Czas wolny gimnazjalistów

Transkrypt

Czas wolny gimnazjalistów
Czas wolny gimnazjalistów
W listopadzie wśród uczniów naszego gimnazjum przeprowadzona została ankieta dotycząca
preferowanych form spędzania czasu wolnego przez młodzież. Na pytania ankietowe odpowiedziało
72 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich. Badania powstały w ramach projektu edukacyjnego
„Trzymaj formę”. Wyniki badao zostały przedstawione w prezentacji multimedialnej ph. „Czas wolny
gimnazjalistów” przygotowanej przez Ewelinę Czech, Kamilę Zahorenko, Edytę Iwaszczuk.
Ogólne wnioski z przeprowadzonych ankiet:

W wieku gimnazjalnym dużą rolę odgrywa grupa rówieśnicza, z którą spędzamy znaczną częśd
wolnego czasu.

Gimnazjaliści najczęściej spędzają czas wolny przed komputerem, grając w gry komputerowe,
sieciowe lub „surfując” po Internecie

Równie często gimnazjaliści, jako formę spędzania czasu wolnego wybierali zajęcia sportowe.
Jak spędzają czas wolny gimnazjaliści?
Zajęcia artystyczne
W kinie, teatrze itp.
Uprawiam sporty
Przed komputerem
Przed telewizorem
0
10
20
30
40
50
60
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.
Ewelina Czech, Kamila Zahorenko, Edyta Iwaszczuk.
70
80

Podobne dokumenty