organizatorzy: metalpol węgierska górka

Transkrypt

organizatorzy: metalpol węgierska górka
GIEŁDA PRACY 2014
Wydziału Odlewnictwa AGH
METALPOL WĘGIERSKA GÓRKA
kontynuuje tradycje Fabryki Armatury i Odlewni Węgierska Górka. Jest
jednym z najstarszych zakładów branży odlewniczej w Polsce. Huta
żelaza, poprzedniczka dzisiejszej odlewni, została założona
w roku 1838.
Po kilku latach huta ustąpiła miejsca odlewni żeliwa i fabryce
armatury, która pomimo wojen, wzlotów i upadków, nieustannie się
rozwijała i była w okresie przed i powojennym czołowym producentem
armatury nie tylko w Polsce, ale i w Europie.
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku zmiany systemu
politycznego i gospodarczego w Polsce stały się przyczyną trudności
jakie napotkała Fabryka w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości.
W ich następstwie, w roku 2000, zakład wszedł w skład francuskiej
grupy odlewniczej i zmienił nazwę na METALPOL.
W
następnych
latach
Fabryka,
wykorzystując
pomoc
i doświadczenie specjalistów francuskiej grupy odlewniczej CF2M,
została gruntownie zmodernizowana i zreorganizowana aby spełniać
standardy zachodnio-europejskie.
W roku 2010 METALPOL stał się na powrót firmą o całkowicie
polskim kapitale.
Biurowiec METALPOL`u
Węgierska Górka
ODLEWNIA METALPOLU
posiada dwie linie odlewnicze, topialnię, rdzeniarnię, wydział
mechaniczny oraz kompletne zaplecze techniczne.
Formy odlewnicze są produkowane na dwóch liniach formierek:
Linia formierska z pionowym podziałem formy oparta jest o automat
formierski DISAMATIC 2032 o wielkości płyt 774 x 599 mm i grubości
pakietów od 150 do 400 mm. Zalewanie form i modyfikacja żeliwa odbywa
się przy użyciu automatu zalewowego OCC-40 produkcji firmy ABB.
Proces zalewania form
na linii DISAMATIC
Linia formierska z poziomym podziałem formy produkcji firmy BMD używa
skrzynek o wymiarach 750 x 850 x 2 x 250 mm. Zalewanie form odbywa się ze
specjalnych kadzi syfonowych za pomocą zalewarki, która przemieszcza się
wzdłuż pierwszego magazynu form prowadząc proces zalewania.
Widok na linie formierską
BMD
ORGANIZATORZY:
Topialnia
Metal dostarczany jest na linie odlewnicze przez topialnię
wyposażoną w cztery 6-cio tonowe piece indukcyjne średniej
częstotliwości – dwa produkcji firmy JUNKER i dwa z firmy ABB.
Kluczowym elementem procesu technologicznego jest sferoidyzacja
płynnego metalu. Jest ona przeprowadzana w smukłych kadziach
syfonowych przy użyciu metody drutowej, sterowanej komputerowo,
gwarantującej powtarzalność oraz stabilność procesu.
METALPOL produkuje odlewy z żeliwa szarego oraz sferoidalnego w
różnych gatunkach, jak również odlewy z żeliwa stopowego. Możliwa
jest również produkcja żeliwa o parametrach zdefiniowanych przez
zleceniodawcę.
Topialnia
Rdzeniarnia
Produkcja rdzeni odbywa się w technologii zimnej i gorącej
rdzennicy. Rdzeniarnia dysponuje również stacją z mieszalnikami do
pokryć rdzeni, indywidualnymi mobilnymi stanowiskami do
pokrywania rdzeni powłokami oraz suszarnią.
Rdzeniarka AHB technologia zimnej rdzennicy
„Cold-box”
Do wykańczania odlewów, tak z linii DISAMATIC, jak i BMD,
stosowane są zespoły szlifierek dwutarczowych, śrutownic oraz
stanowiska do wykańczania odlewów.
METALPOL Węgierska Górka prowadzi ciągły proces doskonalenia
funkcjonującego w firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania
ISO 9001:2008, ISO /TS 16949:2009, ISO 14001:2004 oraz PN-E18001:2004, którego stosowanie daje możliwość wykorzystania w
codziennej pracy nowoczesnych metod i technik projektowania oraz
zarządzania jakością.
Zakład zatrudnia 27 inżynierów, w tym 11 absolwentów AGH.
Węgierska Górka
Węgierska Górka jest osiedlem w powiecie Żywieckim w
województwie Śląskim, w gminie Węgierska Górka. Jest oddalona o
ok. 10 km od Żywca. Leży na szlakach turystycznych Beskidów.