instrukcja obsługi

Transkrypt

instrukcja obsługi
INSTRUKCJA OBSŁUGI
OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do gry należy zapoznać się z ważnymi
informacjami na temat bezpieczeństwa i zdrowia w instrukcji obsługi konsoli
Xbox 360®, podręczniku obsługi sensora Xbox 360 Kinect® oraz podręcznikach
dotyczących akcesoriów. www.xbox.com/support.
SPIS TREŚCI
CZARNE ŚWIĘTA..................................................................02
XBOX LIVE.............................................................................03
Niewielki odsetek osób może być narażony na dolegliwości wywołane określonymi
obrazami, w tym migającym światłem lub układami obrazów, które mogą pojawiać
się w grach wideo. Na dolegliwości wywołane szkodliwym działaniem obrazu w
zetknięciu z grami wideo mogą być narażone nawet osoby, które nigdy nie miały tego
typu problemów, ale mają niezdiagnozowaną chorobę wywołującą ataki epilepsji.
Symptomy mogą być różne, w tym mroczki, problemy ze wzrokiem, drganie powiek
lub twarzy, drganie lub trzęsienie rąk albo nóg, dezorientacja lub okresowa utrata
koncentracji, utrata świadomości lub konwulsje, które z kolei mogą prowadzić do
obrażeń spowodowanych upadkiem lub uderzeniem o przedmioty znajdujące się
w pobliżu. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast
przerwać grę i skonsultować się z lekarzem. Rodzice powinni obserwować dzieci
i pytać, czy nie występują u nich wymienione objawy. Dzieci i nastolatki są bardziej
narażone na te ataki niż dorośli. Ryzyko wystąpienia ataków można ograniczyć,
poprzez siadanie w większej odległości od ekranu; korzystanie z mniejszego ekranu;
granie w dobrze oświetlonym pomieszczeniu; unikanie grania w stanie senności lub
zmęczenia. W stwierdzonych uprzednio przypadkach ataków epilepsji wywołanych
wyświetlanymi obrazami przed przystąpieniem do gry należy skonsultować się z
lekarzem.
OPCJE GRY.............................................................................15
MENU PAUZY........................................................................16
NIEWIDZIALNY ŁOWCA W TRYBIE ONLINE................17
OBSŁUGA KLIENTA I GWARANCJA ................................25
C Z A R N E Ś W I Ę TA
Minęły niemal dwa lata, odkąd Bruce Wayne wrócił
do Gotham. Przestępczość gwałtownie wzrosła,
a skorumpowani oficerowie policji nie dążą do
powstrzymania potężnej fali przestępstw. Nasz bohater
walczy o utrzymanie porządku i zaprowadzenie
sprawiedliwości tam, gdzie nikt o to nie dba. Jednak wciąż
musi się sporo nauczyć. Nie jest jeszcze wyrafinowanym,
skoncentrowanym Mrocznym Rycerzem i trudno
przychodzi mu kontrolowanie porywczego charakteru. Do
tego wszystko chce robić sam...
Obecnym celem Batmana jest mężczyzna, który nazywa
się Roman Sionis (pseudonim Czarna Maska). Ten genialny
przestępca przejął kontrolę nad znaczną częścią świata
przestępczego w mieście. Po długim dniu podążania po
śladach nasz bohater powrócił do rezydencji Wayne’ów.
Jest Wigilia, dlatego planuje spędzić miły, spokojny wieczór
z Alfredem. Ale jego plany zostaną pokrzyżowane. Nad
Gotham nadciągnęła potężna burza, która przyniosła nie
tylko brzydką pogodę...
ORIGINS
B A T M A N : AARRKKHHAAMM
ROZGRYWKA........................................................................04
ARKHAM
02
Wpływ na twoje zdrowie: Ataki wywołane szkodliwym działaniem obrazu
BATMAN:
ORIGINS
STEROWANIE........................................................................03
02
Xbox LIVE
Usługa Xbox LIVE® zapewnia dostęp do gier, rozrywki i
zabawy. Więcej informacji: www.xbox.com/live.
_
` Zahacz
ryb widzenia
T
detektywistycznego/
Przytrzymaj, żeby
skanować
Y Kontra
X Uderzenie
B Ogłuszenie peleryną
A Biegnij/Kliknij

Ruch
L
dwukrotnie, żeby
wykonać unik
Centrowanie
widoku (Kliknij)
l
Wybierz
gadżet
<
Interfejs misji

H Rozejrzyj
Łatwe i elastyczne narzędzia pozwalające rodzicom
oraz opiekunom dzieci decydować o rodzajach gier, do
których mogą uzyskać dostęp młodzi gracze, oparte na
ocenach treści gier. Rodzice mogą zablokować dostęp
do gier przeznaczonych dla dorosłych. Ustawienia
umożliwiają także określenie, z kim i w jaki sposób będą
się kontaktować użytkownicy konsoli w trybie online za
pośrednictwem usługi Xbox LIVE, a także zdefiniowanie
ograniczenia czasu gry. Więcej informacji: www.xbox.
com/familysettings.
Ruch
Rozejrzyj się
(Kliknij)


Biegnij/Wykonaj unik
A
Uderzenie
X
Ogłuszenie peleryną
B
Kontra
Y
Tryb widzenia detektywistycznego


Wyrzutnia haków
Wyceluj gadżet (Przytrzymaj)/
Szybko użyj batarangu (Naciśnij)

