rasa simentalska

Komentarze

Transkrypt

rasa simentalska
RASA SIMENTALSKA
B A R NUM
FR2128183287
VI ADU C
FR2141062406
ISU
173
Urodzony: 2006-09-05, Hodowca: Import Francja
WESPE
DIDI
SAINTE
TUNISIE
NUANCE
Indeksy produkcyjne
FRA113002233
Indeksy funkcjonalne
76
53
45
912
32
39
-0,6
1,4
0,89
MELEFIZ
DIONIS
ESTELLA
Szybkość doju
Zdrowotność wymienia
Komórki som.
Długowieczność
Łatwość wyc. córek
Płodność ogólna
Płodność
Łatwość wycieleń
149
Urodzony: 2004-12-26, Hodowca: Import Francja
ZEIT
WINNIPEG
Liczba córek
Liczba stad
INEL
Mleko, kg
Tłuszcz, kg
Białko, kg
Tłuszcz, %
Białko, %
Powtarzalność oceny
ISU
121
0,5
0,9
1,4
88
0,0
b.d.
82
ORELIE
Indeksy produkcyjne
Liczba córek
Liczba stad
INEL
Mleko, kg
Tłuszcz, kg
Białko, kg
Tłuszcz, %
Białko, %
Powtarzalność oceny
52
44
46
1146
42
39
-0,5
0,2
0,86
Indeksy funkcjonalne
Szybkość doju
Zdrowotność wymienia
Komórki som.
Długowieczność
Łatwość wyc. córek
Płodność ogólna
Płodność
Łatwość wycieleń
107
-0,2
0,0
0,9
91
0,1
b.d.
88
TYP 125
TYP 106
Ocena pokroju córek – Liczba córek 71, Liczba obór 51
Ocena pokroju córek – Liczba córek 51, Liczba obór 45
Ekstr.
75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 Ekstr.
116
ROZWÓJ
Ekstr.
75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 Ekstr.
105
ROZWÓJ
Kaliber
mały
117 duży
Kaliber
mały
104 duży
Głębokość klatki piersiowej
płytka
116 głęboka
Głębokość klatki piersiowej
płytka
105 głęboka
104 długi
ZAD
ZAD
Długość zadu
krótki
104 długi
Długość zadu
krótki
Szerokość zadu
wąski
112 szeroki
Szerokość zadu
wąski
118 szeroki
Pochylenie zadu
uniesiony
103 spadzisty
Pochylenie zadu
uniesiony
103 spadzisty
UMIĘŚNIENIE
112
UMIĘŚNIENIE
WYMIĘ
121
WYMIĘ
106
103
Zawieszenie przednie
luźne
105 mocne
Zawieszenie przednie
luźne
Zawieszenie tylne
niskie
103 wysokie
Zawieszenie tylne
niskie
93 wysokie
Więzadło wymienia
słabe
110 mocne
Więzadło wymienia
słabe
106 mocne
Pojemność wymienia
pojemne
114 mało pojemne
Pojemność wymienia
pojemne
109 mało pojemne
Długość strzyków
krótkie
83
długie
Długość strzyków
krótkie
95 długie
Budowa strzyków
cienkie
79
grube
Budowa strzyków
cienkie
90 grube
Ustawienie strzyków przednich
szerokie
113 wąskie
Ustawienie strzyków przednich
szerokie
91 wąskie
Ustawienie strzyków
szerokie
123 wąskie
Ustawienie strzyków
szerokie
99 wąskie
proste
120 łukowate
NOGI
97
Ustawienie nóg tylnych z boku
proste
NOGI
101 łukowate
101 mocne
96
Ustawienie nóg tylnych z boku
Opis porodu
Opis porodu
NORMALNE
Normalne
POLECANY NA KROWY
Polecany na krowy
/ Wyrośnięte jałówki
Córka:
Cigale
26
www.shiuz.pl
FR3924320732
RE U MU T
DE0944127123
ISU
139
Urodzony: 2007-06-24, Hodowca: Import Francja
WESPE
ESTELLA
Szybkość doju
Zdrowotność wymienia
Komórki som.
