Kierownik zespołu

Transkrypt

Kierownik zespołu
Projekt „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (POWR.05.03.00-00-0012/15) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
LP
Imię i nazwisko zawodnika
PESEL
Kierunek
Rok
studiów
e-mail
Podpis
1
2
3
4
5
Kierownik zespołu:………………………………………………………telefon:…………………………………………..
Nazwa zespołu (opcjonalnie)………………………………………………………………………………………………...

Podobne dokumenty