ADMINISTRATOR i FACILITY MANAGEMENT

Komentarze

Transkrypt

ADMINISTRATOR i FACILITY MANAGEMENT
FALA NIEKOMPETENCJI zaleje rynek s. 12
z a r z ą d z a n i e
–
u t r z y m a n i e
Życie, zdrowie, mieszkanie
a deregulacja zawodów s. 8
Zmiany w podatku VAT
–
i n w e s t y c j e
12
rok XXIII
/2013
Nakład 9 000 egz.
ISSN 0867-5953, INDEKS 320390
Cena 17,00 zł (w tym 5% VAT)
s. 17
GRUPA
Zmiana dostawcy
energii
s. 26
w w w. a d m i n i s t r a t o r 2 4 . i n f o
reklama
Życzymy
radosnych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w Nowym 2014 Roku
R
OD REDAKTORA
Fot. Adam Sobolewski
Pomyślnych
wiatrów
na Nowy Rok
grudzień 2013
www.administrator24.info
4
Koniec roku za pasem. Nastrajamy się sentymentalnie, bo to czas podsumowań, zliczania zysków
i strat, porażek i sukcesów. Jednocześnie budzi się
w nas wiara, że następny rok będzie lepszy. Podejmujemy więc noworoczne postanowienia, snujemy plany
na przyszłość w nadziei, że uda się osiągnąć to, czego
w minionym roku osiągnąć się nie udało.
zawodowe. Różne prace toczą się równolegle i… jak to
zwykle bywa – wywołują liczne kontrowersje. Doprowadzają wręcz do ostrych sporów i zrywania zaawansowanej nawet współpracy. I znowu środowisko
pośredników i zarządców nieruchomości się dzieli,
chociaż teraz szczególnie przydałyby się wspólne
działania i jeden donośny głos.
Dla środowiska zawodów nieruchomościowych
rok 2013 był rokiem wyjątkowo trudnym. Za porażkę
niewątpliwie może ono uznać ustawę deregulacyjną,
która właśnie wchodzi w życie i znosi de facto zawód
zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie
nieruchomościami, ich definicje, odpowiedzialność
zawodową, a pozostawia jedynie wysoce dyskusyjny
obowiązek ubezpieczania odpowiedzialności cywilnej. Sukcesem niewątpliwie nie było również zbyt
późno zawarte porozumienie dziesięciu federacji, które miały w imieniu środowiska walczyć z pomysłem
deregulacji zawodów.
Miesięcznik „Administrator” stara się uczestniczyć
w życiu tego środowiska. Bierzemy udział w spotkaniach organizacji zawodowych, obserwujemy prace
nad nowymi systemami edukacji, o czym informujemy P.T. Czytelników, i staramy się dopingować
środowisko do wspólnych działań.
Od 1 stycznia mamy więc księżycowy krajobraz
na zderegulowanym rynku zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nimi. Mówi się
o konsekwencjach braku uregulowań. Snuje się wizje
ich katastrofalnych skutków. Wielu zastanawia się,
dlaczego w Polsce dereguluje się zawody, podczas gdy
w innych krajach Unii Europejskiej czyni się starania na rzecz ich uregulowania.
Organizacje zawodowe nie ograniczają się do
narzekań i krytykowania rozwiązań legislacyjnych.
Pracują też, na szczęście, nad nowym systemem
edukacji, pozwalającym utrzymać wysokie standardy
Miło nam poinformować Państwa, że starania te
doceniło Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości, które przyznało nam
medal „Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości – Pro Aequo et Bono”. W wolnym przekładzie
oznacza to: Według tego, co słuszne i dobre.
W moim odczuciu ze wszech miar słuszne są
starania organizacji zawodowych o status zawodów
zderegulowanych. Życzę więc Państwu na Nowy Rok
2014 wygranej wojny o wysokie standardy zawodów
nieruchomościowych, bo ich przestrzeganie zapewni
bezpieczeństwo nieruchomościom.
Pomyślnych więc wiatrów, niespożytej energii i decyzji podejmowanych według tego, co słuszne i dobre.
ADMINISTRATOR
Wydawca
GRUPA MEDIUM
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A.
WYDARZENIA
GRUPA
Adres redakcji
04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18
tel.: 22 512 60 93, 512 60 90
faks: 22 810 27 42
[email protected]
www.administrator24.info
Redaktor naczelny
Sabina Augustynowicz
[email protected]
6
6
PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU
Pro aequo et bono
24 O wypaleniu zawodowym – Anna Dessoulavy-Śliwińska
Budynki pełne energii
EKSPLOATACJA
PRAWO
8
26 Czy warto zmienić dostawcę energii? – Janusz Strzyżewski
Uwaga! Ważne dla życia i zdrowia! – Irena Scholl
12 Fala niekompetencji zaleje rynek nieruchomości – Justyna
Łukaszewicz
Sekretarz redakcji
Agnieszka Zygmunt
[email protected]
14 Jeden zarząd, dwie umowy na te same prace – Paweł Puch
Redakcja
Agnieszka Piksa – red. portalu,
Jacek Sawicki, Krystyna Stankiewicz,
Marek Mejssner
Dyrektor biura reklamy i marketingu
Joanna Grabek, tel. 600 050 380
Dyrektor ds. marketingu i sprzedaży
Michał Grodzki
32 Osuszanie, odgrzybianie – Jacek Sawicki
34 Nowy Expert – FPE
35 Światło dobrze dawkowane – Marek Mejssner
ORZECZNICTWO SĄDOWE
15 Dochodzenie zapłaty zaległości czynnością zwykłą zarządu
Reklama i marketing
tel. 22 810 28 14, 512 60 70
[email protected]
30 Grzyby i glony na elewacjach to już nie problem – Mapei
37 „Będzie grubo”, czyli co nas czeka przy termomodernizacji
budynków od 1 stycznia 2014 roku – Bartłomiej Ślezioński
15 Eksmisja byłego małżonka
40 Finansowanie wind
15 Budowa kominka w lokalu
42 Wełna climowool do izolacji fasad wentylowanych i ścian
– Agnieszka Zygmunt
trójwarstwowych – climowool
Kierownik ds. promocji
Marta Lesner-Wirkus
FINANSE
ZIELEŃ
Prenumerata i kolportaż
Jerzy Lachowski
tel. 22 810 21 24, 512 60 82
[email protected]
17
Administracja
Danuta Ciecierska (HR)
Barbara Piórczyńska (Gł. Księgowa)
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych i zastrzega
sobie prawo do ich redagowania, skracania oraz opatrywania
własnymi tytułami. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń. Wszystkie prawa zastrzeżone ©
by Dom Wydawniczy MEDIUM. Rozpowszechnianie opublikowanych materiałów bez zgody wydawcy jest zabronione.
ISSN 0867-5953
Zmiany w podatku VAT – Stella Brzeszczyńska
44 Kule małe i duże
INTERPRETACJE PODATKOWE
19 Refakturowanie kosztów ciepła na rzecz innych wspólnot
mieszkaniowych – MCh
47 Maszyny Kärcher na ulicach twojego miasta
POCZTA „ADMINISTRATORA”
46 Parkowanie we wspólnocie mieszkaniowej – Paweł Puch
ZARZĄDZANIE
20 Umowa sprzedaży nieruchomości – Wiesław Wojak
Prenumerata realizowana przez RUCH S.A:
Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na
e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.
prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: [email protected] lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach
7:00–18:00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.
– Anna Skórkowska
INFORMATOR
48 Konferencje i szkolenia dla zarządców nieruchomości
ZARZĄDCA PUBLICZNY
22 Łamiemy stereotypy – z Wojciechem Albińskim rozmawia
48 Indeks firm
Mateusz Madej
23 Okazja bez rewelacji – Jarosław Kowszuk
37
„Będzie grubo”
Od 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie termomodernizacji budynków,
zgodnie z którym trzeba będzie zdecydowanie
zwiększyć grubość izolacji ścian budynków.
