Dyskurs podmiotu, podmiot dyskursu (filozofia po „zwrocie

Transkrypt

Dyskurs podmiotu, podmiot dyskursu (filozofia po „zwrocie
KATEDRA FILOZOFII
Akademii Pomorskiej
zaprasza
do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej:
Dyskurs podmiotu, podmiot dyskursu
(filozofia po „zwrocie językowym”)
Duża część współczesnej filozofii charakteryzuje się nie tylko specyficznym
stylem pisania, ale w głównej mierze oryginalną problematyką dotyczącą podmiotu,
języka oraz kwestii etyczno-politycznych. W tym roku pragniemy skupić się na
koncepcjach języka i płynących z nich konsekwencji dla problemów filozoficznych (np.
zminimalizowanie granicy pomiędzy filozofią a literaturą, podważanie kodeksów
etycznych i związany z tym postulat jednostkowej wolności) oraz teoriach podmiotu i
jego odnoszenia się do Inności (przede wszystkim przesłanki oraz wnioski
epistemologiczne). Proponujemy Państwu następujące tematy do dyskusji, które
związane są z ogólną tezą o uznaniu „pierwotności” języka:
- podmiot i świat jako byty skonstruowane;
- praktyki interpretacyjne;
- konsekwencje etyczne podważania pełnych ‘przemocy’ systemów
- problem „końca” („zwinięcia”) metafizyki.
Wierzymy, że debata przyczyni się do rozjaśnienia tak popularnych obecnie i
jednocześnie, tak ogólnych oraz niejednoznacznych pojęć jak: hermeneutyka,
poststrukturalizm, filozofia dialogu czy postmodernizm.
Konferencja odbędzie się w dniach 28 - 30 września 2011 r. w centrum Sopotu.
Opłata wynosi 380,- zł. Kwota obejmuje noclegi, wyżywienie oraz wydruk materiałów
pokonferencyjnych.
Konferencja będzie współfinansowana przez MNiSW w ramach grantu
poświęconego problemom języka i podmiotu, głównie na gruncie współczesnej filozofii
francuskiej.
Dla usprawnienia konferencji (podział na sekcje problemowe) prosimy
w zgłoszeniach, w kilku tezach, określić treść planowanego wystąpienia.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji referatów.
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 5 września 2011 r.
Zgłoszenia wraz z abstraktem należy kierować na adres mailowy:
[email protected]
Organizatorzy konferencji:
Bogna Choińska
Paweł Ibek

Podobne dokumenty