Fota Forum 1(31)

Komentarze

Transkrypt

Fota Forum 1(31)
www.fota.pl
nr 1(31)/2011
FORUM
Fota w Dubaju
Premium Racing – str. 12
Spis treāci
www.fota.pl
FORUM
Nr 1(31)/maj 2011
Nakład: 12 000 egz.
Wydawca
Fota S.A.
ul. Stryjska 24
81-506 Gdynia
Fota w Dubaju
Redakcja
Marzena Warczak
tel. 58 690 65 89
strona 12
[email protected]
Informacje o warunkach
zamieszczania reklam
i ogłoszeń:
Biuro Marketingu Fota S.A.
tel. 58 690 65 89
Opracowanie
graficzne i DTP
Optima sp. z o.o.
[email protected]
Prenumerata
www.fota.pl
Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za treść
ogłoszeń i reklam.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo
4 FIRMA
Najważniejsi są ludzie .................................... 4
Nowi dyrektorzy makroregionów .............. 6
Wzmocnienie filarów
informatycznych Foty .................................... 7
Nowe oddziały .................................................. 7
Kompletne zestawy sprzęgieł ...................... 8
Nowe produkty KAGERA .......................... 8
Podpory wału napędowego ........................ 10
Bilstein w ofercie Foty ................................. 10
Nowy katalog sprzętu................................... 10
Fota w Dubaju
Pięć dni i nocy trwała przygoda zwycięzców wyścigów Premium Racing – promocji organizowanej przez firmę Fota.
Dubaj – klimatyzowana fantazja dla milionów ludzi – oferujący ekskluzywne hotele, słoneczne plaże, tradycyjną gościnność
w egzotycznym, naturalnym środowisku
był wyjątkowym celem podróży klientów
Foty i przedstawicieli sponsorów promocji.
skracania i adiustacji
tekstów oraz zmiany ich
tytułów, a także prawo
do zamieszczania kopii
materiałów drukowanych
w „Fota FORUM” na stronie
www bez dodatkowego
Już po raz dziewiąty psie zaprzęgi ścigały
się na trasach średniodystansowego wyścigu
„W Krainie Wilka – KAGER Cup”. Zwycięzcą został Adam Ludwik.
więcej na str. 43
16 WARSZTATY
Kto FILTRONA oferuje, ten swoją firmę
modernizuje ..................................................... 16
Wiosenna promocja Castrol....................... 16
Europejski standard za polskie ceny ........ 17
Mitsubishi ASX dla najlepszego............... 18
Jak łatwo znaleźć i zamówić części
zamienne ........................................................ 20
Sposób na hybrydę ........................................ 22
Szkolenia techniczne dla LST ................... 24
26 TECHNIKA
Nie ma to jak oryginalne produkty .......... 26
Próba ognia dla każdej uszczelki .............. 28
ATE Power Disc ............................................ 28
Montaż świateł do jazdy dziennej ............ 29
Najlepsza jakość w każdym szczególe ..... 32
Co zrobić gdy alternator musi być
wymontowany ................................................. 32
Jak działają dwumasówki............................. 33
Usterki rozrusznika ....................................... 34
Nowoczesne oleje silnikowe to szansa
dla środowiska ................................................. 36
38 MARKETING
Ile to kosztuje? ............................................... 38
wynagrodzenia.
W bieżącym numerze
płatne ogłoszenia i reklamy
znajdują się na stronach:
9, 11, 15, 19, 23, 26, 27, 30,
31, 33, 35, 36, 37, 41, 45
40 ROZMAITOŚCI
Karty rabatowe MotoVip ........................... 40
KAGER wrócił do Automaniaka ............ 42
Panie na starcie ............................................... 43
Czas prezentacji i nagród .......................... 44
Fota FORUM 3
Firma
Dla mnie najważ
Jest od ponad dwóch lat związany z firmą Fota S.A.
Paweł Gizicki, nowy prezes spółki, chce sprostać wyzwaniu licząc na zaangażowanie wszystkich pracowników
firmy. O firmie, perspektywach jej rozwoju i celach nowy
prezes opowiada dziennikarzom „Fota FORUM”.
Jak ocenia Pan aktualną kondycję firmy?
Mamy za sobą trudny okres restrukturyzacji, która wiązała się, między innymi,
z cięciem kosztów, zmniejszaniem skali
działania, czy ograniczeniami w dostępności zasobów. Działania te były konieczne, ale w ich efekcie udało nam się
ustabilizować sytuację finansową spółki.
Jest wiele czynników istotnych dla rozwoju naszej organizacji. Najczęściej wymieniane to: skuteczność sił sprzedaży,
atrakcyjność oferty, dostępność towaru,
sprawność systemu logistycznego, czy
jakość stosowanych rozwiązań IT. We
wszystkich wymienionych obszarach
widzę możliwości sprawniejszego działania. Kluczem są przede wszystkim ludzie. Dlatego jednym z moich priorytetów jest stworzenie takich warunków do
pracy, które wyzwolą pozytywną energię
i inicjatywę wśród naszych pracowników.
Co zmieniło się w firmie i w Pana podejściu do niej po przejściu z funkcji
wiceprezesa na prezesa spółki?
Zmianą, na której najbardziej mi zależy, to zmiana w podejściu zespołu firmy
do naszego wspólnego przedsięwzięcia. Zależy mi na zbudowaniu zespołu
ludzi ambitnych i kreatywnych, którzy
nie boją się wyzwań i chcą brać sprawy
w swoje ręce. Zamierzam pracować na
to, aby stworzyć im możliwie najlepsze
warunki do działania. Bardzo podoba
mi się powiedzenie, że ludzie dzielą się
na tych, którzy wiedzą, że czegoś nie da
się zrobić i tego nie robią oraz na takich,
którzy tego nie wiedzą i robią rzeczy na
pozór niemożliwe. W ostatnim okresie
obserwuję coraz więcej przykładów pozytywnego myślenia i skutecznego działania. Pierwszymi widocznymi zmianami są zmiany personalne. Od stycznia
skład zarządu wzmocnił Karol Dudij,
odpowiedzialny za struktury sprzedaży.
W marcu dołączył do nas dyrektor IT
– Andrzej Załuski. Od początku roku
mamy nowego Dyrektora Makroregionu Centrum – Jarosława Bączka, a od
kwietnia Dyrektora Makroregionu Północ – Piotra Gwoździńskiego. Wkrótce będziemy mieli też nowego dyrektora
finansowego. Jedną z pierwszych rzeczy,
które postanowiłem zrobić jako prezes
były wizyty w oddziałach Fota. Do dziś
U współpracowników cenię przede wszystkim profesjonalizm, zaangażowanie, konsekwencję
w działaniu, odpowiedzialność oraz
orientację na cel.
Paweł Gizicki
4 Fota FORUM
Firma
niejsi są ludzie
odwiedziłem większość. W najbliższym
czasie planuję kolejne wizyty. Bardzo zależało mi na tym, aby spotkać się z moimi współpracownikami w miejscu ich
pracy i lepiej poznać sposoby działania,
problemy z którymi się borykamy i które
utrudniają nam realizację celów. Wnioski z tych wizyt przekładają się na nasze
działania i decyzje.
Paweł Gizicki jest absolwentem
Handlu Zagranicznego na Wydziale
Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Studiował także na Fachhochschule für Technik und Wirtschaft
w Berlinie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. W swojej karierze
zawodowej zajmował się audytem finansowym oraz zarządzaniem finansami. W latach 1996–2002 pracował
w firmie Arthur Andersen, a przez
kolejne dwa lata w Ernst&Young. Od
2004 r. do 2005 r. był dyrektorem finansowym w Grupie Hachette Filipacchi Polska. W latach 2005–2008
pracował jako dyrektor finansowy
Prokom Software S.A. Od września
2008 roku zajmował stanowisko dyrektora finansowego Fota S.A. W dniu
7 listopada 2008 roku rada nadzorcza
Fota S.A. powołała Pawła Gizickiego na członka zarządu, a od 9 lutego
2009 r. na wiceprezesa zarządu. Od 16
grudnia 2010 roku Paweł Gizicki pełni funkcję prezesa zarządu Fota S.A.
i dyrektora zarządzającego. Prywatnie
Paweł Gizicki jest żonaty, ma dwójkę
dzieci: 11-letniego syna i 6-letnia córkę. Wolny od pracy czas najchętniej
spędza na wodach Zatoki Gdańskiej
uprawiając windsurfing.
Będzie Pan kontynuować politykę poprzedniego prezesa?
Chcę podjąć walkę o realizację celów
zdefiniowanych w strategii na lata 20102014. W tym, bardzo szerokim, znaczeniu zamierzam kontynuować politykę
mojego poprzednika. Zestaw i kolejność
działań, które mają temu celowi służyć,
a także sposób ich realizacji będą się
jednak różniły.
Co zamierza Pan zmienić w zakresie
oferty?
Za kluczowe dla rozwoju oferty uważam stworzenie odpowiedniego systemu pracy osób za nią odpowiedzialnych.
W najbliższym czasie planuję wdrożenie
sytemu motywacyjnego dla pracowników
Biura Zarządzania Asortymentem i Zakupów. System taki ułatwi ocenę i umożliwi premiowanie osób odpowiedzialnych za rozwój oferty. Definiując kryteria
oceny kierowaliśmy się, między innymi,
dążeniem do lepszej komunikacji między osobami odpowiedzialnymi za asortyment oraz siłami sprzedaży. Zadbaliśmy też o to, aby decyzje asortymentowe
miały nie tylko wymiar doraźny, obliczony na efekt w krótkim okresie czasu.
Zamierzamy premiować wprowadzanie
nowości, co wiąże się z inwestowaniem
w przyszłość. Poza wdrożeniem systemu motywacyjnego planujemy też szereg
innych działań, w tym rozwój oferty do
ciężarówki, zmiany w zasadach ustalania
cen oraz wykorzystanie możliwości, jakie
stwarzają nowe narzędzia informatyczne,
takie jak Impuls czy Integra.
Jakie cele długo i krótkookresowe definiuje Pan jako prezes. Jakie są Pana plany? Czy przewiduje Pan jakieś zmiany?
Jeżeli tak to w jakich obszarach?
Nasze cele wynikają z przyjętej strate-
gii na lata 2010-2014 i dotyczą tempa
wzrostu. Aby je osiągnąć zdefiniowaliśmy niezbędne działania, które z kolei
muszą zostać rozpisane na konkretne zadania dla konkretnych zespołów i osób.
Co do zmian to są one nieuniknione.
Aktualnie dotyczą one, między innymi,
sfery IT. Kończymy wdrożenie systemu
ERP. Uruchamiamy Integrę. Pracujemy
też nad innymi nowymi rozwiązaniami informatycznymi. Mam świadomość
„zmęczenia” organizacji zmianami wprowadzanymi do tej pory, dlatego zależy mi
tylko na zmianach na lepsze.
Co stanowi główną siłę przedsiębiorstwa, a co należy poprawić?
Naszą siłą jest zespół i nasi klienci.
Struktury sprzedaży i relacje z klientami
są jednocześnie głównymi obszarami do
rozwoju.
‰
Karol Dudij wcześniej przez ponad
7 lat budował i rozwijał struktury
sprzedaży w Action S.A., spółce
giełdowej zajmującej się dystrybucją
sprzętu komputerowego, urządzeń
RTV i AGD oraz sprzętu biurowego
i materiałów eksploatacyjnych.
Fota FORUM 5
Firma
Jarosław Bączek i Piotr Gwoździński
Nowi dyrektorzy makroregionów
Mają olbrzymie doświadczenie, konkretną wizję i cele. Obaj od niedawna wzmocnili
szeregi firmy Fota S.A. Lubią sport i aktywny wypoczynek. Obu pasjonują motocykle.
36
-letni Jarosław Bączek do zespołu Fota S.A. dołączył
w styczniu 2011 zajmując stanowisko
Dyrektora Makroregionu Centrum. Urodził się i mieszka w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Rehabilitacji katowickiej AWF. Edukację kontynuował
w Wyższej Szkole Handlu i Finansów
Międzynarodowych na kierunku Organizacja i Ekonomika Przedsiębiorstw.
Walka o najwyższe cele
Wcześniej pracował w międzynarodowej
korporacji Norauto. Pełnił tam funkcję
Dyrektora Centrum i koncentrował się,
między innymi, na zadaniach związanych z rozwojem sprzedaży, dbałością
o najwyższy standard jakości obsługi
oraz koordynacją pracy podległych zespołów.
Do jego zadań w Fota S.A. należy rozwój
i realizacja celów finansowych jak i jakościowych Makroregionu Centrum oraz
odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie wszystkich powierzonych 24
oddziałów.
W przyszłości widzi firmę Fota S.A. jako
gracza walczącego o bycie numerem 1 na
rynku w branży części zamiennych do samochodów osobowych.
Dotychczasowa, trzymiesięczna, współpraca z zespołem, jak i z partnerami powoduje, że Jarosław Bączek bardzo optymistycznie patrzy w przyszłość.
Prywatnie jest mężem i ojcem dwójki
dzieci (Kacper 8 lat i Zarina 3 lata). Ma
także dwa psy. Stara się wolny czas poświęcać swojej pasji - siatkówce. Gra do
dziś i reprezentuje barwy II-ligowego
AZS UW Warszawa.
Drugim jego hobby są motocykle. W ciepłe, słoneczne dni jeździ Yamahą Fazer.
6 Fota FORUM
Piotr Gwoździński w połowie marcaa
objął stanowisko Dyrektora Makrore-gionu Północ. Ma zamiar wykorzystaćć
ogromny potencjał sprzedażowy firmyy
Fota S.A., przygotować dla każdego oddziału biznesplan i ustalić priorytety
działania. Kolejnym etapem jego pracy
będzie budowanie przewagi nad konkurencją w dwóch podstawowych płaszczyznach: szkolenia wg modelu kompetencji
dla stanowisk związanych ze sprzedażą
i zarządzaniem oraz opracowanie i wdrożenie programu lokalnych działań sprzedażowych.
Piotr Gwoździński chce aktywnie poznawać środowisko, żeby znaleźć doświadczonych kandydatów na partnerów do
prowadzenia oddziałów.
Do spółki Fota S.A. Piotr Gwoździński
przeszedł z firmy AB S.A., gdzie był szefem projektu TB Print, odpowiedzialnym
za opracowanie i wprowadzenie strategii
sprzedażowej i marketingowej dla nowego produktu oraz zbudowanie struktur
sprzedaży.
Zbudować dobry zespół
Dyrektor Makroregionu Północ ma wieloletnie doświadczenie w sprzedaży, nabyte
w międzynarodowych koncernach, takich
jak: Unilever, Lyreco, a także w firmach
polskich np. Hartwig SA czy Prologic.
Z wykształcenia jest nauczycielem, ma
ogromne doświadczenie w budowaniu
skutecznych zespołów sprzedażowych
oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Piotr Gwoździński jest od 22 lat żonaty,
ma troje dzieci i…dwa koty. Mieszka w
Gdańsku, a jego pasją, podobnie jak Jarosława Bączka, są motocykle. Uwielbia
żużel. W każdą letnią niedzielę można go
spotkać na zawodach speedway’a. Lubi
także wypoczywać aktywnie. Jest organizatorem traperskich spływów kajakowych, jeździ rowerem, a zimą porusza się
po stokach na desce. ‰
Firma
Andrzej
Andrze
e Załuski
Wzmocnienie filarów
informatycznych Foty
Od połowy
p
marca, w szeregi firmy Fota, wstąpił Andrzej
Załuski.
Powierzono mu funkcję dyrektora IT.
Załł
A
ndrzej Załuski ma 39 lat i dyplom Uniwersytetu Szczecińskiego z Informatyki i Ekonometrii,
programu MBA w IT Leeds University
Business School i Zachodniopomorskiej
Szkoły Biznesu. Nowy Dyrektor
IT posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu działami informatyki i telekomunikacji w firmach handlowych i dystrybucyjnych,
a także w bankowości i branży morskiej.
Andrzej Załuski przez wiele lat pełnił
funkcję dyrektora IT w sieci sklepów
Komfort S.A., gdzie był odpowiedzialny
m.in. za przygotowanie i wdrożenie wielu nowoczesnych rozwiązań IT, projekty
wdrożeń systemów ERP, systemów portalowych, raportowania, a także przygotowanie narzędzi umożliwiających eks-
pansję firmy na rynki Czech i Słowacji.
W firmie Fota, nowemu dyrektorowi podlegać będą działy administrowania i rozwoju systemów informatycznych
oraz zarządzania aplikacjami katalogów
elektronicznych. Zapytany o zainteresowania, Andrzej Załuski odpowiedział:
– Największe niezrealizowane marzenie to
licencja pilota szybowcowego – niezrealizowane z braku czasu, ale chyba to nie jedyny powód (śmiech). Pasja? Może mało oryginalnie, ale informatyka i „odgrzewana”
po latach fotografia. Redakcja „Foty FORUM” wita i życzy wielu sukcesów.
Marzena Warczak
Nowe oddziały
Od początku 2011 roku sieć sprzedaży Fota S.A. powiększyła się o dwa nowe oddziały.
Jasło
O klientów nowego oddziału Foty w Warszawie-Ursynowie dbać będzie kierownik – Michał Sumiński wraz z dziesięcioosobowym zespołem. Oddział o powierzchni 500 m²
oferuje części do samochodów osobowych i ciężarowych.