35
Światło dobrze dawkowane
Zimą szczególnie możemy docenić piękne teatry
i sceny świetlne przed niektórymi budynkami.
Warto poczytać, jak je zainstalować.
8
Uwaga!
Ważne dla życia i zdrowia!
Osoby spoza środowiska rzadko zastanawiają
się nad tym, jakie kompetencje powinien
mieć dobry zarządca nieruchomości i jakie
ma obowiązki. W świetle deregulacji zawodu
warto o tym przypomnieć.
44
Kule małe i duże
O tym, jak kuliste formy drzew i krzewów
mogą ozdobić nasze osiedla.
5
WYDARZENIA
ADMINISTRATOR
grudzień 2013
www.administrator24.info
6
Pro aequo et bono
Podczas jubileuszowej konferencji
(14.12.2013 r.), zorganizowanej z okazji
dziesięciolecia Powszechnego Towarzystwa
Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości w Łodzi w hotelu Holiday Inn, po raz
pierwszy odbyła się uroczystość wręczenia
medali Zasłużony dla Polskiego Rynku
Nieruchomości.
Wśród nagrodzonych znaleźli się reprezentujący renomowane uczelnie przedstawiciele
świata nauki, inwestorzy, deweloperzy,
pośrednicy w obrocie nieruchomościami,
zarządcy nieruchomości, doradcy nieruchomości oraz dziennikarze.
Kapituła Medalu Zasłużony dla Polskiego
Rynku Nieruchomości, której przewodniczy
prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak, wyróżniła również Sabinę Augustynowicz – redaktor naczelną miesięcznika „Administrator”
i portalu www.administrator24.info.
Medal Zasłużony dla Polskiego Rynku
Nieruchomości opracowany został przez wybitnego artystę profesora łódzkiej Akademii
Sztuk Pięknych, Włodzimierza Morawskiego.
Na rewersie w otoczeniu liści laurowych
umieszczona została łacińska paremia Pro
aequo et bono – „Według tego, co słuszne
i dobre”. Medal ten wręczany będzie co roku
tym, którzy w swoim życiu zawodowym
i społecznym budowali i budują nowoczesny
rynek nieruchomości.
Podczas uroczystej konferencji nie zabrakło podsumowań dobiegającego już prawie
ćwierćwiecza wolnego rynku nieruchomości
w Polsce. Jak wielokrotnie podkreślano,
zasada kompetencji i wiedzy jako kryterium
bezpiecznego dla rynku świadczenia usług
przez pośredników w obrocie nieruchomościami i przez zarządców nieruchomości
sprawdziła się przez ostatnie 16 lat. Biorąc
pod uwagę wszystkich pośredników,
zarządców i rzeczoznawców, według takich
kryteriów wykształconych zostało blisko 60
tysięcy specjalistów. Konkludując, stwierdzano przy tym, że – niestety – od nowego
2014 roku wiedza i standardy zawodowe
przestają być jakimkolwiek kryterium formalnym dla świadczenia usług pośredniczenia
i zarządzania
w obszarze
nieruchomości.
/red./
Budynki pełne energii
Przyszłość budownictwa w zasięgu
ręki. Tak najkrócej można podsumować
2. edycję Targów Modernizacji Budynków w Krakowie, która zgromadziła
blisko 40 wystawców oraz 700 zwiedzających, zainteresowanych nowościami
związanymi z modernizacją obiektów
oraz będącym na topie budownictwem
energooszczędnym i pasywnym.
– Widać, że formuła Targów się sprawdziła i że będzie się sprawdzać w przyszłości. Cieszę się, że organizatorom udało się
stworzyć płaszczyznę, dzięki której szeroko
reprezentowane są wszystkie branże
budowlane – mówił dr inż. arch. Marcin
Furtak z Politechniki Krakowskiej.
Zielone patenty w cenie
Wydarzenie to zgromadziło firmy oraz instytucje wyspecjalizowane w dostarczaniu
rozwiązań do zarządzania budynkami oraz
inteligentnymi domami.
– Dużym atutem wydarzenia jest profil
klientów, którzy nas odwiedzali. To dla nas
kluczowa kwestia. Dlatego w przyszłym
roku na pewno wystawimy się ponownie – powiedział Marcin Palonek z firmy
Icypol.
Targi odwiedzili bowiem nie tylko
prywatni inwestorzy, lecz także właściciele
budynków oraz przedstawiciele jednostek
samorządowych, poszukujący wiedzy,
wskazówek, produktów, usług i nowoczesnych technik, dzięki którym mogą przeprowadzić modernizacje budynków.
Modernizacja Roku
W trakcie Targów rozstrzygnięto Konkurs
o Medal Targów Modernizacji Budynków
2013. Jego główne zadanie to promowanie
rozwiązań energooszczędnych, innowacyjnych i ekologicznych. Jury (m.in. przedstawiciele Polskiego Instytutu Budownictwa
Pasywnego oraz Redakcji „GLOBEnergia
Termomodernizacja”) za najlepszy zmodernizowany budynek uznało Centrum Transferu
Technologii NUVARRO, zgłoszone przez
NUVARRO Sp. z o.o. Wyróżniono także Port
Lotniczy Poznań-Ławica, zgłoszony przez
Ela-compil Sp. z o.o.
– Nasz budynek nazywamy budynkiem pełnym energii. Zastosowano
w nim technologie niskoenergetyczne,
odnawialne źródła energii, a wkrótce
zainstalujemy w nim system inteligent-
fot. Kapituła Medalu
nego zarządzania – mówiła Aneta Mizgalska
z firmy NUVARRO Sp. z o.o.
Ważnym wydarzeniem towarzyszącym
była konferencja „Energooszczędny dom
dla każdego – ile można oszczędzić na
rachunkach i zyskać dzięki ekotechnologiom odnawialnych źródeł energii?”,
zorganizowana przez Stowarzyszenie Wolna
Przedsiębiorczość. Piotr Michalski i Szymon
Grzeszkowiak podpowiadali, jak oszczędzać
i chronić środowisko.
Live building
Atrakcją były Zawody Płytkarzy, w których wzięli udział najlepsi przedstawiciele
branży. Celem rywalizacji, poza wyróżnieniem poszczególnych zawodników, był
także pokaz umiejętności fachowców przed
szerokim gronem odbiorców.
– Podczas Targów zawodnicy mieli
zaaranżować przestrzeń na podstawie specjalnie przygotowanej bryły. Prezentowaliśmy także finałowe prace, przedstawiające
Stadion Narodowy wykonany
z płytek – mówiła Magdalena Orczykowska
z Polskiego Stowarzyszenia Płytkarzy.
Niezwykle widowiskowe okazały się
także Pokazy Sztuki Dekarskiej. Eksperci
zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Dekarzy
prezentowali różne zastosowania materiałów
pokryciowych oraz akcesoriów dachowych,
wykonując dachy kryte blachą i dachówką
ceramiczną w kilku technologiach. Pokazano
także różnorodne akcesoria dachowe.
/red./
Nowoczesne metody
osuszania budynków
Zakład Osuszania i Zabezpieczania Przeciwwilgociowego „Elektroosmoza”
specjalizuje się w wykonawstwie prac hydroizolacyjnych od 1982 roku.
Wykonujemy roboty izolacyjne, osuszanie budynków i odgrzybianie pomieszczeń. Działamy w obiektach, które zostały zawilgocone wskutek kapilarnego
pociągania wody z gruntu, przy braku izolacji poziomej lub pionowej.
Na podstawie ustawicznie poszerzanej wiedzy oraz zdobytych doświadczeń
z całą pewnością możemy stwierdzić, że jedyną metodą całkowicie likwidującą przyczynę zawilgocenia murów jest elektroniczny system elektroosmozy
bezprzewodowej osuszania murów.
Ponad 30 lat działalności firmy.
