Plakat organizacyjny

Transkrypt

Plakat organizacyjny
zaprasza na zajêcia
umuzykalniaj¹ce
dla kandydatów
do klasy pierwszej
Spotkanie organizacyjne odbêdzie siê
23 lutego 2017 roku
o godzinie
17:30
- Aula ZSP im. Marka Góry
Skorzystaj z bezp³atnej, profesjonalnej edukacji artystycznej.
Dodatkowe informacje:
www.lorymanow.pl (zak³adka Szko³a Muzyczna), telefon: 13 4355020
www.facebook.com/szkolamuzycznarymanow

Podobne dokumenty