Kucnij/Użyj gadżetu

Wybierz gadżet

Interfejs misji




Pauza
Centrowanie widoku
Powiększenie
>
C Powiększenie Menu pauzy
Przewodnik konsoli Xbox
U S TA W I E N I A F I L T R A
RODZINNEGO
się
ARKHAM ORIGINS
BATMAN: ARKHAM
Aby móc korzystać z usługi Xbox LIVE, należy podłączyć
konsolę Xbox 360 do szybkiego łącza internetowego
i zarejestrować konto Xbox LIVE. Więcej informacji na
temat podłączania konsoli oraz dostępności usługi
Xbox LIVE w poszczególnych regionach znajduje się pod
adresem www.xbox.com/live/countries.
szybko użyć batarangu
BATMAN:
ORIGINS
ŁĄCZENIE
S T E RO WA N I E
K ONTROLER DL A K ON S OL I X BOX 3 6 0
x Kucnij/Użyj gadżetu
] Wyceluj gadżet/Kliknij, żeby
AA
03
ROZGRYWKA
WA L KA
Ekran gry
PD
Zdrowie/
Pancerz
Kompas
Celownik
BATMAN: ARKHAM
2. Zdrowie/Pancerz: Niebieski pasek pod wskaźnikiem
PD pokazuje stan zdrowia Batmana. Modyfikacje z menu
WayneTech umożliwiają zwiększanie opancerzenia stroju
Batmana, dzięki czemu staje się on bardziej odporny na
pociski z broni palnej lub ataki bezpośrednie.
3. Kompas: Kompas znajduje się na górze ekranu.
Wyświetlane są tu punkty orientacyjne, wskazujące, w jakim
kierunku powinien udać się Batman, aby dotrzeć do celu.
4. GADŻETY: W lewym dolnym rogu ekranu jest widoczny
arsenał Batmana. Wykonując kolejne zadania, można
odblokować dodatkowe gadżety.
5. Celownik: Celownik jest wyświetlany, jeśli w pobliżu
znajduje się gzyms, w który Batman może wycelować
wyrzutnię haków, a także podczas ręcznego celowania
gadżetem.
Aby przetrwać noc i unieszkodliwić przeciwników, Batman
musi wykorzystać wszystkie swoje umiejętności i wyostrzone
zmysły. Naciśnij X, aby uderzyć.
K O N T R O W A N I E ATA K Ó W
Gdy wróg zamierza zaatakować Batmana, nad jego głową
pojawia się ikona błyskawicy. Naciśnij , zanim ta ikona
zniknie, aby skontrować atak.
ARKHAM ORIGINS
1. PD: Zielony pasek w lewym górnym rogu pokazuje
bieżący poziom doświadczenia Batmana (PD). Batman
zyskuje PD, pokonując przestępców. Gdy zielony pasek się
zapełni, można kupić modyfikację w WayneTech.
BATMAN:
ORIGINS
GADŻETY
OGŁUSZENIE
Naciśnij , aby ogłuszyć wroga peleryną. Gdy przeciwnik
jest ogłuszony, Batman może wykonać rozwałkę, przypuścić
atak z powietrza lub szybko uciec, korzystając z wyrzutni
haków. Niektórych przeciwników trzeba ogłuszyć, żeby
można było ich zaatakować.
S Z Y B K I E U Ż Y WA N I E G A D Ż E T Ó W
Szybkie użycie batarang
Naciśnij
Szybkie użycie pazura
Szybkie użycie detonatora ogłuszeniowego
wY
wX
wB
Szybkie użycie granatu klejowego
xx
Szybkie użycie wybuchowego żelu
w
04
UNIK
Batman może przeskakiwać nad przeciwnikami lub
wykonywać uniki przed atakami. W tym celu należy
przesunąć lewy drążek i szybko nacisnąć A A.
Łącz uderzenia, kontry, gadżety, ciosy ogłuszające i uniki,
nie dając się trafić i nie pudłując, aby utworzyć kombinację.
Kombinacje zwiększają liczbę PD otrzymywanych przez
Batmana podczas walki. Bieżący mnożnik jest wyświetlany
pod paskiem zdrowia Batmana. Jeśli Batman zostanie
zaatakowany lub będzie zbyt długo zwlekał z wymierzeniem
kolejnego ciosu, mnożnik zniknie.
S KA NO WA N I E
TRYB WIDZENIA
DETEKTYWISTYCZNEGO
MIEJSC A ZBRODNI
Naciśnij , aby w dowolnym momencie włączyć tryb
widzenia detektywistycznego. Dzięki alternatywnemu
trybowi widzenia detektywistycznego Batman może
wykrywać wrogów, kryjówki i słabe punkty w otoczeniu.
Policja oznacza miejsca przestępstwa, próbując wyjaśnić
okoliczności zagadkowych śmierci na ulicach Gotham.
Batman może rozwikłać te zagadki, poszukując w okolicy
śladów i przytrzymując A w celu odtworzenia sekwencji
wydarzeń. Naciśnij i przytrzymaj ], aby odtworzyć
rekonstrukcję zdarzeń wstecz, lub x, aby odtworzyć
rekonstrukcję w przód i przeanalizować miejsce zbrodni pod
kątem ważnych śladów.
W niektórych sytuacjach przytrzymanie  umożliwia
Batmanowi skanowanie okolicy w poszukiwaniu
materiałów do zebrania. To narzędzie można wykorzystać
do analizowania otoczenia lub oznaczania lokalizacji
znajdujących się poza zasięgiem pakietów danych Enigmy,
do których można będzie uzyskać dostęp później.
Kryjówki, na przykład gargulce i kraty, a także inne ciekawe
obiekty, takie jak kamery monitoringu i drzwi, są zaznaczone
kolorem pomarańczowym. Przeciwnicy posiadający broń
są też zaznaczeni kolorem pomarańczowym, a przeciwnicy
bez broni – kolorem niebieskim. Słabe ściany, przez które
Batman może się przebić lub które może zniszczyć, są
półprzeźroczyste i oznaczone ikoną eksplozji.
ARKHAM ORIGINS
BATMAN: ARKHAM
BATMAN:
ORIGINS
KOMBINACJE
Dzięki trybowi widzenia detektywistycznego Batman
uzyskuje informacje taktyczne na temat wrogów i
przedmiotów, na przykład na temat rodzaju broni
posiadanej przez przeciwnika lub funkcji specjalnych panelu
sterowania, takich jak system zabezpieczeń lub zamki drzwi.
05
NIEWIDZIALNY ŁOWCA
Podczas nieobecności w Gotham Batman ćwiczył łowy z
ukrycia i wzbudzanie strachu w przeciwnikach. Dzisiejszej
nocy zdobyte przez niego umiejętności i narzędzia zostaną
przetestowane.
OSTRZEŻENIE: Niektórzy przeciwnicy są wyposażeni w
termowizję, która umożliwia wykrycie Batmana w punkcie
widokowym.
UKRYCIE ZA ROGIEM/
PRZEWRÓCENIE ZZA ROGU
ARKHAM ORIGINS
BATMAN: ARKHAM
BATMAN:
ORIGINS
Ukrywając się za rogiem, Batman może przewrócić każdego
zbliżającego się i nic niepodejrzewającego przeciwnika, gdy
ten będzie już na wyciągnięcie ręki. Kucając, naciśnij A, aby
się ukryć, a następnie Y, aby przewrócić wroga, gdy znajdzie
się w zasięgu ataku.
P U N K T Y OB S E RWA C Y J N E
Gargulce pełniące wartę nad Gotham to dla Batmana
idealne miejsca do ukrycia się i obserwowania wrogów. W
połączeniu z trybem widzenia detektywistycznego Batman
ukryty w punkcie obserwacyjnym ma idealne warunki do
zaplanowania najskuteczniejszego sposobu wyeliminowania
przeciwników.
CICHE PRZEWRÓCENIE
Aby przewrócić wroga, nie wzbudzając podejrzeń innych
przeciwników znajdujących się w pobliżu, przytrzymaj 
– Batman przyczai się i zakradnie za plecy przeciwnika. Po
zajęciu pozycji naciśnij , aby wykonać przewrócenie.
06
CIOS NOKAUTUJĄCY
Wykonując ciche przewrócenie, Batman może natychmiast
pozbawić wroga przytomności. W tym celu naciśnij .
Jednak spowoduje to hałas, który przyciągnie uwagę
pobliskich przeciwników.
P R Z E W R Ó C E N I E Z K R AT K I