Elektroniczny bezprzewodowy
system osuszania murów obejmuje:
• ocenę stopnia zawilgocenia
• dobór urządzenia
• dostawę i zainstalowanie
urządzenia
• kontrolę przebiegu procesu
osuszania
Ponadto w ofercie znajdują się usługi:
• odgrzybianie budynków
• izolacja przeciwwilgociowa
• izolacje wodochronne
• bezinwazyjne osuszanie
budynków (murów, ścian,
pomieszczeń) według najnowocześniejszych technologii
Aparat ElektoAqua
zapewnia:
Koszt eksploatacji ElektoAqua
• osuszanie murów będących
w promieniu działania urządzenia
(beton, kamień, cegła)
• całkowitą blokadę możliwości
ponownego zawilgocenia po osuszeniu
• usuwanie pleśni
• usuwanie zapachu stęchlizny
w przybliżeniu wynosi około
1 zł miesięcznie.
Urządzenie objęte jest
20-letnią
gwarancją
skuteczności systemu.
Autoryzowanym dystrybutorem na terenie całego kraju jest:
R
Zakład Osuszania i Zabezpieczania Przeciwwilgociowego „Elektroosmoza”
ul. Lenartowicza 10/9, 35-051 Rzeszów
tel./faks: 17 853 52 98, tel. kom. 601 956 861
e-mail: [email protected]
zobacz www.elektroosmoza.pl
biorcą
jest licencjo
ntów
szeregu pate
raz zagrakrajowych o
iązanych
nicznych zw
niem
z wykonywa
nych.
robót izolacyj
a także
Firma posiad
iarygodcertyfikat w
ności
PRAWO
Irena Scholl
Uwaga!
Ważne dla życia i zdrowia!
Są dwa artykuły pierwszej potrzeby: dach nad głową i woda, których używamy codziennie, a ich jakość
decyduje o naszym życiu i zdrowiu. Tak się składa, że także właściciele i zarządcy nieruchomości mają
znaczący wpływ na to, czy mieszkamy bezpiecznie i pijemy zdrową wodę. Aby tak rzeczywiście się działo,
muszą oni dysponować odpowiednią wiedzą, a jej brak może być powodem zagrożenia życia, zdrowia
i największej często wartości – mieszkania.
W
grudzień 2013
www.administrator24.info
8
ostatnich latach coraz częściej dają
znać o sobie dramatyczne zjawiska
atmosferyczne, jakimi są np. trąby
powietrzne, znane nam dawniej tylko z amerykańskich filmów. Co jakiś czas solidarnie pomagamy ofiarom wybuchów gazu burzącego
domy jednorodzinne, mieszkania i całe bloki.
Giną ludzie, bo np. na dachu hali sportowej
zalegał zlodowaciały śnieg, którego ciężaru
nie wytrzymała jej wadliwie zaprojektowana
konstrukcja.
Przyczyny katastrof oraz wszelkiego typu
awarii budowlanych bada od lat prof. dr hab.
inż. Leonard Runkiewicz z Instytutu Techniki
Budowlanej i Instytutu Konstrukcji Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki
Warszawskiej. Ze sterty opracowań, którymi
mnie Pan Profesor szczodrze obdarował, wyławiam wydarzenia dotyczące budowli już
eksploatowanych, także modernizowanych
i remontowanych. I szukam wniosków, które
powinny zainteresować zarządców nieruchomości.
Większa ilość awarii i zagrożeń występuje
w budynkach publicznych i mieszkaniowych
niż w przemysłowych, w obiektach murowanych i drewnianych raczej niż żelbetowych.
Huragany częściej niszczą budynki niskie
oraz niekubaturowe w wieku 30–70 lat. tylko
30% z nich ma od 10 do 30 lat. „Staruszkom”
trzeba więc poświęcić więcej uwagi. W fazie projektowania obowiązuje coraz więcej
unormowań uwzględniających obciążenia
budynków wywoływane ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi. To pocieszające.
Jednak dalej pocieszających wiadomości
jest mniej.
Najpoważniejsze w skutkach katastrofy
i awarie mają miejsce w domach jednorodzinnych wyposażonych w butle gazowe, ale
problem wentylacji tych pomieszczeń nie jest
ostatecznie rozwiązany. Zdaniem prof. Runkiewicza, należałoby rozważyć obligatoryjne
zobowiązanie użytkowników gazu płynnego do
stosowania łatwo dostępnych i stosunkowo
tanich czujników – wykrywaczy tego gazu.
– Bo, niestety, mam podstawy twierdzić, że
jeśli coś nie jest nakazane, nie jest praktykowane. Czujniki instaluje się rzadko i w domkach,
i w mieszkaniach – stwierdza profesor.
Instytut Techniki Budowlanej oraz Główny
Urząd Nadzoru Budowlanego odnotowują, że
zagrożeń, awarii i katastrof zdarza się rocznie
kilkaset, a nie wszystkie są zgłaszane! Ich przyczyną jest niedokonywanie przeglądów okresowych oraz niewykonywanie zaleceń pokontrolnych. Użytkownicy i zarządcy dopuszczają
do uszkodzenia konstrukcji przez dodatkowe
jej obciążanie. Niedostateczna konserwacja,
złe malowanie i niezabezpieczanie elementów
konstrukcji przed erozją i korozją prowadzi do
jej osłabienia. Dopuszcza się do powstawania
nadmiernych rys, a często pęknięć i zacieków.
Nie usuwa się ich przyczyn. Groźne są awarie
instalacji wodociągowych, szczególnie w podłożach budynków.
Modernizacje i remonty budynków realizowane są niekiedy niezgodnie ze sztuką budowlaną, bez właściwych projektów, jedynie
na podstawie zleceń wykonawców prowadzących roboty. Przedstawiciel inwestora nie
sprawdza, czy rzemieślnicy są odpowiednio
przeszkoleni.
– Angażując firmę remontowo-budowlaną,
nie wystarczy przeczytać przedstawianą przez
nią rekomendację. Trzeba obejrzeć efekt zrealizowanych już przez nią remontów – radzi
profesor. Nadzorując prace remontowe, należy zwracać uwagę na jakość wykorzystanych
materiałów i wyrobów, bo często wykonawca je podmienia bez wiedzy inwestora. Są
też wbudowywane uszkodzone wyroby, złe
materiały, bez atestów, certyfikatów. Dokonując modernizacji budynku mieszkalnego, pamiętajmy, że jej celem powinno być
zapewnienie użytkownikom ochrony przed
hałasem i drganiami. Musimy więc zadbać
o jakość akustyczną obiektu. Zastosować też
trzeba nowoczesne metody izolacji budynku,
zapewniające oszczędne zużycie energii.
Jaka woda w kranie?
Najważniejsze polskie akty prawne, które określają wymagania, jakie musi spełnić
woda przeznaczona do spożycia przez ludzi,
to Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (DzU nr 72, poz. 747),
Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz
niektórych innych ustaw (DzU nr 85, poz. 728
i 729), Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 12 czerwca 2006
r. (DzU nr 123, poz. 858) w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(DzU nr 61, poz. 417, ze zm. z dn. 20 kwietnia
2010 roku). To ostatnie rozporządzenie wdraża przepisy dyrektywy Komisji Europejskiej
98/83/WE z dn. 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody (Dz.Urz. UE L 330 z dnia 5
grudnia 1998 r.; Dz.Urz. UE, polskie wydanie
specjalne r. 15, t. 4, s. 90).
Dr Sławomir Garboś z Zakładu Higieny
Środowiska Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny zapewnia, że w przepisach tych zawarte
są wszelkie wymagania, których spełnienie
gwarantuje odpowiednią jakość wody przeznaczonej do spożycia, niezagrażającą zdrowiu
ludzi. Wspomniane rozporządzenie określa
wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń
parametrów chemicznych i fizykochemicznych oraz wartości parametrów mikrobiologicznych, które nie mogą być przekroczone.
