Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie rozbudowanego terminalu

Transkrypt

Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie rozbudowanego terminalu
Poznań, 2 kwietnia 2012 roku
KOMUNIKAT PRASOWY
Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie rozbudowanego terminalu wydana!
Pierwszy etap rozbudowy terminalu pasażerskiego Ławicy trwał krócej niż rok. W dniu 30
marca br. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o pozwoleniu na
użytkowanie obiektu budowalnego – nowej części terminalu pasażerskiego.
Po wydaniu pozwolenia na budowę przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 18 kwietnia 2011
roku, plac budowy został przejęty przez generalnego wykonawcę – firmę HOCHTIEF Polska Oddział
w Poznaniu. 30 marca 2012 roku zakończyły się prace budowlane i wykończeniowe pierwszego etapu
rozbudowy w systemie „pod klucz”. Do użytkowania oddany został w całości parter, czyli nowa strefa
przylotów, do której zalicza się również hala główna przeznaczona dla stanowisk check-in oraz
kondygnacja piwniczna, gdzie znajdują się pomieszczenia techniczne całego budynku. Powierzchnia
całkowita nowo wybudowanej części terminalu wynosi ponad 17 800 m².
Stworzenie koncepcji rozbudowy oraz projektu budowlanego powierzono architektom
z poznańskiego Studia ADS, autorom obiektu funkcjonującego od roku 2001. Charakterystyczna bryła
o kształcie spadochronu powiększyła się o bliźniaczą konstrukcję strefy przylotów, a obie części
terminalu – obecną i nową – łączy hala główna ze stanowiskami odprawy bagażowo-biletowej. W drugim
etapie zostaną wykonane prace wykończeniowe powierzchni biurowej w nowej części (kondygnacja +1
i +2), dalej nastąpi przebudowa funkcjonującego terminalu oraz budowa nowej centralnej strefy kontroli
bezpieczeństwa. Finalnie, w połowie roku 2013, budynek obsługujący pasażerów od 11 lat, zostanie
przekształcony w terminal odlotowy zawierający powiększoną częścią komercyjną. Wartość kontraktu
zawartego z generalnym wykonawcą wynosi 96 311 000 złotych netto.
Nowa strefa przylotów przyjmie kibiców w czasie EURO 2012. Dzięki nowej infrastrukturze
wzrasta przepustowość obsługi pasażerskiej – szczytowa przepustowość godzinna wynosi 1900
pasażerów przylatujących i 1100 pasażerów odlatujących. Wybudowana infrastruktura terminalowa
podnosi jakość i efektywność obsługi podróżnych, oferując wygodę i komfort. Nowoczesna
i przestrzenna strefa przylotów kształtuje pierwsze wrażenie przybywających do Poznania gości.
Rozbudowa i modernizacja terminala pasażerskiego odbywa się w ramach Projektu pn.: Port Lotniczy PoznańŁawica – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej, dofinansowanego ze środków Unii
Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 –
2013, Priorytet VI: Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, Działanie 6.3: Rozwój sieci lotniczej TEN-T.
____________________________________________________________________________________
Kontakt dla przedstawicieli mediów:
rzecznik prasowy Hanna Surma
Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o.
tel.: 0-61 8492254, 0 660 703 387; e-mail: [email protected]
http://www.airport-poznan.com.pl
http://facebook.com/poznanairport

Podobne dokumenty