2010-03-08 - POLSKA - Poniedziałek : Kraków

Transkrypt

2010-03-08 - POLSKA - Poniedziałek : Kraków
14 | 8 marca 2010 | Polska Gazeta Krakowska
www.gk.pl
Poradnik
Jak grube są portfele lekarzy i pracowników ochrony zdrowia? Dziś kolejna część raportu
Małopolska lista płac (odc. 2)
Wkolejnej części raportu płacowego prezentujemy miesięczne
pensje lekarzy i pielęgniarek, a
także prawników, sportowców i
artystów.
Rozpiętość pobieranych co
miesiąckwot,nawetwramachtej
samejbranżyczyzawodu,jestpotężna.Weźmyzaprzykładpielęgniarki. I tak siostra ze szpitala w
Olkuszu zarabia ok. 1,4 tys. zł
miesięcznie, a jej koleżanka ze
szpitalawBochni–ponad3,8tys.
zł. Tak samo z lekarzami. Stażysta zarabia 2,6 tys. zł, specjalista
6-8 tys. zł, awidełki domyka dyżurujący ordynator i dyrektor w
jednej osobie z kwotą ponad 26
tys.złmiesięcznie.
W przypadku pracy w ochronie zdrowia wiele zależy od rodzajuumowyopracę,jaką podpisałpracownik.Nakontrakciepielęgniarkiilekarzedostająwypłaty
970 zł
2 600 zł
Salowa w szpitalu w
Olkuszu
19 lat pracy, jako salowa 12 lat.
W tej kwocie jest dodatek stażowy oraz za dyżury.
Kadrowa szpitala powiatowego w Chrzanowie
Do pensji wliczony jest dodatek za imponujący, 37-letni
staż pracy.
1 300 zł
2 609 zł
Sanitariusz w szpitalu
w Krakowie
Sanitariusz z 10-letnim
doświadczeniem w szpitalu
im. G. Narutowicza.
Położne, pielęgniarki i
ratownicy z Wadowic
Tyle wynosi średnia zasadniczych płac w wadowickim
szpitalu.
1 438 zł
2 670 zł
Pielęgniarka ze szpitala
w Olkuszu
Do pensji doliczony jest dodatek za 15-letni staż oraz za
dyżury i pracę w święta.
Lekarz stażysta ze szpitala
powiatowego w Brzesku
Podstawowa pensja wynosi
2007 zł, do tego dochodzą
dodatki za dyżury.
1 700 zł
2 895 zł
Ratownik medyczny w Krakowie
Jeżdżący karetką ratownik
medyczny z 3-letnim
doświadczeniem.
Doświadczony ratownik
medyczny z Gorlic
Podstawowa pensja – 1955 zł,
dodatek stażowy (20 lat) –
360 zł, inne dodatki – 580 zł.
2 284 zł
2 973 zł
3 280 zł
4 080 zł
7 500 zł
16 500 zł
Rehabilitant masażysta w
Nowym Sączu
Pensja zasadnicza to 1850 zł,
do tego naliczany jest dodatek
za wysługę (13 lat).
Pielęgniarka ze szpitala
w Oświęcimiu
Tyle co miesiąc pobiera pielęgniarka ze średnim
wykształceniem.
Pielęgniarka w szpitalu
w Bochni
Całodobowy system pracy, 26
lat doświadczenia, podstawa
– 2250 zł, dodatek zmianowy.
Pielegniarka oddziałowa w
szpitalu w Brzesku
Pensja podstawowa – 2720 zł,
do tego dodatek funkcyjny
i dodatek stażowy.
Lekarz ginekolog położnik z Olkusza
Prywatny gabinet, czynny
codziennie popołudniami,
do tego dyżury w szpitalu.
Lekarz w szpitalu im. s.
Żeromskiego w Krakowie
2. stopień specjalizacji, kontrakt – 12000 zł, dyżury (5
w miesiącu) – 4500 zł.