Gdy niczego niepodejrzewający wróg będzie przechodzić
obok kraty podłogowej lub szybu wentylacyjnego, naciśnij
, aby wyskoczyć i go obezwładnić. Ten ruch spowoduje
hałas – inni przeciwnicy sprawdzą kratę.
PODWÓJNE PRZEWRÓCENIE
Jeśli Batman przycupnie na szczycie gargulca i będzie
przechodzić pod nim przeciwnik, stań lub zawiśnij na
gargulcu/punkcie obserwacyjnym i naciśnij Y, żeby
zaatakować wroga z zaskoczenia. Trzeba jednak pamiętać, że
spowoduje to hałas i zwróci uwagę pobliskich przeciwników.
Przygotuj się na ucieczkę!
ARKHAM ORIGINS
BATMAN: ARKHAM
ODWRÓCONE PRZEWRÓCENIE
BATMAN:
ORIGINS
Skradaj się cicho za plecami dwóch niczego nieświadomych
wrogów i naciśnij Y, aby zderzyć ich głowami i obu
znokautować.
PRZEWRÓCENIE Z GZYMSU
Zwisając z gzymsu, naciśnij , aby sięgnąć w górę i
chwycić przeciwnika znajdującego się na przejściu powyżej,
przeciągnąć poza krawędź i znokautować. To przewrócenie
spowoduje hałas, który przyciągnie uwagę pobliskich
przeciwników.
PRZEWRÓCENIE ZE ZWISU NA
GZYMSIE
Jeśli Batman stoi na gzymsie lub przycupnął na poręczy
bezpośrednio nad przeciwnikiem, może skoczyć w dół i
nogami cicho złapać przeciwnika za szyję, doprowadzając
do jego omdlenia.
PRZEWRÓCENIE PRZEZ OKNO/
DREWNIANĄ ŚCIANĘ
Gdy Batman znajdzie się po drugiej stronie okna lub cienkiej
ściany, może się przez nie przebić i natychmiast przewrócić
przeciwnika. Taki atak powoduje sporo hałasu, który
przyciągnie uwagę innych przeciwników w pobliżu.
07
S Z Y BO WA N I E
WSKAZÓWKA: Tylko przewrócenie ze zwisu na gzymsie,
ciche przewrócenie i przewrócenie zza rogu są cichymi
atakami. Po wykonaniu innych przewróceń przygotuj się
na szybką ucieczkę.
BATMAN:
N AW I G A C J A
ARKHAM ORIGINS
BATMAN: ARKHAM
ORIGINS
Peleryna Batmana została tak zaprojektowana, aby
umożliwić mu szybowanie w powietrzu na duże odległości.
Gdy Batman znajduje się w powietrzu, przytrzymaj , aby
użyć peleryny Batmana. Lewy drążek umożliwia sterowanie
opadaniem.
P R Z Y S P I E S Z E N I E N U R K O WA N I A
Przytrzymaj  podczas szybowania, aby Batman
zanurkował prosto w dół, a następnie pociągnij lewy
drążek w górę, aby nabrać szybkości i wysokości. W ten
sposób można szybować na dużą odległość lub wykonać
gwałtowne pikowanie i złapać niczego niespodziewającego
się przeciwnika.
Poruszaj , aby sterować ruchem Batmana. Przytrzymanie
 podczas przemieszczania powoduje, że Batman zaczyna
biec. Podczas biegu Batman automatycznie przeskakuje
przeszkody i wspina się na nie.
08
WYRZUTNIA HAKÓW
ATA K Z G Ó R Y
Gdy Batman znajduje się nad przeciwnikiem, a nad jego
głową jest wyświetlany symbol nietoperza, może on
wykonać atak z góry. Naciśnij , gdy pojawi się symbol,
żeby zeskoczyć na wroga.
KOPNIĘCIE W LOCIE
WŚLIZG
Podczas biegu naciśnij x – Batman wykona kopnięcie
ze wślizgiem. Wślizg umożliwia przeciskanie się przez
niewielkie szpary, szybkie usuwanie osłon szybów i
rozpoczynanie walki.
ARKHAM ORIGINS
BATMAN: ARKHAM
BATMAN:
ORIGINS
Wyrzutnia haków Batmana to niezbędne narzędzie
umożliwiające szybkie przemieszczanie się. Wystarczy
nacisnąć z, a Batman natychmiast wyrzuci hak i zacznie
wspinać się na najbliższy gzyms. W dowolnym momencie
naciśnij B, aby odczepić hak. Wyrzutnia haków jest
teraz wyposażona w akcelerator. Łącząc przyspieszenie
nurkowania i szybowanie, Batman może pokonywać duże
odległości bez dotykania ziemi.
Podczas szybowania, a także z ukrycia w punkcie
orientacyjnym lub na krawędzi dowolnego budynku,
Batman może wykonać kopnięcie w locie, atakując wroga
znajdującego się w zasięgu. Gdy nad głową przeciwnika
pojawi się symbol nietoperza, naciśnij , a Batman
automatycznie poszybuje w dół i zaatakuje.
09
BATMAN: ARKHAM
B ATA R A N G
Tę charakterystyczną broń Batmana można wykorzystać,
żeby ogłuszyć wrogów lub uderzyć w przedmiot znajdujący
się poza zasięgiem. Przytrzymaj , żeby wycelować, i
naciśnij , aby rzucić batarangiem. Możesz też nacisnąć
, aby szybko rzucić batarangiem. Można rzucić trzema
batarangami po kolei.
Zdalnie sterowanym batarangiem można rzucać w
przełączniki i przedmioty znajdujące się poza zasięgiem.
Batman może kontrolować prędkość i kierunek lotu
batarangu. Po zmodyfikowaniu tego gadżetu można rzucać
zaprogramowanym batarangiem, który po zatoczeniu pętli
uderzy przeciwnika od tyłu.
Automatyczne wyrównanie
Wyhamuj
Przyspiesz
Zawróć
ARKHAM ORIGINS
Batman słynie z arsenału gadżetów technicznych służących
do walki z przestępcami. Przetrwanie nocy wymaga
odpowiedniego wykorzystania gadżetów Batmana.
Rozpoczyna z niewielką liczbą gadżetów, jednak może
gromadzić ich coraz więcej, pokonując niektórych
przeciwników, wykonując misje poboczne, a także kupując
modyfikacje WayneTech. Do wybierania gadżetów służy .
ZDALNIE STEROWANY B ATA R A NG
BATMAN:
ORIGINS
GADŻETY
z
]
x
]+x
PA Z U R
10
Pazur służy przede wszystkim do przyciągania w kierunku
Batmana przedmiotów, które znajdują się poza jego
zasięgiem. Przytrzymaj , aby wycelować, i naciśnij , aby
wystrzelić pazur. Naciśnij  + , aby szybko użyć pazura.
Pazur można zmodyfikować w taki sposób, aby można było
za jego pomocą rozbrajać przeciwników uzbrojonych w
broń palną.
KULKA DYMNA
Kulki dymne powodują rozpylenie dymu wywołującego
utratę orientacji. Dym może służyć jako obrona, pozwalając
Batmanowi uciec z opałów, lub ułatwić atak, wywołując
zamieszanie w szeregach wroga. Przytrzymaj , aby
wycelować, i naciśnij , aby rzucić kulkę dymną, lub
naciśnij , aby upuścić kulkę u stóp Batmana.
ARKHAM ORIGINS
BATMAN: ARKHAM
Żel wybuchowy Batmana służy do tymczasowego
unieszkodliwiania wrogów lub niszczenia obiektów o słabej
strukturze. Przytrzymaj , aby wycelować, i naciśnij ,
aby podłożyć ładunek wybuchowego żelu. Aby zdetonować
żel, przytrzymaj  i naciśnij z. Przed detonacją można
podłożyć trzy ładunki.
BATMAN:
ORIGINS
ŻEL WYBUCHOWY
D E S Z Y F R AT O R S E K W E N C Y J N Y
Deszyfrator sekwencyjny jest przydatny, gdy Batman
musi rozszyfrować zabezpieczoną częstotliwość radiową,
włamać się do konsoli zabezpieczeń albo wyłamać zamek
elektroniczny w drzwiach. Przytrzymaj , aby wycelować,
i naciśnij , aby użyć narzędzia, a następnie steruj
urządzeniem, używając lewego i prawego drążka.
11
ORIGINS
ZAKŁÓC ACZ
Zaczep można wykorzystać do utworzenia nowych tras
