Iława, 15

Transkrypt

Iława, 15
URZĄD GMINY W IŁAWIE
 14 – 200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2A
 + 48 (89) 649 08 00 (sekretariat); fax.+48 (89) 649 48 82
e-mail: [email protected] : http://www.gmina-ilawa.pl , NIP: 744-16-60-841
Iława, 2014-07-21
TI.2700.334.2014
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Tekst Jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz wydatkowaniem środków publicznych do
30.000 Euro, Wójt Gminy Iława składa zapytanie o cenę w sprawie: dostawy hydrantów do
gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Iława we wskazane miejsce w Iławie. Zadanie
będzie dotyczyło dostawy następujących urządzeń:
1. Hydrant nadziemny DN80 z pojedynczym zamknięciem (cechy konstrukcyjne: - głowa,
podstawa – żeliwo sferoidalne GJS 500-7, - kolumna – stal konstrukcyjna, trzpień toczony
ze stali nierdzewnej, -samoczynne odwodnienie w momencie całkowitego zamknięcia, kształtownik – stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie, - pojedyncze zamknięcie
tłoczkowe, - tłoczek zamykający żeliwo sferoidalne całkowicie zawulkanizowane gumą
EPDM, - możliwość wymiany elementów wewnętrznych, bez konieczności wykopywania
hydrantu, - powłoka antykorozyjna odporna na promieniowanie UV)
2. Hydrant podziemny DN80 z podwójnym zamknięciem (cechy konstrukcyjne: - głowa,
podstawa – żeliwo sferoidalne GJS 500-7, - kolumna – stal konstrukcyjna, trzpień toczony
ze stali nierdzewnej, - uszczelnienie wylotu deflektor zanieczyszczeń, -samoczynne
odwodnienie w momencie całkowitego zamknięcia, - kształtownik – stal konstrukcyjna
zabezpieczona antykorozyjnie, - podwójne zamknięcie tłoczkowe, - tłoczki zamykające
żeliwo sferoidalne całkowicie zawulkanizowane gumą EPDM, - możliwość wymiany
elementów wewnętrznych przy pełnym ciśnieniu – otwarta zasuwa, - sprężyna dociskowa
– stal nierdzewna, - kołnierz obrotowy w zakresie od 0 do 360 stopni).
Wykonawca poda w swojej ofercie cenę jednostkową netto i brutto za ww.
urządzenia – hydrant nadziemny DN80 i hydrant podziemny DN, wraz z warunkami
gwarancji
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Iławie, pokój 212 do dnia 28 lipca 2014 r. do godz.
15: 15, w zamkniętej kopercie lub drogą elektroniczną na wskazany adres:
(email: [email protected]).