Obiekt znajduje się przy ulicy Janowskiego 5, na skrzyżowaniu dwóch głównych arterii miasta: ulicy Puławskiej oraz
wyjazdu z Ursynowa, czyli ulicy Pileckiego. Do dyspozycji
klientów od strony ulicy Janowskiego jest przestronny parking mieszczący 10-12 pojazdów. ‰
Arctow skiego
Puławska
Taneczna
Pilec
kieg
o
Cybisa
Janowskiego
Pole
czki
st
a
a
er
m
Ro
Puławska
Romera
rb
– pani Renata Cholewiak.
Oddział oferuje klientom
części do samochodów osobowych, dostawczych oraz
sprzęt wyposażenia warsztatowego. Niewątpliwym atutem oddziału jest nie tylko
dogodne położenie, ale również duży parking. ‰
He
Oddział ma siedzibę przy ulicy
Chopina 65a, niedaleko głównej trasy z Rzeszowa do Nowego Sącza. Obiekt ma około
200 m² powierzchni, z czego
znaczną część stanowi magazyn. W dziale obsługi klienta
zatrudnionych jest czterech
pracowników oraz kierownik
Warszawa Ursynów
Jano
wsk
iego
Fota FORUM 7
Firma
Nowości w ofercie KAGERa
Kompletne zestawy sprzęgieł
Wychodząc naprzeciw
potrzebom rynku i wciąż
rosnącym wymaganiom
klientów, od kwietnia 2011
roku, firma Fota wprowadziła do swojej oferty kompletne zestawy
sprzęgieł marki KAGER.
O
fertę stanowi ponad 70 referencji, z zastosowaniem do
najpopularniejszych pojazdów
europejskich, ale również do
aut z rodowodem azjatyckim. Testy nowych produktów trwały blisko rok, by w
końcu można było zaprezentować je na
rynku. Wysoka jakość produktów i bar-
dzo atrakcyjna cena (aktualnie najniższa
w ofercie Foty) to główne zalety nowej
linii. Producentem sprzęgieł dla marki
KAGER jest jedna z największych fabryk materiałów frykcyjnych i elementów
układu przekazania napędu, dostawca na
pierwsze wyposażenie, między innymi,
dla jednej z fabryk grupy Volkswagena.
W systemie sprzedaży Foty zestawy
sprzęgieł występują pod numerami indeksów 16-XXXX (gdzie X – oznacza
cyfrę). Skatalogowane w elektronicznym
katalogu Fota oraz katalogu on-line, referencje sprzęgieł KAGERa posiadają krosy na czołowych producentów tych części
na świecie, takich jak LUK, SACHS czy
VALEO. Oferta będzie na bieżąco rozbudowywana, prawdopodobnie również
o 4-elementowe zestawy sprzęgieł ze
sztywnym kołem zamachowym.
Przemysôaw Maliga
Kierownik Zespoôu ds. Marek Wôasnych Fota S.A.
Nowe produkty KAGERa
Chemia warsztatowa
KAGER to ponad
60 produktów pochodzących wyłącznie z europejskich fabryk, wykonanych
z najlepszych i sprawdzonych komponentów.
W
śród wielu pozycji, które zawiera oferta są m.in.
artykuły dla specjalistów:
smary i penetranty, zmywacze i środki do czyszczenia oraz produkty do klimatyzacji. Już wkrótce ta
ostatnia kategoria zostanie rozszerzona
o kontrast do klimatyzacji, oleje PAO 68
i POE 100 oraz POE 100 z kontrastem
UV. Chemia KAGER to również płyny
eksploatacyjne (płyny i koncentraty do
chłodnic oraz płyny do spryskiwaczy),
8 Fota FORUM
a także
t kżże środki
ta
środ
śr
od
dki
k ochrony
och
chro
ron
ro
nyy oosobistej,
n
sobi
so
bist
bi
stej
tejj, w ty
ym
tym
m.in. cenione przez mechaników samochodowych pasta i żel do mycia rąk.
Nowość wśród produktów specjalistycznych stanowi preparat do polbruku
- specjalny preparat do mycia kostki brukowej i powierzchni betonowych, który
Fota S.A. wprowadziła na rynek wiosną
bieżącego roku.
Ofertę chemii warsztatowej KAGER uzupełnia cała gama środków
do pielęgnacji samochodu, które mogą
być z powodzeniem stosowane zarówno
w warsztatach samochodowych jak
i przez zwykłych użytkowników samochodów.
Oferta chemii warsztatowej KAGER
dostępna jest od połowy marca w postaci
katalogu, stanowiącego wkładkę do katalogu wyposażenia warsztatowego, o którym więcej na stronie 10. Wersja elektroniczna katalogu dostępna do pobrania na
stronie www.fota-warsztat.pl.
Lucyna Mauks
Firma
Nowości
Podpory
wału
napędowego
Bilstein
w ofercie Foty
W kwietniu, oferta firmy Fota S.A. poszerzyła się
o kilkanaście referencji najpopularniejszych na
rynku podpór wału napędowego marki ARDOR.
W
iększość oferty stanowią
części do samochodów
dostawczych. Tylko kilka pozycji referencji ma zastosowanie do crossover’ów i lekkich samochodów terenowych. Dostawcą
asortymentu pod marką ARDOR,
jest znany europejski producent
elementów metalowo-gumowych,
przeznaczonych głównie do pojazdów użytkowych i ciężarówek.
Wieloletnie doświadczenie produkcyjne dostawcy jest gwarancją
wysokiej jakości wyrobów oraz ich
dużej wytrzymałości eksploatacyjnej, co w przypadku elementów
metalowo-gumowych stanowi jej
kluczową wartość.
Sercem podpór wału są łożyska, które w przypadku marki ARDOR pochodzą ze sprawdzonych
źródeł, a jakość ich potwierdzono
irma Bilstein jest
znanym i cenionym
producentem
amortyzatorów. Sływ testach laboratoryjnych. Nie W systemie sprzedaży Foty produkty marki Bilnie przede wszystkim
bez znaczenia dla najwyższej stein oznaczone są następującymi indeksami:
z produkcji elemenjakości tych elementów układu 22-XXXXXX amortyzatory przednie (dwururowe) tów zawieszenia do
napędowego, jest użycie wy- 19-XXXXXX amortyzatory tylne (dwururowe)
pojazdów sportowych
sokotemperaturowego smaru 24-XXXXXX amortyzatory przednie i tylne
– w tym wysokociśnie( jednorurowe)
o ekstremalnie wysokim punkniowych amortyzatocie kroplenia i optymalnej terrów o indywidualnie
mo-stabilności, którego użyto przy
regulowanych parametrach i najwyższej klasy specjaliprodukcji kół marki ARDOR.
stycznych kolumn. Kolumny te mają możliwość płynW systemie sprzedaży Foty,
nej regulacji wysokości oraz charakterystyki tłumienia.
podpory wału napędowego AROprócz produkcji na pierwszy montaż do takich samoDOR występują pod indeksami
chodów jak: Mercedes, Smart, Ferrari, Porsche, Jaguar,
zaczynającymi się od ARD 2XXX
firma Bilstein dostarcza na rynek części zamiennych
(gdzie X-oznacza cyfrę). W elekszeroką ofertę różnych typów amortyzatorów.
tronicznym katalogu Fota oraz kaW ofercie Foty dostępne są obecnie amortyzatotalogu on-line, referencje podpór
ry linii produktowej Bilstein B4, między innymi, do
marki ARDOR znaleźć można
samochodów osobowych: Ford Focus II, Opel Astra
przede wszystkim po zastosowaG i H, Opel Vectra C, Renault Megane II, Skoda Faniu w pojeździe, jak również pod
bia, Octavia I i II, Toyota Aygo, Corolla (E12), Avensis
numerami OE oraz po krosach na
(T25), VW Golf, Passat oraz do samochodów dostawczołowych producentów tych proczych: Ford Transit, Renault Master, Mercedes Sprinduktów.
p
ter, VW Transporter.
Michaô Mieczkowski
Zespóô ds. Marek Wôasnych Fota S.A.
Fota informuje
Nowy katalog sprzętu
Od połowy marca, w oddziałach firmy Fota S.A. dostępna
jest nowa wersja katalogu wyposażenia warsztatowego.
K
atalog obejmuje ofertę Foty w zakresie profesjonalPełna oferta wyposażenia
nych narzędzi i urządzeń czołowych dostawców sprzęwarsztatów dostępna jest
tu przeznaczonego dla warsztatów samochodowych.
na stronie internetowej
Nowością jest przede wszystkim katalog chemii warszwww.fota-warsztat.pl
tatowej KAGER dołączony jako folder w środkowej części
oraz nowy dział „Geometria”. Można w nim znaleźć urządzenia m.in. firmy Bosch, Hunter, Munster, Dunlop czy Launch. Dodatkowo, na wybrane
pozycje z katalogu przygotowany został specjalny kupon rabatowy. Szeroka oferta, konkurencyjne ceny i specjalne rabaty – wszystko w jednym katalogu!
10 Fota FORUM
F
(mib)
10,7 miliona samochodów rocznie
SACHS – od pierwszego montażu,
przez cały okres użytkowania pojazdu!
Ponad 10 milionów samochodów wyposażonych w amortyzatory SACHS opuszcza corocznie linie produkcyjne na całym
świecie. Te same wymagania jakościowe SACHS dotyczą
również amortyzatorów i sprzęgieł przeznaczonych na rynek
części zamiennych. Wybór oryginalnej jakości SACHS to
najlepsza gwarancja bezpieczeństwa na drodze.
www.zf.com
Firma
Fi
ma
Premium Racing
Fota w Dubaju
P
ięć dni i nocy trwała przygoda zwycięzców wyścigów
Premium Racing – promocji organizowanej przez firmę Fota. Dubaj – klimatyzowana fantazja dla milionów
ludzi – oferujący ekskluzywne hotele, słoneczne plaże, tradycyjną gościnność w egzotycznym, naturalnym środowisku był
wyjątkowym celem podróży klientów Foty i przedstawicieli
sponsorów promocji.
Aby wziąć udział w przygodzie osadzonej w Dubaju należało wystartować i wygrać w wyścigach jednej z 7 marek: ATE,
BOSCH, CASTROL, FEBI, MANN-FILTER, MOOG, RUVILLE.
Wygrali najlepsi i najszybsi, a w dniach od 1 do 6 lutego
przeżyli wraz z przedstawicielami sponsorów promocji swoją
przygodę we wspaniałym, zachwycającym rozmachem i architekturą, mieście marzeń, w którym wszystko jest największe
lub przynajmniej najbardziej wyjątkowe na Świecie.
Uczestnicy odwiedzili najsôynniejszy
Targ
arg
Zôota, gdzie moąna kupiø kruszec
pod
kaądû postaciû – od sztabki po mist
erne
ne
dzieôa sztuki wykonane przez najw
iýk-szych āwiatowych mistrzów zôotn
ictwa.
wtarzalnû nowoczesnoāciû
Goācie Foty mieli okazjý spotkania z caôû niepo
i Dubajem tradycyjnym.
W Muzeum Dubaju usytuowanym
w najstarszym budynku miasta, peôniûcym kiedyā funkcjý morskiej forte
cy, zobaczyli projekcjý multimedialnû
dotyczûcû rozwoju miasta od 1930
do 2000 roku, o poôawiaczach pere
ô
i tradycyjnych oazach oraz obiektac
h archeologicznych w mieācie.
12 Fota FORUM
–
ta w najwyąszym budynku āwiata
Wyjûtkowû atrakcjû okazaôa siý wizy
ów,
metr
828
osi
wyn
koāø
wyso
a
wan
Burj Khalifa, którego oficjalnie poda
im.
ry i Nauki ustawione jeden na drug
czyli prawie tyle co cztery Paôace Kultu
yąszû dopuszczalnû dla
najw
–
o
piýtr
124
na
haø
wjec
jý
Uczestnicy mieli okaz
570 m.
odwiedzajûcych wysokoāø ponad
Firma
na odpoczynek, gry
Dubaj to najlepsze miejsce
D
anie, safari, zakupy
kow
nur
,
anie
low
w polo, ąeg
wej kuchni.
odo
nar
dzy
miý
i degustacjý daÿ
Rejs po Oceanie
Indyjskim w ok
olicach
Omanu na trady
cy
którego uczestn jnej ôodzi dhow, podcczza
as
as
icy mogli spróbo
wa
w poôowie ryb or
az pôywajûc w m ø siô
obserwowaø ws
askach
h
paniaôy podwod
ny āwiatt.
Niezapomnianû rozrywkû byôa wizy
ta w usytuowanym w hotelu Atlan
tis
na wyspie palmie „Aqua¬venture”
– najwiýkszym w tym rejonie āwia
ta
parku wodnym z fantastycznymi zjeąd
ąalniami, sztucznû rzekû o dôugoāci
ponad 2 km i basenem ze sztuczny
mi falami.
ji Kaley zakoÿczyli lunchem w restaurac
Pobyt w hotelu Atlantis uczestnic
, miýdzy innymi,i,
jûcej
oferu
a
aju,
Dub
w
ni
kuch
j
idoscope sôynûcej z najlepsze
yckiej i owoców morza.
dania kuchni wôoskiej, arabskiej, azjat
Centralnym punktem parku jest prawie 30-metrowa budowla w ksztaôcie
.
zigguratu, kryjûca zjeądąalniý-tunel prowadzûcû przez basen z rekinami
Ale Dubaj to równieą pustynia,
wydmy i Beduini. Uczestnicy
wyprawy do Dubaju na swoje
spotkanie z pustyniû wybrali
siý samochodami terenowymi, w których mogli poczuø
jak
j zachowujû siý pokonujûc
kilku
k
dziesiýciometrowe wydmy
zbud
z
owane z sypkiego piasku.
Fota FORUM 13
Firma
Na jednym z punktów widokowych kaądy miaô okazjý sprawdziø swoje
umiejýtnoāci jazdy po wydmach na desce, a na koniec dnia przy lampce szampana wspólnie obejrzeø zachód sôoÿca na pustyni.
Prawdziwy smak Arabii wszyscy poczuli jednak dopiero w obozie Beduinów,
w którym czekaôa kolacja, tradycyjna muzyka, fajka wodna i taniec brzucha.
Kaądy kto miaô jeszcze po wielu wycz
erpujûcych dniach nieco siôy mógô
sprawdziø na ile wizyta w Dubaju wpôynýôa
na jego „postrzeganie celu” uczestnic
w zawodach w strzelectwie sportowy
zûc
m oraz strzelaniu z ôuku. Zawody
rozegrane zostaôy w fortecy klubu strze
leckiego w Jebel Ali Resort & Spa.
Nagrody
za osiûgniýcia otrzymali najlepsi i
osoby, które jak moąna sûdziø po wyn
ikach
najbardziej angaąowaôy siý w atrak
cje dni poprzednich.
odwiedzili jeden z najbarOstatniego dnia pobytu w Dubaju goācie Foty
Polo & Equestrian Club.
Dubai
eckich
jeădzi
w
klubó
h
ąowyc
presti
dziej
oraz skutecznej jazdy
polo
w
gry
aw
podst
z
nie
szkole
e
Odbyli tam krótki
Camel Polo – gry,
mecz
ali
rozegr
koniec
i kierowania wielbôûdem. Na
w którû moąna zagraø tylko w Dubaju.
14 Fota FORUM
z
ôûczy
Dubaj ôûc
zy
przykomfort
k mfort i przy
zwyczajenia
zachodniego
āwiata z niepowtarzalnym
wdziýkiem
i goācinnoāciû Arabii.
Atmosfera
przepychu,
aura bogactwa, najwyąsze standardy,
to Dubaj na tle
innych miast
āwiata.
Goście zaproszeni do Dubaju przez
Fotę mieli okazję na
tyle blisko poznać to
miejsce, że z pewnością mogą ocenić, na
ile zasługuje ono na
miano miasta „zrealizowanej fantazji”.
Lucyna Mauks
Tester zawieszenia febi
uniwersalny · mobilny · profesjonalny
ÓÚåÞíò™íÞÜáçâÜóçÞ³™
฀ ÍÞìíÞë™çâޙðòæÚàڙäèçìÞëðÚÜã⥙™
™ Úçâ™ÞçÞëàââ™ÞåÞäíëòÜóçÞã™åîۙ
™ ìéë˜èçÞàè™éèðâÞíëóڙ
฀ ÌóîäÚçâޙîìíÞëÞä™ÛÞó™ÝèÝÚíäèðòÜá™áÚÚì~ð™™
™ Ýóâäâ™ëÜóçÞã™èÛìîÝóޙ™
฀ Æè˜çڙìòæîåèðÚe™ðìóòìíäâޙìòíîÚÜãޙãÚóÝò™™
™ ¡ëîìóÚçâÞ¥™áÚæèðÚçâÞ¥™ãÚóÝڙçڙóÚäëíÚÜᢙ
฀ ÇâޙãÞìí™éèíëóÞÛçò™éèÝçèˆçâ䙙
฀ Æè˜çڙéëóÞíÞìíèðÚe™éëóÞÝçâ™â™íòåç™èˆ™™
฀ ÓڙéèæèܙîÜáðòíæè˜åâðޙãÞìí™ìéëÚðÝóÚçâޙ™
™ ßÞåà™è™ˆëÞÝçâÜò™Ý虫©™ÜÚå♙
febi Polska Sp. z o.o.
Pl. Przymierza 6 | 03-944 Warszawa | Poland
Tel.