ruchu. Przytrzymaj ], aby wycelować, i naciśnij x, aby
automatycznie rozciągnąć linę pomiędzy dwoma punktami
zakotwiczenia, lub naciśnij z, aby wybrać drugi cel. Zaczep
można też wykorzystać, żeby związać dwóch przeciwników
lub wystrzelić przedmiot w kierunku przeciwnika.
Po zmodyfikowaniu zaczep umożliwia Batmanowi
wykonywanie przewróceń podczas chodzenia lub zjeżdżania
po linie. Po kolejnej modyfikacji Batman może zawieszać
na nim przeciwników. Udźwig liny jest ograniczony, jednak
można go zwiększyć poprzez modyfikacje.
Przy użyciu zakłócacza można zdalnie rozbroić broń palną,
urządzenia zakłócające sygnał i szafki z bronią. Przytrzymaj
], aby wycelować, a następnie x, aby rozbroić wybrane
urządzenie. Zakłócacz wymaga ponownego naładowania po
dwukrotnym użyciu.
Ten gadżet można zmodyfikować, aby rozbrajać nim miny i
unieszkodliwiać systemy radiowe w pomieszczeniach łowcy.
R Ę K AW I C E E L E K T RYC Z N E
BATMAN:
D E T O N AT O R O G Ł U S Z E N I O W Y
Ten gadżet można wykorzystać, aby spowodować
tymczasową dezorientację przeciwników. Naciśnij ] i B,
aby szybko użyć detonatora ogłuszeniowego. Eksploduje po
krótkiej chwili – ogłuszając każdego w zasięgu wybuchu.
ARKHAM ORIGINS
BATMAN: ARKHAM
ZACZEP
Ten gadżet można zmodyfikować, zwiększając czas trwania
ogłuszenia oraz zasięg.
G R A N AT K L E J O W Y
Ten gadżet powoduje unieruchomienie pojedynczego
przeciwnika. Co więcej, dzięki unikalnemu składowi
chemicznemu granatu klejowego możliwe jest
wykorzystanie go do stworzenia tymczasowej platformy
unoszącej się na wodzie. Przytrzymaj ], żeby wycelować, i
naciśnij x, aby rzucić granatem.
Rękawice elektryczne można wykorzystać, aby doprowadzić
prąd do niezasilanych generatorów i innych urządzeń,
dzięki czemu Batman może uzyskać dostęp do nowych
obszarów. Po wyświetleniu podpowiedzi przytrzymaj A,
aby naładować urządzenie. Rękawic można też użyć w celu
wywołania u przeciwnika wstrząsu, który nie jest śmiertelny.
Gdy podczas walki zostanie wyświetlony odpowiedni
komunikat, naciśnij
i , aby aktywować rękawice, a
następnie X, aby wywołać porażenie prądem.
L C
12
B AT K O M P U T E R
W dowolnym momencie naciśnij , aby uzyskać dostęp
do batkomputera. Na batkomputerze Batman może
ustawiać punkty orientacyjne, zapoznać się z aktami postaci,
wyświetlać ekran przedstawiający mapę albo uzyskać
dostęp do ekranu WayneTech w celu zakupienia nowych
modyfikacji gadżetów lub umiejętności. Naciśnij  / ,
aby się przełączać między pięcioma głównymi funkcjami
batkomputera.
W tym obszarze Batman może uzyskać najnowsze
informacje na temat odbywających się w Gotham misji, w
których można wziąć udział. Zostały one uporządkowane
według nazwisk osób stojących na czele działań
przestępczych, które Batman musi wyśledzić.
Otwarcie akt poszukiwanych powoduje wyświetlenie
mapy zawierającej znane cele, które Batman już odkrył. Po
podświetleniu znanego celu naciśnij Y, aby ustawić bieżący
cel jako punkt orientacyjny.
ORIGINS
SYSTEM MROCZNEGO RYCERZA
Dążący nieustannie do samodoskonalenia Batman stworzył
program samooceny, który mierzy jego wyniki w czterech
kluczowych obszarach. Ukończenie wyzwań umożliwia
odblokowanie różnych modyfikacji w interfejsie WayneTech.
Po ukończeniu wszystkich wyzwań zostanie odblokowany
nowy strój Batmana, który będzie można wykorzystać w
fabule głównej i w trybach wyzwań.
BATMAN:
ARKHAM ORIGINS
BATMAN: ARKHAM
P O S Z U K I WA N I
SYSTEM MAPY
Dzięki zaawansowanej technologii satelitarnej Batman ma
dostęp do kompletnego planu miasta Gotham. Batman
widzi punkty orientacyjne z perspektywy bieżących celów
lub misji pobocznych i może ustawiać własne punkty
orientacyjne.
Zaznacz obszar na mapie i naciśnij Y, aby ustawić
niestandardowy punkt orientacyjny. Po wybraniu punktu
orientacyjnego na kompasie Batmana pojawia się
niebieski wskaźnik, który pokazuje drogę. Natomiast na
niebie nad Gotham, nad miejscem, w którym znajduje się
niestandardowy punkt orientacyjny, widoczny jest sygnał
Batmana.
WAY N E T E C H
Korzystając z interfejsu WayneTech, Batman może
wykorzystać PD zdobyte podczas walki do zakupienia
nowych umiejętności lub modyfikacji gadżetów. Każdy
zapełniony pasek PD umożliwia zakupienie jednego
elementu w interfejsie WayneTech.
13
NO WA G R A / K ON T Y N U U J G R Ę
Umożliwia rozpoczęcie nowej gry Batman: Arkham Origins
lub kontynuowanie gry od ostatnio zapisanego punktu.
OSTRZEŻENIE: W grze Batman: Arkham Origins postęp
jest automatycznie zapisywany w wybranych punktach. Jeśli
na ekranie zostanie wyświetlona ikona automatycznego
zapisywania, nie należy wyłączać konsoli ani wyciągać dysku.
BAZA DANYCH
W bazie danych Batman przechowuje osobiste notatki
na temat przestępstw, przestępców i dotychczas
przeprowadzonych dochodzeń. Uzyskanie dostępu do tej
strony pozwala dowiedzieć się więcej na temat Gotham.
T RY B W Y Z WA N I A
Podejmuj wyzwania zaprojektowane przez Batmana, aby
przetestować jego możliwości. Dodatkowe wyzwania można
odblokować, wykonując kolejne zadania w grze.
WYZWANIA RANKINGOWE: Podejmuj wyzwania Batmana
bez ustalonych modyfikatorów.
WYZWANIA NIESTANDARDOWE: Po wybraniu mapy
można dodać do niej różne modyfikatory, aby utworzyć
wyzwanie niestandardowe.
ORIGINS
MENU GŁÓWNE
Użytkownik ma możliwość wyświetlenia różnych statystyk
gry i śledzenia postępu w grze.
ARKHAM
BATMAN: ARKHAM
Aby odblokować elementy w interfejsie WayneTech, należy
ukończyć wyzwania w systemie Mrocznego Rycerza,
zdobywając nowe gadżety i wykonując kolejne zadania w
grze.
BATMAN:
ORIGINS
S TAT Y S T Y K I
KAMPANIE: Podejmij serię wyzwań, dobierając taktycznie
modyfikatory do każdej mapy. Jedynym wymogiem
jest użycie każdego modyfikatora przed zakończeniem
kampanii.
TRENING BOJOWY: Weź udział w treningach mających na
celu wyćwiczenie zaawansowanych technik.
OP I S FA B U ŁY
Pozwala zapoznać się z postępem gry z poziomu obecnie
zapisanego punktu.
14
T R O F E A P O S TA C I
Obejrzyj trójwymiarowe modele postaci, które zostały
odblokowane dzięki postępom w grze.
OPCJE
Dostosuj ustawienia gry i wyświetl sterowanie. Więcej
informacji na temat opcji zawiera poświęcona im część
instrukcji.
SKLEP W GRZE
W sklepie w grze można oglądać i kupować zawartość do
pobrania przeznaczoną do gry Batman: Arkham Origins.
