277 - Anticor

Transkrypt

277 - Anticor
277
T
a
ś
m
y
BUDOWA
E
l
e
k
t
r
o
i
OPIS PRODUKTU
Nośnik:
• Tkanina z włókna
szklanego
Klej:
• Kauczuk
wysokotemperaturowy
Kolor:
• Biały
z
o
l
a
c
y
j
n
e
ELECTRIX 277
Taśma elektroizolacyjna o podwyŜszonej
wytrzymałości termicznej.
Temperatura pracy ciągłej 1300C (klasa B),
praca krótkotrwała 1600C.
ZASTOSOWANIE
• Osłona wiązek kabli w obszarze wysokich
temperatur.
• Ochrona izolacji kabli podczas instalacji
elementów termokurczliwych.
• Bezpośrednia izolacja do 1kV.
DANE TECHNICZNE
Parametr
Grubość ogólna
Wytrzymałość dielektryczna
Temperatura stosowania:
Jednostka
Wartość
mm
0.18
kV/mm
15
0
C
-35 do 130
Wytrzymałość na rozciąganie
N/cm
97
Przyczepność do stali
N/cm
1.8
%
5
WydłuŜenie przy zerwaniu
Producent pracuje systemie jakości ISO 9001.
CECHY I ZALETY
• Wysoka wytrzymałość na rozciąganie.
• Niepalna.
• O wysokiej odporności na ścieranie.
STOSOWANIE
• Przed uŜyciem taśmę naleŜy
kondycjonować w temp. +100C do +200C.
• Nakładać na powierzchnię oczyszczoną
i odtłuszczoną.
• Taśmę nawijać z zakładką 50% z lekkim
napręŜeniem.
Materiał jest własnością ANTICOR PPH Sp. z o.o. w Wieliczce. Wszelkie prawa zastrzeŜone.
Wydanie 3/2011
Firma ANTICOR posiada:
WIELICZKA 32-020, ul. Wygoda 28, tel: +48 12/288-33-33, fax: +48 12/278-53-26
www.anticor.com, e-mail: [email protected]