Grafika komputerowa z wykorzystaniem Corel Draw

Transkrypt

Grafika komputerowa z wykorzystaniem Corel Draw
Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Sp. z o.o.
ul. Rejtana 53, 35-326 Rzeszów, tel. (17) 8500678, fax (17) 8500677, e-mail: [email protected]
NIP: 8133482752, REGON: 180180672, KRS: 0000268134 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Kapitał zakładowy: 50 000 PLN
OFERTA SZKOLENIOWA
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez POSD Sp. z o.o.:
“Grafika komputerowa z wykorzystaniem CorelDraw”
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chciałyby poznać i zgłębić wiedzę na temat
możliwości oprogramowania graficznego. Zajęcia prowadzone są przy komputerach i mają charakter
warsztatowy. Zapewniamy indywidualne stanowisko komputerowe z notebookiem marki Lenovo
dla każdego uczestnika.
Miejsce szkolenia:
POSD Sp. z o.o., 35 -326 Rzeszów ul. Rejtana 53, sala nr 406
Termin szkolenia:
23 - 24 kwietnia 2015 r.
Zakres czasowy:
2 dni, 16 godzin lekcyjnych
Godziny:
8:30 – 15:30
Cena*:
489 zł brutto
*) Cena obejmuje cały proces szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
Ciepły posiłek i serwis kawowy
Zgłoszenia prosimy składać na załączonym formularzu.
Termin zgłoszeń upływa dnia 17 kwietnia 2015 r.
Opłatę za szkolenie prosimy uregulować po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na szkolenie.
Szczegółowy zakres omawianych zagadnień oraz formularz zgłoszeniowy w załączeniu.
Wszelkie
pytania
prosimy
kierować
za
pomocą
poczty
elektronicznej:
[email protected]
lub telefonicznie (17) 8500678.
Załączniki:
1. Program szkolenia „Grafika komputerowa w wykorzystaniem CorelDraw”.
Serdecznie zapraszamy
Zespół POSD Sp. z o.o.
ZAŁĄCZNIK NR 1
Program szkolenia: „Grafika komputerowa w wykorzystaniem CorelDraw”
1. Wprowadzenie do programu CorelDraw X3
o menu
o paski narzędzi
o linijki, obszar roboczy, pasek stanu
o okna dokowane
2. Rozpoczęcie pracy - układ i format strony
3. Podstawowe informacje na obiektach
o rysowanie obiektów
o wybieranie obiektów
o przekształcanie obiektów
4. Rysowanie figur
o prostokąt
o elipsa
o figury z 3 punktów
o wielokąt,
o gwiazda
o papier kratkowany,
o spirala
o kształty podstawowe
5. Atrybuty obiektu
o kontur
o wypełnienia
6. Kolory narzędzia
o Pipeta i Puszka z farbą
o gotowe palety kolorów
o tworzenie własnej palety
o inteligentne wypełnienia
7. Operacje na rysunku
o rozmieszczanie obiektów (linijki, siatka, prowadnice)
o grupowanie, kopiowanie, aranżacja obiektów
o kształtowanie (Spawaj, Przytnij i inne)
o menedżer obiektów
o kadrowanie
8. Rysowanie linii
o podstawowe narzędzia rysowania (Rysunek odręczny, Krzywe Beziera)
o dodatkowe narzędzia rysowania (Pisak, Łamana, Krzywa z 3 punktów)
o ułatwienia w rysowaniu (prowadnice dynamiczne, przyciąganie, narzędzie Inteligentne
rysowanie)
o środki artystyczne (Wzorzec, Kaligrafia, Pędzel, Rozpylacz)
o wymiarowanie
o łączniki
9. Edycja krzywych
o edycja linii i węzłów (narzędzie Kształt)
o Nóż, Gumka, Usuwanie segmentów wirtualnych
o Pędzel rozmazujący, Pędzel chropowaty
10. Dodawanie tekstu
o tekst ozdobny
o tekst w akapitach
11. Praca z warstwami
12. Transformacje obiektów
o skalowanie i zmiana rozmiaru
o odbicia lustrzane
2
obracanie obiektów
pochylanie obiektów
transformacje tekstu
13. Efekty specjalne
o perspektywa
o obwiednia
o metamorfoza
o głębia
o obrys
o zniekształcenie
o cienie
o przezroczystość
o soczewka
o szybkie kadrowanie
o kopiowanie efektów
14. Praca z mapami bitowymi
o trasowanie map bitowych i edytowanie wyników trasowania
o zmienianie trybu kolorów map bitowych
15. Przygotowanie logotypu
16. Przygotowanie karty zamówień
17. Przygotowanie kartki pocztowej
18. Przygotowanie wizytówki
19. Przygotowanie ulotki
20. Przygotowanie broszury A5 zszywanej
21. Przygotowanie okładki płyty
o
o
o
3