L I S TA A U T O R Ó W
Wyświetl listę autorów gry Batman: Arkham Origins.
OPCJE GRY
NOC TO JA
TYLKO DLA ZAPALEŃCÓW. Rozpocznij nową grę – jednak
tym razem ŚMIERĆ JEST NIEODWRACALNA. Jeśli zginiesz,
musisz zacząć grę od początku. Aby odblokować tę opcję,
należy ukończyć fabułę główną w trybie Nowa Gra Plus.
Odważysz się podjąć to wyzwanie?
GRAFIKA KONCEPCYJNA
ODWRÓCONY WIDOK: Wybierz tę opcję, aby odwrócić
opcje sterowania podczas poruszania kamerą w górę i w dół.
Obejrzyj grafiki koncepcyjne środowiska i postaci. Można
je odblokować, wykonując zadania w grze lub zdobywając
trofea w trybie wyzwań.
ODWRÓCONA ROTACJA: Wybierz tę opcję, aby odwrócić
opcje sterowania podczas poruszania kamerą w prawo i w
lewo.
WBID
ODWRÓCONE STEROWANIE LOTEM: Odwraca opcje
sterowania, gdy Batman szybuje.
Konto Warner Bros. (WB) ID umożliwia szybki i
spersonalizowany dostęp do witryn internetowych i aplikacji
WB, zapewniając wygodę użytkowania.
Zarejestruj konto na WBID, wpisując właściwy adres e-mail, aby
odblokować wyjątkową zawartość do wykorzystania w grze!
ORIGINS
BATMAN: ARKHAM
Wybierz tę opcję, aby uruchomić tryb niewidzialnego łowcy
online. Więcej informacji zawiera część dotycząca trybu
niewidzialnego łowcy online.
ARKHAM
Wybierz tryb Nowa Gra Plus, aby uruchomić nową grę
wraz z modyfikacjami zdobytymi podczas pierwszej
rozgrywki Batman: Arkham Origins. Gracze nie będą od
początku posiadać wszystkich gadżetów, jednak po ich
uzyskaniu będą mogli korzystać z modyfikacji, które zostały
odblokowane w poprzedniej rozgrywce. Przeciwnicy
pojawiają się w różnych konfiguracjach, a ogólny poziom
trudności jest wyższy. Aby odblokować tę opcję, należy
ukończyć główną fabułę co najmniej jeden raz na
normalnym lub trudnym poziomie.
ONLINE
BATMAN:
ORIGINS
NO WA G R A P LU S
Więcej informacji o koncie WBID: http://wbid.warnerbros.com
ODWRÓĆ STEROWANIE BATARANGIEM: Odwraca
opcje sterowania podczas używania zdalnie sterowanego
batarangu.
15
WSPOMAGANIE WIDOKU: Wybierz tę opcję, aby
skorzystać z funkcji wspomagania kamery.
M E N U PA U Z Y
PODPOWIEDZI: Włącza lub wyłącza wskazówki w grze.
JASNOŚĆ: Reguluje jasność ekranu w grze.
WYBÓR WYJŚCIA DŹWIĘKU: Pozwala ustawić wyjście
dźwięku do słuchawek, telewizora, systemu stereo lub
zestawu kina domowego.
NAPISY: Aby w grze były wyświetlane napisy, należy
wybrać tę opcję.
GŁOŚNOŚĆ MUZYKI: Umożliwia dostosowanie poziomu
głośności muzyki w grze Batman: Arkham Origins.
GŁOŚNOŚĆ DIALOGÓW: Umożliwia dostosowanie
poziomu głośności wszystkich dialogów w grze.
WZNÓW
Powrót do trwającej gry.
OPCJE GRY
Umożliwia dostosowanie ustawień gry i jasności.
ORIGINS
GŁOŚNOŚĆ EFEKTÓW: Umożliwia dostosowanie
głośności efektów specjalnych.
Naciśnij  w dowolnym momencie gry, aby włączyć
menu pauzy.
ARKHAM
BATMAN: ARKHAM
OPCJE DŹWIĘKU
BATMAN:
ORIGINS
URZĄDZENIE PAMIĘCI MASOWEJ: Wybierz urządzenie
pamięci masowej, na którym ma być zapisywany postęp w
grze.
OPCJE DŹWIĘKU
Umożliwia dostosowanie ustawień poziomu głośności oraz
napisów.
S T E RO WA N I E
Służy do wyświetlania podstawowych elementów
sterowania grą.
URUCHOM PONOWNIE
Uruchamia ponownie grę w ostatnio zapisanym punkcie
kontrolnym.
WYJŚCIE
Powoduje wyłączenie gry i powrót do menu głównego.
Niezapisane zmiany zostaną utracone.
16
Wybierz tę opcję, aby wyszukać grę lub utworzyć nowe
lobby, jeśli nie można znaleźć istniejącego.
T W O R Z E N I E P R Y W AT N E G O
MECZU (UTWÓRZ GRĘ
P R Y W AT N Ą ) :
ORIGINS
Elitarne zbiry, żeby zwyciężyć, muszą pokonać członków
innego gangu, jednocześnie odpierając ataki Batmana
i Robina. Bohaterowie będą starali się doprowadzić do
zastraszenia z zastosowaniem różnorodnych przewróceń,
jednocześnie robiąc wszystko, aby nie dać się złapać. Joker
i Bane będą chcieli dołączyć do walki. Pierwszy gracz, który
im to umożliwi, uzyska ich moc.
DOŁĄCZANIE DO MECZU
(SZYBKA GRA):
ARKHAM
BATMAN: ARKHAM
Po raz pierwszy w grach z cyklu Arkham, w grze Batman:
Arkham Origins dostępny jest tryb online, który umożliwia
zmierzenie się z innymi graczami, grającymi w roli
Batmana, Robina, elitarnych zbirów, Jokera lub Bane’a.
Tym razem Batman i Robin spotkają jeszcze trudniejszych
przeciwników – elitarne zbiry nie są zwykłymi ulicznymi
awanturnikami. To twardzi, inteligentni i bezwzględni
profesjonaliści, uzbrojeni po zęby i wyposażeni w
specjalistyczny sprzęt.
DOŁĄCZANIE DO MECZU
BATMAN:
ORIGINS
NIEWIDZIALNY
ŁOWC A W TRYBIE
ONLINE
Tworzy niestandardowe lobby dla wielu graczy, do
którego można zapraszać tylko znajomych, z możliwością
konfigurowania mapy i włączania oraz wyłączania funkcji
obracania mapy.
17
WYŚWIETLACZ
9 . PA S E K W Y T R Z Y M A Ł O Ś C I
PODCZAS PRZYSPIESZENIA
Pokazuje, jak długo jeszcze możesz biec w przyspieszonym
tempie.
1 0 . S Y G N A L I Z AT O R G R A N AT Ó W
Powiadamia o niebezpieczeństwie związanym z granatami
odłamkowymi rzuconymi przez przeciwników.
11. WSKAŹNIKI KIERUNKU
OBRAŻEŃ
Pokazuje obecnie posiadaną broń, amunicję oraz pozostałe
granaty odłamkowe.
2. GADŻETY
Wyświetla dostępne obecnie zdolności i czas oczekiwania.
3. ZNACZNIKI PUNKTÓW
KONTROLNYCH
G R A J A K O E L I TA
Granie w roli elity wymaga stosowania odrobinę innej
taktyki i korzystania z innych elementów sterowania niż gra
jako Batman. Elementy sterowania Batmana są opisane w
poprzedniej części.
4 . PA S E K Z A S T R A S Z E N I A
] Wzmocniony
Pokazuje, jak blisko zwycięstwa są Batman i Robin.
5. WSKAŹNIK SKŁADU AMUNICJI
Pokazuje kierunek i odległość do najbliższej skrzyni z
amunicją.
6. ZEGAR MECZU
Pokazuje pozostały czas.
7 . I K O N Y Z E S P O Ł U E L I TA R N E G O
Pokazują liczbę żywych graczy w każdym zespole oraz
pozostałe posiłki.
8. NEKROLOGI
Pokazują liczbę pokonanych przedstawicieli elity i
przewróconych bohaterów.
wzrok
ORIGINS
Pokazują kierunek i odległość do aktywnych punktów
kontrolnych.
Pokazują wejście, w którym pojawi się superzłoczyńca, i
odległość od niego.
ARKHAM
BATMAN: ARKHAM
1. BROŃ I A MUNICJA
12. DRZWI WEJŚCIOWE
SUPERZŁOCZYŃCY
BATMAN:
ORIGINS
Pokazują kierunek, z którego strzela przeciwnik.
x Strzelaj, przyspiesz
(gadżety sterowane)
_
` Granat, użyj zdolności
eluj, hamuj
C
(gadżety
sterowane)
(gadżety sterowane)
Y Zmień broń
X Przeładuj
B Użyj osłony
A Interakcja, Bieg