+48-22-403 47 29
Fax
+48-22-403 47 28
E-mail [email protected]
www.febi.com
Warsztaty
Promocje dla klientów
Kto FILTRONA
oferuje, ten swoją
firmę modernizuje
P
od taką nazwą firma WIX-FILTRON uruchomiła
akcję promocyjną, w której
do wygrania jest 15 wycieczek do Ekwadoru i na Wyspy Galapagos oraz bony na zakup sprzętu
wyposażenia warsztatowego. Akcja
rozpoczęła się 1 marca i potrwa do
końca lipca.
Aby wziąć udział w promocji,
należy w oddziałach Foty kupować filtry FILTRON oznaczone
specjalnymi naklejkami promocyjnymi. Naklejki należy zbierać
i naklejać na kupony promocyjne.
Wypełnione kupony wraz z informacją o wybranych nagrodach należy wysyłać pocztą na adres firmy
WIX-FILTRON najpóźniej do
31 lipca.
15 uczestników, którzy przez
cały okres promocji uzbierają najwięcej punktów, przy czym jedna naklejka to jeden punkt, wy-
grywa wycieczkę do Ekwadoru.
Uczestnicy, którzy zajmą kolejnych
20 miejsc, otrzymają bony do wymiany na nagrody. Wykaz nagród liczy ponad 70 pozycji i jest dostępny
na stronie www.ModernizujSwojaFirme.Filtron.pl. A wśród nich znajdują
się, między innymi, montażownice
i wyważarki do kół, urządzenia do
obsługi klimatyzacji, podnośniki,
testery usterek, wózki z zestawami narzędzi, kompresory, zlew arko
– wysysarki, sprzęt komputerowy
i wiele innych.
Podczas całego okresu trwania
promocji, można będzie dodatkowo wygrać jeden z dwudziestu
32-calowych telewizorów LED.
W wybranych firmach pojawi się
„Tajemniczy Klient” z zamiarem
zakupu filtrów. Jeżeli pierwsze zaoferowane mu filtry będą marki
FILTRON, firma otrzyma telewizor. (mif)
A
J
C
O
M
O
R
P
03÷31.07.2011
.03
czas trwania 01
.WR),/7521ijDRIHUXMHWHQVZRMÈILUPÚPRGHUQL]XMH
RGHUQL]XMH
1
™:1$
’™
*’
2'$*
52
*5
*
$*
1$
\ . OL HQ W
F \
7D MH P QL F]
ĵĵ
' ('
/(
/
15 wycieczek
RU
7HO HZ L] R
öZ
Wiosenna
promocja
Castrol
O
d 14 marca do 31 maja, klienci firmy Fota kupujący oleje Castrol mają
szansę zdobywać atrakcyjne nagrody.
Wystarczy jednorazowy zakup o odpowiedniej wartości a nagrodę otrzymać można
prawie od ręki. Castrol przygotował trzy progi zakupowe i sześć nagród do wyboru:
Próg 1
Za zakupy w wysokości 3600 zł netto, do wyboru
jest magnetyczna lampka diodowa lub kombinezon dwuczęściowy.
Próg 2
Za zakupy w wysokości 7600 zł netto, do wyboru
jest kuchenka mikrofalowa Sharp lub ciśnieniowy
ekspres do kawy Zelmer.
Próg 3
Za zakupy w wysokości 15600 netto, do wyboru
jest nawigacja samochodowa TomTom lub konsola Sony PSP 3004 z grą FIFA 11.
(mic)
(
@jeegdYj`ioVb^c#&*+%%o¦cZii
d^dYW^ZgocV\gdYŸ/
C6L><68?–IDBIDBOB6Ex:J
GDEN")'@G6?:
[email protected]–HDCNEHE(%%)O<
Gx;>;6&&
C6L><68?6IDBIDBOB6Ex:J
GDEN
")'@G6?:DG6O*º:@G6C:B
MMA
Zobacz wiÚcej i podróĝuj bez
problemów. Technologia IQ
routes™ –
wyobraě sobie trasÚ, która uwzglÚdn
ia godziny szczytu, sygnalizac
jÚ
ĂwietlnÈ, przejĂcia dla pieszych,
okolice szkóï czy centrów handlowy
ch,
h,
w dowolnej minucie kaĝdego
dnia. Tak wïaĂnie dziaïa technolog
ia IQ
Routes! Asystent pasa ruchu
– wyraěnie wskazuje pas ruchu,
który
naleĝy zajÈÊ przy dojeědzie do
skrzyĝowania, aby nie ominÈÊ
skrÚtu.
Gwarancja najnowszych map.
Jeĝeli w ciÈgu 30 dni od pierwszeg
o
uruchomienia urzÈdzenia wydana
zostanie nowa mapa, moĝna
jÈ
bezpïatnie pobraÊ w programie
TomTom HOME (naleĝy pamiÚtaÊ,
ĝe
usïuga upowaĝnia do pobrania
tylko jednej darmowej mapy).
WiÚcej
informacji znajduje siÚ na stronie
www.tomtom.com/mapzones
.
Technologia TomTom Map
Share™ – wprowadzaj poprawki
do
mapy i korzystaj z tysiÚcy poprawek
wprowadzanych codziennie
przezz
uĝytkowników urzÈdzeñ TomTom.
@DCHDA6HDCNEA6NHI6I>DCEDG
I67A:(%%)
Procesor: 333 MHz, pamiÚÊ:
gïówna - 64 MB, PamiÚÊ DRAM
- 4 MB,
wyĂwietlacz: ciekïokrystaliczny
(LCD), tryby wyĂwietlania: 4,3
cala;
16:9, rozdzielczoĂÊ 480 x 272
pikseli, paleta 16.77 kolorów,
regulacja
jasnoĂci, wbudowane stereo,
napÚd: dysk 1,8 GB UMD (odczyt),
klawisze
kierunkowe, pad analogowy,
wyjĂcie Video / ZïÈcze sïuchawek
, magistrala
USB, zïÈcze DC IN 5V, zïÈcze
DC OUT, gniazdo kart pamiÚci
Memory Stick
Duo, sieÊ bezprzewodowa LAN,
zasilanie: bateria litowo-jonowa
1200
mAh, masa: 189 g.
W
OWA
KO
ATTTK
ODA
ODA DO
RO
GR
G
AG
NA
enie
posaż
yp
p
ponów na wy
up
20 ku
wartości
firm o łącznej
330 000 pkt
<G6;>;6&&
mark
i FILTRON wspierasz
www.filtron.pl
www.filtron
n.p
pll
16 Fota FORUM
FIFA 11 to kolejna odsïona tytuïowej
serii gier piïkarskich firmy Electronic
Arts. Tradycyjnie programiĂci
wprowadzili sporo zmian – zarówno
wiÚkszych,
jak i kosmetycznych. EsencjÈ
rozgrywki nadal stanowi rozbudow
any tryb
menadĝerski, ale nic nie stoi
na przeszkodzie, by wziÈÊ udziaï
w rozmaitych
turniejach, czy teĝ rozegraÊ mecz
sparingowy. Autorzy przygotow
ali caïÈ
gamÚ rozmaitych opcji zabawy
i nie zapomnieli oczywiĂcie o
moĝliwoĂci
rozgrywki za poĂrednictwem
Internetu. Jako ĝe mamy do
czynienia
z odĂwieĝonym wydaniem poprzedni
ej FIFY, usprawniono algorytmy
odpowiadajÈce za sztucznÈ inteligencj
Ú, co oznacza, ĝe wzrósï równieĝ
poziom trudnoĂci, przynajmn
iej w niektórych aspektach rozgrywki.
Warsztaty
Nowy Leader Service w sieci
Europejski standard
za polskie ceny
Jednym z najczęściej i najchętniej odwiedza-nych przez klientów serwisów samochodowych
w Świnoujściu jest firma Auto Market.
do piątku w godzinach 9-18 i w soboty
w godzinach 9-15. Do dyspozycji klientów jest obszerny parking przed warsztatem, przestronne i sprawnie działające
biuro obsługi klientów i aż sześć stanowisk naprawczych.
Poprzez odpowiednio dobierany asortyment, w działającym równolegle sklepie,
Auto Market zapewnia swoim klientom
również szybką naprawę samochodu.
Wszystko na naszą kieszeń
Auto Market cieszy się dużym uznaniem
w oczach swoich klientów głównie ze
względu na kompleksowość dokonywanych napraw, ale także na miłą i kulturalną obsługę.
Ś
winoujście jest jednym z najatrakcyjniejszych miast polskiego wybrzeża. To jedyne miasto w Polsce
leżące na kilkudziesięciu wyspach.
Z uwagi na swoje położenie Świnoujście posiada wyjątkowo korzystne warunki dla rozwoju gospodarki morskiej
i turystyki. „Tu zaczyna się Polska”
– mówią z uśmiechem jego mieszkańcy.
Terminal promów morskich zapewnia
stałe połączenia ze Szwecją i Danią, co
ma szczególne znaczenie dla kierowców
i pasażerów samochodów osobowych.
Widać zwiększającą się ilość aut w mieście i równoczesne zwiększenie zapotrzebowania na ich obsługę i naprawę.
marek. W 2001 roku firma Auto Market
rozpoczęła także naprawiać samochody.
Warsztat zapewnia szeroki zakres usług
mechanicznych, obsługę ogumienia, geometrii kół, naprawę układów klimatyzacji, układów elektronicznych a także
usługi mycia i czyszczenia pojazdów.
Z usług warsztatu klienci mogą korzystać
sześć dni w tygodniu. Od poniedziałku
Co jeszcze przyciąga klientów do Auto
Marketu? – Europejski standard usług
i nasza polska cena – mówi właściciel firmy Jarosław Oszczypała. Ceny w Auto
Markecie są atrakcyjne i dostosowane do
możliwości naszych portfeli – dodaje.
Do sieci Leader Service firma Auto Market przystąpiła w lutym b.r. Pomimo tak
krótkiego funkcjonowania w sieci już jesteśmy dumni, że w naszych szeregach
znalazł się warsztat świadczący usługi na
europejskim poziomie.
Mariusz Radôowski
Od handlu do naprawy
Firma działa na rynku od 1996 roku.
Swoją działalność rozpoczęła od handlu
częściami zamiennymi do aut zachodnich
Fota FORUM 17
Warsztaty
2011
Pierwszego marca ruszyła kolejna edycja konkursu
Mechanik Roku. Akcja, która trwać będzie do końca
maja bieżącego roku,, organizowana jest już po raz
ę Fota S.A.
dziewiąty przez firmę
N
Mitsub
dla najl
a uczestników czeka wiele wartościowych nagród – zapowiada
wiada
Magdalena Madejska, dyrektor
ektor
adycją
marketingu w firmie Fota. S.A. Tradycją
ego
już stało się, że zdobywca pierwszego
miejsca konkursu odjedzie samochodem.
hodem.
W tym roku będzie to Mitsubishi ASX.
Pozostali uczestnicy walczyć będą o
o, bilet
sprzęt wyposażenia warsztatowego,
na EURO 2012 oraz wycieczkę naa Kubę.
Ale to nie koniec atrakcji
przygotowanych specjalnie dla uczestników
konkursu. PółfiPartnerami
nałowe i finałokonkursu
rsu oraz sponsorami
we zmagania
przeproznych nagród o łącznej
tegorocznych
wadzone
zostaną od
onad 300 tys
wartości ponad
tys. zł są znani
16 do 18
producenci części zamiennych i eksczerwca
w pięcioploatacyjnych do samochodów – marki
gwiazdkowym
Castrol, Bosch, ATE, Febi, MANN-FILTER,
Zasady konkursu zostały szczegóhotelu
łowo opisane w regulaminie akcji
Marine
KAGER, Philips oraz Ruville. Patronat
dostępnym po rejestracji w konkursie
w Kołona www.mechanikroku.fota.pl
medialny
nad
konkursem
objębrzegu. 100
uczestników,
ła telewizja TVN Turbo.
których wyłonią
Imprezę
Aktualności dotyczące
eliminacje, będzie
akcji dostępne na bieżąmiało niepowtarzalpoprowadzi Irek Bieleco w profilu konkursu
ną okazję uczestnictwa w tym
na facebook’u.
n
ninik,
który znakomicie
wyjątkowym wydarzeniu. Na uczestników wyjazdu, oprócz emocji związanych
Dołącz do nas!
s
sprawdził
się w tej roli
z walką o wyjątkowe nagrody, czekać
będzie specjalnie dobrany program rerok temu.
kreacyjno-rozrywkowy. Wodne zajęcia
sportowe, kursy filmowe i tańca oraz
występy największych polskich gwiazd,
w tym Patrycji Kazadi! A to wszystko
w rytmach kubańskiej ulicy rodem z Buena Vista Social Club!
MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
Marzena Warczak
18 Fota FORUM
SPONSORZY GŁÓWNI
ishi ASX
epszego
Ceramiczne klocki ATE –
gwarancja czystych felg
low dust
low noise
O tym, że warto wziąć udział w konkursie, przekonuje
Piotr Mosioł – zdobywca tytułu Mechanik Roku 2010.
Wygrana w konkursie Mechanik Roku 2010 przede wszystkim dała mi ogromną osobistą satysfakcję. W konkursie startowałem aż pięć razy i w końcu udało mi się osiągnąć to,
co chciałem. Uwielbiam konkursy o tematyce samochodowej. Startuję w nich od szkoły średniej i traktuję jako hobby.
Oprócz wygranej w zeszłorocznym konkursie na Mechanika
Roku, moim największym sukcesem było zajęcie drugiego
miejsca w ogólnopolskiej olimpiadzie techniki samochodowej. Zdobycie tytułu Mechanika Roku 2010 przyniosło duży
prestiż zarówno mi, jak i warsztatowi. Klienci bardziej mi
ufają i liczą się z moim zdaniem. Nagrody wygrane w konkursie bardzo przydały się w warsztacie. Oprócz samochodu,
którym jazda daje bardzo dużo przyjemności i wzbudza ciekawość a nawet podziw wśród innych użytkowników dróg,
najbardziej przydał się wysokiej klasy tester elektroniki samochodowej. Obsługuje on bardzo wiele modeli samochodów, dzięki czemu diagnostyka usterek przebiega sprawnie
i co najważniejsze skutecznie.
Firmie Fota gratuluję świetnej organizacji konkursu a moich
kolegów mechaników zachęcam do wzięcia udziału w kolejnych edycjach!
longlife
Innowacyjne klocki o niezwykłych możliwościach:
„ low dust – brak zanieczyszczeń felg niezależnie
od ilości hamowań.
„ low noise – ciche hamowanie przy jednoczesnym
zwiększonym komforcie hamowania.
„ longlife – mniejsze zużycie klocków i tarcz.
Klocki o przedłużonej trwałości.
My znamy drogę i wyznaczamy standardy!
Tym samym dla naszych Partnerów wskazujemy
kierunki rozwoju biznesu dziś i na przyszłość.
www.ate-ceramic.de
ATE – Eine Marke des Continental-Konzerns
Continental Teves AG & Co. oHG Aftermarket
Postfach 900120 · D-60441 Frankfurt a. M. · Telefon +49 69 76 03-1 · Fax +49 69 761061
Warsztaty
Integra Katalog Fota
Jak łatwo znaleźć i zamó
Głównym celem nowego oprogramowania o nazwie Integra Katalog Fota, jest
zapewnienie klientom maksymalnego
wsparcia przy wyszukiwaniu i zamawianiu części zamiennych.
W
związku z wdrożeniem
nowego systemu klasy
ERP w oddziałach Foty
S.A., odświeżone zostały również
aplikacje katalogowe przeznaczone
dla klientów. Katalog dostępny jest
w dwóch wersjach – online (Integra WEB katalog Fota) obsługiwany przez przeglądarkę internetową
oraz offline (Integra katalog Fota
DVD), wydany na nośniku DVD.
Integra katalog Fota
Integra Katalog Fota to system elektroniczny przeznaczony dla klientów firmy Fota S.A. – warsztatów
i sklepów motoryzacyjnych. Służy,
do wyszukiwania i obsługi zamówień części zamiennych. Do podstawowych zalet katalogu należą:
1. Łatwy system wyszukiwania
Wyszukiwanie części może odbywać się według różnych kryteriów:
a. Według pojazdu (rys. 11). Podczas wyszukiwania według pojazdu, określamy takie parametry jak producent pojazdu,
model, opis modelu/typu oraz
rok produkcji, rodzaj paliwa,
pojemność i moc silnika. Im
większa liczba kryteriów, tym
dokładniejsza identyfikacja pojazdu, a tym samym trafniejszy
dobór szukanej części.
b. Według numeru artykułu. Jeżeli
znamy, części można wyszukiwać według numerów katalogowych, numerów użytkowych
a także według numeru asortymentu innego producenta. Do
każdej pozycji, przypisany jest
20 Fota FORUM
zamiennik (rys. 22), który można zastosować w przypadku braku szukanego towaru. Można
również wyszukiwać towary, gdy
znana jest tylko część (fragment)
numeru katalogowego (rys. 33).
c. Według silnika. Do dyspozycji
są liczne filtry, takie jak: producent, kod silnika, typ, rok produkcji, rodzaj paliwa, oznaczenie handlowe silnika, pojemność
i moc silnika, które pozwalają
na dokładne określenie parametrów. (rys. 44)
d. Według funkcji „szukanie złożone” (rys. 55). Części wyszukiwać można bezpośrednio z poziomu cennika. W każdej chwili
można przełączyć się między
katalogiem i cennikiem, w którym dostępny jest filtr do wyszukiwania złożonego. Funkcja
ta pozwala na jednoczesne wyszukiwanie danych w kilku kolumnach cennika, używając tylko
fragmentów nazw lub numerów
katalogowych, które dodatkowo
mogą być wprowadzone w dowolnej kolejności. Kolumny do
filtrowania użytkownik może
sam konfigurować.
