Zina Jarmoszuk - Regionalny Kongres Kultury

Transkrypt

Zina Jarmoszuk - Regionalny Kongres Kultury
Zina Jarmoszuk
Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor
nauk humanistycznych, Wydział Neofilologii UW. Specjalizuje się w
zagadnieniach dotyczących prowadzenia badań nad kulturą, zarządzania
wiedzą o kulturze oraz statystyki kultury. Członek Rady Programowej
Kongresu Kultury Polskiej (2009 r.), współautor koncepcji cyklu Raportów
o stanie kultury, przygotowanych na zlecenie MKiDN w latach 2008-2009.
Lider obszaru IV (kultura i kreatywność) oraz współautor Strategii Rozwoju
Kapitału Społecznego w Polsce na lata 2011 - 2020 r. W latach 2002-2008
członek redakcji, a obecnie Rady Programowej, kwartalnika Kultura Współczesna, współpracownik
naukowego półrocznika Zagadnienia Informacji Naukowej. Wieloletni wykładowca, od 2007 r. pracownik
naukowo-dydaktyczny Polsko-Japońskiej Szkoły Technik Komputerowych. Obecnie Dyrektor Departamentu
Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Program Kongresu (Piątek, III Sesja Plenarna 10:00-12:15)
Działalność kulturalna: organizacja, zmiany, prawodawstwo
Regionalny Kongres Kultury 2011, STRONA:1

Podobne dokumenty