Ruch
(Przytrzymaj), Unik
(Kliknij dwukrotnie)
<
Ranking
l
Wybierz przedmiot
(lewy), Wybierz
przedmiot (prawy),
Anuluj przedmiot
(w dół)
H Spójrz
C Atak
bezpośredni
(Kliknij)
>
Menu pauzy
18
PRZYSPIESZENIE
ZDOLNOŚCI GANGU JOKERA
OSŁONA
2. Już po tobie!: ta zdolność pozwala zrzucić paczkę z
bombą dostarczoną przez samego Księcia Zbrodni – Jokera.
Co się dzieje z przeciwnikiem? To niespodzianka. Jednak
niezbyt przyjemna.
Naciśnij lub przytrzymaj A, aby biec sprintem na krótkim
odcinku. Puszczenie A powoduje zakończenie sprintu. Musisz
chwilę odczekać, aby móc ponownie biec sprintem.
ZDOLNOŚCI GANGU BANE’A
1. Impuls ultradźwiękowy: ta zdolność emituje dźwiękową
falę uderzeniową, która wprawia w chwilowe osłupienie
przeciwników znajdujących się w jej zasięgu.
WZMOCNIONY WZROK
Uwaga: po dłuższym użyciu bateria musi się w pełni
naładować, aby możliwe było ponowne korzystanie z funkcji
wzmocnionego wzroku.
2. Bezzałogowiec: ta zdolność pozwala użyć zdalnie
sterowanego drona bezzałogowego. Bezzałogowcem
można poruszać się po mapie, atakując wrogów. Jednak
po ustalonym czasie lub po ostrzelaniu przez przeciwnika
nastąpi jego samozniszczenie.
ORIGINS
Naciśnij , aby włączyć wzmocniony wzrok. Wzmocniony
wzrok umożliwia dostrzeżenie bohaterów oraz innych
gangów.
ARKHAM
BATMAN: ARKHAM
3. Sterowiec: ta zdolność pozwala zdalnie sterować
niewielkim, wybuchającym sterowcem. Sterowiec eksploduje
po naciśnięciu , jeśli zostanie zbyt mocno uszkodzony
przez wroga lub jeśli dotknie wroga albo czegokolwiek
innego na mapie.
BATMAN:
ORIGINS
Naciśnij , aby wejść pod osłonę, a następnie pochyl się
lub wyprostuj, używając . Naciskając , wystrzelisz spod
osłony. Aby wbiec pod osłonę, przesuń  i naciśnij .
1. Obie ręce: ta zdolność pozwala strzelać z dwóch
gwoździarek równocześnie i dzięki temu zyskać potężną siłę
rażenia.
3. Strzałka taktyczna: ta zdolność umożliwia wystrzeliwanie
strzałek, które przylegają do każdej powierzchni, a potem
działają jak mina, która eksploduje, gdy przeciwnik
przechodzi obok, i zasypuje wszystkich wrogich graczy
znajdujących się w pobliżu nadajnikami śledzącymi.
Umożliwiają one wyśledzenie pozycji przeciwników na polu
walki, nawet przez ściany.
19
GRA W ROLI
SUPERZŁOCZYŃCY
Wejdź do walki jako Joker – Książę Zbrodni lub jako
pogromca nietoperzy – Bane.
ORIGINS
U PA D E K N A Z I E M I Ę
Wejdź do walki jako Joker – Książę Zbrodni, najbardziej
zaciekły wróg Batmana. Joker jest zabójczy z dużej i małej
odległości. Gra jako postać elitarna.
AS PIK
KRÓL KIER
Druga broń Jokera zasypuje oponentów chmurą
wybuchających pocisków.
RZUT/UDERZENIE
Odpowiednik przewrócenia w wykonaniu Bane’a polega
na uniesieniu przeciwnika i rzuceniu nim lub uruchomieniu
specjalnej egzekucji, jeśli przeciwnikiem jest bohater.
Rzucenie wroga należącego do elity powoduje powalenie
innych wrogów, jeśli zostaną trafieni.
ORIGINS
Główna broń Jokera jest wyjątkowo potężna i celna. Dzięki
niej Joker potrafi powalić przeciwników jednym strzałem.
Atak bezpośredni Bane’a jest w stanie powalić kilka postaci
wokół niego.
ARKHAM
BATMAN: ARKHAM
BATMAN:
Wkrocz na pole walki jako najstraszniejszy wróg Batmana –
pogromca nietoperzy, Bane. Bane jest bardzo ruchliwy i gra
jako bohater.
WYRZUTNIA RAKIET
Bane może też korzystać z wyrzutni rakiet.
RADOSNY BRZĘCZYK
Skuteczność ataków bezpośrednich Jokera potęguje
paraliżujący radosny brzęczyk, dzięki któremu jest on w stanie
natychmiast wykończyć swoich wrogów.
20
D O S TO S O W Y WA N I E
OPCJE TRYBU ONLINE
S T E R O W A N I E P O S TA C I A M I
E L I TA R N Y M I
Pozwala dostosować schematy i opcje sterowania elitami.
Zdobycie PD w grze zapewnia także graczom KREDYTY
ARKHAM, które można wykorzystać na czarnym rynku
Pingwina. KREDYTY ARKHAM można też kupić za prawdziwe
pieniądze.
Dostępne są pojemniki Cobblepota w różnych rozmiarach,
zawierające losowo wybrane materiały zużywane podczas
rundy, a także elementy odzieży gangu, niedostępne za PD
frakcji.
PD są gromadzone na koncie, niezależnie od frakcji, do jakiej
należy gracz. Ten typ PD odblokowuje gadżety i modyfikacje
gadżetów bohaterów, skórki bohaterów, miejsce na
wyposażenie oraz modyfikacje wzmocnionego wzroku
podczas gry jako postać elitarna. Biegłość w posługiwaniu
się bronią jest mierzona poprzez skutki jej wykorzystania
podczas meczów, czyli eliminowanie elitarnych
przeciwników, superzłoczyńców i bohaterów.
PD FRAKCJI
ORIGINS
BATMAN: ARKHAM
CZARNY RYNEK PINGWINA
OGÓLNE PD
ARKHAM
Gracze mogą konfigurować wyposażenie, co pozwala im
szybko zmieniać broń, zdolności, a także wygląd w lobby
pomiędzy poszczególnymi rundami. Mogą wybrać jedną
skórkę, gdy grają jako Batman lub Robin, i wybierać do pięciu
konfiguracji wyposażenia przy maksymalnym poziomie
ogólnym, grając jako elitarny członek gangu Jokera lub
Bane’a. Wyposażenie elitarnych członków gangu pozwala
graczom wybrać broń, 2 zdolności dostępne dla frakcji oraz
pełny zestaw ubrań.
Im dłużej trwa gra, tym większą moc i elastyczność zyskują
postacie. Jest to odzwierciedlone w poziomie sprawności
ogólnej, a także dla poszczególnych frakcji złoczyńców.
BATMAN:
ORIGINS
POSTĘP
Podczas gry jako elita gracze uzyskują też PD gangu,
którego są członkami. Umożliwia to odblokowanie
umiejętności gangu opisanych powyżej, a także
charakterystycznych dla gangu elementów stroju, które dają
wyraz przywiązaniu gracza do wybranego superzłoczyńcy.
21
RANKING ARKHAM ONLINE
Pozycja gracza w rankingu Arkham Online pokazuje czas i
wysiłek poświęcone na grę Batman: Arkham Origins w trybie
wielu graczy.
WB Games udziela użytkownikowi niewyłącznego, nieprzenaszalnego,
odwołalnego, ograniczonego prawa i licencji na korzystanie z jednej kopii
niniejszego Produktu wyłącznie do użytku prywatnego. Wszelkie prawa
nieudzielone wyraźnie na mocy niniejszej Umowy są zastrzeżone przez
WB Games. Niniejszy Produkt podlega licencjonowaniu, nie sprzedaży.
Licencja użytkownika nie obejmuje tytułu lub własności do niniejszego
Produktu i nie powinna być interpretowana jako sprzedaż jakichkolwiek
praw do Produktu. Produkt zawiera oprogramowanie do obsługi czcionek,
dołączone na licencji podmiotów zewnętrznych. Oprogramowanie
do obsługi czcionek może być użytkowane wyłącznie w połączeniu z
Produktem i nie może być wyodrębniane z Produktu pod jakimkolwiek
pozorem. Wszelkie prawa, tytuły lub udziały w lub do niniejszego Produktu
oraz wszelkich jego kopii (w szczególności do wszelkich tytułów, kodów
komputerowych, technologii, tematów, obiektów, postaci, nazw postaci,
fabuł, dialogów, sloganów, lokalizacji, pojęć, szaty graficznej, muzyki,
itp.) należą do WB Games lub jej licencjodawców. Niniejszy Produkt
jest chroniony prawem autorskim Stanów Zjednoczonych Ameryki,
międzynarodowymi traktatami i konwencjami w zakresie praw autorskich
oraz innymi prawami. Niniejszy Produkt zawiera pewne licencjonowane
materiały, a licencjodawcy WB Games mogą chronić swoje prawa w
przypadku naruszenia niniejszej Umowy.
Użytkownik nie może wykonywać następujących czynności: (1) kopiowanie
Produktu w całości na dysk twardy lub inne urządzenie do przechowywania
danych; (2) dystrybucja, wypożyczanie, dzierżawienie czy udzielanie
sublicencji na Produkt lub jego część; (3) wprowadzanie zmian w Produkcie
lub sporządzanie z niego prac pochodnych; (4) przesyłanie Produktu
poprzez sieć, za pomocą telefonu lub innych środków elektronicznych, jak