2. Łatwy dostęp do danych.
Katalog zawiera liczne informacje
dodatkowe takie jak opisy techniczne, numery oryginalne OE,
zastosowanie w pojazdach, zdjęcia,
informacje o częściach wchodzących
w skład zestawu i instrukcji montażowych. Instrukcje montażowe
(rys. 66) można wydrukować, a wyświetlenie kilku zdjęć jednego arty-
1
2
3
4
Warsztaty
wić części zamienne
5
6
7
kułu i porównanie ich (rys. 7 ), ułatwia poprawny
dobór części. Dane techniczne zsynchronizowane
z danymi katalogowymi TecDoc dostarczanymi
przez producentów części, ułatwiają dopasowanie
części oraz odpowiedni dobór zamiennika. To z kolei ułatwia sprostanie finansowym możliwościom
klienta.
3. Łatwa obsługa zamówień.
Funkcja szybkiego tworzenia zamówień pozwala łatwo przygotować i wysłać zamówienie. Wystarczy
zaznaczyć pozycję i określić ilość.
Przed wysłaniem zamówienia, program umożliwia sprawdzenie dostępności zamawianych towarów i
pokazuje aktualne stany towarów.
Towary ze stanem zerowym mogą
zostać automatycznie zastąpione
zamiennikami, które są dostępne
w magazynie. Zamówienia składane
są online, a więc zawierają aktualne
informacje o stanach w magazynie,
czasie dostawy i cenie. Po wysłaniu zamówienia, można na bieżąco
sprawdzać stan jego realizacji. Jeżeli
zamówienie nie zostanie zrealizowane w całości, można później na
podstawie niezrealizowanych pozycji domówić brakujące części. Katalog zapewnia również łatwy dostęp
do aktualnych promocji Foty S.A.
a funkcje dotyczące rozliczeń, zapewniają informacje o aktualnych
płatnościach. Dokumenty zakupu części, mogą być automatycznie
pobierane przez klientów Foty do
używanych przez nich programów.
Skraca to znacznie czas przyjmowania towaru do magazynu.
4. Integracja katalogu
z programem obsługi firmy.
Integra Katalog Fota został zintegrowany z systemem Integra 7
przeznaczonym do obsługi sklepów i serwisów samochodowych,
w celu zapewnienia wymiany danych pomiędzy w/w programami.
Gdy dany towar nie jest dostępny
w sklepie lub serwisie, program automatycznie wyszukuje tą pozycję
w cenniku Foty. Katalog ma szeroki zakres konfiguracji, co pozwala na
dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb klienta. Konfiguracja skrótów klawiaturowych wielu
funkcji programu zapewnia wygodną obsługę i nie wymaga zmiany
przyzwyczajeń klientów korzystających z innych katalogów.
5. Niewielkie wymagania sprzętowe. Pomimo wielu funkcji programu i zaawansowanego interfejsu,
optymalizacja programu umożliwiła
zdecydowane obniżenie wymagań
stawianych komputerom, na których
pracuje program Integra Katalog
Fota. Minimalne parametry dla obu
wersji katalogu poniżej.
Integra Web
Katalog Fota
Integra katalog
Fota DVD
• System operacyjny: MS
WINDOWS
z Internet
Explorer lub
Mozilla Firefox
• Rozdzielczość
monitora:
1024 x768 lub
wyższa
• Pamięć RAM:
wg wymagań
przeglądarki
internetowej
• Stały dostęp
do Internetu
• System operacyjny: MS WINDOWS
98SE/2000/2003/
XP
• Rozdzielczość monitora: 1024 x768
• Procesor: 500 MHz.
• Pamięć RAM:
128MB Win98 /
pozostałe systemy
256 MB RAM.
• Miejsce na dysku
ok. 250 MB (oferta
z cennikiem dostawcy i systemem
zamówieniowym
online)
Przewaga katalogu
Integra Web Katalog Fota
nad wersją DVD
Integra Web Katalog Fota nie wymaga instalacji i jest dostępny
z poziomu przeglądarki www pod
adresem http://fota.integra.com.pl.
Pomimo, że rozwiązanie jest portalem internetowym, to wygląd i obsługa katalogu zbliżona jest funkcjonalnością i szybkością do pracy
katalogu na DVD. Klienci korzystający z programu w wersji online nie muszą codziennie pobierać aktualizacji z cenami i stanami
w magazynie, a oprogramowanie
nie wymaga kwartalnej aktualizacji (ta jest realizowana jednorazowo
na serwerze Foty). Program nie zajmuje miejsca na dysku komputera
(w wersji DVD jest to zazwyczaj kilka, lub ze zdjęciami, nawet kilkanaście gigabajtów). Katalog online jest
rozwiązaniem zapewniającym większe bezpieczeństwo danych.
Michaô Skulski
Kierownik Dziaôu Rozwoju Aplikacji Branąowych Fota S.A.
Fota FORUM 21
Warsztaty
H
ybryda to połączenie dwóch rodzajów napędu. Spotyka się ją w każdej dziedzinie życia. Są obecne nawet
w okrętach podwodnych i samolotach. W samochodach jest nią najczęściej połączenie silnika spalinowego z elektrycznym. Żeby to wszystko dobrze działało, potrzebne
są jeszcze nowoczesne ogniwa magazynujące energię elektryczną
a także zaawansowane sterownki i systemy umożliwiające odzysk energii. Na przykład z hamulców.
W mieście napęd hybrydowy
Sposób
na hybrydę
Honda Insight, Lexusy GS i RX, czy Toyota Prius - wszystkie te samochody łączy
nie tylko napęd hybrydowy, ale także fakt,
że należą już do segmentu samochodów
używanych. Właściciele takich pojazdów
nie są jednak skazani tylko i wyłącznie na
części pochodzące z autoryzowanego serwisu. Wiele niezbędnych części znajdziemy w katalogach firmy Fota.
22 Fota FORUM
W magazynach Foty
We współczesnym samochoznajdziemy coraz więdzie silniki, stanowiące elementy
cej części, dzięki którym
układu hybrydowego, mogą pracomożemy przywrócić do
wać na przemian lub naraz, w zależności od potrzeb, np: w mieście
pełnej sprawności poelektryczny, za miastem spalinowy.
jazd o napędzie hybrySilnik elektryczny może być prąddowym.
nicą i ładować akumulatory. Może
też stanowić rodzaj doładowania,
wspomagając silnik spalinowy, lub po prostu go zastępując. Napęd
hybrydowy jest szczególnie korzystny w mieście. Istotnie wpływa
też na ograniczenie zużycia paliwa i redukcję toksycznych związków, będących wypadkową procesu spalania paliw płynnych.
Oszczędność i ekologia to hybrydowa teraźniejszość. Jest to
jednak okres przejściowy. Elektryczna część układu hybrydowego, to podstawa do zamontowania na pokładach samochodów
napędu wodorowego, a nawet – być może kiedyś – jądrowego.
Współcześnie na świecie sprzedaje się rocznie ponad pół miliona
hybryd. Takie auta ma w swojej ofercie kilkanaście koncernów.
Najstarsze mają 10 lat i coraz częściej możemy je spotkać na polskich drogach. Najpopularniejsze używane hybrydy to Lexus RX
400h i Toyota Prius. Według badań przeprowadzonych na terenie Stanów Zjednoczonych naprawa Toyoty Prius jest o 8,4%
droższa niż naprawa podobnego auta z napędem tradycyjnym.
Ogółem w pojazdach hybrydowych średnio naprawia się 4%
więcej części niż w pojazdach tradycyjnych. Firma przeprowadzająca badania, Audatex Directions, obwiniła za wyższe koszty
napraw, zmiany wprowadzane przez producentów żeby zmniejszyć wagę całkowitą pojazdu hybrydowego i lepiej umieścić system hybrydowy wewnątrz samochodu. Na wysokość kosztów
serwisowania hybryd wpływał też, do niedawna, fakt ograniczonej dostępności części do tych samochodów poza autoryzowanymi stacjami obsługi. To się jednak zmienia.
Hybryda? Nie ma strachu
– Coraz częściej zgłaszają się do nas niezależne warsztaty, które
chcą nawiązać współpracę w zakresie serwisowania starszych modeli
hybryd – mówią menedżerowie serwisowi Lexus Polska. – Zauważalne jest przy tym coraz bardziej umiejętne zastosowanie w ich
pracy współpasujących
współ
zamienników. Choć większość elementów, na
przykład, uukładu napędowego, można znaleźć jedynie w magazynach ASO Lexusa.
L
b
– Nie bójmy
się hybryd i nie słuchajmy wszystkiego, co mówią
przed
przedstawiciele
central motoryzacyjnych. Każdy samochód
n
o napędzie
elektryczno-spalinowym ma wiele wspólnego
i
z innymi
modelami określonej marki. Zawieszenia, układy kierowcze, blacharskie, klimatyzacje i wiele podzespołów
el
elektrycznych są takie same. Co oznacza, że raczej nie ma
pr
problemu z zamiennikami. Bać się należy jedynie o rozwiązan
zania typowe hybrydowe, czyli baterie, układy odzyskiwania
ene
energii, zespół elektryczny czy elektronikę – mówi Paweł
Warsztaty
Banachowski z białostockiego serwisu „Auto Serwis Dojlidy”.
- To, co najważniejsze w przypadku hybryd, to określona wiedza.
– W naszych magazynach znajdziemy coraz więcej części, dzięki
którym możemy przywrocić do pełnej sprawności nasz pojazd o napędzie hybrydowym – mówi Przemysław Maliga z firmy Fota.
– Mamy poszczególne elementy do pierwszej Toyoty Prius , Hondy
Insight, czy całej gamy Lexusów. Nie jest to może kompleksowa oferta, ale na tyle bogata, że stanowi interesującą propozycję dla klientów indywidualnych i warsztatów – dodaje Maliga.
Hybrydy to nie tylko części, ale także specjalistyczne wyposażenie warsztatów. Także ono dostępne jest coraz częściej poza
oficjalną siecią producenta. W ofercie firmy Fota pojawiły się
niedawno najnowocześniejsze stacje robocze do serwisowania
y j w takich właśnie pojazdach.
p j
y że stają
j się one
klimatyzacji
O tym,
coraz popularniejsze świadczy powodzenie tych urządzeń wśród
klientów.
(Bart)
Toyota Prius
zawieszenie
i ukł. kierowniczy
filtry
hamulce
nazwa części
KAGER
cena netto
sworzeń wahacza
88-0108
60,70 zł
końcówka zewn. lewa
43-0943
58,07 zł
końcówka zewn. prawa
43-0944
58,07 zł
łącznik stabilizatora
85-0666
53,22 zł
filtr kabinowy
09-0062
26,40 zł
filtr oleju
10-0144
10,00 zł
klocki ham. tył
35-0498
63,64 zł
klocki ham. przód
35-0528
81,79 zł
tarcza ham. przód (2 szt.)
37-0747
293,80 zł
tarcza ham. tył (2 szt.)
37-0872
196,72 zł
pompa wodna
33-0618
188,59 zł
filtr oleju
10-0059
12,42 zł
filtr kabinowy z kli
09-0058
48,00 zł
Honda Insight
Hond
filtry
filtr kabinowy bez kli
09-0013
48,00 zł
zawieszenie
zawi
łącznik stabilizatora L
85-0385
25,09 zł
i ukł. kierowniczy
łącznik stabilizatora P
85-0386
25,09 zł
tarcza ham. przód (2 szt.)
37-0185
213,60 zł
klocki ham. przód
35-0727
98,35 zł
hamulce
hamul
Warsztaty
W Skoczowie i Ostrowcu Świętokrzyskim
Szkolenia techniczne dla LST
Inauguracja cyklu szkoleniowego dedykowanego warsztatom zrzeszonym w sieci
Leader Service Truck odbyła się w Skoczowie. Gospodarzem był warsztat LST Gomola-Trans Pawła Gomoli. Kolejna edycja szkoleń odbyła się w Ostrowcu Świętokrzyskim, również w warsztacie LST – PKS Ostrowiec Świętokrzyski.
C
ykl rozpoczęliśmy szkoleniem
technicznym poświęconym tematyce silników pojazdów ciężarowych o mocy od 270 do
560 kM. Przykładami były silniki Cursora (Stralisa) o pojemnościach 7.8, 10 i 13
litrów. Szkolenie podzielone było na dwie
części: teoretyczną i praktyczną.
W pierwszej uczestnicy szkolenia
mieli możliwość zapoznania się z tematyką silników Cursora, zarówno od strony
mechanicznej, jak również elektrycznej.
Zdjýcia z warsztatu PKS Ostrowiec Āwiýtokrzyski
W teorii…
Przedstawione zostały główne różnice między silnikami Cursor – Euro
4/5 a silnikami Euro 3. Na konkretnych
przykładach szczegółowo prezentowane
i omawiane były zagadnienia związane
ze zmianami w układzie rozrządu, jednokolumnowymi pompowtryskiwaczami,
układem zasilania, kasetą sterującą EDC7
UC31 i jej oprogramowaniem, systemem
SCR czy wymiennikiem ciepła z czujnikiem ciśnienia i temperatury oleju.
Na zakończenie części teoretycznej
wszyscy uczestnicy rozwiązywali testy
z zakresu przeprowadzonego szkolenia.
Miały one za zadanie przede wszystkim
utrwalenie wiedzy zdobytej na szkoleniu,
jak również wyjaśnienie ewentualnych
niejasności czy wątpliwości.
…i praktyce
W części praktycznej uczestnicy mieli
okazję sprawdzić zdobytą wiedzę teoretyczną dzięki specjalnie przygotowanym
pojazdom. Zostały one udostępnione
przez gospodarzy szkoleń.
Mariusz Radôowski
24 Fota FORUM
Dziękujemy gospodarzom szkoleń: Pawłowi Gomoli z warsztatu Gomola-Trans, jak również
prezesowi Stanisławowi Wodyńskiemu i pracownikom PKS Ostrowiec Świętokrzyski – Jerzemu
Matuszczakowi oraz Rafałowi Kowalczykowi – za pomoc i wsparcie w przygotowaniu szkoleń.
Warsztaty
10.
Warsztaty
7.
32.
19.
40.
LEADER SERVICE TRUCK
3.
27.
20.
1 Mostostal Zabrze Holding S.A.
41-800 Zabrze, ul. Nad Kanaem 35
tel. 32 271 84 99, fax 32 276 28 04
[email protected]
2 Kotrans PUH, R. Konicer, K. Konicer.
77-400 Zotów, ul. Szpitalna 37
tel./fax 67 285 38 21
[email protected]
3 K-M Import Ko›uchowski – Marciniak Sp. J.
64-932 Stara ubianka, ul. Jana Pawa II 31
tel. 67 211 74 50, fax 67 216 05 916
[email protected]
17 ZAWRAT TIR SERWIS
M.yszcz J.Wójcik sp.j.
20-328 Lublin, ul. L.Herc 10
tel. 502 664 190, fax 81 744 34 49
[email protected]
19 STW Kazimierz LewiÍski
72-200 Nowogard, ul. Górna 3
tel. 91 392 71 77, fax 91 579 08 73
[email protected]
6 Protruck Sp.z o.o.
41-260 Sawków, ul. Walcownia 1
tel. 32 264 95 92, fax 32 264 95 93
[email protected]
www.protruck.pl
20 Mechanika Pojazdowa Andrzej Gibas
64-840 BudzyÍ, Wyszynki 24
tel. 67 284 37 28, fax 67 284 37 28
[email protected]
10 PrzedsiÆbiorstwo Transportowo-Spedycyjno-Usugowe Iwona Indeka
76-251 Kobylnica, ul. Prof. PoznaÍskiego 28
tel. 59 845 37 11, fax 59 845 39 65
[email protected]
11 GOMOLA-TRANS Pawe Gomola
43-430 Skoczów, Pogórze 386
tel. 33 85 30 055, fax 33 85 10 240
[email protected]
12 F.H.U. Sukiennik W. Sukiennik
97-500 Radomsko-D•brówka, ul. Leyników 11
tel. 44 683 89 00, fax 44 738 13 34
[email protected]
13 „AA Moto” Wojnar Joanna
33-100 Tarnów, ul. Nowod•browska 288
tel.14 625 11 44, fax 14 625 11 44
[email protected]
14 P.H.U.T. SANTEX
30-798 Kraków, ul. Bartników 10
tel. 604 181 141, fax 12 653 25 69
[email protected]
21.
17.
24.
5 P.U.H. Barszczewski A.S.W. Sp. J.
39-331 Chorzelów, Chorzelów 560A
tel. 17 584 00 38, fax 17 584 00 39
[email protected]
9 ZUH TECH-MECH Jarosaw Satawa
34-321 Ækawica, ul. Wspólna 48
tel. 33 865 30 93, fax 33 865 30 93
[email protected]
30.
15. 38.
34.
18 PPU EKO-SYSTEM sp. z o.o.
96-500 Sochaczew,
Andrzejów Duranowski 1A
tel. 46 862 99 00, fax 46 862 12 57
[email protected]
8 P.P.H.U. Poltruck Mariusz Krzystanek
44-100 Gliwice, ul. PszczyÍska 306
tel. 32 230 40 00, fax 32 230 40 99
[email protected]
18.
36.
4 PolCar Sp.z o.o.
42-262 Poczesna, ul. Nadrzeczna 1
tel. 34 327 45 48, fax 34 327 45 48 wew. 24
[email protected]
7 Spedycja BOTRANS sp. z o.o.
83-400 Koycierzyna, ul. Drogowców 12
tel. 58 680 88 34, fax 58 680 88 40
[email protected]
23.