Długowieczność
Łatwość wyc. córek
Płodność ogólna
Płodność
Łatwość wycieleń
FIONA
BIENE
Indeksy funkcjonalne
57
51
35
1268
33
33
-3,1
-1,8
0,85
RUAP
RAUFBOLD
SUPREME
Indeksy produkcyjne
98
0,1
0,7
-0,1
b.d.
b.d.
b.d.
88
FIOLA
Indeks ogólny:
gTMI 132 (89%)
Indeks mleczny:
MW 120 (93%)
Liczba córek
Mleko
Tłuszcz (kg)
Tłuszcz (%)
Białko (kg)
Białko (%)
109
2441
101
4,13
79
3,22
Indeks mięsny:
113 (97%)
700
36
0,10
25
0,01
Ocena pokroju córek – Liczba córek 50, Liczba obór 49
Ekstr.
75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 Ekstr.
107
Kaliber
mały
108 duży
Głębokość klatki piersiowej
płytka
106 głęboka
ZAD
krótki
Szerokość zadu
wąski
Pochylenie zadu
uniesiony 99
100 długi
97
UMIĘŚNIENIE
szeroki
spadzisty
112
WYMIĘ
111
Zawieszenie przednie
luźne
109 mocne
Zawieszenie tylne
niskie
113 wysokie
Więzadło wymienia
słabe
100 mocne
Pojemność wymienia
pojemne 97
mało pojemne
Długość strzyków
krótkie
99
długie
Budowa strzyków
cienkie
90
Ustawienie strzyków przednich
szerokie
114 wąskie
Ustawienie strzyków
szerokie
108 wąskie
NOGI
grube
98
Ustawienie nóg tylnych z boku
proste
97
111 (68%)
Przyrosty netto 110 (96%)
Wytrwałość laktacji 95 (93%)
Indeks półtuszy 111 (88%)
Komórki som.
Klasa handlowa 111 (94%)
Szybkośc doju
112 (88%)
112 (92%)
Płodność
99 (55%)
Łatwość wycieleń 116 (99%)
Łatwość wycieleń
córek
Ekstr.
Długość zadu
Fitness: 119 (78%)
Długowieczność
104 (81%)
Ocena pokroju córek
TYP 114
ROZWÓJ
132
Urodzony: 2009-03-11, Hodowca: Import Niemcy
RAUBLING
UGENIE
Liczba córek
Liczba stad
INEL
Mleko, kg
Tłuszcz, kg
Białko, kg
Tłuszcz, %
Białko, %
Powtarzalność oceny
gGZW
HODWEIN
WINNIPEG
RASA SIMENTALSKA
C ALI
łukowate
Kaliber
Umięśnienie
Nogi
Wymię
Wys. w krzyżu
Długośc ciała
Szer. klatki piersiowej
Głębokość tułowia
Ustawienie zadu
Ust. nóg z boku
Rozwój stawu skokowego
Pęciny
Przekątna racicy
Wysunięcie wymienia do przodu
Wysunięcie wymienia do tyłu
Zawieszenie przednie wymienia
Więzadło
Zawieszenie tylne wymienia
Dł. strzyków
Grubość strzyków
Ustawienie strzyków z przodu
Ustawienie strzyków z tyłu
Dodatkowe strzyki
Opis porodu
Opis porodu
NORMALNE
ŁATWE
niski
krótkie
wąskie
płytkie
uniesiony
pionowe
nalany
słabe
krótka
krótkie
krótkie
luźne
słabe
niskie
krótkie
cienkie
zewn.
zewn.
obecne
80 85 90 95 100 105 110 115 120
103(92%)
103(86%)
106(78%)
➞
124(88%)
103
105
100
100
114
98
95
101
110
115
97
107
115
107
103
88
➞
141
119
109
Ekstr.
wysoki
długie
szerokie
głębokie
spadzisty
podsiebne
suchy
mocne
długa
długie
długie
mocne
mocne
wysokie
długie
grube
wewn.
wewn.