również pozwalanie na korzystanie z Produktu w sieci współużytkownikom
lub użytkownikom ze zdalnym dostępem, za wyjątkiem wieloosobowej
gry sieciowej poprzez autoryzowane sieci; (5) projektowanie lub
dystrybucja nieautoryzowanych poziomów; (6) jakakolwiek inżynieria
wsteczna Produktu, pozyskiwanie kodu źródłowego lub inne sposoby
rekonstrukcji czy uzyskiwania zasadniczego kodu źródłowego, idei,
algorytmów, formatów plików, interfejsów programowych i współdziałania
ORIGINS
BATMAN: ARKHAM
L ic enc j a n a op ro g r a mo wa n i e
ARKHAM
Gdy gracz uzyska najwyższy poziom we wszystkich
frakcjach, w interfejsie dostosowywania wyświetlana jest
opcja zdobycia prestiżu. Jeśli gracz wybierze tę opcję, dla
wszystkich frakcji jest przywracana pozycja 1 i do rankingu
Arkham Online dodawana jest premia w wysokości 60
punktów. Postęp jest resetowany, jednak zachowana
zostaje konfiguracja nieodblokowanego wyposażenia ( jest
ono nadal zablokowane). Z tego powodu gracze, którzy
skonfigurowali różne wyposażenie i prestiż, mają dostęp do
tych samych ustawień podczas zmagań zmierzających do
uzyskania wymaganego poziomu konta.
Niniejsza umowa licencyjna użytkownika końcowego („Umowa”) stanowi
umowę prawną zawartą pomiędzy użytkownikiem oraz WB Games
Inc., spółką zawiązaną na mocy prawa stanu Waszyngton, z siedzibą
pod adresem: 12131 113th Avenue NE, Suite 300, Kirkland, WA, USA
(„WB Games”) i dotyczy interaktywnego produktu rozrywkowego, m.in.
oprogramowania komputerowego stanowiącego jego część, powiązanych
nośników i materiałów drukowanych (zwanych łącznie „Produktem”).
Instalując, uzyskując dostęp, grając lub w inny sposób korzystając z
Produktu, użytkownik zgadza się podlegać postanowieniom niniejszej
Umowy. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia niniejszej
Umowy, nie należy instalować, uzyskiwać dostępu, grać lub w inny sposób
korzystać z Produktu.
BATMAN:
ORIGINS
Ranking Arkham Online przedstawia poziomy uzyskane
przez wszystkie frakcje oraz premie za prestiż (opisane
szczegółowo poniżej). Nowy profil ma pozycję 1 w rankingu
Arkham Online.
UMO WA L IC E NC Y J N A N A
OP RO G R A MO WA N I E K OM P U T E RO W E
22
P o m o c d l a k l i e n ta
O g r a n ic z on a g wa r a nc j a
WB Games gwarantuje pierwotnemu nabywcy Produktu będącemu
konsumentem, że dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić iż nośnik, na
którym Produkt został nagrany będzie wolny od wad materiałowych lub
wykonania przez okres stu osiemdziesięciu (180) dni od pierwotnej daty
zakupu. W przypadku wystąpienia wad materiałowych lub w wykonawstwie
w wyżej wspomnianym okresie gwarancji stu osiemdziesięciu (180) dni, WB
Games nieodpłatnie naprawi lub wymieni Produkt, według uznania WB
Games. W przypadku, gdy Produkt nie jest już dostępny, WB Games może,
według własnego uznania, wymienić Produkt na produkt o porównywalnej
wartości. Pierwotny nabywca jest uprawniony do niniejszej gwarancji tylko
w przypadku zarejestrowania daty zakupu w punkcie sprzedaży lub gdy
konsument może udowodnić (w sposób wystarczający dla WB Games), że
Produkt został zakupiony w ciągu ostatnich stu osiemdziesięciu (180) dni.
A b y s k o r z y s ta ć z u s ł u g w r a m a c h
g wa r a nc j i :
O problemie wymagającym usługi serwisowej objętej gwarancją należy
zawiadomić Oddział Obsługi Klienta firmy WBIE poprzez e-mail support@
wbgames.com. Jeśli serwisant techniczny firmy WBIE nie jest w stanie
WB Games nie ponosi odpowiedzialności za nieupoważnione zwroty
Produktu i zastrzega sobie prawo do odsyłania takich nieautoryzowanych
zwrotów z powrotem do klienta.
Niniejsza ograniczona gwarancja nie ma zastosowania i jest nieważna w
przypadku, gdy: (a) uszkodzenie Produktu nastąpiło na skutek nadużycia,
nierozsądnego lub niewłaściwego użytkowania lub zaniedbania; (b)
Produkt używany jest razem z produktami, które nie zostały sprzedane
lub nie są objęte licencją przez odpowiednich producentów lub firmę
WB Games (co obejmuje m.in. nielicencjonowane rozszerzenia do gier,
urządzenia kopiujące, adaptery oraz zasilacze); (c) Produkt używany jest
w celach komercyjnych (z włączeniem wypożyczania); (d) Produkt został
zmodyfikowany lub umyślnie uszkodzony; lub (e) numer seryjny Produktu
został zmieniony, uszkodzony lub usunięty.
Ograniczenia / wył ączenie
g wa r a nc j i
O ILE NINIEJSZA UMOWA NIE STANOWI WYRAŹNIE INACZEJ ORAZ W
ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO, PRODUKT JEST
UDOSTĘPNIANY UŻYTKOWNIKOWI NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY W
AKTUALNYM STANIE („AS IS”) BEZ ŻADNEJ GWARANCJI. W ZAKRESIE
DOZWOLONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO, A WYRAŹNA OGRANICZONA
GWARANCJA USTANOWIONA WYŻEJ JEST STOSOWANA ZAMIAST
WSZYSTKICH INNYCH ZAPEWNIEŃ I OŚWIADCZEŃ. O ILE POWYŻSZA
OGRANICZONA GWARANCJA NIE STANOWI INACZEJ, WSZYSTKIE
INNE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, WARUNKI LUB
INNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO PRODUKTU,
W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANE GWARANCJE, WARUNKI LUB
INNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE STANU TECHNICZNEGO,
NIEZAKŁÓCONEGO UŻYTKOWANIA, POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZEŃ ZOSTAJĄ NINIEJSZYM
WYŁĄCZONE PRZEZ WB GAMES. NIEKTÓRE KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA
WYŁĄCZENIE PEWNYCH DOROZUMIANYCH GWARANCJI, WARUNKÓW
LUB INNYCH POSTANOWIEŃ, STĄD POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MOŻE NIE
MIEĆ ZASTOSOWANIA WOBEC UŻYTKOWNIKA. NINIEJSZA GWARANCJA
DAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA, ALE MOŻE ON TAKŻE
MIEĆ INNE PRAWA W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU. W PRZYPADKU, GDY NIE
MOŻNA WYŁĄCZYĆ TAKICH GWARANCJI, TAKIE GWARANCJE MAJĄCE
ORIGINS
W mało prawdopodobnym przypadku zaistnienia problemów z Produktem
istnieje szansa, że problem może zostać rozwiązany za pomocą prostej
czynności naprawczej. Przed zwróceniem Produktu do dostawcy należy
skontaktować się z Oddziałem Obsługi Klienta firmy WBIE pod numerem
telefonu (+44) 8708500246 lub pisząc na adres [email protected].
Przed skontaktowaniem się z firmą WBIE nie należy przesyłać żadnego
Produktu.
Pole To Win Co., Ltd.
Attn: Warner Bros. Tech Support
9th Floor, Skypark 1
8 Elliot Place
Glasgow G3 8EP
Scotland
ARKHAM
BATMAN: ARKHAM
W przypadku powstania sytuacji, w której postanowienia niniejszej
Umowy nie zostałyby wyraźnie wyegzekwowane, WB Games poniosłaby
nieodwracalne szkody, więc użytkownik uznaje, że spółka WB Games
będzie miała prawo, bez gwarancji, innego zabezpieczenia lub dowodu
szkody, do zastosowania właściwych i sprawiedliwych środków prawnych
w następstwie naruszenia niniejszej Umowy, poza takimi innymi środkami
prawnymi, jakie WB Games może już mieć na mocy właściwego prawa. W
przypadku wszczęcia postępowania sądowego przez którąkolwiek ze stron
w związku z niniejszą Umową, strona wygrywająca w takim postępowaniu
ma prawo do dochodzenia od drugiej strony zwrotu wszelkich kosztów,
honorariów adwokatów oraz innych wydatków poniesionych przez taką
stronę wygrywającą w postępowaniu.
rozwiązać problemu przez telefon lub stronę internetową czy e-mail,
może on/ona autoryzować użytkownika do zwrotu Produktu, przy
czym użytkownik ponosi ryzyko uszkodzenia oraz pokrywane z góry
opłaty transportu i ubezpieczenia, razem z dokumentem sprzedaży lub