37.
21 PHU TIRMET Mirosaw Kulik
21-560 MiÆdzyrzec Podlaski, ul. RadzyÍska 4
tel. 601 539 941, fax 83 371 74 61
[email protected]
22 GOMOLEX Henryk Gomola
43-430 Skoczów, Harbutowice 158
tel. 33 853 00 55, fax 33 857 87 01
[email protected]
23 KOS-POL Wojciech Kosecki
06-200 Maków Mazowiecki,
ul. DuÍskiego Czerwonego Krzy›a 1
tel. 29 714 20 13, fax 29 714 20 13
[email protected]
24 OMNI MOTO sp. z o.o.
59-220 Legnica, ul. Nowodworska 30
tel. 76 850 62 51, fax 76 850 62 51
[email protected]
25 Kamilsped Tomasz UrbaÍczyk
41-404 Mysowice, ul. Pukowca 49
tel. 32 318 26 09, fax 32 225 23 83
[email protected]
26 PKS w Strzelcach Opolskich S.A.
47-100 Strzelce Opolskie, ul. 1 Maja 59
tel. 77 462 25 42, fax 77 461 33 58
[email protected]
27 ABSerwis Zakad Mechaniki Pojazdowej
13-200 Dziadowo, ul. Lidzbarska 63
tel. 23 697 34 22, fax 23 697 76 32
[email protected]
28 Imperial s.c.
32-300 Olkusz, ul. Osiecka 7
tel. 32 754 75 55, fax 32 754 75 65 wew. 31
[email protected]
16.
42. 12.
35.
41.
4.
33.
26. 8. 1. 6.
5.
29.
28.
13.
11. 25. 31. 14.
2.
22. 9. 39.
31 Monster Truck Service Tomasz Torba
30-399 Kraków, ul. Medalionów 14
tel. 12 267 73 63, fax 12 267 73 63
[email protected]
32 ZEWA-TRANS Zenon JaboÍski
75-900 Kretomino, ul. KoszaliÍska 30
tel. 94 340 73 81, fax 94 343 08 66
[email protected]
33 P.U.H. Raspol Stanisaw Rabiej
26-026 Morawica, ul. NidziaÍska 3, Brzeziny
tel. 41 311 75 68, fax 41 301 40 07
[email protected]
34 MASAN Sawomir Walachowski
67-410 Sawa, ul. Wróblów 28A
tel. 68 356 59 84
[email protected]
35 GRA-TIR-SERWIS Sawomir Sagan
22-130 Siedliszcze, Siedliszcze 104 D
tel. 82 569 23 58, fax 82 569 23 58
[email protected]
36 PH Startop Eugeniusz Matuszewski
63-100 krem, ul. GostyÍska 49
tel. 668 290 103, fax 61 282 93 88
[email protected]
37 PHU PNEUMAX Anna i Jan Olejnik s.c.
09-442 Rogozino k. Pocka, Stró›ewko 35
tel. 24 268 14 29, fax 24 265 34 97
[email protected]
38 WAREKS Rajmund Jerzy Wiyniewski
05-530 Góra Kalwaria k. Warszawy, Coniew 66
tel. 22 727 20 02
[email protected]
39 Auto-Service Mrózek Stanisaw
34-220 Maków PodhalaÍski, ul. Wolnoyci 55
tel. 33 877 34 64
[email protected]
40 H.P. TIR Service s.c.
43-200 PorÆba, ul. kwierczewskiego 60
tel. 32 210 89 46
[email protected]
15 TTN Serwis Józef Michaek
05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 121
tel. 22 737 14 29, fax 22 737 14 29
[email protected]
29 PrzedsiÆbiorstwo Transportowo-Spedycyjne
Autozak spóka z o.o.
47-223 KÆdzierzyn-Ko|le, ul. Mostowa 30E
tel. 77 405 43 21, fax 77 405 43 02
[email protected]
41 PKS w Ostrowcu kwiÆtokrzyskim S.A.
27-400 Ostrowiec kwiÆtokrzyski, ul. ‹abia 40
tel. 41 247 97 88
[email protected]
16 PPU AUTOPOL SERVICE sp. z o.o.
Oddzia Wrocaw
54-133 Wrocaw, ul. Lotnicza 100
tel. 601 777 536, fax 71 367 44 14
[email protected]
30 Mechanika Pojazdowa Handel Artykuami
Motoryzacyjnymi – Józef Chodkiewicz
05-430 Celestynów, ul. Jankowskiego 11a
tel. 22 789 74 13, fax 22 789 74 13
[email protected]
42 FHU Eurocars Micha Ostrowski
97-505 Blok Dobryszyce k/Radomska
ul. Mickiewicza 5
tel. 44 682 62 99
[email protected]
Fota FORUM 25
Technika
Klocki i szczęki hamulcowe Raicam
Nie ma to jak oryginalne produkty
Firma Raicam jest jednym z czołowych producentów materiałów
ciernych, które mają zastosowanie
w samochodach osobowych. Produkowane przez nią klocki i szczęki hamulcowe przeznaczone są na
pierwsze wyposażenie do wybranych modeli Forda i Fiata.
P
rodukty Raicam projektuje się
i wytwarza z użyciem innowacyjnych technologii gwarantujących spełnienie nawet najwyższych wymagań klientów.
Kluczowymi elementami ich oceny są
osiągi (poziom tarcia, zanikanie, itp.), bezpieczeństwo, zużycie klocków i tarcz, wygoda, oddziaływanie na środowisko, czas.
OSIĄGI
Poziom współczynnika tarcia produktów
Raicam jest porównywalny do poziomu
części oryginalnych. Tworząc swoje produkty skupia się na uzyskaniu stabilnego współczynnika tarcia dla szerokiego
zakresu oddziaływań, np. temperatury,
prędkości, nacisku i środowiska. Matryce materiałów ciernych tworzy się i testuje zgodnie z wymaganiami klientów,
zwracając szczególną uwagę na potrzeby
producentów pojazdów. Projektowanie
i optymalizacja procesów przeprowadzane są z użyciem podejścia DOE (projektowania eksperymentów) i wielowariantowej analizy danych.
BEZPIECZEŃSTWO
Dzięki zastosowaniu nowych technologii produkcyjnych oraz wielu ulepszeniom materiałów produkty firmy Raicam
zapewniają stały poziom hamowania w
każdych warunkach prędkości i temperatury. Materiały nie wykazują niebezpiecznego zanikania w przypadku wielokrotnego hamowania.
ZUŻYCIE TARCZ I KLOCKÓW
Zastosowanie specjalnych surowców
pozwala na uzyskanie niskiego zużycia
26 Fota FORUM
elementów układu hamulcowego, zapewniając długie przebiegi i niskie zanieczyszczenie środowiska. Niski poziom
zużycia i zanieczyszczenia zapewniają
długi okres użytkowania tarcz hamulcowych, okładzin szczęk, klocków i bębnów
hamulcowych.
CZAS
Nowe opakowanie pozwala na łatwą
identyfikację dzięki systemowi EASY
BOXING – innowacyjnemu rozwiązaniu
nadruków na górnej części opakowania,
które zapewnia znaczące oszczędności
czasu przy wyszukiwaniu właściwych numerów części zamiennych.
(mir)
WYGODA
Firma Raicam zwraca
szczególną uwagę na tworzenie materiałów ciernych gwarantujących bardzo niski poziom hałasu
i drgań, mający zapewnić
maksymalny komfort kierowcy. Stanowiska prób
i pojazdy próbne są wyposażone w urządzenia monitorujące wszystkie parametry hamowania i dźwięku
w każdych warunkach środowiskowych, m.in. w przypadku działania kierowcy
pod wpływem emocji. Każdy produkt jest optymalizowany, aby zapewnić najlepszą konfigurację skosów,
szczelin i rodzaju ochrony
przeciwhałasowej.
WPŁYW NA ŚRODOWISKO
Każdy produkt Raicam
tworzy się poświęcając dużą
uwagę oddziaływaniu na
środowisko, dzięki czemu
wszystkie zastosowane surowce są zgodne z obowiązującymi przepisami europejskimi.
Jest wiele powodów, dla których warto korzystać z produktów Raicam:
•
•
•
•
•
•
Wysokie i stabilne osiągi
Gwarancja bezpieczeństwa
Długi okres użytkowania
Doskonałe właściwości akustyczne
Produkty przyjazne dla środowiska
Łatwa identyfikacja
cresosrl.it
KLOCKI I SZCZĘKI HAMULCOWE
Jakość OE na rynku Aftermarket
Wszystkie produkty Raicam są przyjazne
środowisku naturalnemu.
www.raicam.com
Technika
Stanowisko do statycznych i dynamicznych
badaÿ uszczelnieÿ gorûcych gazów spalinowych, m.in.
uszczelnieÿ
turbosprýąarek.
Próba
ognia dla
każdej
uszczelki
O turbosprężarce mówi
się, że jest „kawałkiem
gorącego żelastwa“, a jej
skuteczne uszczelnienie
sporym wyzwaniem.
Zalety nowych uszczelnień
formowych ElringKlinger:
• odporne na wysokie temperatury
• minimalna waga i wymiary
• redukcja szumów
T
ermin „downsizing“ w przypadku jednostek napędowych oznacza, że przy stosunkowo niewielkiej pojemności skokowej są one
w stanie zapewnić sporą moc i niskie spalanie. Dzisiejsze silniki są oszczędne jak
nigdy dotąd a dzięki turbodoładowaniu,
z ograniczonej pojemności silnika otrzymujemy podobną moc, jak wcześniej,
z silników o większej pojemności.
Tarcze, które kochają kierowcy
ATE Power Disc
Woda i brud mogą osłabić
działanie klocków hamulcowych. Marka ATE
pomaga zapobiec temu
problemowi poprzez stosowanie tarcz Power Disc.
T
o jedyne na rynku tarcze z wyżłobieniem, które - tak jak profil w oponie
- odpowiada za odprowadzanie wody,
brudu i gazów powstających w wyniku wysokiej temperatury pomiędzy klockami
i tarczami. Dzięki tarczom Power Disc, nie
tylko zwiększa się bezpieczeństwo hamowania, ale także ogranicza się możliwość
powstawania rys i pęknięć, a tym samym
przedłuża trwałość tarczy i klocka.
ZALETY TARCZ ATE POWER DISC:
• lepsze działanie podczas wilgoci
• skrócony czas zgrania się nowo zamontowanej tarczy i klocka
• lepsza optyka
• lepsze rozpoznanie zużycia tarczy
• lepsza ochrona przed korozją
28 Fota FORUM
Wzrost termodynamicznej efektywności silnika ma wpływ nie tylko na same
części silnikowe, ale również na turbosprężarkę (temperatura gazów spalinowych sięga nawet 1050°C). Skuteczne
uszczelnienie, także z uwagi na normy
emisji spalin, jest absolutną koniecznością.
Rozwiązaniem są ekonomiczne, lekkie, kompaktowe i metalowe uszczelnienia formowe firmy ElringKlinger ze
stopów niklowych. Przykładowo, stopy
o zawartości 50 do 60 procent niklu, mają
zastosowanie w jednostkach napędowych
samolotów. Dotychczas jednak były zbyt
drogie do zastosowania w silnikach samochodowych. Elring opracował wyjątkową
technologię formowania, która obchodzi
się wyjątkowo oszczędnie z drogim materiałem, umożliwiając jednocześnie ekonomiczną i seryjną produkcję pierścieni
formowych.
Nowe uszczelnienia Elring były pomyślnie testowane w temperaturach do
800°C, co i tak przekracza o 200°C odporność na temperaturę stali klasy 1.4828
(stali żaroodpornej). Dodatkowo uszczelnienia formowe działają jak elementy
sprężyste. Pomagają bowiem w ograniczaniu drgań powodowanych wysokimi
obrotami turbiny i przyczyniają się do poprawy komfortu akustycznego. Produkcja
seryjna uszczelnień formowych tego typu,
rozpoczęła się w firmie ElringKlinger
z początkiem 2010 roku.
(miek)
Tarcza ta chroni również przed tzw.
efektem fadingu, czyli powstawaniem
poduszki gazów, które osłabiają działanie
hamulców. Wyżłobienie natomiast pozwala na szybkie i dokładne rozpoznanie
zużycia tarczy bez dodatkowych urządzeń
pomiarowych. Jeśli wyżłobienie zaniknie,
oznacza to zużycie tarczy i konieczność
jej wymiany bez potrzeby dodatkowego
pomiaru.
Tradycyjne tarcze hamulcowe, przed
montażem muszą zostać dokładnie
oczyszczone i odtłuszczone. Jeśli odtłuszczenie tarczy będzie niedokładne może
w efekcie prowadzić do wadliwego działania tarcz i klocków w samochodzie. Tarcza
ATE Power Disc posiada nowej generacji
ochronę antykorozyjną,
która przed montażem nie musi być
usunięta, tym
samym chroni
o wiele dłużej
przed rdzą
i skraca czas
montażu. (mia)
Technika
Philips radzi
Montaż świateł
do jazdy dziennej
Światła do jazdy dziennej stają się coraz bardziej popularne na polskim rynku. Kierowcy mogą montować je sami
lub w warsztacie. Warto znać podstawowe informacje, by
nie popełnić błędu w trakcie prostej instalacji.
W
testowanych
światłach Philips LED
Daytime
Lights
mamy do podłączenia tylko trzy
przewody. Dwa zasilające, łączone z zaciskami akumulatora
i jeden sterujący, spinany z przewodem „+” świateł pozycyjnych.
Przykręcenie modułu jest łatwe
dzięki specjalnym uchwytom.
W zależności od modelu samochodu montaż powinien zająć
od jednej do dwóch godzin. Problemem może być konieczność
wycięcia otworów pod lampy
lub utrudnione przeprowadzenie
przewodów pod pokrywą silnika.
Przepisy prawne
Zasady montażu świateł
do jazdy dziennej szczegółowo określają przepisy. Światła
powinny być zamontowane nie
dalej niż 400 mm od bocznego
obrysu pojazdu. Wzajemna odległość nie może być mniejsza
niż 600 mm. Wysokość montażu
powinna mieścić się w przedziale
250–1500 mm nad powierzchnią
drogi. Światła do jazdy dziennej
muszą zapalać się automatycznie po przekręceniu kluczyka
w stacyjce, a wyłączać się automatycznie po włączeniu przednich świateł mijania, drogowych
lub przeciwmgłowych.
W niektórych modelach samochodów instalacja nie jest
możliwa ze względu na nietypowy kształt wlotów powietrza lub
przepisy homologacyjne.
Montaż krok po kroku
Zestaw świateł Philipsa składa się z dwóch
modułów LED z przewodami, elementów mocujących, elektronicznego startera, śrubokrętu, opaski i instrukcji.
Po pierwsze należy wyjąć zaślepki umieszczone w zderzaku. Po przymiarkach może okazać
się, że konieczne będzie wycięcie części zaślepki. Lampy należy przymierzyć również do pustej
luki, bez zaślepki. Pamiętajmy, że poza samym
modułem, musi się zmieścić również okablowanie.
Zaślepkę wraz z przytwierdzonym systemem
„clip on” należy przygotować do podpięcia do instalacji elektrycznej. Niezbędne może okazać się
wywiercenie po środku obu zaślepek otworów na
kable elektryczne. Jeśli po wpięciu światła za pomocą systemu „clip on” kable odpowiednio znajdują się po drugiej strony zaślepki, można przymierzyć ją do samochodu. Przymiarka zaślepki to
ostatni czas na poprawki, bo kolejnym krokiem są
podłączenia elektryczne.
Należy zadbać, aby wszystkie kable zostały
bezpiecznie schowane wewnątrz komory i nie
były narażone na uszkodzenia. Gdy mamy pewność, że kable zostały prawidłowo rozprowadzone, można zamontować zaślepkę ze światłami.
Następnie podnosimy pokrywę akumulatora, by
podłączyć do zasilania wszystkie kable.
Z opakowania trzeba wyjąć moduł sterujący
Philips. Następnie należy odkręcić klem akumulatora w celu podłączenia kabli od podpiętych
już modułów. Kolejnym krokiem jest lokalizacja
kabli doprowadzających prąd do świateł pozycyjnych i mijania tak, aby podpiąć moduł sterujący
do instalacji elektrycznej. Moduł sterowania należy zainstalować na obudowie akumulatora i połączyć ze światłami do jazdy dziennej.