Np. litr spożywanej wody nie może zawierać
więcej niż: 10 mikrogramów ołowiu, 20 mikrogramów niklu i 2 miligramy miedzi. Woda
przeznaczona do spożycia nie może też zawierać nadmiernych ilości metali i związków
organicznych oraz mikroorganizmów choro-
PRAWO
Artykuł w pełnej wersji dostępny tylko w wydaniu
papierowym
Zamów prenumeratę na
www.administrator24.info/prenumerata
grudzień 2013
www.administrator24.info
9
PRAWO
Artykuł w pełnej wersji dostępny tylko w wydaniu
papierowym
Zamów prenumeratę na
www.administrator24.info/prenumerata
grudzień 2013
www.administrator24.info
10
PRAWO
Artykuł w pełnej wersji dostępny tylko w wydaniu
papierowym
Zamów prenumeratę na
www.administrator24.info/prenumerata
grudzień 2013
www.administrator24.info
11
PRAWO
Justyna Łukaszewicz
prezes Nieruchomości Wielkopolski Sp. z o. o. Sp. k.
Fala
niekompetencji
zaleje rynek
nieruchomości
Poradnik
portalu
Pytania
i odpowiedzi
Od 1 stycznia 2014 roku zostaną wprowadzone nowe regulacje
dotyczące dostępu do zawodów zarządcy i pośrednika
nieruchomości. Czego możemy spodziewać się po nowych
zarządcach czy pośrednikach i jak zmiany te wpłyną na rynek?
Jestem prenumeratorem miesięcznika
ADMINISTRATOR, jak uzyskać dostęp do
elektronicznej prenumeraty?
Postępuj według instrukcji:
http://www.administrator24.info/prenumerata#administrator
Zarejestruj się na stronie, a następnie zaloguj się.
W Sekcji „KUP DOSTĘP / PRENUMERATĘ” wypełnij puste pola
W jaki sposób korzystać z wykupionej już
elektronicznej prenumeraty miesięcznika
ADMINISTRATOR?
Wystarczy zalogować się na stronie i korzystać ze wszystkich
treści umieszczonych na portalu. Jeśli chcesz przeczytać
treść z danego wydania, wejdź na stronę
http://www.administrator24.info/archiwum i wybierz odpowiedni numer wydania, a następnie ze spisu treści wybierz
interesujący Cię artykuł
W jaki sposób zapisać się do newslettera?
Wejdź na stronę
http://www.administrator24.info//bezplatny-newsletter
i wypełnij puste pola
grudzień 2013
Kto może dodawać zapytania na Forum
dyskusyjnym?
Każdy użytkownik, który zarejestrował się na portalu
Czy darmowe e-booki są rzeczywiście
darmowe?
www.administrator24.info
TAK. Link do wszystkich wydań:
W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa
dyspozycji pod
nr tel. 22 512 60 74
(pon.-pt.: w godz. 9:00-14:00)
12
www.adm
inistrator24.info
promocja
http://www.administrator24.info/darmowe-e-booki
ednym z podstawowych skutków
wprowadzenia przepisów deregulacyjnych będzie na pewno otwarcie zawodów zarządcy i pośrednika nieruchomości
dla tych, którzy do tej pory nie mogli w nich
pracować. Można więc powiedzieć, że nowe
regulacje poszerzają możliwości zawodowe
dla sporej części społeczeństwa. Efektem
tego będzie na pewno wzrost konkurencyjności na rynku pracy. Można się spodziewać,
że w związku z tym obniży się średnia cena
zarządzania nieruchomościami. Ten spadek
nie będzie jednak duży, jeśli uwzględnimy
koszty pracy zarządców oraz stawki, które
już teraz obowiązują na rynku.
I to jest paradoks, bo zazwyczaj wzrost
konkurencyjności oznacza wyższą jakość
usług. Trudno jednak spodziewać się jej
w sytuacji, kiedy obniżane są wymagania
stawiane zarządcom i pośrednikom.
Nowe przepisy deregulacyjne znoszą obowiązek zdobycia branżowego wykształcenia.
Likwidują także licencję zarządcy czy pośrednika oraz konieczność wpisu do centralnego
rejestru prowadzonego przez ministerstwo.
Istnienie tego typu obowiązków sprawiało,
że korzystający z tych usług klient miał pewność, że wykonawca zlecenia ma przynajmniej minimalne kompetencje. Od nowego roku
takiej gwarancji już nie będzie.
Dlaczego brak wykształcenia, praktyki
i innych kompetencji może mieć tak negatywny wpływ na pracę zarządcy? Wystarczy
wyobrazić sobie, z jak wieloma dziedzinami
gospodarki ma on do czynienia. Musi znać
się na branży budowlanej, a także świetnie
orientować się w prawie majątkowym czy
fot. arch. JŁ
J
Nie jestem prenumeratorem miesięcznika
ADMINISTRATOR, jak kupić dostęp do
elektronicznej prenumeraty?
sprawach finansowych. W każdej z tych
dziedzin powinien być ekspertem.
Wagę sprawy można zobrazować kilkoma
przykładami. Jeśli zarządca będzie prowadzić obrady wspólnoty czy spółdzielni niepoprawnie, sąd uchyli jej uchwały ze względu
ABSTRAKT
Deregulacja zawodów zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie
nieruchomościami, która stanie się
faktem 1 stycznia, przyniesie więcej
szkód niż pożytku. Dlaczego? To
wyjaśnia ten tekst.
PRAWO
Artykuł w pełnej wersji dostępny
tylko w wydaniu papierowym
DAKORIT ®
Zamów prenumeratę na
www.administrator24.info/prenumerata
KOMPLEKSOWY SYSTEM
KRYCIA I NAPRAWY
POWIERZCHNI DACHÓW
DAKORIT ® PUR 1K
DAKORIT ® RUFLEX
DAKORIT ® SPM
VESTEROL ® TG
Informacje:
www.administrator24.info
reklama
grudzień 2013
VISBUD-Projekt Sp. z o.o.
ul. Bacciarellego 8E/I, 51-649 Wrocław
tel. (+48) 71 344 04 34, Fax. (+48) 71 345 17 72
[email protected], www.visbud-projekt.pl
JAKOŚĆ
OD PIWNICY AŻ PO DACH
13
PRAWO
Paweł Puch
prawnik
Jeden zarząd, dwie umowy
na te same prace
W jednej ze wspólnot czteroosobowy zarząd zawarł równolegle dwie (acz obie prawomocne)
umowy na ten sam zakres prac remontowych i zwrócił się do redakcji z prośbą o wyjaśnienie,
co teraz i czy jest jakiś wyrok sądu, nakazujący czteroosobowemu zarządowi podejmowanie
uchwał większością.
Z
godnie z art. 21 ustawy o własności
lokali (dalej jako uwl), zarząd kieruje
sprawami wspólnoty mieszkaniowej
i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między nią a poszczególnymi właścicielami lokali. Gdy jest kilkuosobowy,
oświadczenia woli w imieniu wspólnoty
mieszkaniowej składają przynajmniej dwaj
jego członkowie. Zarząd nie podejmuje decyzji w drodze uchwał czy głosowania, chyba że we wspólnocie uchwalono regulamin
jego działalności, w którym ustalono w ten
sposób ramy jego pracy. Zgodnie z uwl,
jeżeli zarząd jest wieloosobowy, w jego
imieniu może wypowiedzieć się jego
dwóch członków działających razem.
Teoretycznie mogą oni działać bez porozumienia z innymi członkami. Zatem jeżeli
np. zarząd jest czteroosobowy i jego dwóch
członków podpisało umowę o roboty budowlane z firmą X, a dwóch innych – z firmą
Y, to obie te umowy będą ważne i zawarte
w imieniu wspólnoty mieszkaniowej. Oczywiście, ze strony członków zarządu jest to
dziecinne zachowanie, ale rodzi ono skutki
prawne także w zakresie odpowiedzialności
materialnej tych członków względem wspólnoty mieszkaniowej.
grudzień 2013
www.administrator24.info
14
Co w takim przypadku trzeba
zrobić?
