Szanowni Państwo, Uprzejmie przypominamy, iż 15 maja upływa

Transkrypt

Szanowni Państwo, Uprzejmie przypominamy, iż 15 maja upływa
KOMUNIKAT 3
Szanowni Państwo,
Uprzejmie przypominamy, iż 15 maja upływa termin wnoszenia opłat
konferencyjnych
(konto PTNO, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków: PKO S.A. O/Kraków, nr
81124014311111000010459430
- z dopiskiem Konferencja „Ziemia –Roślina – Człowiek” oraz koniecznie nazwiskiem uczestnika).
Większość z Państwa dokonała już rezerwacji miejsc hotelowych,
prosimy o dopełnienie tej formalności pozostałe osoby, jak najszybciej to
możliwe - przedłużamy termin rezerwacji do 10 maja.
15 marca upłynął termin nadsyłania streszczeń, na „spóźnialskich”
czekamy do 15 maja. Jednocześnie informujemy, że streszczenia nadesłane
po tym terminie nie zostaną zamieszczone w zeszycie streszczeń.
W drugim dniu konferencji przygotowaliśmy dla Państwa tematyczne
wizyty studyjne (do wyboru – decyduje kolejność zgłoszeń)
1. Goczałkowickie centrum roślin ozdobnych (szkółka Parchańscy, ogrody
pokazowe Kapias) - powrót do Krakowa ok. 16-17
2. Żmiąca – sadownictwo ziem podgórskich rozbudza wyobraźnię
(gospodarstwo sadownicze Nowak) - powrót do Krakowa ok. 16-17
3. Barycz – eko-społeczeństwo czyli problem w wielkim mieście (Miejskie
Składowisko Odpadów Komunalnych wraz z kompostownią)
4. Zwiedzanie Krakowa
Bardzo prosimy o wybór jednej z opcji i zgłoszenie organizatorom
do 15 maja, na adres mailowy: [email protected]
O wyborze wizyty studyjnej decyduje kolejność zgłoszeń.
W imieniu organizatorów
Przewodniczący Krakowskiego Oddziału PTNO
Dr hab. Jacek Nawrocki