innym dowodem zakupu w okresie stu osiemdziesięciu (180) dni okresu
gwarancyjnego na adres:
BATMAN:
ORIGINS
Produktu za pomocą wszelkich możliwych sposobów, za wyjątkiem
w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawne mimo postanowień
objętych umową, w takim przypadku tylko po pisemnym zawiadomieniu
firmy WB Games o zamierzonych czynnościach; (7) eksportowanie lub
reeksportowanie Produktu lub jakiejkolwiek jego kopii czy adaptacji z
naruszeniem przepisów bez uprzedniego uzyskania osobnej licencji od WB
Games (którą firma WB Games może przyznać lub nie, według swojego
uznania), przy czym firma WB Games może obarczyć każdą osobną licencję
opłatą.
24
ZASTOSOWANIE DO NINIEJSZEGO PRODUKTU BĘDĄ OGRANICZONE
DO WSPOMNIANEGO WYŻEJ OKRESU 180 DNI.
Ograniczenia lub wyłączenia gwarancji i odpowiedzialności określone w
niniejszej Umowie nie wpływają, ani nie ograniczają praw ustawowych
konsumenta, tj. osoby nabywającej towary inaczej niż w toku
prowadzenia działalności gospodarczej. Ograniczenia lub wyłączenia
gwarancji, środków prawnych lub odpowiedzialności określone w
niniejszej Umowie mają zastosowanie wobec użytkownika wyłącznie
w zakresie, w jakim takie ograniczenia lub wyłączenia są dozwolone na
mocy przepisów prawnych kraju użytkownika.
P o s ta n o w i e n i a o g ó l n e
Postanowienia zawarte w niniejszej Umowie, m.in. ograniczenia/
wyłączenie gwarancji oraz ograniczenie odpowiedzialności, stanowią
zasadnicze elementy podstawy umowy pomiędzy WB Games i
użytkownikiem. WB Games nie byłaby w stanie udostępniać Produktu
BATMAN: ARKHAM
Oprogramowanie BATMAN: ARKHAM ORIGINS © 2013 Warner Bros.
Entertainment Inc. Gra stworzona przez WB Games Montréal. Unreal®
Engine na prawach autorskich Epic Games, Inc.
ORIGINS
Ograniczenie dotyczące
użytk ownik ów k ońcowych
b ę d ą c y c h k o n s u m e n ta m i
ARKHAM
W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO, WB GAMES
NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI,
ZA NASTĘPUJĄCE SZKODY: (1) BEZPOŚREDNIE, (2) SPECJALNE, (3)
KONSEKWENCYJNE, (4) ZA STRATY MORALNE, (5) WYPADKOWE, (6)
USZKODZENIA MIENIA, (7) UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY, (8) AWARIĘ
LUB WADLIWE DZIAŁANIE KOMPUTERA ORAZ (9) ODSZKODOWANIA
ZA OBRAŻENIA CIELESNE (Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, GDY TAKIE
OBRAŻENIA WYNIKAJĄ Z ZANIEDBANIA WB GAMES), WYNIKAJĄCE
Z FAKTU POSIADANIA, UŻYTKOWANIA LUB WADLIWEGO DZIAŁANIA
NINIEJSZEGO PRODUKTU, NAWET JEŚLI WB GAMES ZOSTAŁA
POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD/
ODSZKODOWAŃ. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WB GAMES NIE PRZEKROCZY
RZECZYWISTEJ CENY ZAPŁACONEJ ZA LICENCJĘ NA UŻYTKOWANIE
PRODUKTU. NIEKTÓRE KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE
LUB WYŁĄCZENIE PEWNYCH KATEGORII SZKÓD/ODSZKODOWAŃ,
STĄD POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE
MIEĆ ZASTOSOWANIA WOBEC UŻYTKOWNIKA, A UŻYTKOWNIK
MOŻE TAKŻE MIEĆ INNE PRAWA W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU. W
TAKICH PRZYPADKACH ODPOWIEDZIALNOŚĆ WB GAMES BĘDZIE
OGRANICZONA DO NAJSZERSZEGO ZAKRESU DOZWOLONEGO PRZEZ
WŁAŚCIWE PRAWO. ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY NIE
BĘDZIE INTERPRETOWANE JAKO OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI WB GAMES, GDY TAKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
NIE MOŻE ZOSTAĆ OGRANICZONA LUB WYŁĄCZONA ZGODNIE Z
WŁAŚCIWYM PRAWEM.
BATMAN:
ORIGINS
Ograniczenie
odpowiedzialności
po przystępnych cenach bez zastosowania takich ograniczeń. Tego typu
ograniczenia/wyłączenie gwarancji oraz ograniczenie odpowiedzialności
są wprowadzane na rzecz licencjodawców, następców prawnych i
cesjonariuszy WB Games. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia
dotyczącego niniejszej licencji pomiędzy stronami i zastępuje wszystkie
wcześniejsze umowy oraz oświadczenia pomiędzy nimi w zakresie
przedmiotu niniejszej Umowy. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy
wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony. W
przypadku uznania nielegalności, nieważności lub niewykonalności, z
dowolnej przyczyny, któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy,
takie postanowienie, w wymaganym zakresie, nie jest uznawane za
część niniejszej Umowy, bez wpływu na pozostałe postanowienia
niniejszej Umowy. W przypadku uznania nielegalności, nieważności lub
niewykonalności któregokolwiek z postanowień w zakresie dozwolonym
przez właściwe prawo, takie postanowienie zostanie zmienione wyłącznie
w zakresie wymaganym w celu zagwarantowania jego wykonalności.
Podstawowym językiem niniejszej Umowy jest język angielski.
Użytkownik otrzymuje tłumaczenie na inny język wyłącznie dla własnej
wygody. Niniejsza Umowa jest interpretowana zgodnie z prawem stanu
Kalifornia, ponieważ to prawo ma zastosowanie w przypadku umów
pomiędzy mieszkańcami stanu Kalifornia zawieranych i wykonywanych
w stanie Kalifornia, z wyjątkiem sytuacji, w których obowiązuje prawo
federalne, a użytkownik zgadza się podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów
stanowych i federalnych w Los Angeles, stan Kalifornia, USA. Niezależnie
od powyższego postanowienia WB Games ma prawo dochodzić roszczeń
przeciwko użytkownikowi końcowemu będącego konsumentem w
sądach stanu/kraju zamieszkania takiego użytkownika końcowego –
konsumenta.
Unreal, Unreal Technology i logo Powered by Unreal Technology są
znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy
Epic Games, Inc.
Gra wykorzystuje oprogramowanie Telemetry Performance Visualizer na
prawach autorskich (C) 2009-2013 firmy RAD Game Tools, Inc. Niniejszy
produkt zawiera oprogramowanie Autodesk® Scaleform®, © 2013
Autodesk, Inc.
BATMAN oraz wszelkie postacie, ich charakterystyczny
wygląd i powiązane elementy są znakami towarowymi
firmy DC Comics © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.
LOGO WB GAMES, TARCZA WB: ™ & © Warner Bros.
Entertainment Inc.
(s13)
25
D o l b y D i g i ta l
Dolby and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
Scaleform
This software product includes
Autodesk® Scaleform® software,
Un r e a l T e c h nolo g y
Unreal® Engine, copyright 1998-2013 Epic
Games, Inc. Unreal, Unreal Technology and
ARKHAM
the Powered by Unreal Technology logo are
trademarks or registered trademarks of Epic
Games, Inc.
Telemetry
ORIGINS
BATMAN: ARKHAM
All Rights Reserved.
BATMAN:
ORIGINS
© 2013 Autodesk, Inc.
Uses Telemetry Performance
Visualizer. Copyright (C) 2009-2013
by RAD Game Tools, Inc.
23

Podobne dokumenty

Instrukcja Obsługi

Instrukcja Obsługi Szybkie użycie wybuchowego żelu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi Mrocznym Rycerzem i trudno przychodzi mu kontrolowanie porywczego charakteru. Do tego wszystko chce robić sam...

Bardziej szczegółowo

batmobil - Batman: Arkham Knight

batmobil - Batman: Arkham Knight trzęsienie rąk albo nóg, dezorientacja lub okresowa utrata koncentracji, utrata świadomości lub konwulsje, które z kolei mogą prowadzić do obrażeń spowodowanych upadkiem lub uderzeniem o przedmioty...

Bardziej szczegółowo

batmobil - Batman: Arkham Knight

batmobil - Batman: Arkham Knight Kiedy nad głową przeciwnika pojawi się jasnoniebieska ikona, naciśnij przycisk D, aby skontrować jego atak. Jeżeli Batman jest atakowany jednocześnie przez dwóch przeciwników, szybko naciśnij dwukr...

Bardziej szczegółowo