DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Komentarze

Transkrypt

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
PRODUCENT
PETZL
Z.I. de Crolles, 38920 Crolles, Francja
PRZEDSTAWICIEL
P.H.U. AMC s.j.
Niwy 21, 30-705 Kraków
Oświadcza, że produkt opisany poniżej:
Kask wspinaczkowy
Nazwa handlowa: VERTEX VENT
Kod: A11
odpowiada wymaganiom Dyrektywy 89/686/CE, podlega procedurze przewidzianej
w artykule 11B tej Dyrektywy, jest zgodny rozporządzeniem Ministra Gospodarki
„w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej”
(Dz.U. Nr 259 poz. 2173 z 2005), jest produkowany zgodnie z certyfikatem ISO 9001, pod
kontrolą organizacji uprawnionej TUV CERT, jest identyczny z egzemplarzem próbnym,
który był przedmiotem przyznania certyfikatu CE.
# certyfikat CE
GB07/71991
# zgodnie z
EN 12492:2000
# wydany przez
SGS United Kingdom Ltd, Yarsley ICS Camberley, GU15 3EY UK (0120)
Kraków, dnia 17-08-2007
Piotr Śmiałek

Podobne dokumenty