
Linus jest odmianą zakwalifikowaną do grupy jakościowej A – wszystkie oceniane parametry zostały zarówno
w Polsce jak i Niemczech ocenione bardzo wysoko.
ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
W doświadczeniach rejestrowych COBORU 2009/2010 Linus
uzyskał oceny lepsze od wzorca lub na poziomie wzorca. (COBORU – im ocena wyższa tym większa odporność)
Parametry jakościowe wg COBORU 2009-2010 r.
POKRÓJ ROŚLINY
Rośliny tworzą łan średniej wysokości i bardzo dużej odporności na wyleganie. Linus jest odmianą STWORZONĄ
DO TRUDNYCH WARUNKÓW – znakomicie toleruje gorsze stanowiska dla pszenicy, jak również dobrze znosi
niskie temperatury. Ocena mrozoodporność COBORU
- 3 (co dla pszenicy wyhodowanej w Niemczech jest
oceną dobrą).
REKOMENDACJA
Linus to wybitnie wysokoplonująca odmiana jakościowa
do uprawy na gorszych stanowiskach na terenie całego
kraju. Plon tworzy dzięki dużej ilości kłosów, jednak w przypadku problemów ze zbyt niską obsadą rekompensuje to
lepszym uziarnieniem kłosa.
Normy wysiewu:
• 300-350 szt/m² - termin optymalny
• 350-400 szt/m² - termin opóźniony
Odporność na choroby wg COBORU 2009-2010 r.