Elektroniczny termostat radiowy z wyświetlaczem WFHTRF 010

Transkrypt

Elektroniczny termostat radiowy z wyświetlaczem WFHTRF 010
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
WYŚWIETLACZ
Elektroniczny termostat radiowy z wyświetlaczem WFHTRF 010 (20433)
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
Sensor zewnętrzny 10 K (25°C)
(Podłogowy sensor ) opcionalnie
Wskaźnik trybu pracy
Wskaźnik ogrzewanie
Wskaźnik chłodzenie
Wskaźnik stanu baterii.
6-cio stopniowy wskaźnik temperatury
Wartość temp. obecna, wymagana (wewnątrz)
°C lub °F
Wskaźnik parametrów urządzenia (rF, J0, CLr itp.)
1
2
3
4
8
7
6
5
MENU PARAMETRÓW INSTALACJI
TECHNISCHE DATEN
Wcisnąć przycisk
na 5 sekund.
Dokładność mierzonej temperatury
0.1°C (or 0.2°F)
Temperatura robocza:
0°C - 50°C (or 32°F – 122°F)
Zakres ustawienia temperatury:
5 - 37 °C co 0,5 °C ( lub 41 - 86 °F co 0,5 °F )
Regulacja:
proporcjonalna regulacja integralna ( do ustawienia, menu instalacyjne)
cykl: 15min. lub statyczny regulator zróżnicowany 0,3K, krótki cykl: 3min.
wyłączony, 2 min. włączony
Rodzaj ochrony:
Klasa II - IP 30
Zasilanie / żywotność baterii
2 sztuki 3V (CR2430) około 2 lata
Częstotliwość radiowa
433.92 MHz, <10mW.
Dopuszczenia
CE. EN 300220-1, EN 301489-1
J0
Konfiguracja radiowa
Wyjść z menu parametrów urządzenia
Wskazanie temperatury °C lub °F
Wersja software
wyświetlana jest podczas wyłączania termostatu
J1
Rodzaj pracy / Funkcja
Cy
Proporcjonalny regulator cykliczny w min.
bp
Proporcjonalne pasmo regulacji
Wybrać przyciskiem
Przyciskiem
Za pomocą klawisza
można zmienić ustawienia lub wartość parametrów. Jeżeli wartość miga można ją
Wyłączony:
W tym trybie ogrzewanie jest wyłączone. Wyświetlacz jest pusty. Wszystkie parametry zapamiętane.
UWAGA: przy wyłączonym ogrzewaniu grzejniki mogą zamarznąć!
,
. Przez jednoczesne wciśnięcie przycisków
i
parame-
try powracają do punktu wyjścia. Po wstawieniu wartości zatwierdzamy przez wciśnięcie
rF““
można zmienić rodzaj pracy w menu.
parametry urządzenia, które chcemy zmienić.
zmieniać za pomocą przycisków
Opis parametrów
Widok
RODZAJ PRACY
lub
Ustawienia - standard
.
Ust. alternatywne
Wcisnąć
°C
« Hot »
dla systemów grzania
« 15 » pasuje do
bezwładnych rodzajów
ogrzewania (podłogowe)
« 2.0°C / 3.6°F»
przycisk
°F
Cld
dla systemów chłodzenia
Rodzaj ogrzewania :
Olejowe « 20 »
Gazowe « 10 »
Pompa ciepła « 20 »
Ustaw. zakresu 1 do 7°C
Dobrze izolowane « 1.5°C »
Nieizolowane budynki «4°C»
Ochrona pompy.
J5
Przy wyborze Pmp pompa chodzi 1 min. w dzień
jeżeli przekaźnik pompy 24 h nie był aktywowany
«Pmp»
No
« Air » czujnik pow. lub
Tryb pracy - normalny:
Czasowo nieograniczony tryb w normalnym sposobie działania. Przez naciśnięcie przycisku
lub
temp. normalna i można ja ustawić. Po kilku sekundach wskazuje rzeczywistą temp. w pomieszczeniu
lub
temp. obniżona i można ja ustawić. Po kilku sekundach wskazuje rzeczywistą temp. w pomieszczeniu
Wybór: czujnik / regulacja
J7
Wybór rodzaju regulacji
Cp
Odchylenia od regulacji w º C
wyświetla się
)
Tryb pracy - obniżony:
Czasowo nieograniczony tryb w obniżonym sposobie działania. Przez naciśnięcie przycisku
J6
wyświetla się
)
A0
KONFIGURACJA RADIOWA

Aby termostat radiowy przyporządkować do odbiornika radiowego musi on znajdować się w trybie "rF Init".

Następnie przycisnąć na termostacie okrągły przycisk
(rF““) . Termostat wysyła ciągle swój sygnał radiowy.

Po udanej konfiguracji przycisnąć okrągły przycisk
. Termostat wróci do swojej normalnej pracy.
Dla wykonania tej czynności termostat musi znajdować się w pobliżu odbiornika. Jeżeli jednemu odbiornikowi
przyporządkowane są inne termostaty należy włączyć tylko ten, który właśnie jest inicjowany.
na około 5 sekund, aż do wyświetlenia się na wyświetlaczu
F0
FL
FH
Clr
Kalibracja wewn. czujnika. Termostat musi
pracować przynajmniej 15 min. w niezmienionej
temp. Zmierzyć temp. odpowiednim termometrem
i umieścić odchylenie na termostacie
Kalibracja osobnego czujnika (sensor podłogowy,
jeżeli dołączony) Postępowanie jak przy
kalibrowaniu wewn. czujnika
Min. ograniczenie temp. podłogi. Tylko gdy
dołączony jest osobny czujnik i wybrano (patrz J6)
Maks. ograniczenie temp. podłogi. Tylko gdy
dołączony jest osobny czujnik i wybrano (patrz J6)
pomieszczeń z
ograniczeniem
podłogowym, - jak
dołączony osobny czujnik
« rEg » regulator
proporcjonalny
« Flr »
osobny czujnik bez
ograniczeń
« hys » regelator
zróżnicowany temp. 0,3K
« 2.0°C / 3.6°F»
Ustawienie zakresu od 1 do
8°C
Czujnik pomieszczeń
+ 0°C
Ustawienie w zakreie
-5°C bis +5°C
Sensor podłogowy
+ 0°C
Ustawienie w zakresie
-5°C bis +5°C
« 5°C / 41°F »
Ustawienie w zakresie
5°C bis «FH»
« 28°C / 82°F »
Ustawienie w zakresie
«FL» bis 37°C
Reset.
Wszystkie parametry powracają do fabrycznych
Wcisnąć
na około 5 sekund

Podobne dokumenty