Przeanalizować pod kątem prawnym
uchwałą wspólnoty mieszkaniowej będącą
podstawą do zawarcia takiej umowy – czy
obie umowy są z nią zgodne? Chodzi o zakres prac, środki przewidziane na remont,
inne warunki zawarte w uchwale co do
osoby wykonawcy. Jeżeli obie umowy co
do zasady odpowiadają warunkom uchwały
(choć okoliczności danej sprawy, których
nie znam, mogą wskazywać inaczej) winnym zaistniałej sytuacji są ci członkowie
zarządu, którzy podpisali umowę jako
Artykuł w pełnej wersji dostępny
tylko w wydaniu papierowym
Zamów prenumeratę na
www.administrator24.info/prenumerata
Czynności polegające na reprezentowaniu przed organami administracyjnymi
i sądami, zmierzające do ochrony rzeczy wspólnej, są czynnościami
zachowawczymi. Co za tym idzie – są to czynności zwykłego zarządu. Zatem
wystąpienie przez wspólnotę mieszkaniową przeciwko jej członkowi z pozwem
o zapłatę sumy pieniężnej z tytułu obciążających go kosztów na rzecz wspólnoty,
stanowi czynność zwykłego zarządu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy
o własności lokalu – tak wynika z postanowienia Sądu Okręgowego w Słupsku.
W
przedmiotowej sprawie pozew wspólnoty
mieszkaniowej został zwrócony z uwagi
na to, iż wytoczenie powództwa przeciwko
członkowi wspólnoty i – dalej – udzielenie pełnomocnictwa w tym zakresie, stanowi czynność
przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Z rozstrzygnięciem tym nie zgodziła się sama wspólnota, więc wniosła o uchylenie zaskarżonego
zarządzenia, podnosząc jednocześnie, iż przepis
art. 33 ust. 3 pkt 7 ustawy o własności lokali nie
uprawnia do podzielenia poglądu przedstawionego przez sąd I instancji. Rozpoznając złożone
zażalenie, Sąd Okręgowy w Słupsku uznał, że
nie sposób odmówić mu słuszności. Sąd zwrócił
również uwagę, że – w myśl art. 21 ust. 1 ustawy o własności lokali – zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją
na zewnątrz. Zgodnie natomiast z art. 22 ust. 1
ustawy o własności lokali, czynności zwykłego
zarządu podejmuje zarząd samodzielnie. Tylko
do podjęcia przez niego czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest
uchwała właścicieli lokali, wyrażająca zgodę
na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów
stanowiących czynności przekraczające zakres
zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej. W doktrynie prezentowany jest pogląd,
Artykuł w pełnej wersji dostępny
tylko w wydaniu papierowym
Zamów prenumeratę na
www.administrator24.info/prenumerata
EKSMISJA BYŁEGO
MAŁŻONKA
Jeżeli lokal mieszkalny został nabyty
przez jednego z małżonków w drodze
dziedziczenia, stanowi on jego
majątek osobisty, a po rozwodzie drugi
z małżonków prawo do zajmowania
lokalu może upatrywać tylko
w stosunku użyczenia mu lokalu przez
właściciela.
Wobec oświadczenia właściciela
wzywającego do opuszczenia lokalu
należy przyjąć, że dorozumiana
umowa użyczenia uległa rozwiązaniu,
a były małżonek zobowiązany jest do
opróżnienia lokalu – wynika z wyroku
Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia
29.10.2013 r. (sygn. akt IX Ca 519/13.)
PRAWO – orzecznictwo sądowe
Dochodzenie zapłaty zaległości
czynnością zwykłego zarządu
BUDOWA KOMINA W LOKALU
ADMINISTRATOR
Wspólnota mieszkaniowa nie może
podejmować żadnych uchwał, które
ingerowałyby w prawo własności
lokali, a zatem sprzeczna z prawem jest
uchwała zakładająca budowę komina
wentylacyjnego wewnątrz lokalu, który
spowoduje zmniejszenie powierzchni
użytkowej lokalu – wynika z wyroku
Sądu Okręgowego w Gdańsku (z dnia
05.11.2013 roku, sygn. akt XV C 1989/1).
W przedmiotowej sprawie
w budynku wspólnoty stwierdzono
nieprawidłowości w podłączeniu
lokali do przewodów spalinowych
i wentylacyjnych.
Sąd nie neguje przy tym potrzeby
i słuszności wykonania prac, które
zapewnią bezpieczeństwo zdrowia
i życia mieszkańców wspólnoty
mieszkaniowej, ale ich wykonanie nie
może naruszać prawa własności innych
właścicieli.
www.administrator24.info
reklama
grudzień 2013
15
8-11 kwietnia
Poznań
2014
Największe
wydarzenie dla branży
instalacyjnej!
Zainstaluj się w Poznaniu!
Sprawdź na:
www.instalacje.mtp.pl
FINANSE
Stella Brzeszczyńska
Zmiany w podatku VAT
W roku 2014 bardzo zmienią się przepisy dotyczące podatku od towarów i usług. Zmiany te obejmują
m.in. moment powstania obowiązku podatkowego oraz terminy odliczania podatku naliczonego. Przepisy
dotyczące wystawiania faktur będą wprowadzone do ustawy. Przepisy rozporządzenia wykonawczego
do VAT podzielono na trzy kategorie i umieszczone w trzech nowych rozporządzeniach.
Do końca 2013 roku obowiązek podatkowy
był powiązany przede wszystkim z datą wystawienia faktury (do siedmiu dni od daty usługi
lub dostawy towaru). Nowe przepisy oddzielają
termin powstania obowiązku podatkowego od
terminu wystawienia faktury. Wystawienie
faktury, z pewnymi wyjątkami, nie będzie już
wpływać na powstanie obowiązku. Przepis art.
19 ustawy, w którym uregulowane były zasady
powstania obowiązku podatkowego, uchylono.
W jego miejsce wchodzi art. 19a, określający
nowe zasady. Obowiązek podatkowy został powiązany z datą dokonania czynności: dostawy
towarów lub wykonania usługi. Ustawa nie
definiuje „dokonania” danej czynności; chwilę
tę należy ustalać zgodnie z jej charakterem.
Dostawą towarów jest przeniesienie prawa
do rozporządzania rzeczą jak właściciel (art. 7
ust. 1). Oznacza to, że obowiązek podatkowy
powstanie wraz z datą wydania towaru. Nie
jest to jednak jedyna reguła, według której ustala się moment dokonania konkretnej
czynności. Od 2014 roku trzeba będzie samodzielnie ustalać datę powstania obowiązku
podatkowego, wiążąc ją ze skutkiem w postaci dokonania czynności. Generalnie – data
wystawienia faktury zostaje oderwana od
daty dokonania sprzedaży. W przypadku usług
trzeba będzie każdorazowo ustalać, kiedy została ona wykonana, w art. 8 ust. 1 mowa
bowiem ogólnie o ich „świadczeniu”.
W przypadku usług ciągłych, takich jak
najem lub dostawa mediów, przepis art. 19a
ustawy o VAT wprowadza osobne reguły
powiązane z datą płatności albo z datą wysta-
cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
usługi dostarczania wody, odbioru ścieków
i usuwania odpadów, zamiatania śmieci i usuwania śniegu oraz inne usługi sanitarne,
usługi najmu, dzierżawy, leasingu i inne
usługi o podobnym charakterze.
Nie zmieniło się opodatkowanie zaliczek
i przedpłat. Obowiązek podatkowy jest nadal
powiązany z otrzymaniem wpłaty (art 19a ust.