brak
POLECANY NA KROWY /
WYROŚNIĘTE JAŁÓWKI
www.shiuz.pl
27
RASA SIMENTALSKA
RO INE R
DE0942809492
MAS T I N O
DE0943372752
gGZW
127
Urodzony: 2008-07-18, Hodowca: Import Niemcy
RUAP
MALEFIZ
POSMOS
BAMBI
3
8310
303
3,64
290
3,49
Indeks mięsny:
103 (92%)
1316
26
-0,33
38
-0,08
IGO
MANGFALL
POSANE
Indeks ogólny:
gTMI 127 (86%)
Indeks mleczny:
MW 126 (90%)
Fitness: 101 (76%)
105 (66%)
Przyrosty netto 103 (94%) Wytrwałość laktacji 103 (90%)
Indeks półtuszy 91 (88%) Komórki som.
111 (84%)
Klasa handlowa 112 (92%) Szybkośc doju
101 (89%)
Płodność
105 (59%)
Łatwość wycieleń 98 (93%)
Łatwość wycieleń
córek
MESNERI
EDELWEISS
Długowieczność
96 (76%)
Indeks ogólny:
gTMI 122 (85%)
Indeks mleczny:
MW 109 (89%)
Liczba córek
Mleko
Tłuszcz (kg)
Tłuszcz (%)
Białko (kg)
Białko (%)
26
6245
261
4,18
219
3,50
80 85 90 95 100 105 110 115 120
Kaliber
98 (89%)
Umięśnienie
109(82%)
Nogi
96 (74%)
Wymię
91 (84%)
Wys. w krzyżu
niski
99
Długośc ciała
krótkie
103
Szer. klatki piersiowej
wąskie
94
Głębokość tułowia
płytkie
93
Ustawienie zadu
uniesiony
101
Ust. nóg z boku
pionowe
98
Rozwój stawu skokowego
nalany
94
Pęciny
słabe
102
Przekątna racicy
krótka
108
Wysunięcie wymienia do przodu krótkie
97
Wysunięcie wymienia do tyłu krótkie
112
Zawieszenie przednie wymienia luźne
107
Więzadło
słabe
92
Zawieszenie tylne wymienia
niskie
97
Dł. strzyków
krótkie
100
Grubość strzyków
cienkie
107
Ustawienie strzyków z przodu zewn.
88
Ustawienie strzyków z tyłu
zewn.
90
Dodatkowe strzyki
obecne
111
28
MEIKA
Indeks mięsny:
119 (89%)
310
16
0,05
11
0,01
Ocena pokroju córek
Ekstr.
122
Urodzony: 2008-11-25, Hodowca: Import Niemcy
ENGADIN
RUREX
Liczba córek
Mleko
Tłuszcz (kg)
Tłuszcz (%)
Białko (kg)
Białko (%)
gGZW
Fitness: 117 (75%)
110 (66%)
Długowieczność
Przyrosty netto 118 (95%)
Wytrwałość laktacji 101 (90%)
Indeks półtuszy 108 (74%)
Komórki som.
Klasa handlowa 117 (93%)
Szybkośc doju
115 (84%)
89 (88%)
Płodność
104 (51%)
Łatwość wycieleń 105 (90%)
Łatwość wycieleń
córek
103 (75%)
Ocena pokroju córek
Ekstr.
wysoki
długie
szerokie
głębokie
spadzisty
podsiebne
suchy
mocne
długa
długie
długie
mocne
mocne
wysokie
długie
grube
wewn.
wewn.
brak
Ekstr.
Kaliber
Umięśnienie
Nogi
Wymię
Wys. w krzyżu
Długośc ciała
Szer. klatki piersiowej
Głębokość tułowia
Ustawienie zadu
Ust. nóg z boku
Rozwój stawu skokowego
Pęciny
Przekątna racicy
Wysunięcie wymienia do przodu
Wysunięcie wymienia do tyłu
Zawieszenie przednie wymienia
Więzadło
Zawieszenie tylne wymienia
Dł. strzyków
Grubość strzyków
Ustawienie strzyków z przodu
Ustawienie strzyków z tyłu
Dodatkowe strzyki
Opis porodu
Opis porodu
NORMALNE
ŁATWE
80 85 90 95 100 105 110 115 120
101(90%)
109(82%)
98 (73%)
106 (85%)
niski
102
krótkie
103
wąskie
102
płytkie
95
uniesiony
107
pionowe
93
nalany
99
słabe
96
krótka
96
krótkie
87
krótkie
95
luźne
112
słabe
85
niskie
113
krótkie
114
cienkie
105
zewn.