2 300 zł
3 000 zł
3 373 zł
4 500 zł
7 781 zł
19 400 zł
Pielęgniarka ze szpitala
w Krakowie
Doświadczenie – 2 lata, wynagrodzenie podstawowe –
1800 zł, plus dyżury – 500 zł.
Kierownik apteki w Gorlicach
Magister farmacji, 1. stopień
specjalizacji, 10-letni staż, nieokreślony czas pracy.
Pielęgniarka ze szpitala
w Oświęcimiu
Tyle wynosi podstawowa pensja pielęgniarki z wyższym
wykształceniem.
Lekarz specjalista w szpitalu w Nowym Sączu
Podstawa bez dodatków
za dyżury i bez dochodów
z prywatnej praktyki.
Lekarze w szpitalu
w Wadowicach
Średnia pensja wadowickich
lekarzy z dodatkami, ale bez
dyżurów.
Ordynator w szpitalu specjalistycznym w Tarnowie
Podstawa – 5500 zł, dodatek
funkcyjny – 2900 zł, prywatna praktyka – 11000 zł.
2 500 zł
3 185 zł
3 860 zł
4 520 zł
7 920 zł
20 000 zł
Rehabilitant w publicznej
placówce w Gorlicach
Pensja zasadnicza – 2000 zł,
prywatna praktyka w godzinach wolnych – 500 zł.
Pielęgniarka ze szpitala
w Gorlicach
Pensja – 1915 zł, dod. stażowy
(30 lat) – 550 zł, dod. za
dyżury (64 godz.) – 720 zł.
Kierownik apteki w Nowym
Sączu
Wykształcenie wyższe, podstawa – 3000 zł, dodatek
funkcyjny i stażowy (13 lat).
Pielęgniarka ze szpitala
w Krakowie
Wyższe wykształcenie, podstawa – 3100 zł, dyżury – 800
zł, staż (20 lat) – 620 zł.
Lekarze w szpitalu w Oświęcimiu
Średnia pensja lekarzy z
Oświęcimia, z dodatkami i
dyżurami.
Lekarz dentysta w Nowym
Targu
staż w zawodzie – 10 lat, tylko
prywatna praktyka, własny
gabinet.
2 550 zł
3 200 zł
3 942 zł
4 700 zł
7 990 zł
26 660 zł
Pielęgniarka ze szpitala
powiatowego w Tarnowie
Doświadczenie na stanowisku
– 11 lat, wykształcenie wyższe
pielęgniarskie.
Ratownik medyczny w szpitalu w Nowym Targu
Pensja zasadnicza – 1760 zł,
dodatek preferencyjny – 960
zł, dod. stażowy – 480 zł.
Lekarz specjalista w
Chrzanowie
Tyle wynosi pensja lekarza z
dodatkami za staż i doktorat,
bez dyżurów (plus 3000 zł).
Doświadczony masażysta
z wyższym wykształceniem
Staż – 17 lat, pensja w przychodni – 2100 zł, prywatna
praktyka – 2600 zł.
Ordynator w szpitalu w Gorlicach
Podstawa – 4700 zł, dodatek
funkcyjny – 1880 zł, dodatek
stażowy – 1410 zł.
Zastępca dyrektora szpitala
i ordynator w Zakopanem
Pensja dyrektorska – 10660
zł, pensja ordynatora – 12000
zł, dyżury – 4000 zł.
naliczanezagodzinypracy,zgodniezwynegocjowanąprzeznich
samychstawką.Musząjednaksamodzielnie pokryć dość duże
kosztyubezpieczeniai wszelkich
opłat, które w przypadku pracy
naetatpłacizanichpracodawca.
Tzw. etatowcy zwykle zarabiają
sporo mniej od kontraktowców,
ale w zamian mają poczucie stabilnościzatrudnienia.
