Zainteresuj swoich kolegów branżowych platformą TimoCom

Transkrypt

Zainteresuj swoich kolegów branżowych platformą TimoCom
Zainteresuj swoich kolegów branżowych
platformą TimoCom - to się opłaca!
Opowiedz swoim kontrahentom o TimoCom! Dzięki temu nie tylko optymalizujesz swoją
codzienną pracę, ale także sprawisz radość swojemu szefowi.
Twoja firma otrzyma premię w wysokości 50 € netto, za każde skuteczne polecenie.
Wypełnij formularz zgłoszeniowy i odeślij go do nas faksem.
Wypłata premii nastąpi w momencie, gdy pozyskana przez Ciebie firma dokona wpłaty na
konto TimoCom w wysokości 150 €.
W przypadku dalszych pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji!
Dane Klienta polecającego:
Nr TimoCom ID
Osoba kontaktowa
Firma
Telefon
Adres
Data, podpis
Dane Firmy zainteresowanej:
Firma
Osoba kontaktowa
Telefon
Faks
Adres
Data, podpis
Proszę wypełnić formularz drukowanymi literami i wysłać faksem pod numer:
+48 67 352 15 02
Ważne: Jeśli chcesz zwerbować kilku klientów, możesz tego dokonać bezpośrednio
za pomocą naszego formularza znajdującego się na stronie (www.timocom.pl/Download/
Klienci-pozyskują-nowych-Klientów).
PL 2017-01
D.A. Korbut
ul. Motylewska 24
PL-64-920 Piła
+48 67 352 15 01
+48 67 352 15 02
[email protected]
www.timocom.com
Representative of:
TimoCom Soft- und Hardware GmbH
Bessemerstr. 2-4
DE-40699 Erkrath

Podobne dokumenty