Program szkolenia - Sytuacja kryzysowa w firmie • Kryzysowy PR

Transkrypt

Program szkolenia - Sytuacja kryzysowa w firmie • Kryzysowy PR
Program szkolenia - Sytuacja kryzysowa w firmie
• Kryzysowy PR wprowadzenie – definicja i typy kryzysów
• Kiedy kryzys jest szansą a kiedy zagrożeniem?
• Jak zarządzać sytuacją kryzysową
• Analiza potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;
gromadzenie informacji; podział zadań.
• Jak nie dopuścić do sytuacji kryzysowych?
Otoczenie firmy a przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym.
• Monitoring mediów. Narzędzia komunikacji w kryzysie.
Komunikacja w kryzysie – wewnętrzna i zewnętrzna
Jak, kiedy i o czym informować?
• Harmonogram działań:
Rozpoznanie oraz analiza sytuacji kryzysowej. Utworzenie zespołów projektowych
– podział zadań. Zebranie informacji – ustalenie celów i procedur. Analiza
przyczyn kryzysu i diagnoza sytuacji. Podjęcie decyzji – strategia komunikacyjna
(cele, grupy, kanały, komunikaty). Działania oraz bieżąca analiza efektów i
wyników. Wychodzenie z kryzysu. Ewaluacja procesu. Opracowanie planu
przeciwdziałania podobnym sytuacjom. Strategia na przyszłość.
Reguły działań Public Relations w zależności od typu sytuacji
kryzysowej
lub
Studium przypadku wybranego kryzysu
Natalia Warszawska " Sytuacja kryzysowa w firmie "
1

Podobne dokumenty