Zróżnicowanie w wysokości
zarobków jest jeszcze większe w
przypadku zawodów prawniczych.Adwokatmożezarabiać5
tys. zł, sędzia ok. 8 tys. zł, a notariusznawetponad50tys.złmiesięcznie.Wielezależytuod liczby
zleceń, spraw i sposobu zatrudnienia(wspólnik,właściciel,pracownik).
Otakichzarobkachpomarzyć
mogą zatrudnieni w kulturze i
niedoświadczenitwórcy,aktorzy
teatralni czy malarze. Wykształconymalarzniewienawetkiedy
13 200 zł
FOT.HALINAKRACZYŃSKA
Regina Tokarz
Dyrektor szpitala powiatowego w Zakopanem
Zarobki dyrektora szpitala są
odgórnie ustalane i regulowane tzw. ustawą kominową.
Ustawa określa maksymalny
procent średnich zarobków
w branży jaki może zarabiać
osoba na wysokim stanowisku. Dyrektor nie musi być
lekarzem.
11 680 zł
FOT.ANDRZEJBANAŚ
Piotr Odorczuk
Anna Prokop-Staszecka
Dyrektor szpitala im. Jana
Pawła II w Krakowie
W skład jej pensji wchodzi
wynagrodzenie zasadnicze w
wysokości 8000 zł, do tego
dyrektor inkasuje dodatek
funkcyjny w kwocie 2000 zł
oraz dodatek za przepracowany czas, tzw. wysługę lat –
1680 zł.
i ile zarobi. 10 lat po ukończeniu
AkademiiSztukPięknychsprzedaje wdwa miesiące jeden obraz
za 2 tys. zł. Wyraźnie widać, że
w tej branży współczynnik niepewności jest dużo większy niż
winnych.Sporozarabiająjedynie
przedstawiciele artystycznej ekstraklasy, ale by zaliczać się do
tego grona potrzeba wiele lat
pracy, talentu i szczęścia. Choć
bywaitak,żesamoszczęście wystarczy. Wzarobkachtradycyjnie
królująsportowcy.Tujednakrozpiętośćgażyjestnajwiększa.
Młody i mało doświadczony
piłkarz przy odrobinie szczęścia
może liczyć na 100 zł za każdy
wygranymecz.Tymczasemczołowych zawodników Wisły Krakówcieszywidokponad100tys.
zł co miesiąc zasilających ich
konto. Do tego, w niektórych
przypadkach,należy jeszcze doliczyć indywidualne kontrakty z
reklamodawcami.
5 500 zł
8 000 zł
Lekarz w szpitalu w Oświęcimiu
Tyle wynosi podstawowa pensja lekarza bez dyżurów
i jakichkolwiek dodatków.
Lekarz internista w sądeckim pogotowiu
Wypłata naliczana za godzinę
pracy – 50 zł, niezależnie
od dnia tygodnia i godziny.
6 000 zł
8 184 zł
Lekarz w szpitalu w Zakopanem
Pensja całkowita lekarza
zatrudnionego w szpitalu
na etacie.
Krystyna Grzesiek, dyrektor
szpitala powiatowego
w Wadowicach
Stała pensja, niezależna od
wyników czy czasu pracy.
6 200 zł
10 000 zł
Lekarz w szpitalu im. G.
Narutowicza w Krakowie
1. stopień specjalizacji, podstawa – 3200 zł, dodatek
za dyżury – 3000 zł.
Józeffa Szczurek-Żelazko,
dyrektor szpitala w Brzesku
Podstawa – 6000 zł, dodatek
funkcyjny – 2800 zł, dodatek
stażowy – 1200 zł.
6 600 zł
14 028 zł
Ordynator w szpitalu
w Olkuszu
Staż – 20 lat, pensja z wliczonym dodatkiem funkcyjnym i
stażowym, bez dyżurów.
Lekarz specjalista w szpitalu w Zakopanem
Praca na kontrakcie, 50-60 zł
za godz., średni wyrabia 170210 godz. miesięcznie.

Podobne dokumenty