pobierz - Kopaszewo

Transkrypt

pobierz - Kopaszewo
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
01.01.2017 r. - 31.12.2019 r.
Dane firmy odbierającej odpady komunalne: REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. - Oddział Kościan, ul. Łąkowa 5,
64-000 Kościan tel.: 65 511 44 80 / www.remondis-sanitech.pl / e-mail: [email protected]
1. W przypadku, gdy w ustalony dzień odbioru odpadów zmieszanych przypada dzień ustawowo wolny od pracy,
odbiór odpadów odbędzie się w następnym dniu niebędącym dniem wolnym od pracy.
2. Odpady należy wystawić przed posesję w miejscu łatwo dostępnym, do godziny 6:00 rano (dotyczy to również
zbiórek objazdowych).
3. Worki z odpadami segregowanymi powinny być pełne i zawiązane. Do worków należy wrzucać puste, zgniecione
plastikowe butelki i opakowania, złożone kartony, niepotłuczone szkło!
KOPASZEWO
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
odpady komunalne zmieszane
każdy poniedziałek miesiąca
papier,
tworzywa
sztuczne
i
metale,
odpady komunalne
II poniedziałek miesiąca
szkło bezbarwne, szkło kolorowe
segregowane
dodatkowa zbiórka
od kwietnia do września
IV poniedziałek miesiąca
tworzyw sztucznych i
metali
zbiórka objazdowa (odpady wielkogabarytowe oraz zużyty
18 marzec, 14 październik 2017; 21 kwiecień, 13
sprzęt elektryczny i elektroniczny)
październik 2018; 16 marzec, 19 październik 2019
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
FIRMY I
odpady komunalne zmieszane
odbiór 1 / miesiąc*
I poniedziałek miesiąca
INSTYTUCJE
odpady komunalne
odbiór 1 / miesiąc
II poniedziałek miesiąca
segregowane (papier, tworzywa
sztuczne i metale, szkło bezbarwne, szkło
kolorowe)
dodatkowa zbiórka tworzyw
od kwietnia do
IV poniedziałek miesiąca
sztucznych i metali
września
* w przypadku częstszego odbioru - zgodnie z indywidualnym zgłoszeniem właściciela nieruchomości

Podobne dokumenty