Instruktaż filmowy nt. montażu świateł do jazdy
dziennej dostępny jest pod adresem:
http://www.youtube.com/watch?v=yOdVSVPW9Jk
‰
Fota FORUM 29
.RPSOHWQ\SURJUDPżarówek
%RVFKRIHUXMHŖDUyZNLGRVDPRFKRGyZ
RVRERZ\FKLFLċŖDURZ\FKVSHĪQLDMøFH
NU\WHULDMDNRļFLZ\SRVDŖHQLDIDEU\F]QHJR
3XUH/LJKW
f
ŕDUyZNLRMDNRļFLZ\SRVDŖHQLD
IDEU\F]QHJR
f
.RPSOHWQ\SURJUDPGRZV]\VW
NLFKSRSXODUQ\FKVDPRFKRGyZ
Longlife
Daytime
'REUD ZLGRF]QRļú QDV]HJR VDPRFKRGX
RUD] LQQ\FK SRMD]GyZ WR MHGHQ ] ZDŖQLHM
V]\FK ZDUXQNyZ EH]SLHF]QHJR SRUXV]DQLD
VLċ SR GURJDFK %RVFK RIHUXMH NRPSOHWQ\
SURJUDP ŖDUyZHN GR VDPRFKRGyZ RVRER
Z\FKZNWyU\P]QDMGXMHVLċRVLHPOLQLLŖDUy
ZHNKDORJHQRZ\FK6SHFMDOQLHGRVDPRFKR
GyZ FLċŖDURZ\FK Vø SU]H]QDF]RQH ŖDUyZNL
R]ZLċNV]RQHMRGSRUQRļFLQDGUJDQLD2IHU
Wċ ]DP\NDMø ŖDUyZNL Z\ĪDGRZF]H GR ODPS
NVHQRQRZ\FK'6'5L'6
:V]\VWNLH ŖDUyZNL %RVFK RGSRZLDGDMø NU\
WHULRP MDNRļFL Z\SRVDŖHQLD IDEU\F]QHJR
(PLWXMø SUDZLGĪRZ\ VQRS ļZLDWĪD ]JRGQLH
]RERZLø]XMøF\PLQRUPDPL
=DFKRZXMøWHŖGRNĪDGQøJUDQLFċļZLDWĪDFLH
QLD G]LċNL F]HPX QLH RļOHSLDMø NLHURZFyZ
SRMD]GyZMDGøF\FK]SU]HFLZND
:\VRND MDNRļú Z\NRQDQLD ŖDUyZHN ]DSHZ
QLD RGSRUQRļú QD ZLEUDFMH GĪXJø Ŗ\ZRW
QRļúLXWU]\PDQLHSDUDPHWUyZWHFKQLF]Q\FK
SU]H] FDĪ\ RNUHV XŖ\WNRZDQLD =DPRQWRZD
QLH Z QLFK ȺOWUyZ 89 FKURQL RGEĪ\ļQLNL ŖD
UyZHNSU]HGPDWRZLHQLHPNWyUHPRŖHVSR
ZRGRZDúREQLŖHQLHZĪDļFLZRļFLļZLHWOQ\FK
QDZHWRZFLøJXMHGQHJRVH]RQX:DU
WRWHŖZLHG]LHúŖHSU]\SURGXNFMLŖDUyZHN
%RVFK QLH Z\NRU]\VWXMH GRPLHV]HN RĪRZLX
FRSU]\F]\QLDVLċGRRFKURQ\ļURGRZLVND
Longlife
Daytime
ŕ\ZRWQRļú
=DVLċJ
-DVQRļú
3OXV3OXV/LIH
f
'RZLċFHMļZLDWĪDQDGURG]H
QLŖ]ŖDUyZNLVWDQGDUGRZHM
f
UD]\GĪXŖV]DWUZDĪRļúZSRUyZ
QDQLXGRŖDUyZHN3OXV
f
3RĪøF]HQLHQDMZDŖQLHMV]\FKFHFK
ZLċFHMļZLDWĪDSRSU]H]Z\SHĪQLH
QLHJD]HP[HQRQLGĪXŖV]DWUZD
ĪRļúG]LċNLVSHFMDOQHMNRQVWUXNFML
ŖDUQLND
/RQJOLIH'D\WLPH
f
NURWQLHGĪXŖV]DWUZDĪRļúRG
ŖDUyZNLVWDQGDUGRZHM
f
3U]H]QDF]RQDGRVWRVRZDQLD
FDĪRGRERZHJR
f
ZLċFHMļZLDWĪDQLŖZŖDUyZ
FHVWDQGDUGRZHM
3OXV
f
+OXE++ZLċFHM
ļZLDWĪDQDGURG]HQLŖ]ŖDUyZNL
VWDQGDUGRZHM
f
:LċNV]\NRPIRUWMD]G\
f
=DVLċJZLċNV]\RPHWUyZ
;HQRQ6LOYHU12:2Ļø
f,QWHQV\ZQDELDĪDEDUZDļZLDWĪD
SRUyZQ\ZDOQD]G]LHQQø]DSHZQLD
NRPIRUWGODRF]XNLHURZF\
f'RZLċFHMļZLDWĪDQDGURG]H
QLŖ]ŖDUyZNLVWDQGDUGRZHM
f
:LċNV]\]DVLċJ]DSHZQLDOHSV]ø
ZLGRF]QRļúUyZQLHŖZWUXGQ\FK
ZDUXQNDFKSRJRGRZ\FK
;HQRQ%OXH
f
ZLċFHMļZLDWĪDQDGURG]HQLŖ
]ŖDUyZNLVWDQGDUGRZHM
f
1LHELHVNRELDĪDEDUZDļZLDWĪD
SRUyZQ\ZDOQD]G]LHQQø
f
=ZLċNV]DNRPIRUWSURZDG]HQLD
ZQRF\
3OXV12:2Ļø
f
ŕDUyZNDKDORJHQRZDRQDMZLċN
V]\PQDWċŖHQLXļZLDWĪD
f
'RZLċFHMļZLDWĪDQDGURG]H
QLŖ]ŖDUyZNLVWDQGDUGRZHM
f
'ĪXŖV]\VWUXPLHĬHPLWRZDQH
JRļZLDWĪDVSUDZLDŖHNLHURZFD
ZF]HļQLHMLGHQW\ȺNXMH]DJURŖHQLD
RUD]]QDNLGURJRZHPDMøFZLċ
FHMF]DVXQDUHDNFMċ
f
,QWHQV\ZQDELDĪDEDUZDļZLDWĪD
SRUyZQ\ZDOQD]G]LHQQøWRNRP
IRUWGODRF]XNLHURZF\V]F]HJyO
QLHSU]\SRNRQ\ZDQLXGĪXJLFKG\
VWDQVyZ
3OXV
f
ZLċFHMļZLDWĪDQDGURG]HQLŖ
]ŖDUyZNLVWDQGDUGRZHM
f
=DVLċJZLċNV]\RPHWUyZ
f
/HSV]DZLGRF]QRļúXOLFL]QDNyZ
GURJRZ\FK
ŖDUyZNLKDORJHQRZH9
7\S
5RG]DM
:DUV]WDWRZH
%OLVWHU
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
3XUH/LJKW
3XUH/LJKW
3XUH/LJKW
/RQJOLIH'D\WLPH
/RQJOLIH'D\WLPH
/RQJOLIH'D\WLPH
;HQRQ6LOYHU
;HQRQ6LOYHU
;HQRQ6LOYHU
;HQRQ%OXH
;HQRQ%OXH
;HQRQ%OXH
3OXV
3OXV
3OXV
3OXV3OXV/LIH
3OXV3OXV/LIH
3OXV3OXV/LIH
3OXV
3OXV
3OXV
3OXV
3OXV
V]WXNLZSXGHĪNX
ŕDUyZNL%RVFK/RQJOLIH
6WZRU]RQHGRMD]G\
QDļZLDWĪDFK
SU]H]FDĪ\
URN
ŕDUyZNL%RVFK/RQJOLIHG]LċNLVSHFMDOQHMJHRPHWULLŖDUQLNDLXQLNDOQHPX
VNĪDGRZLPLHV]DQNLJD]RZHMZ\SHĪQLDMøFHMEDĬNċQLHW\ONRHPLWXMø
ZLċFHMļZLDWĪDRGŖDUyZNLVWDQGDUGRZHMDOHUyZQLHŖPDMøNURWQLH
GĪXŖV]øWUZDĪRļú=WHJRSRZRGXSU]\VWRVRZDQHVøGRSUDF\SU]H]FDĪ\URN
ZZZPRWRERVFKSO
Technika
Widełki wyłączające sprzęgło
Porady SKF
Najlepsza jakość
w każdym
szczególe
Co zrobić gdy alternator
musi być wymontowany
Widełki wyłączające sprzęgło febi 22752,
które pasują do Mercedesa-Benz Actros
(przekładnia BM 715) przekonują użytkowników swoją jakością.
Materiaųy, z których sČ wykonane mocowanie sworznia
i ųoǏysko Ƒrodkowe, sČ optymalnie dostosowane do staųych obciČǏeŷ mechanizmu sprzħgųa. ‚eliwny korpus wideųek wyųČczajČcych sprzħgųo febi przekonuje wysokiej
jakoƑci materiaųem o znacznie wyǏszej wytrzymaųoƑci na
naprħǏenia niszczČce,
niǏ produkty konkuFebi bilstein oferuje, pasujący do widełek wyłączających
rencji. Rolki wideųek
sprzęgło, zestaw naprawczy
wyųČczajČcych sprzħfebi 22751, składający się
gųo febi pod wieloma
z wałka, śrub, łożyska środwzglħdami pozytywkowego, podkładek i piernie odróǏniajČ siħ od
ścieni odległościowych.
konkurentów.
Rolki od innych dostawców wykazujČ zbyt duǏČ szorstkoƑđ powierzchniowČ w porównaniu do rolki febi. Poza
tym twardoƑđ rolki jest wyraǍnie wyǏsza, niǏ produktów
konkurencyjnych. Dodatkowo powierzchnie Ƒlizgowe rolki sČ nasmarowane.
• Optymalna twardość
i szorstkość powierzchniowa
• Nasmarowane powierzchnie
ślizgowe
Rolki
Łożysko
środkowe
Żeliwny
korpus
Mocowanie
sworznia
W
zależności od numeru części koła alternatora wyposażonego
w sprzęgło jednokierunkowe FAP oraz typu pojazdu w jakim
jest to zastosowane, FAP może być wymienione bez demontażu alternatora. Można to również zrobić przy zdemontowanym alternatorze,
ale na odpowiednio przygotowanym stole warsztatowym.
SKF ma w swojej ofercie narzędzia umożliwiające wymianę
wszystkich kół pasowych alternatora dostępnych na rynku. Są to
narzędzia VKN 350 i VKN 351.
Zalecenia montażowe
W przypadku gdy alternator musi być
wymontowany:
1. Odłącz akumulator i zdemontuj
prawe przednie koło lub osłonę w
celu łatwiejszego dostępu do alternatora.
2. Zdemontuj współpracujące elementy układu multi–v (pasek, napinacz, rolka, etc…).
3. Zdemontuj połączenia elektryczne alternatora oraz alternator. Zamontuj alternator na odpowiednio
zabezpieczonym stole warsztatowym.
4. Zdemontuj plastikową osłonę FAP
(jeśli jest).
5. Zamontuj właściwą nasadkę do odkręcenia (zawarta w zestawie VKN
350 lub VKN 351).
6. Stosując klucz udarowy odkręć
śrubę mocującą kolo pasowe. Niezbędne jest użycie właściwej końcówki zawartej w zestawie VKN
350 lub VKN 351.
7. Zamontuj nowe koło pasowe używając obu końcówek zawartych w
zastawach VKN 350 lub VKN 351.
8. Używając właściwych narzędzi,
końcówek i blokad przykręć śrubę
mocującą.
9. Dokręć śrubę mocującą kluczem
dynamometrycznym momentem
dokręcenia 80 Nm.
10. Zamontuj plastikową osłonę (jeśli
jest) w przeciwnym wypadku może
dojść do zabrudzenia łożyska i w
konsekwencji uszkodzenia FAP.
11. Zamontuj wszystkie poprzednio
zdemontowane elementy.
Aby zapewnić właściwy i profesjonalny przebieg montażu koła,
instrukcje dotyczące użycia VKN 350 i VKN 351 zawarte są w pudełkach narzędziowych jak i w każdym pudełku zawierającym koło
pasowe lub zestaw VKMAF.
(miskf)
32 Fota FORUM
Technika
Sachs radzi
Jak działają
Chociaż dwumasowe kołaa
zamachowe są coraz bardziej
i j
powszechnym elementem silników montowanych w samochodach, to dla wielu mechaników i kierowców pozostają
prawdziwą terra incognita.
dwumasówki
P
oniższy tekst, opracowany
przez inżynierów związanych z marką SACHS oraz
firmą ZF Services, to przypomnienie podstawowych zasad budowy i działania „dwumasówek”.
Sachs Planeten ZMS
W nowoczesnych silnikach wyższe momenty obrotowe, wyższe ciśnienie zapłonu oraz rozwiązania
wynikające z rygorystycznych norm
emisji spalin, powodują nierównomierne obroty silnika. Prowadzi to
do większych wibracji w układzie
przeniesienia napędu. Konieczność
zapewnienia komfortu, płynności
pracy silnika i właściwej ochrony
skrzyni biegów, wymagają zastosowania skutecznych tłumików drgań
skrętnych.
Stosowane w zwykłych tarczach
sprzęgła nie są już w stanie sprostać
tym wymogom, głównie ze względu
na ograniczoną przestrzeń konstrukcyjną. Odpowiedzią na te wymagania, było wprowadzenie na rynek
planetarnego dwumasowego koła
zamachowego SACHS Planeten
ZMS.
Na masę dwumasowego koła zamachowego składa się masa pierwotna i wtórna. Strona pierwotna przymocowana jest do wału korbowego
i ma zamocowany wieniec zębaty rozrusznika. Strona wtórna ułożyskowana jest obrotowo w stronie
pierwotnej poprzez oddzielne łoży-
ska osiowe i promieniowe. Pomiędzy oboma masami pracuje wysokowydajny, wypełniony smarem układ
sprężynująco-tłumiący z różnymi rodzajami sprężyn prowadzonych przez
siodełka i talerzyki sprężynowe. Zapobiegają one odbijaniu sprężyn.
Działanie koła dwumasowego
ma charakterystykę wielostopniową.
Pierwszy stopień o miękkich sprężynach zapewnia doskonałe właściwości przy uruchamianiu i włączaniu
silnika. Drugi stopień o twardszych
sprężynach pozwala na skuteczną
izolację drgań skrętnych.
Atuty DKZ
Stosowanie dwumasowych kół
zamachowych w nowoczesnych silnikach przekłada się na mniejsze
zużycie paliwa dzięki niższym obrotom biegu jałowego oraz na bezproblemową jazdę na niskich obrotach.
Przyczynia się też do sprawniejszej
zmiany biegów, ponieważ siła potrzebna do zmiany biegu jest niższa,
ze względu na mniejszy moment
bezwładności masy.
Dzięki DKZ, wzrasta komfort
jazdy za sprawą tłumienia drgań
przy nagłych zmianach obciążenia.
Poprzez optymalną izolację drgań
w całym zakresie obrotów, redukowany jest również hałas.
Dodatkowe atuty to niewielkie
wymiary oraz możliwość zastosowania zarówno w ciągnionym, jak
i pchanym sterowaniu sprzęgła. (mis)
Technika
Expom radzi
Usterki
rozrusznika
ODBIORNIKI POJAZDU
Zaleąnoāø zachodzûca
miýdzy alternatorem
a rozrusznikiem
Sprawny rozrusznik to jeden
z podstawowych warunków
uruchomienia pojazdu.
A
by uruchomić
silnik pojazdu
musimy dysponować
nie tylko sprawnym
akumulatorem, ale
i rozrusznikiem.
W trakcie eksploatacji pojazdu, w ciągu
jednego dnia, trzeba
nawet kilkukrotnie
uruchomić silnik. To
powoduje szybsze zużycie rozrusznika.
Aby nie doszło do sytuacji, gdy nie możemy
uruchomić silnika ponieważ rozrusznik „nie
kręci”, należy zwrócić
uwagę na jego zachowanie w czasie eksploatacji. Obok, specjaliści z firmy Expom
Kwidzyn, opisują kilka
podstawowych przyczyn wadliwej pracy
rozrusznika i sposobów ich usuwania.
Wczesne wykrycie
w/w usterek może
uchronić rozrusznik
przed całkowitym jego
zniszczeniem a także
przed ewentualnym
uszkodzeniem silnika
lub instalacji pojazdu.