8 ustawy o VAT). Nowość stanowi jednak
wprowadzenie wyjątku od tej zasady, którym
objęto czynności:
dostaw i dystrybucji energii elektrycznej,
cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
świadczenia usług:
» telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
» usług dostarczania wody, odbioru ścieków
i usuwania odpadów, usług zamiatania
śmieci i usuwania śniegu oraz innych usług
sanitarnych,
» najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
» ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru
i przechowywania mienia.
Z nowej zasady dotyczącej opodatkowania
zaliczek i przedpłat na poczet tych usług wynika, że samo otrzymanie przedpłaty nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego. Dla
tych czynności wprowadzono bowiem zasadę,
zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje
dopiero z chwilą wystawienia faktury. Zasada ta
koresponduje z nowymi przepisami dotyczącymi
wystawiania faktur. Generalnie, otrzymanie zaliczki rodzi obowiązek wystawienia faktury (tzw.
zaliczkowej), nie dotyczy to jednak wyżej wymienionych czynności. W ich wypadku nie wystawia
się faktur zaliczkowych, ponieważ otrzymanie
przedpłaty jest neutralne. Jednocześnie wprowadzono nową zasadę, w myśl której podmioty
świadczące ww. usługi ciągłe mogą wystawiać
faktury przed wykonaniem usługi (także przed
wykonaniem całej lub części usługi).
ABSTRAKT
Rok 2014 przyniesie wiele zmian
w kwestii naliczania podatku VAT
od towarów i usług. Ten tekst umożliwi bycie z nimi na bieżąco i uniknięcie problemów wynikających
z niewiedzy.
W przypadku dostawy mediów (wody,
energii) oraz usług sanitarnych, obowiązek
podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury (z wyjątkiem faktury zaliczkowej,
której w tym wypadku się nie wystawia).
Jeżeli podatnik nie wystawi faktury w terminie
albo wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów
wystawienia faktury określonych w art. 106i
ust. 3 ustawy o VAT, a w przypadku, gdy nie
określono takiego terminu – z chwilą upływu
terminu płatności. Z art. 106i ust. 3 wynika
natomiast, że fakturę dokumentującą ww.
usługi ciągłe należy wystawić nie później
niż z upływem terminu płatności za daną
czynność. Terminy płatności powinna, co
do zasady, wyznaczać umowa określająca
zasady rozliczania mediów. Jak zauważono
wyżej, faktura może być wystawiona przed
wykonaniem czynności (nie jest to faktura
zaliczkowa) w terminie:
nie wcześniejszym niż 30 dni przed tą czynnością – jeżeli nie zawiera informacji, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy,
dowolnym – jeżeli zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.
Dla usług ciągłych wprowadzono więc nieco
inny system niż dla pozostałych transakcji.
Podstawa opodatkowania
Do końca 2013 r. podstawą opodatkowania
był obrót, definiowany jako kwota należna
z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmowała
całość świadczenia należnego od nabywcy
lub osoby trzeciej. W roku 2014 podstawą
opodatkowania jest wszystko, co stanowi
zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów
lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać
z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy
lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze, które mają bezpośredni
wpływ na cenę towarów dostarczanych lub
usług świadczonych przez podatnika (art. 29a
ust. 1 ustawy).
www.administrator24.info
usługi budowlane,
dostawy i dystrybucję energii elektrycznej,
grudzień 2013
Obowiązek podatkowy
17
FINANSE
Artykuł w pełnej wersji dostępny tylko w wydaniu
papierowym
Zamów prenumeratę na
www.administrator24.info/prenumerata
grudzień 2013
www.administrator24.info
18
Wspólnota mieszkaniowa, działając jako podatnik, nabywa usługę dostawy ciepła we własnym imieniu, a następnie
wyświadcza tę usługę na rzecz pozostałych wspólnot mieszkaniowych. Dokonuje faktycznie odsprzedaży zakupionych
wcześniej usług, a czynność taka podlega opodatkowaniu według stawek właściwych dla odsprzedawanych usług.
N
a osiedlu działają trzy wspólnoty mieszkaniowe, do których ciepło dostarczane jest
z miejskiej ciepłowni. Ponadto wszystkie są
współwłaścicielami ciepłociągu doprowadzającego ciepło z ciepłowni na osiedle. Niemniej
jednak miejska ciepłownia zawarła umowę na
dostarczanie ciepła na osiedle tylko z jedną
wspólnotą i tylko na nią wystawiane są faktury
VAT. Wspólnota ta dokonuje refakturowania
kosztów całości zakupionego ciepła na pozostałe
w taki sposób, iż odczytuje pomiary zużycia ciepła z zainstalowanych urządzeń pomiarowych na
poszczególnych liniach przesyłowych. Następnie
wystawia faktury VAT, którymi obciąża pozostałe
wspólnoty. Wartość obciążenia to zaś iloczyn
ilości zużytego ciepła i jego stawki jednostkowej
netto (w GJ) w wysokości analogicznej do stawki netto w fakturze. Do tak obliczonej wartości
netto zużytego ciepła doliczony jest podatek VAT.
W ocenie wspólnoty, sposób fakturownia jest
prawidłowy, gdyż poprzez refakturowanie nie
zarabia ona na tej czynności.
Organ podatkowy przyznał rację wspólnocie. Przywołał przepisy art. 28 Dyrektywy
Artykuł w pełnej wersji dostępny
tylko w wydaniu papierowym
FINANSE – interpretacje podatkowe
Refakturowanie kosztów dostaw ciepła
na rzecz innych Wspólnot Mieszkaniowych
ADMINISTRATOR
www.hoval.pl
Zamów prenumeratę na
www.administrator24.info/prenumerata
grudzień 2013
reklama
!"
#$#%&'($)
*! +,!"!
",!"!
www.administrator24.info
!" ®
Ogrzeje 1m2
19
ZARZĄDZANIE
Waldemar Wojak
Umowa sprzedaży
nieruchomości
Odpowiedź na proste w gruncie rzeczy pytanie, w którym momencie umowy sprzedaży dochodzi
do przejścia własności nieruchomości ze sprzedającego na kupującego, okazuje się nastręczać
niemało wątpliwości.
U
dzielenie prawidłowej odpowiedzi
na to pytanie sprawia trudności nawet praktykom. Można spotkać się
z różnymi wersjami, na przykład takimi,
że: bezzwłocznie po podpisaniu umowy,
po dokonaniu zapłaty, z chwilą wydania
nieruchomości itp.
Nieruchomość należy do rzeczy oznaczonych co do tożsamości. Rzecz oznaczona
co do tożsamości ma cechy tylko dla niej
właściwe, których nie może mieć żadna
inna rzecz. Nieruchomość wyróżnia przede
wszystkim lokalizacja – nie może być dwóch
identycznych nieruchomości ze względu
właśnie na to kryterium. Ponadto cechami
ją indywidualizującymi będą: kształt, usytuowanie względem stron świata, użyte
materiały, rozwiązania techniczne itp.
Podział czynności prawnych
Czynności prawne, a takimi są umowy
– również sprzedaży – dzielą się m.in. na
rozporządzające i zobowiązujące. W ramach tego podziału rozróżnia się jeszcze
czynności o podwójnym skutku.
Czynność prawna rozporządzająca to
taka czynność, której celem i skutkiem
jest przeniesienie, obciążenie lub zniesienie
prawa majątkowego. Czynnością rozporządzającą będzie zatem zbycie (sprzedaż,
przeniesienie własności) rzeczy, zbycie
spadku (art. 1052 k.c.), zniesienie prawa
grudzień 2013
www.administrator24.info
20
ABSTRAKT
Nie jest łatwo odpowiedzieć na pytanie, kiedy dokładnie następuje
przejście własności nieruchomości
ze sprzedającego na kupującego.
Niniejszy artykuł przynosi jasną
odpowiedź w tej zasadniczej kwestii
na gruncie polskiego prawa, czerpiącego w tym względzie z modelu
francuskiego.
