Międzynarodowy projekt „Globe at night” w G2

Transkrypt

Międzynarodowy projekt „Globe at night” w G2
Międzynarodowy projekt
„Globe at night” w G2
Zachęcona
przez zespół Hands-On Universe
i profesora Mankiewicza postanowiłam wspólnie z
grupą uczniów naszego gimnazjum wziąć udział w
międzynarodowym projekcie „GLOBE AT NIGHT”.
Projekt dotyczył badania sztucznego tła nieba
związanego z oświetleniem zanieczyszczeniami w
różnych regionach Ziemi. Kampania naukowa,
polega na obserwacji gwiazd widocznych na niebie,
jako wskaźnika zanieczyszczenia nocnego nieba
sztucznym światłem używanym w miastach i
miasteczkach do oświetlania ulic.
Obserwacje nieba miały być wykonywane przez wolontariuszy pod opieką
dorosłych w określonym przedziale czasowym. .
Udział w globalnej kampanii obserwacyjnej jasności widocznych gwiazd, jako
sposobu oceny zanieczyszczenia światłem w danym miejscu na Ziemi, dał
szansę naszym uczniom na wstawienie do internetowej bazy danych wyników
ich obserwacji. W dniu 3 marca opublikowali oni w internecie stopień
widzialności nocnego nieba w gwiazdozbiorze Oriona z punktu obserwacyjnego
przy szkolnym boisku.
Zajęcia te pokazały naszym podopiecznym w jaki sposób należy wykonywać
obserwacje astronomiczne i jak w „realu” rozpoznać i lokalizować gwiazdozbiór
Oriona. Dokonując analizy widoczności konkretnego gwiazdozbioru, mogli oni
również zapoznać się z wynikami swoich kolegów z innych państw. Rozwijali
w ten sposób także umiejętności językowe, ponieważ cały raport pisali w języku
angielskim. Wyniki ich pracy i raport posłuży naukowcom do wykonania mapy
kończącej globalną kampanię.
W zajęciach tego wieczoru uczestniczyli
uczniowie klas trzecich, Pani Ewa z
rodziną, pani Aneta i w trakcie trwania
zajęć do grupy obserwatorów dołączył
Pan Dyrektor.
Myślę, że dla wszystkich uczestników był
to wieczór pełen nowych doświadczeń,
wrażeń i ciekawych obserwacji.
Copywrite by Aneta Czyż

Podobne dokumenty