Opis projektu - Mapa Dotacji

Transkrypt

Opis projektu - Mapa Dotacji
Opis projektu
tytuł projektu: Zakup maszyn i wyposażenia do chowu
zwierząt futerkowych: karmiarka, maszyna
do obróbki skór, klatki do odchowu lisów
polarnych niebieskich szt 80, 15 zestawów
po 6 szt. klatek dla norek. Zakup pokrytych
samic lisa polarnego niebieskiego 80 szt ,
zakup po
nazwa beneficjenta: Rolnik
województwo: kujawsko-pomorskie
powiat: toruński
fundusz: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
program: Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
działanie: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych
dziedzina: brak
wartość projektu: 108 632.00 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 29 243.73 zł
ocena:
sektor: rozwój firm
punktor projekt realizowany
w latach 2004-2006

Podobne dokumenty