Artykuł w pełnej wersji dostępny
tylko w wydaniu papierowym
Zamów prenumeratę na
www.administrator24.info/prenumerata
ZARZĄDCA PUBLICZNY
Mariusz Madej
Łamiemy stereotypy
Pod koniec listopada 2013 r. w eleganckiej sali warszawskiego
Hotelu Gromada, w obecności przeszło 600 gości, odbyło się
uroczyste wręczenie nagród w konkursie ,,Mazowiecka Firma
Roku”. Konkurs ten przeprowadzany jest pod patronatem
marszałka województwa mazowieckiego i prezydent m.st.
Warszawy. Jego cel stanowi promocja wyróżniających się firm
i samorządów działających na terenie województwa. Prestiżowe
drugie miejsce w kategorii zarządzania nieruchomościami, po
ORLEN Administracja Sp. z o.o., zajął Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, który
otrzymał statuetkę Srebrnego Orła i prestiżowy certyfikat.
Z
grudzień 2013
www.administrator24.info
22
fot. ZGN
dyrektorem ZGN Mokotów, panem Waldemarem Albińskim, rozmawia Mariusz
Madej.
Mariusz Madej: Uzyskanie drugiego miejsca
w kategorii zarządzania nieruchomościami po
takiej firmie, jaką jest ORLEN Administracja Sp.
z o.o., należy uznać za duży sukces.
Waldemar Albiński: To duży sukces. Tym
bardziej, że jesteśmy tzw. zarządcą publicznym. A zatem, oprócz pracy stricte związanej
z zarządzaniem nieruchomościami, musimy
wykonywać bardzo wiele czynności związanych z funkcjonowaniem tego typu jednostki
organizacyjnej, niewidocznych dla przeciętnego
mieszkańca Mokotowa. Można tu wymienić
m.in. kwestie dotyczące finansów publicznych, związane z zamówieniami publicznymi
czy też wymaganiami dotyczącymi zatrudnienia
i wynagradzania pracowników. Warto również
wspomnieć zarówno o kontroli, której jesteśmy
poddawani ze strony podmiotów do tego powołanych, jak i kontroli społecznej, wyrażającej
się w prawie dostępu do informacji publicznej
czy też zapytaniach kierowanych do nas przez
parlamentarzystów, radnych oraz mieszkańców.
Co więcej, nie zarządzamy tylko budynkami
mieszkalnymi, lecz także użytkowymi. Prowadzimy także pobór opłat targowych na terenie
Dzielnicy Mokotów.
MM: Ogromna dywersyfikacja działalności.
Co jednak zadecydowało o sukcesie?
WA: Na ten sukces złożyło się wiele czynników.
Na pewno poza kwestiami merytorycznymi podkreślić należy bardzo dobrą atmosferę panującą
w firmie. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że
tworzymy zgrany zespół ciężko pracujących ludzi.
A mówiąc tak zupełnie po ludzku – to miło, że ta
nasza praca została zauważona i doceniona.
MM: Podkreśla Pan rolę pracowników i zespołu, który tworzycie. Takie podejście często
Artykuł w pełnej wersji dostępny
tylko w wydaniu papierowym
Zamów prenumeratę na
www.administrator24.info/prenumerata
ZARZĄDZANIE
Jarosław Kowszuk
prawnik. kierownik w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy
Mokotów, licencjonowany zarządca nieruchomości
Okazja bez rewelacji
Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
dotycząca najmu okazjonalnego, nie wpływa bezpośrednio na
sytuację gmin.
23
listopada 2013 r. weszła w życie większość przepisów ustawy z dnia 27 września 2013 r.
o pomocy państwa w nabyciu pierwszego
mieszkania przez młodych ludzi (DzU z 2013
r., poz. 1304). Ustawa ta w części zawiera
również przepisy zmieniające ustawę z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (DzU z 2005 r. nr 31,
poz. 266, z późn. zm.). Zmiany te dotyczą
najmu okazjonalnego.
ABSTRAKT
Artykuł traktuje o zmianach w ustawie o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego, dotyczących najmu okazjonalnego,
a także o wpływie tych zmian na
sytuację gmin.
Rozszerzony krąg
wynajmujących
Obecnie umowę najmu okazjonalnego,
oprócz właścicieli lokali będących osobami
fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali,
mogą zawierać także inne podmioty. Wyjątkiem są tu nadal te sposób nich, które wynajmują lokale stanowiące publiczny zasób
mieszkaniowy, a także gminy, wynajmujące
lokale od innych właścicieli i podnajmujące
je osobom, których gospodarstwa domowe
osiągają niski dochód.
HADALAN®
Dalsze problemy
z eksmisją
SYSTEMY RENOWACJI
BALKONÓW I TARASÓW
Wprowadzone ostatnio zmiany w ustawie
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nadal nie znoszą silnej ochrony dla
zajmującego lokal przed eksmisją na bruk.
Rozszerzenie kręgu wynajmujących, którzy
mogą zawierać umowy najmu okazjonalne-
bezszwowe powłoki
uszczelniające mineralne
i poliuretanowe
mrozoodporne, antypoślizgowe i wytrzymałe
powierzchnie dekoracyjne
bogata skala barw
i możliwości kształtowania
okładzin posadzkowych
Artykuł w pełnej wersji dostępny
tylko w wydaniu papierowym
Informacje:
www.administrator24.info
reklama
Zamów prenumeratę na
www.administrator24.info/prenumerata
grudzień 2013
VISBUD-Projekt Sp. z o.o.
ul. Bacciarellego 8E/I,
51-649 Wrocław
tel. (+48) 71 344 04 34,
Fax. (+48) 71 345 17 72
[email protected],
www.visbud-projekt.pl
JAKOŚĆ
OD PIWNICY AŻ PO DACH
23
PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU
grudzień 2013
www.administrator24.info
24
Anna Dessoulavy-Śliwińska
Trener umiejętności psychospołecznych PTP, doradca w zakresie komunikacji
O wypaleniu zawodowym
Praca zawodowa może czasem doprowadzić do wystąpienia „syndromu wypalenia”. Emener i inni
definiują pojęcie wypalenia jako „stan fizycznego i psychicznego wyczerpania, który powstaje w wyniku
działania długotrwałych negatywnych uczuć rozwijających się w pracy i obrazie własnym człowieka”.
O
czywiście, wspomniany syndrom początkowo rozwija się niezauważalnie. Zapamiętali i zagubieni w kieracie zawodowych
obowiązków, jesteśmy skłonni lekceważyć niektóre jego objawy. Możemy przypisać je chwilowemu
spadkowi naszego zainteresowania, mniejszej
energii wywołanej np. zmianami pór roku czy
okresowym zmęczeniem. Aby w porę zapobiec
rozwojowi „choroby”, powinniśmy wykazać
się większą uważnością wobec samych siebie
i nauczyć się prawidłowo odczytywać sygnały
wysyłane przez nasz organizm. Pamiętajmy, nasze
ciało wie wcześniej. Również spadki nastroju,
niewytłumaczalna złość czy poirytowanie mogą
być zwiastunem zbliżającego się kryzysu.
Tymczasem odpowiedzmy sobie szczerze na
pytanie – ile osób i w jakim stopniu skłonnych jest zatrzymać się w codziennej gonitwie
i poświęcić chwilę czasu na wsłuchanie się
w siebie? Na ile jesteśmy zainteresowani sami
sobą i sprawni w prawidłowej interpretacji zauważonych sygnałów? Sygnałów, które mogą
zapobiec nadciągającej katastrofie. Musimy być
świadomi, że wszelkie zaburzenia powinniśmy
potraktować z pełną powagą i pełną uważnością.