118
zewn.
98
obecne
91
Ekstr.
wysoki
długie
szerokie
głębokie
spadzisty
podsiebne
suchy
mocne
długa
długie
długie
mocne
mocne
wysokie
długie
grube
wewn.
wewn.
brak
www.shiuz.pl
DE0943975145
RU MOI
DE0943081392
gGZW
121
Urodzony: 2009-03-30, Hodowca: Import Niemcy
HIPPO
GENUA
68
2659
110
4,12
85
3,20
ROUND UP
KAMEL
Indeks ogólny:
gTMI 121 (86%)
Indeks mleczny:
MW 122 (90%)
Indeks mięsny:
103 (94%)
812
34
0,00
29
0,00
Fitness: 101 (75%)
108(65%)
Przyrosty netto 112 (95%) Wytrwałość laktacji 92 (90%)
Indeks półtuszy 94(92%) Komórki som.
90 (84%)
Klasa handlowa 94 (94%) Szybkośc doju
104 (88%)
Płodność
107 (58%)
Łatwość wycieleń 83 (90%)
Łatwość wycieleń
córek
105 (75%)
DIANA
Indeks ogólny:
gTMI 120 (85%)
Indeks mleczny:
MW 114 (88%)
Liczba córek
Mleko
Tłuszcz (kg)
Tłuszcz (%)
Białko (kg)
Białko (%)
4
7486
316
4,22
254
3,39
Indeks mięsny:
115 (91%)
681
26
-0,03
16
-0,09
Ocena pokroju córek
Ekstr.
Kaliber
Umięśnienie
Nogi
Wymię
Wys. w krzyżu
Długośc ciała
Szer. klatki piersiowej
Głębokość tułowia
Ustawienie zadu
Ust. nóg z boku
Rozwój stawu skokowego
Pęciny
Przekątna racicy
Wysunięcie wymienia do przodu
Wysunięcie wymienia do tyłu
Zawieszenie przednie wymienia
Więzadło
Zawieszenie tylne wymienia
Dł. strzyków
Grubość strzyków
Ustawienie strzyków z przodu
Ustawienie strzyków z tyłu
Dodatkowe strzyki
niski
krótkie
wąskie
płytkie
uniesiony
pionowe
nalany
słabe
krótka
krótkie
krótkie
luźne
słabe
niskie
krótkie
cienkie
zewn.
zewn.
obecne
92
95
106
108
116
106
112
108
114
101
113
110
113
Ekstr.
wysoki
długie
szerokie
głębokie
spadzisty
podsiebne
suchy
mocne
długa
długie
długie
mocne
mocne
wysokie
długie
grube
wewn.
wewn.
brak
Ekstr.
Kaliber
Umięśnienie
Nogi
Wymię
Wys. w krzyżu
Długośc ciała
Szer. klatki piersiowej
Głębokość tułowia
Ustawienie zadu
Ust. nóg z boku
Rozwój stawu skokowego
Pęciny
Przekątna racicy
Wysunięcie wymienia do przodu
Wysunięcie wymienia do tyłu
Zawieszenie przednie wymienia
Więzadło
Zawieszenie tylne wymienia
Dł. strzyków
Grubość strzyków
Ustawienie strzyków z przodu
Ustawienie strzyków z tyłu
Dodatkowe strzyki
Opis porodu
Opis porodu
Polecany na krowy
/wyrośnięte jałówki
NORMALNE
www.shiuz.pl
Fitness: 105 (76%)
Długowieczność
104 (67%)
Przyrosty netto 120 (94%)
Wytrwałość laktacji 94 (88%)
Indeks półtuszy 103(85%)
Komórki som.