Każde odwlekanie
naprawy czy kompleksowej regeneracji
powoduje wzrost kosztów naprawy. (mie)
34 Fota FORUM
RODZAJ WADY
PRZYCZYNA WADY
SPOSÓB USUNIĘCIA WADY
uszkodzony przewód “50”
ze stacyjki
Rozrusznik nie kręci po
przekręceniu kluczyka
Głośna praca rozrusznika
rozładowany akumulator
Uszkodzenia możliwe do usunięcia we własnym zakresie
zanieczyszczone złącza
elektryczne
uszkodzony wirnik lub cewki
Naprawa w specjalistycznym
zakładzie
prawdopodobne zużycie tulejek i ocieranie wirnika
Naprawa w specjalistycznym
zakładzie
uszkodzony wyłącznik rozruszRozrusznik nie włącza się nika
Naprawa w specjalistycznym
za każdym razem
zakładzie
zużyte szczotki rozrusznika
Rozrusznik włącza się ale
nie obraca silnikiem
hałasuje
zużyty zębnik zespołu sprzęgającego (Bendiksu)
Naprawa rozrusznika
w specjalistycznym zakładzie
zużyty wieniec zębaty koła
zamachowego
uszkodzony zespół sprzęgający
Rozrusznik się uruchamia (Bendiks), przepuszczający
jednak nie obraca wałem
uszkodzony wieniec zębaty
silnika lub szarpie
koła zamachowego
zacięcie włącznika
Rozrusznik nadal kręci
pomimo wyłączenia
kluczyka
zanieczyszczony wirnik pyłami
ze sprzęgła i zablokowanie zespołu sprzęgającego (Bendiksu) na
wirniku
uszkodzona stacyjka
Naprawa rozrusznika
w specjalistycznym zakładzie
Wymiana wieńca koła
zamachowego w wyspecjalizowanym zakładzie
Wyłączyć zapłon i jeżeli to jest
możliwe odłączyć zacisk
akumulatora
Naprawa rozrusznika
w specjalistycznym zakładzie
Wymienić stacyjkę
6,/1,._32':2=,(_6(5:,6
:<%°5
2'32:,('1,&+
&=ĆŁ&,'(&<'8-(
268.&(6,(
327:,(5'=21$6.87(&=12Łô
:35$.7<&(1$6=(=(67$:<
52=5=ò'8=3203$0,:2'<
° :
321$'=(67$: 7(0
7(50267$
:7<05°:1,(ş=
$=-$7<&.,&+
2
'
12:2Łô7$.ş(
%2:<&+
6$02&+2'°:262
.RPSOHNVRZHQDSUDZ\ĭDWZHUR]ZLó]DQLD1DSUDZ\G]LVLHMV]\FK
VDPRFKRGÐZZ\PDJDMóRGQDVP\łOHQLDZNDWHJRULDFKV\VWHPÐZ
1DV]HLQWHOLJHQWQHUR]ZLó]DQLDGODQDSćGXUR]U]óGX]HVWDZ\QDS
UDZF]H]SRPSDPLZRG\]DZLHUDMóFHZV]\VWNLHNRQLHF]QHHOHPHQW\
]DPLHQQH5HGXNXMóRQHQLHW\ONRQDNĭDGSUDF\]ZLD]DQ\]QDSUDZó
OHF] WDNŠH U\]\NR DZDULL F]ćłFL ]ZLó]DQ\FK ] SDVHP ]ćEDW\P OXE
SRPSóZRG\3ROHJDMFLH3DįVWZRQDQDV]HMSUHF\]\MQHMMDNRłFL2(
L]QDNRPLWHMUHODFMLMDNRłFLGRFHQ\tWRVLćRSĭDFD5H]XOWDWtSHU
IHNF\MQH G]LDĭDQLH GĭXJRWUZDĭH ]DGRZROHQLH L ORMDOQRłõ NOLHQWÐZ
:LHFHMLQIRUPDFMLSRGZZZUXYLOOHGH
Technika
Nowoczesne oleje silnikow
Wyniki badania Mobil 1 mówią jasno: dla 65 procent kierowców ważne jest,
w jakim stopniu samochód i olej silnikowy są przyjazne dla środowiska.
W
zrost zainteresowania społeczeństw problematyką
ekologiczną spowodował,
że świat zaczął szukać
sposobów na powstrzymanie niszczenia
naszej planety. Wśród rozwiązań zaproponowanych motoryzacji było wprowadzenie na terenie Unii Europejskiej
norm emisji spalin EURO, które określają dopuszczalną emisję tlenków azotu,
węglowodorów, tlenków węgla oraz cząstek stałych. Pierwsza norma, EURO 0,
pojawiła się w 1990 roku. Każda kolejna
jest coraz bardziej restrykcyjna. Dla producentów pojazdów po wprowadzeniu
norm EURO sytuacja była oczywista.
Albo udoskonalą swoje konstrukcje, tak
aby były przyjazne dla środowiska, albo
nie będą mogli sprzedawać swoich samochodów na terenie Unii Europejskiej.
niejsze silniki oraz coraz wyższe wymogi
dotyczące emisji substancji szkodliwych
podnoszą wymagania również względem
olejów silnikowych. Dla producenta olejów silnikowych Mobil 1 wprowadzenie
norm EURO, a w konsekwencji zmian
w konstrukcjach silników, oznaczało konieczność opracowania formulacji olejów
niskopopiołowych o niskim poziomie
popiołu siarczanowego (SA), fosforu (P)
oraz siarki (S).
EURO 1
EURO 2
EURO 2
EURO 3
EURO 4
EURO 5
Rok wprowadzenia
1992
1996
1996
2000
2005
2009
CO
2,72
1
1
0,64
0,5
0,5
HC
–
–
–
–
–
–
NO
–
–
–
0,5
0,25
0,18
0,14
0,08
0,1
0,05
0,025
0,005
Norma
Cząstki stałe
Rewolucja motoryzacyjna
Pojazdy osobowe, które zjeżdżają obecnie z taśmy produkcyjnej muszą
spełniać standardy określone w normie
EURO 5. Poniższa tabela pokazuje, jak
bardzo przez ostatnie dwadzieścia lat rosła restrykcyjność w zakresie emisji zanieczyszczeń. Kiedy porównujemy normy emisji z początku lat 90. i 2009 roku,
aż trudno uwierzyć, że te pierwsze mogły
być określane mianem standardu ekologicznego. Restrykcyjność kolejnych norm
EURO pokazuje, jak dużym wyzwaniom
musiał sprostać przemysł motoryzacyjny.
Norma EURO 5, która obowiązuje od
2009 roku, to nie koniec walki o czyste
środowisko. Producenci pojazdów oraz
olejów silnikowych już teraz pracują nad
spełnieniem przyszłych standardów ekologicznych.
Chcąc spełnić najnowsze wymogi
normy EURO, samochody osobowe z
silnikiem Diesla zostały wyposażone w
filtry cząstek stałych DPF. Coraz moc-
36 Fota FORUM
olej tworzy popioły. Niecałkowite spalanie części węglowodorowej powoduje
tworzenie sadzy. Powstałe cząstki stałe
mogą spowodować zatkanie filtra, a w rezultacie doprowadzić do uszkodzenia silnika. Rozwiązaniem tego problemu było
opracowanie olejów niskopopiołowych.
Zmniejszenie ilości cząstek stałych powstałych podczas pracy oleju w silniku
jest korzystnym osiągnięciem dla układu
wydechowego i pracy silnika.
IDI
DI
Tab 1. Normy emisji spalin dla pojazdów osobowych z silnikiem Diesla (g/km).
Norma
EURO 1
EURO 2
EURO 2
EURO 3
EURO 4
EURO 5
Rok wprowadzenia
1992
1996
2000
2005
2009
2009
CO
2,72
2,2
2,3
1
1
0,5
HC
-
-
0,2
0,1
0,1
–
NO
-
-
0,15
0,08
0,06
0,18
Cząstki stałe
-
-
-
-
0,005
0,005
Tab 2. Normy emisji spalin dla pojazdów osobowych z silnikiem benzynowym (g/km).
Źródło: http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm. 91/441/EEC, 93/59/EEC, 94/12/EC or 96/69/EC, 98/69/EC, 2002/80/EC,
715/2007, 692/2008.
Nowoczesne oleje niskopopiołowe
zapewniają pełną kompatybilność z filtrami cząstek stałych DPF (Diesel Particulate Filter) w silnikach Diesla oraz
katalizatorami silników benzynowych
(CAT). Kiedy olej silnikowy przedostaje się poprzez pierścienie tłokowe do
komory ulega spalaniu. Jeśli jego skład
chemiczny zawiera składniki, które po
spaleniu tworzą ciała stałe, wówczas taki
Trzeba wiedzieć,
czego szukać
Warto pamiętać, że zablokowany filtr
cząstek stałych może być mało efektywny
w usuwaniu cząstek. Może prowadzić do
zwiększenia ciśnienia na wylocie spalin,
co wpływa na poziom zwiększenia zużycia paliwa. Jakich olejów powinniśmy
Technika
e to szansa dla środowiska
Norma
EURO 1 EURO 1 EURO 2 EURO 2 EURO 3 EURO 3 EURO 4 EURO 5
< 85 kW
> 85 kW
1992
1992
Rok wprowadzenia
EEV
1996
1998
1999
2000
2005
2008
CO
4,5
4,5
4
4
1,5
2,1
1,5
1,5
HC
1,1
1,1
1,1
1,1
0,25
0,66
0,46
0,46
NO
8
8
PM
0,612
0,36
7
7
2
5,0
3,5
2
0,25
0,15
0,02
0,1
0,02
0,02
Tab 3. Normy emisji spalin dla pojazdów ciężarowych, g/kwh
Źródło: http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm. Directive 88/77/EEC, Directive 05/55/EC, Directive 1999/96/EC, Directive
2001/27/EC, 2005/55/EC, Regulation 595/2009.
więc szukać? Jak zawsze podstawową zasadą jest stosowanie się do zaleceń producenta pojazdu.
Wśród niskopopiołowych olejów silnikowych do samochodów osobowych na
uwagę zasługuje syntetyczny olej Mobil
1 ESP Formula 5W-30. Opracowany
przez ekspertów, jest idealnym wyborem
dla silników Diesla. Mobil 1 ESP jest
zaawansowanym technologicznie olejem
o zwiększonej efektywności smarowania.
Zapewnia lepsze warunki pracy, co znacznie wydłuża żywotność i efektywność
działania systemów redukujących emisję
spalin, zarówno w pojazdach z silnikami Diesla, jak i benzynowych. Aktywne
składniki czyszczące zawarte w tym oleju
oraz jego wyjątkowa stabilność termiczna
i oksydacyjna pozwalają przedłużyć okres
eksploatacji silnika oraz wydłużyć okresy
wymiany oleju.
W pełni syntetyczny Mobil Delvac 1
LE 5W-30 to już przykład niskopopiołowego oleju silnikowego do samochodów
ciężarowych. Jest on niezbędny do właściwej pracy filtra cząstek stałych DPF.
Niska zawartość popiołu w oleju Mobil
Delvac 1 LE 5W-30 pomaga zminimalizować gromadzenie się nieorganicznych
osadów na filtrze cząstek stałych DPF.
Mobil Delvac 1 LE 5W-30 przewodzi
w swojej klasie olejów niskopopiołowych
pod względem poziomu rezerwy alkalicznej.
Podróżując przez wiele krajów, kierowcy zmuszeni są tankować paliwo różnej jakości. Paliwo o wyższej zawartości
siarki zwiększa wymagania wobec rezerwy alkalicznej oleju, wyrażanej wartością
liczby zasadowej TBN, w celu neutralizacji kwasowych produktów utleniania
i spalania.
Innym olejem przeznaczonym do
smarowania nowoczesnych silników niskoemisyjnych pojazdów ciężarowych
jest mineralny Mobil Delvac MX ESP
15W-40. Zapewnia on doskonałe osiągi
w silnikach wyposażonych w system recyrkulacji spalin (EGR) oraz systemy obróbki spalin z filtrami cząsteczek stałych
(DPF) i katalizatorami utleniającymi do
silników Diesla (DOC). Mobil Delvac
MX ESP nadaje się zarówno do nowoczesnych silników, jest również w pełni
kompatybilny z jednostkami starszej generacji.
Zaawansowane badania prowadzone
przez sztab specjalistów z centrów badawczo-rozwojowych ExxonMobil oraz
miliony kilometrów testów sprawiają, że
oleje niskopopiołowe Mobil 1 i Mobil
Delvac spełniają parametry, których oczekują najbardziej wymagający klienci. Więcej informacji o niskopopiołowych olejach Mobil na stronach www.mobil.pl
i www.mobil-1.pl.
Fota FORUM 37
Marketing
g
Ile to kosztuje?
Ceny usług to gorący temat. Przyjrzymy się
Ceny
kt
którejj nie
któ
i zawsze bi
bierze
mu z perspektywy,
d uwagę w codziennej
d
się pod
pracy serwisu.
Cena, ale za co?
Ciekawe amerykańskie badania ( Jolanta
Mazur, Zarządzanie marketingiem usług,
Difin, Warszawa 2002, s.103) wskazują, że
klienci rozstają się z firmą m.in. z następujących powodów (podaję tylko trzy najważniejsze): błędów (44%), czyli jakości
usług; interakcji z personelem (34%), czyli braku troski, niegrzecznego zachowania, braku szybkiej reakcji itp.; cen (30%)
– zbyt wysokich, oszukańczych.
Tak jak podejrzewaliśmy, wysoka cena ma
dla klienta znaczenie. Ale też okazuje się,
że tylko 9% z osób ankietowanych w tym
badaniu wymieniło cenę jako jedyną przyczynę rezygnacji z usług firmy. Oznacza
38 Fota FORUM
to, że o ile zbyt wysoka postrzegana cena
zapewne jest dość dużą barierą skorzystania z usług po raz pierwszy, to już źródeł odejścia klienta należy szukać przede
wszystkim w połączeniu wysokiej ceny
z negatywnymi elementami jakości naprawy i obsługi! Cena jest zawsze za coś, a nie
jest bytem samodzielnym.
Jakie potrzeby i wartość usługi,
taka cena
„– Co oni cię kosztują, Endelman? – zapytał cicho Grosglik. – Sto rubli i kolację, ale
to warto tysiąc, bo się goście dobrze bawią”.
To cytat z „Ziemi obiecanej” Władysława Stanisława Reymonta. No właśnie
– cena jest isto
istotna z punktu widzenia
wartości usługi, jaką ma ona dla klienta.
W tym przypadku
Wtymprzypadk
przypadk cena występu była znacznie niższa niż wartość
w
zadowolenia gości
i prestiżu
iż gospodarza,
d
który byłby w stanie
zapłacić dużo więcej.
Podobnie jest w serwisie: dla różnych odbiorców usługa będzie miała różne znaczenie i wartość. Inne dla firmy otrzymującej
pojazd z umową najmu długoterminowego, inne dla klienta indywidualnego. Nieznająca się na obsłudze samochodu osoba,
za to majętna i ceniąca swój czas może
przyjeżdżać do ASO nawet na wymianę
opon i wycieraczek, w ogóle nie myśląc
o tańszych rozwiązaniach. Taksówkarz
zapewne wie sam, co powinno być naprawione w jego samochodzie, sam kupuje
część i jedzie do znajomego warsztatu, by
tam tanio ją wymienić – nie ceni on zapewne wartości dodanych oferowanych
przez warsztat, a czasu ma dużo, więc
także go nie ceni. Z kolei posiadacz kilkuletniego auta będzie być może wykonywał
przeglądy w ASO (cenne stemple w ksią-
Marketing
żeczce), inne czynności zlecając już niezależnym warsztatom. Cena usługi, jaką
oferuje warsztat, powinna być więc niższa,
niż wartość, jaką ta usługa ma dla klienta.
Działania długofalowe
Poniżej zaprezentuję kilka działań, które
długookresowo może stosować warsztat
w swojej polityce cenowej.
Ceny usług dla różnych segmentów klientów mogą być zróżnicowane. Dzieje się
tak choćby z powodu oferowania rabatów
dla stałych klientów czy dla firm. Różne
ceny mogą być także stosowane podczas
wahań popytu i podaży – niższe można zaaplikować, kiedy w serwisie pojawia
się mniej kierowców, aby ich przyciągnąć
i pokryć choćby koszty stałe funkcjonowania firmy. Ceny usług mogą się różnić
także w zależności od skomplikowania
wykonywanych prac. Czynności obsługowe będą tańsze do wykonania, a naprawy
wymagające wiedzy technicznej droższe.
Jest to naturalne, jako że te pierwsze może
wykonywać uczeń, te drugie – tylko specjalista. Tak więc na plakatach, ulotkach,
w Internecie będzie można komunikować
ceny czynności eksploatacyjnych (np.
wymiany klocków wraz z klockami), oczywiście skalkulowane
w oparciu o niższe koszty.
Gwarancja jest bardzo istotnym
elementem komunikacji
marketingowej. Redukuje ryzyko skorzystania z usług
i zmniejsza
opory cenowe klientów.
Polecam
więc stosowanie gwarancji
na robociznę, gdyż
części mają zwykle
gwarancję producenta. Tak na marginesie: to sprzedawca
części, czyli w naszym
wypadku serwis, odpowiada
przed konsumentem za tzw.
zgodność towaru z umową.
Ten ostatni zaś wcale nie
musi korzystać z gwarancji
producenta, reklamując część
zakupioną w warsztacie np.
wraz z usługą. Może powołać
się właśnie na zgodność towaru z umową.
Posiadanie różnych ofert części zamiennych (tańszych i droższych, różnych marek, nowych i regenerowanych) pozwala
na postawienie klienta przed wyborem
„to czy tamto” zamiast „tak lub nie” (skorzystać z usług warsztatu).
Cena w rozmowie z klientem
Odpowiednie słowa. Istnieje szereg
możliwości zakomunikowania klientowi
atrakcyjnej ceny. Można mówić o „niskiej
cenie”, ale także „dobrej”, czy „korzystnej”. Na początku lat 90. w Polsce w odniesieniu do ceny bardzo popularne było
słowo „tani”, mniej „najtańszy”, jeszcze
nieco mniej „niski”. Dzisiaj na początku
stawki plasuje się słowo „najlepszy”, a następnie „nowy” i „dobry”. Z kolei niektóre
marki samochodowe wskazują na „przejrzystość” cen, czyli taką ich cechę, która
ma sprawić, że klient z góry wie, ile zapłaci i że nie będzie żadnych niespodzianek. Czynią to np. poprzez stosowanie
ryczałtów, czyli cen zawierających koszt
części, robociznę i VAT.
Czas to pieniądz. Kolejnym elementem,
na który nie zwraca się często uwagi,
jest całkowity koszt „zdobycia” usługi,
na który składa się przecież nie tylko wartość rachunku z serwisu, ale
także dodatkowe elementy. Są to
np. koszty dostarczenia niesprawnego pojazdu do serwisu,
dojazdu z warsztatu do
pracy lub do domu
i z powrotem. Są to także
koszty niezwiązane bezpośrednio z wydanymi pieniędzmi, a przede wszystkim
z czasem, np. konieczność
zwolnienia się z pracy (kiedy
akurat jest masa roboty), by
odebrać samochód z warsztatu
czynnego tylko do g. 17. Rozmawiając z klientem o cenie,
mówmy zatem o całkowitym
koszcie, jaki konsument musi
ponieść, jeśli zacznie szukać alternatywnych (np. tańszych) rozwiązań.
