Program Szkolenia z Mediacji oświatowych i nieletniego sprawcy

Transkrypt

Program Szkolenia z Mediacji oświatowych i nieletniego sprawcy
Program Szkolenia z Mediacji oświatowych i nieletniego sprawcy czynu karalnego
– 40 godz.
Dzień pierwszy (środa)
 Wprowadzenie
 Mediacja w szkole – rodzaje, etapy, fazy ofiary
 Konflikty w szkole – diagnoza, rodzaje, uczestnicy
Symulacja mediacji – uczeń – uczeń
Dzień drugo (czwartek)




Techniki mediacyjne charakterystyczne dla mediacji rówieśniczych i
szkolnych i z nieletnim sprawcą czynu karalnego
Udział i rola rodziców/opiekunów prawnych w mediacji, umiejętność
współpracy mediatora z różnymi typami rodziców/opiekunów prawnych
Zarządzanie przestrzenią w mediacji
Rola i zadania mediatora podczas sesji mediacyjnych wstępnych i
wspólnych
Symulacja mediacji uczeń – uczeń z udziałem rodziców
Dzień trzeci (piątek)




Symulacja mediacji rodzic - nauczyciel
Symulacja mediacji nauczyciel - nauczyciel
Dokumentacja mediatora – protokoły, wnioski, ugody dla mediacji
rówieśniczych i szkolnych i z nieletnim sprawcą czynu karalnego
Zakres ingerencji mediatora w przebieg mediacji i treść ugody
Symulacja mediacji dorosły – nieletni sprawca czynu karalnego
Dzień czwarty (sobota)




Standardy w mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego
Symulacja mediacji –z nieletnim sprawcą czynu karalnego
Jak wprowadzać mediacje w szkole krok po kroku
Szkolny Klub Mediatora
Dzień piąty (niedziela)
Uregulowania prawne dotyczące mediacji rówieśniczej, szkolnej i nieletnim
sprawcą czynu karalnego