Klasa handlowa 109 (92%)
Szybkośc doju
113 (83%)
102 (87%)
Płodność
100 (58%)
Łatwość wycieleń 96 (92%)
Łatwość wycieleń
córek
99 (75%)
Ocena pokroju córek
80 85 90 95 100 105 110 115 120
➞
125(89%)
104(82%)
113(74%)
➞
122(84%)
➞
125
➞
125
118
118
103
99
HUMID
DINA
HEIMAT
Długowieczność
120
Urodzony: 2008-12-16, Hodowca: Import Niemcy
RAUBLING
KASANDRA
Liczba córek
Mleko
Tłuszcz (kg)
Tłuszcz (%)
Białko (kg)
Białko (%)
gGZW
WAL
HADES
RASA SIMENTALSKA
HEL DER BE RG
80 85 90 95 100 105 110 115 120
116 (89%)
104 (82%)
96 (75%)
107 (85%)
niski
118
krótkie
117
wąskie
114
płytkie
107
uniesiony 91
pionowe
95
nalany
91
słabe
96
krótka
103
krótkie
100
krótkie
103
luźne
102
słabe
98
niskie
112
krótkie
101
cienkie
88
zewn.
94
zewn.
109
obecne
96
Ekstr.
wysoki
długie
szerokie
głębokie
spadzisty
podsiebne
suchy
mocne
długa
długie
długie
mocne
mocne
wysokie
długie
grube
wewn.
wewn.
brak
29
RASA SIMENTALSKA
KI R KO R
PL005233857704
Hodowca: GR Genowefa Czapla
WINNIPEG
WEINOLD
VANSTEIN
KIRA
KRASA
BALBINA
LOLITA
BUSCHI 6
Matka: Kira PL005193201913
Matka: Balbina PL005173017862
Ocena tłuszczu i białka w mleku
Ocena tłuszczu i białka w mleku
dni lakt.
kg ml.
kg tł.
% tł.
kg bi.
% bi.
max.1. 2011.09.20
305
5632
244
4,34
184
3,27
2. 2012.10.02
305
3684
157
4,26
139
3. 2013.12.13
262
5729
260
4,54
-
16073
709
4,41
Życiowa
ROUND UP
VANADIN
JESSICA
max.3. 2008-05-09
PL005313628408
Hodowca: GR Jerzy Stączek
WINSIC
Życiowa
VE N DE TA
dni lakt.
kg ml.
kg tł.
% tł.
kg bi.
% bi.
1. 2012.05.03
305
8565
344
4,02
286
3,34
3,78
max.2. 2013.06.17
305
9523
338
3,55
321
3,37
185
3,22
3. 2014.07.04 95
4275
138
3,23
124
2,89
548
3,41
Życiowa
-
23366
864
3,70
765
3,28
Matka matki: Krasa CZ025744952
Matka matki: Buschi 6 PL005055673902
Ocena tłuszczu i białka w mleku
Ocena tłuszczu i białka w mleku
dni lakt.
kg ml.
kg tł.
% tł.
kg bi.
% bi.
305
5660
216
3,82
190
3,36
max.2. 2008.10.21
-
17439
644
3,7
550
3,16
Życiowa
dni lakt.
kg ml.
kg tł.
% tł.
kg bi.
% bi.
305
11087
426
3,84
363
3,28
-
40156
1527
3,66
1339
3,27
Dodatkowo od grudnia 2014 roku Stacja oferuje nasienie buhajów simentalskich
(do momentu wyczerpania zapasów nasienia):
BARAKOUDA FR5500728987
AMITIE FR8577916084
30
www.shiuz.pl

Podobne dokumenty

Katalog Exclusive - SHiUZ w Bydgoszczy

Katalog Exclusive - SHiUZ w Bydgoszczy SATIN ET polega na łączonej analizie genetycznej poszczególnych chorób i uszkodzeń racic u bydła. Synteza ta uwzględnia odporność na wrzody podeszwy (50%), stan zapalny tylnej części pęciny i międz...

Bardziej szczegółowo