Regulamin Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w

Transkrypt

Regulamin Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w
Regulamin
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w kolarstwie
szosowym ( jazda indywidualna na czas , jazda parami na czas
, wyścig ze startu wspólnego )
Zdwórz 30 .07-1.08 2011
1. Cel :
Popularyzacja kolarstwa na Mazowszu
Ocena poziomu sportowego szkolonych zawodników
Wyłonienie najlepszych zawodników - Mistrzów Międzywojewódzkich w
poszczególnych konkurencjach
2. Organizator :
Mazowieckie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
Gmina Szczawin Kościelny
Gmina Łąck
Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Trójka Piaseczno
Ministerstwo Sportu i Turystyki
3. Termin i miejsce wyścigu :
Zdwórz k/ Łącka
Biuro zawodów Ośrodek wypoczynkowy LZS w Zdworzu
Przyjazd ekip w dniu 30.07.2011 w godzinach 11.00-12.00
4. Uczestnictwo :
W zawodach prawo startu mają zawodnicy MŁODZIK / MŁODZICZKA .
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualną licencję na rok 2011 oraz
aktualne badania lekarskie .
5. Zgłoszenia :
Zgłoszenia imienne podpisane przez Prezesa Klubu należy przesłać na
adres Mazowieckie Zrzeszenie LZS 00-028 Warszawa ul. Bracka 20 lok.23
lub przesłać faksem pod numer : 022/ 827 27 28 do 20.07.2011 r
Rezerwacja noclegów i wyżywienia pisemnie . Koszt wyżywienia i
zakwaterowania osobodzień 55 zł.
W przypadku nie dotrzymania terminu zgłoszenia organizator nie
zapewnia noclegów i wyżywienia .
6. Sposób przeprowadzenia zawodów :
30.07.2010 r
11,00- 12,00 - przyjazd ekip
13,00 –13,30 – obiad
15,00 – 15,30 – odprawa techniczna - losowanie pojazdów
technicznych .
16.30 start do I etapu - jazda indywidualna na czas
pierwszego zawodnika - 5 km. ( młodzik/ młodziczka )
19.00 – kolacja
31.07.2010r
godz. 7,30-8,30 – śniadanie
14,00 obiad
16.30 start do – jazda parami na czas 7 km
(młodzik/młodziczka)
godz. 18,30 – 19,30 kolacja
1.08.2010r
godz. 7.30-8,30 śniadanie
godz. 10,30 start do wyścigu ze startu wspólnego etapu
m. Szczawin Kościelny
48 km (2 ok. x 18 km + 2 x 6 km dojazd do rudy) młodzik
30 km ( 1 ok x 18 km + 2 x 6 km dojazd do rundy )
młodziczka
13,00 – wręczenie nagród
14,30 obiad
15,30 Zakończenie
7. Ocena wyników i nagrody :
Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i drużynowa
Trzech pierwszych zawodników na każdym z etapów otrzymają puchary
oraz nagrody finansowe . W klasyfikacji końcowej sześciu pierwszych
zawodników otrzymuje puchary i nagrody finansowe . Wysokość nagród
zostanie podana na odprawie technicznej .
Wyścig rozgrywany jest na czas .
8. Zasady finansowania :
Koszty organizacyjne pokrywa organizator
Koszty uczestnictwa pokrywają zainteresowane kluby
Opłata startowego zgodnie z przepisami PZKol
9. Postanowienie końcowe :
Sędzia Główny wyznaczony przez WMZKoL
Wszyscy zawodnicy winni być ubezpieczeni NW i OC
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i zaistniałe
wypadki podczas trwania zawodów .
Wszyscy zawodnicy mają obowiązek startu w kaskach ochronnych zgodnie
z przepisami PZKol
Po odbiór nagród zawodnicy zgłaszają się osobiście w strojach klubowych .
We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator w
porozumieniu z Sędzią Głównym
Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać przepisu ruchu drogowego
Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania wyścigu .
Najbliższy szpital – Gostynin ul. 3-go Maja 47

Podobne dokumenty