Referencje ART-DAN

Transkrypt

Referencje ART-DAN
POR-BUD
Sp. z 0.0.
ne'leneNlJ,;/e
Firma P.H.U. Art-Dan specjalizujaca sie w wykonawstwie
instalacji strukturalnych ielektrycznych byla wykonawca prac w
budynku biurowym Focus.
Zakres robót wykonywanych przez firme Art-Dan obejn10wal
montaz instalacji elektrycznej ioswietleniowej,
wykonanie
okablowania strukturalnego zrozszyciem gniazd oraz montazem szaf
krosowych.
Prace prowadzone byly wwarunkach utrudnionych zewzgledu
nafunkcjonowanie
biurowca. Mimo to zostaly wykonane one bardzo
sprawnie inie kolidowaly zinnymi robotami budowlanymi.
Pracowników firmy Art.-Dan cechuje sumiennosc, dobra
organizacja robót oraz fachowosc w powierzonych im zadaniach.
Na uwage zasluguje takze zdyscyplinowanie, punktualnosc jak
równiez stosunek do przelozonych.
Art-Dan wykonal prace aranzacyjne biur dla takich firmjak:
Walt Disney, BMW Polska, Vertano Property Oevelopment,
Oeutsche Bank, Reinhyp-Bre, Bristol Myers Squibb.
Firma Art-Oan zasluguje nagodnego polecenia wykonawce
instalacji elektrycznych isieci komputerowych.
kierowni~ bll~ow~
_
A~~~~f1T~
Arkadiusz
Pilat

Podobne dokumenty