Klub Pracy

Transkrypt

Klub Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim
Źródło:
http://www.pup.powiatlwowecki.pl/lsl/dla-bezrobotnych-i-posz/formy-aktywizacji-bezro/informacje-ogolne/pomoc-w-aktywny
m-poszuk/820,Klub-Pracy.html
Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 06:27
Klub Pracy
Klub Pracy jest miejscem, gdzie osoby bezrobotne uczą się aktywnego poszukiwania pracy. Najważniejszym jego zadaniem
jest pomoc w wyjściu z sytuacji bezrobocia poprzez podniesienie własnej wartości oraz nabycie niezbędnych wiadomości z
zakresu poruszania się po rynku pracy. W Klubie Pracy odbywają się jednodniowe lub dwudniowe zajęcia aktywizacyjne,
podczas których można poznać sposoby pisania dokumentów aplikacyjnych, nauczyć się różnych technik poszukiwania pracy,
zdobyć informacje o lokalnym rynku pracy i szkolenia trzytygodniowe według Programu Klub Pracy. Każda grupa
uczestników szkolenia w zależności od wieku, statusu, poziomu wykształcenia bierze udział w realizacji programu, na który
składają się: samoocena, nauka technik poszukiwania pracy, rozmowy z pracodawcą, rozwijanie przedsiębiorczości,
asertywność.
Celem jest aby po ukończeniu zajęć w Klubie Pracy uczestnicy:
●
chcieli uczestniczyć w szkoleniach zawodowych (przekwalifikowanie zawodowe, doskonalenie, przyuczenie do zawodu),
●
nabrali pewności siebie,
●
byli w większym stopniu świadomi swojej sytuacji,
●
byli w stanie podejmować ważne decyzje,
●
potrafili profesjonalnie zredagować dokumenty aplikacyjne,
●
wiedzieli jak stosownie zachować się podczas rozmowy z pracodawcą (telefonicznej i kwalifikacyjnej),
●
czuli, że kierują własnym życiem.
W trakcie szkolenia osobom w nim uczestniczącym przysługuje stypendium szkoleniowe. Dodatkowo osoby uczestniczące w
zajęciach Klubu Pracy poza miejscem zamieszkania mogą ubiegać się o refundację kosztów dojazdu.
W zajęciach Klubu Pracy mogą wziąć udział wszystkie osoby bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. jedn. Dz. U. z
2016 r. poz. 645 z późn. zm.).
Szczegółowych informacji udziela:
Grażyna Przybyła
tel. 075/782 42 24 wew. 268
Metryka strony
Data publikacji 10.05.2013
Data modyfikacji 27.02.2017Rejestr zmian
Osoba publikująca: JSK Internet 2
Autor: JSK Internet 2
Liczba wejść: 1876
Drukuj
Generuj PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

Podobne dokumenty