Interpelacja do Ministra Spraw Zagranicznych Pana Witolda

Transkrypt

Interpelacja do Ministra Spraw Zagranicznych Pana Witolda
Interpelacja do Ministra Spraw Zagranicznych Pana Witolda Waszczykowskiego w sprawie
dyskryminacji obywateli Polski w samolocie linii Brusseles Airines w dniu 19 listopada 2016 r.
na lotnisku w Brukseli.
Panie Ministrze,
19 listopada 2016 roku, na lotnisku w Brukseli z samolotu Brussels Airlines, który miał lecieć
do Alicante o godzinie 14:30 zostało wyproszonych 41 obywateli Polski. Według rzecznika
Brussels Airlinnes Wencke Lemmes-Pireaux, cytowanej przez korespondentkę RMF FM
Katarzynę Szymańską-Borginon „w grupie 41 pasażerów duża część osób była pod wpływem
alkoholu i zachowywała się źle - groziła nawet ekipie samolotu.” Zrozumiałe jest, ze pilot
samolotu odpowiadający za bezpieczeństwo pasażerów ma prawo usunąć z pokładu samolotu
osoby stwarzające jakiekolwiek zagrożenie. W zaistniałej sytuacji nie ma mowy o zagrożeniu
stworzonym przez 41 osób a jedynie przez część z nich co sugeruje, że wobec Polaków
zastosowano odpowiedzialność zbiorową.
Znamienne jest, że była to odpowiedzialność
skierowaną wobec jednej grupy narodowościowej co może sugerować dyskryminację na tle
rasistowskim.
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:
1. Czy Ministerstwo podjęło kroki w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i ujawnienia
prawdziwych powodów usunięcia z pokładu samolotu wszystkich obywateli Polski, zwłaszcza
tych, którzy nie stwarzali żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa lotu?
2. Czy Ministerstwo zamierza lub podjęło działania zmierzające do ukarania winnych
dyskryminacji obywateli Polski?
3. Czy Ministerstwo zamierza lub podjęło jakieś działania zabezpieczające Polaków przed
podobnymi szykanami w przyszłości?
Z poważaniem
Poseł Małgorzata Zwiercan

Podobne dokumenty