ściągnij ppt

Transkrypt

ściągnij ppt
DODATEK SIARKOWY LSFS
OD 1.01.2015
OGÓLNY ZARYS, TŁO GEOGRAFICZNE, SZACUNKOWE KOSZTY
1
Aktualizacja norm zawartości siarki| Listopad 2014
OGÓLNY ZARYS
W październiku 2008 Międzynarodowa Organizacja Morska (z ang. IMO) zdefiniowała zbiór przepisów, które nakładają
obowiązek stopniowego obniżania poziomu siarki w paliwach okrętowych w określonych obszarach przybrzeżnych.
Najbardziej restrykcyjne przepisy dotyczące obszarów przybrzeżnych wejdą w życie 1 stycznia 2015 roku.
Na terenach nazywanych “Obszarami Kontroli Emisji” lub z ang. ECA począwszy od 1 Stycznia 2015 norma siarki w
paliwie będzie wynosiła jedynie 0,1%, zamiast obowiązującego dotychczas 1,0%.
Wykres poniżej przedstawia ewaluację norm zawartości siarki począwszy od roku 2008.
doppuszczalna zawawrtość siarki w %
5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,5 %
3,0 %
2,5 %
OBSZARY POZA ECA
2,0 %
1,5 %
1,0 %
0,5 %
OBSZARY W ECA
0,0 %
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2
Aktualizacja norm zawartości siarki| Listopad 2014
TŁO GEOGRAFICZNE
Obszary Kontroli Emisji (EAC)
Poniższa mapa przedstawia wyróżnione na czerwono Obszary Kontroli Emisji. Są to tereny przybrzeżne Morza Bałtyckiego,
Morza Północnego, Ameryki Północnej oraz Morza Karaibskiego należącego do Stanów Zjednoczonych.
3
Aktualizacja norm zawartości siarki| Listopad 2014
ZASTOSOWANA LOGIKA I SZACUNKOWE KOSZTY
Wysokość dodatków w największej mierze jest zależna od liczby basenów wodnych ECA na których wody wpływa serwis
obsługujący daną trasę. W serwisie z/do polskich portów statki będą przepływać w Europie przez 2 takie baseny: Morze
Północne oraz Morze Bałtyckie, oraz dodatkowo ewentualnie kolejne przy frachtach do/z USA i Kanady.
DHL dokonało obliczeń średniej opłaty opartej na stawkach nałożonych przez armatorów. Opłaty za LSFS będą
aktualizowane kwartalnie.
4
Aktualizacja norm zawartości siarki| Listopad 2014

Podobne dokumenty