Korzyści. Należy zawsze prezentować
korzyści wynikające z wykonania usługi
w danym warsztacie. Oszczędność czasu
także jest korzyścią (pozytywną)! Korzyścią negatywną są zaś uniknięcie strat, jakie kierowca może na dłuższą metę ponieść, jeśli wykona naprawy gdzie indziej
za niższą cenę. I tak na przykład można
pokazać, że klocki hamulcowe wymienione w naszym serwisie za cenę 1,5 raza
większą niż u konkurencji, „wytrzymają”
dwa razy dłużej. Taką kalkulację można zastosować, o ile oczywiście jest ona
prawdziwa.
Ceny psychologiczne. Znanym chwytem jest komunikowanie tzw. cen psychologicznych, np. „kontrola klimatyzacji
za 195 zł (lub 199 zł)”. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak to naprawdę działa.
Czytając z lewej do prawej, najpierw postrzegamy cyfry po lewej stronie. A mózg
upraszcza rzeczywistość i cenę 3,99 zł
podświadomie może interpretować jako
3 zł, a wyższą tylko o jeden grosz cenę
4,00 zł już jako 4 zł. Na podobnej zasadzie taka sama obniżka o 12 zł jest różnie
postrzegana, jeżeli cena zmienia się z 39
na 27 zł oraz z 41 a 29 zł – w tym drugim przypadku jest to spadek przecież aż
o dwa rzędy wielkości. A czy sama „9” na
końcu ceny ma znaczenie? Może mieć; w
eksperymentach wykazano, że niektóre
produkty mogą się sprzedawać lepiej, nawet jeśli są o kilka dolarów droższe, tylko dlatego, że ich cena kończy się
właśnie na 9. Cyfra „5” nie ma już
takiej siły rażenia.
Pakiety. Jeśli klient ma do wykonania kilka czynności serwisowych, można mu zaoferować ich
pakiet w bardziej atrakcyjnej cenie niż suma cen każdej z nich
(np. przegląd po 90 tys. km plus
wymiana rozrządu). Przy jednorazowej operacji nie trzeba samochodu wstawiać kilka razy na podnośnik oraz ponosić kosztów kilkukrotnego
obsłużenia klienta – stąd oszczędności
dla serwisu i możliwość zastosowania rabatu dla klienta.
Cennik. Posiadanie cennika wybranych
operacji (w różnej formie – tablicy, ulotki
itp.) zmniejsza skłonność do negocjacji.
Skoro coś jest w cenniku, to widocznie
musi tyle kosztować!
Maciej Matczak
Motomarketing.pl
Fota FORUM 39
Rozmaitoāci
Codzienne oszczędności dla kierowców
Karty rabatowe MotoVip
Nowym pomysłem na ograniczenie kosztów
eksploatacji samochodu jest karta MotoVip.
K
ażdy z użytkowników samochodu wie, jak droga jest jego eksploatacja.
Utrzymywanie auta w czystości, przeglądy, wymiana opon oraz wszelkiego rodzaju naprawy to rzeczywistość każdego z kierowców. Niestety, rzeczywistość, za którą trzeba często sporo płacić. Pomysłem na
ograniczenie kosztów jest właśnie karta MotoVip. Posiadacze karty MotoVip
mają zapewnione rabaty na części oraz usługi samochodowe. Mogą korzystać
z atrakcyjnych cen na co dzień lub w przypadku nagłych zdarzeń. ‰
Co zyskuje posiadacz karty MotoVip?
Ile to kosztuje?
Właściciel karty MotoVip może dokonać zakupów
części samochodowych oraz akcesoriów do samochodu z kilkunastoprocentowym rabatem. Ma dostęp
do kilkuset sklepów oraz hurtowni motoryzacyjnych
na terenie całego kraju. W przypadku konieczności
naprawy blacharskiej lub mechanicznej ma zagwarantowane atrakcyjne ceny w rozległej sieci specjalnie
wyselekcjonowanych i profesjonalnych warsztatów samochodowych.
Każdy zainteresowany ma do wyboru dwie karty: MotoVip oraz MotoVip Assistance. Koszt karty MotoVip to
49 zł. Co istotne, płaci się za nią jeden raz i można jej używać
bezterminowo. Karta MotoVip Assistance kosztuje 99 zł
i zawiera dodatkową opcję holowania lub naprawy samochodu na miejscu wypadku. Jej ważność to 12 miesięcy.
Karta MotoVip zapewnia także upusty w trakcie
regularnych przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych w rozbudowanej sieci punktów serwisowych.
W warsztatach wulkanizacyjnych można dokonać naprawy, wymiany i wyważenia oraz zakupu i przechowania opon samochodowych. Dodatkowym elementem,
przydatnym na co dzień, jest dostęp do myjni samochodowych w atrakcyjnych cenach.
Czy to się opłaca?
Nietrudno obliczyć, po jakim czasie inwestycja może
się zwrócić. Weźmy za przykład sytuację, kiedy użytkownik auta musi zapłacić za jego naprawę 350 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że w warsztatach samochodowych
posiadacz karty MotoVip ma 15 proc. rabatu, koszt karty zwraca mu się już przy tej pierwszej usłudze.
Jak zdobyć MotoVip?
Aby móc korzystać z rabatów gwarantowanych przez MotoVip, wystarczy wejść na stronę internetową www.motovip.pl
i dokonać zakupu. Po dokonaniu płatności, karta jest przesyłana na adres pocztowy, wskazany przez kupującego.
Aby uzyskać więcej informacji o MotoVip zapraszamy na
stronę: http://www.motovip.pl
40 Fota FORUM
Rozmaitoāci
a
k
ia
n
a
m
o
t
u
A
o
d
ił
c
ó
KAGER iewKArGER znowu jest obecny na łamach telewizji TVN Turbo.
Po dłuższej przerw
onu
Od nowego, wiosennego sez
audycji
KAGER wrócił jako sponsor
rwszego
AUTOMANIAK. Premiera pie
odbyła się
odcinka z udziałem KAGERa
tego
Od
1.
w niedzielę 13 marca 201
eni
ant e
dnia KAGER obecny jest na
iu.
TVN Turbo kilka razy w tygodn
którym
Automaniak to program, w
i pasja do
zamiłowanie do motoryzacji
z właścisamochodów pokazane są
humoru.
iem
zuc
wym dystansem i poc
relacje z
Autorzy programu pokazują
odowych.
wyścigów i rajdów samoch
ych
ejsz
żni
wa
Pojawiają się na naj
Polsce
w
ych
imprezach motoryzacyjn
zożna
i za granicą. W magazynie mo
go rynku
baczyć nowinki ze światowe
wać”
motoryzacyjnego, „posmako
re często
któ
,
najnowszych modeli aut
ie
zow
pachną jeszcze fabryką. Wid
42 Fota FORUM
rmowani
Automaniaka na bieżąco info
gowym,
są o zmianach w kodeksie dro
udzielają
a zaproszeni do studia goście
cznie
pie
bez
jak
profesjonalnych rad,
dbać o
jak
z
poruszać się po drodze ora
ze roku.
swój samochód o każdej por
gramu
Przed i po każdej emisji pro
KAGERa, na
można obejrzeć billboardy
dące linie
których prezentowane są wio
programu
tej marki. Również podczas
się w różce
iają
można zobaczyć pojaw
nych rolach produkty KAGER.
e TVN
KAGER pozostanie na anteni
bieżącego
Turbo co najmniej do jesieni
roku.
bo sięga
Historia KAGERa w TVN Tur
antenie
roku 2007 i jego debiutu na
wadzopro
aka
ani
ówczesnego Autom
wską.
cho
jcie
nego przez Martynę Wo
ił się w
W 2008 roku KAGER pojaw
, a następnowym programie Motoszoł
ej wersji
nie w roku 2009 w odświeżon
Automaniaka.
Lucyna Mauks
O marce KAGER
Fot. TVN S.A.
znany
Prowadzącym programu jest
ych i
yjn
z wielu programów telewiz
ikarz praradiowych, ale także dzienn
sowy Marcin Prokop.
Fot. TVN S.A.
nież
Program prowadzą znani, rów
aka,
ani
om
Aut
cji
z poprzednich edy
ał
Raf
i:
dziennikarze motoryzacyjn
ryk
Pat
i
Jemielita, Jarosław Maznas
jakość
Mikiciuk, którzy sprawdzają
odów,
och
sam
i
najnowszych model
h i pokac
run
testują je w różnych wa
ych.
kow
równują do konkurentów ryn
owych
KAGER to 35 grup asortyment
z
ora
ych
bow
oso
w
do samochodó
w
zdó
poja
do
e
tow
duk
pro
4 linie
28 tys.
ciężarowych, w sumie ponad
liniach
lu
wie
W
cji.
ren
refe
aktywnych
jakością
KAGER swobodnie konkuruje
ponuje
z najlepszymi na rynku, pro
iejsze
ystn
korz
nie
owa
cyd
zde
jednak
kurenkon
tle
ceny, co wyróżnia go na
zi
hod
poc
ER
KAG
tów
cji. 95% produk
ści
kszo
wię
w
ch,
jski
ope
eur
ryk
z fab
na
dostarczających swoje wyroby
nym
rzęd
nad
m
Cele
.
OES
i
rynek OEM
ojem
zespołu pracującego nad rozw
oferty
marki jest ciągła rozbudowa
, w której
acji
sytu
do
enie
adz
row
i dop
ć bę100% linii KAGERA odpowiada
‰
.
dom
dar
dzie tym stan
Rozmaitoāci
W Krainie Wilka – KAGER Cup
Panie na starcie
Już po raz dziewiąty psie zaprzęgi ścigały się na trasach
średniodystansowego wyścigu W Krainie Wilka
– KAGER Cup. Zwycięzcą został Adam Ludwik.
Z
awodnicy mieli do pokonania trzy
etapy o łącznej długości 70 kilometrów. W wyścigu udział wzięło
czternastu zawodników. Po raz pierwszy
w historii wyścigów, których trasy należą
do najtrudniejszych w Polsce, pojawiły się
cztery kobiety.
Ze względu na brak wystarczającej
pokrywy śnieżnej zawody przekładane były dwukrotnie. Dopiero w ostatni
weekend lutego śnieżna pogoda dopisała.
Brawa za wytrwałość
Wyścig, tak jak przed rokiem, wygrał
Adam Ludwik z Białegostoku. Uzyskał
czas 3 godz. 43 min i 25 sek. Ludwik
startował na specjalnym typie psów zaprzęgowych wyhodowanych w Norwegii.
Największymi atutami tego zawodnika,
poza oczywiście świetnie przygotowanymi psami, są doświadczenie (15 lat w sporcie zaprzęgowym) oraz świetna technika
jazdy na saniach. Ma to wielkie znaczenie na wyjątkowo krętych bieszczadzkich
trasach. Na drugim miejscu uplasowała
się Jolanta Kałat z Bielska Białej mająca już za sobą start w 14-etapowym hisz-
pańskim wyścigu La Pirena. Trzeci czas
w klasyfikacji generalnej uzyskał Mariusz Krupa z Rzeszowa.
Dla zaprzęgów złożonych z psów ras
północy zorganizowana została dodatkowa klasyfikacja. Tutaj bezkonkurencyjny
okazał się Grzegorz Jękner z Podhala
hodujący Syberyjskie Husky. Drugi czas
w tej kategorii uzyskał Paweł Szafranek,
jeżdżący na Psach Grenlandzkich i Alaskan Malamutach. To duże osiągnięcie
ponieważ psy tej rasy uchodzą za wolniejsze od lżejszego kuzyna z Syberii,
a mimo to Paweł Szafranek wyprzedził
kilka zaprzęgów popularnych Husky.
Warto tutaj również wspomnieć
o Beacie Patrzałek (Alaskan Malamu-
te), która pierwszy sezon startuje w wyścigach średniodystansowych i mimo
tego, że na trasie spędziła 6 godzin dłużej
niż czołówka, to jednak nie poddała się
i ukończyła wyścig. Obecnie Beata przebywa w Finlandii gdzie podpatruje metody treningowe u dużo bardziej doświadczonego skandynawskiego maszera.
Zabawa i pomoc
Impreza nie ograniczała się jednak
wyłącznie do wyścigu. Zawodom towarzyszyły konkursy dla dzieci i ich rodziców. W sobotę wieczorem, jak co roku,
odbyła się wielka biesiada uczestników
oraz kibiców tzw. „Wieczór Maszera”
oraz pokaz grupy tancerzy ognia „Lumen
Noctis”. W niedzielę natomiast odbył się
drugi, gminny bieg narciarski oraz charytatywna licytacja dzieł bieszczadzkich
twórców na rzecz jednego z mieszkańców
gminy, któremu kilka dni przed zawodami spłonął dom.
I tak dziewiąta edycja, najstarszych
zawodów tego typu w Polsce, przeszła do
historii. Już za niecały rok dziesiąta jubileuszowa edycja wyścigu psich zaprzęgów
„W Krainie Wilka – KAGER Cup” na
którą już teraz serdecznie zapraszamy!
‰
Fota FORUM 43
Rozmaitoāci
Spotkanie w Panoramie
Czas prezentacji i nagród
Ponad 170 gości
uczestniczyło w spotkaniu zorganizowanym dla klientów
oddziałów Foty
z Tarnowa, Rzeszowa,
Krosna, Sandomierza
oraz Dąbrowy Tarnowskiej. Organizatorem imprezy, która
odbyła się w pierwszych dniach marca
w hotelu Panorama
w Krynicy Zdrój,
był prowadzący
te oddziały Jerzy
Węgrzyn.
C
elem spotkania zorganizowanego przy
współpracy firm: ZF
Services, Febi, ATE,
SKF, Bosch, SNA Europe,
Complex, MANN-FILTER,
KAGER i PDtools była prezentacja aktualnej oferty firmy
Fota oraz integracja klientów
z przedstawicielami Foty i dostawcami.
Spotkanie rozpoczęło się od
przedstawienia bieżących działań promocyjno - marketingowych oraz programu wsparcia
dla warsztatów Leader Service.
Następnie odbyły się krótkie
prezentacje produktowe przeprowadzone przez przedstawicieli dostawców. Na koniec
przyszedł czas na mini-targi,
podczas których każdy z dostawców prezentował swoje
produkty. Po uroczystej kolacji
wręczone zostały nagrody dla
klientów, którzy wygenerowali
największy obrót na produktach poszczególnych marek
w 2010 roku. ‰
44 Fota FORUM
LISTA NAGRODZONYCH
H
ATE
1. MOTO-FAN S.C. ANNA I ROBERT ŻERO, z Przemyśla
2. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ŚLUSARCZYK JAKUB
ŚLUSARCZYK z Tarnowa
3. FULL-CAR S.C. STANISŁAW GŁODOWSKI , WALDEMAR
BOMBA z Rzeszowa
BOSCH
1. AUTO-BAJEX B.BAJ, T.BAJ, R.LASOCIŃSKA-BAJ z Leżajska
2. ANMAR SP. Z O.O. z Rzeszowa
3. „MOTOEXPERT” JAN CHŁODNICKI z Sandomierza
FEBI
1. OMEGA-PILZNO ITIS SP. Z O.O. z Pilzna
2. SKLEP MOTORYZACYJNY z Nowego Żmirogrodu
3. DIESEL-SERWIS ANDRZEJ WĘGRZYN z Radomyśla
Wielkiego
KAGER
1. AUTO-SHOP EWA DARASZ-MAREK DARASZ S.C. z Przeworska
2. FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA „OLEJ 2” MARTA CIEBIEŃ z Dębicy
3. EXPERT PAWEŁ ROCZNIAK z Tarnowa
SKF
1. AUT0-SERWIS KUBAL & SZMYD z Krosna
2. P.U.H AUTO-NAPRAWA MAREK KILAŃSKI z Przeworska
3. P.H.U. EFICAR WIESŁAW KOTOWICZ z Przyborowa
MANN-FILTER
1. FIRMA HANDLOWA „ANPOL AUTO CZĘŚCI” S.C. P.WOJCIECHOWSKI, W.WOJCIECHOWSKA z Lisiej Góry
2. AA-MOTO JOANNA WOJNAR z Tarnowa
3. MARIAN WOJTAS PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH „DROKAM - PIASECZNO”
SACHS
1. FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA „WIST” WIESŁAW
SKWARŁO z Dębicy
2. AUTO EXPRESS J .KOWALCZUK , A.SUROWANIEC SP.J.
ze Stalowej Woli
3. „AUTO GEFERT” JACEK GEFERT HURT-DETAL IMPORT-EKSPORT ART. PRZEMYSŁOWE, USŁUGI MOTORYZACYJNE I TRANSPORTOWE z Krosna
PDtools
1. SIMP-AUTOMEX CENTRUM MOTORYZACJI PIOTR GĘBIŚ z Łęgu Tarnowskiego
2. AEGM ADAM FLAGA ze Skrzyszowa
3. P.H.U.OSCAR S.C. GRZEGORZ ZIELIŃSKI, ZOFIA ZIELIŃSKA z Kolbuszowej
Nasze
oddziały
46 Fota FORUM
Fota FORUM 47

Podobne dokumenty

Fota Forum 2(32)

Fota Forum 2(32) Art-Gum Sp. z o.o. Remigiusz Kreczmer. – W przypadku warsztatów mechanicznych, które z reguły nie traktują wymiany opon jako kluczowego elementu świadczonych przez siebie usług, chodzi z pewnością ...

Bardziej szczegółowo