Poniżej przytoczę „listę kontrolną” symptomów,
których nie możemy zignorować. Są to:
uporczywe myśli dotyczące pracy, myśli, które zaprzątają naszą głowę również w czasie
prywatnym,
ogólne przeciążenie obowiązkami, zarówno
zawodowymi, jak i domowymi,
utrata radości z wykonywanych zajęć, połączona z utratą kreatywności,
uczucie rozdrażnienia, poirytowania, smutku,
ogólne rozbicie połączonego z symptomami
fizycznymi: zmęczeniem, osłabieniem, kołataniem serca, bólami głowy, zaburzeniami snu,
a czasem – łaknienia,
wrażenie, że jest się przemęczonym i niezastąpionym jednocześnie (uczucie zamknięcia
w pułapce),
skłonność do nadodpowiedzialności,
spychanie swoich potrzeb na dalszy plan,
wrażenie ogólnego braku satysfakcji z życia,
utraty jego sensu.
Oczywiście, nie każdy jest narażony w takim
samym stopniu na wypalenie zawodowe. Najbardziej zagrożone są osoby z wysoką potrzebą
ABSTRAKT
Wypaleniu zawodowemu można
i trzeba zapobiegać, zanim zdewastuje nasze życie zawodowe i prywatne. Jak to zrobić? Autorka podaje
szereg pomocnych metod i sygnałów
ostrzegawczych, które powinny skłonić nas do zmian w życiu.
osiągnięć, ambitne, skłonne do nadmiernego
wysiłku, perfekcjonistyczne i nadodpowiedzialne. Dodatkowy czynnik obciążający stanowi też
charakter pracy. Zawody, w których doświadcza
się intensywnych kontaktów z ludźmi mogą
wywołać syndrom wypalenia szybciej. Dzieje się
tak z powodu narażenia na nierzadko nieprzyjemne interakcje z trudnymi osobami (najemcami,
klientami, pacjentami), narażenia na sytuacje
kryzysowe, doświadczenie bezradności i braku
wpływu, obcowanie z ludzkim nieszczęściem,
chorobą czy śmiercią.
Wypalenie zawodowe dotyka często ludzi zatrudnionych na wysokich czy odpowiedzialnych
stanowiskach (menadżerów, członków kadry
kierowniczej). Ironia losu polega na tym, że cechy
osobowościowe, które pozwoliły im zabrnąć
tak daleko w zawodowej hierarchii (ambicja
i ponadprzeciętne poczucie odpowiedzialności,
rzetelność i wydajność), mogą doprowadzić na
skraj przepaści, wywołać chorobę.
Jak już wspomniałam, wypalenie zawodowe
rozwija się powoli i podstępnie, chociaż zdarzają
się wypadki nagłego tąpnięcia, gwałtownego
kryzysu (ale i w tym przypadku skłonna byłabym
przypuszczać, że sygnały ostrzegawcze pojawiły
się na pewno, tyle że w subtelnej, łatwej do przeoczenia formie). Klasyczne wypalenie zawodowe
przebiega w trzech fazach.
Faza pierwsza
Interesuje nas praca, nowe wyzwania, motywacja zdaje się nie mieć końca, wydłuża się czas
pracy. Tematy zawodowe zajmują dużo miejsca
w naszej głowie, tworzymy nowe rozwiązania.
Jednak coś nam przeszkadza, poziom odczuwanej satysfakcji staje się nieproporcjonalnie niższy
wobec poziomu zaangażowania. Odczuwamy
coraz wyraźniejsze napięcie i niezadowolenie.
Może się zdarzyć, że już na tym etapie zaczynamy
przedkładać aktywność zawodową nad życie prywatne. Praca zajmuje czas, który powinien być
poświęcony na regenerację naszego organizmu
– zarówno mentalną, jak i fizyczną.
Faza druga
Praca i napięcia z nią związane zabierają nam
coraz więcej przestrzeni. Dopada nas bezsenność, nasilone rozdrażnienie i coraz wyraźniejsze
wyczerpanie. Nie znajdujemy miejsca na odpoczynek. Rozluźniają się nasze więzi z rodziną,
znajomymi i przyjaciółmi. Chcąc zwiększyć naszą
wydajność, możemy sięgać po alkohol lub narkotyki. Wypieramy jakiekolwiek głosy krytyczne
z zewnątrz, czujemy się zapętleni i niezrozumiani.
Przecież chcemy jak najlepiej wykonywać powierzone nam zadania. Na komentarze innych możemy reagować agresją, rozdrażnieniem bądź rezygnacją. Nasze ciało reaguje coraz intensywniej
i drastyczniej: bólami pleców, napięciem karku,
dolegliwościami kardiologicznymi, gastrycznymi
czy wegetatywnego układu nerwowego. Nie
jesteśmy w stanie utrzymać naszej wydajności
na poprzednim poziomie. Objawy wypalenia stają
się coraz bardziej widoczne i trudne do ukrycia
– nawet dla nas samych.
Faza trzecia
Ostatnim etapem wypalenia zawodowego
jest zupełne fizyczne i psychiczne wyczerpanie,
przybierające postać całkowitego odcięcia od
świata zewnętrznego. Mamy poczucie staczania
się w otchłań, pozbawienia jakiegokolwiek wpływu na bieg rzeczy i egzystencjalnego bezsensu.
Zaczynamy chorować na depresję, która czasem
może wywoływać nawet myśli samobójcze (nigdy nie należy ich lekceważyć). Powyższa niemoc
doprowadza do finału, którego za wszelką cenę
próbowaliśmy uniknąć – do rzeczywistej niezdolności do pracy.
Żeby uniknąć pogrążenia się w wypaleniu zawodowym, musimy być świadomi potencjalnych
zagrożeń. Sytuacjami obciążającymi mogą być:
brak wsparcia ze strony naszych współpracowników,
PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU
Artykuł w pełnej wersji dostępny tylko w wydaniu
papierowym
Zamów prenumeratę na
www.administrator24.info/prenumerata
www.administrator24.info
reklama
grudzień 2013
25
EKSPLOATACJA
Janusz Strzyżewski
Czy warto zmieniać
dostawcę energii?
Sprawa szerszego wprowadzenia w życie wyboru dostawcy energii elektrycznej, a niebawem i gazu,
wymaga odpowiedniego czasu i wytworzenia pewnych nawyków, tak jak ma to miejsce w usługach
telekomunikacyjnych. Nie bez znaczenia jest także rzetelność oferentów i niezawodności dostaw.
Generalnie, podejmując decyzje o wyborze miejsca zakupu energii elektrycznej, należy postępować
bardzo rozważnie.
Przepisy
Od 1 lipca 2007 roku, a więc od ponad
pięciu lat, każdy odbiorca energii elektrycznej
może zrezygnować z usług swojego zakładu
energetycznego i podpisać umowę na zakup
energii z innym sprzedawcą. Dotyczy to także
odbiorców energii elektrycznej z grupy taryfowej G (tab. 1). Do tej grupy zaliczane są
gospodarstwa domowe, w tym mieszkańcy
domów wielorodzinnych.
W przypadku budynku wielorodzinnego
z prawa tego mogą skorzystać zarówno
mieszkańcy, jak i administracja budynku
w zakresie dotyczącym części wspólnej.
Jeżeli w budynku mieszkalnym usytuowane
są lokale usługowe, również ich użytkownicy
Symbol grupy
cy mogą dowolnie wybrać dostawcę, od
którego będą kupować energię elektryczną.
Podstawę prawną stanowią tu: art. 9a ust.
8–8d, art. 9c ust. 6 i 7 oraz art. 56 ust. 2a
pkt. 3 Prawa energetycznego [1]. Dodatkowe
przepisy w tej sprawie zawierają ponadto
rozporządzenia Ministra Gospodarki [2 oraz
3]. Jak wspomniano, powstała sytuacja
podobna do tej, jaką mamy na rynku usług
telekomunikacyjnych. Zgodnie z nowymi
przepisami istnieje możliwość przesyłu energii elektrycznej od dowolnego dostawcy do
odbiorcy za pośrednictwem sieci należącej
do innego podmiotu gospodarczego. Jednocześnie, na podstawie art 4 ust. 2 wymienionej już Ustawy – Prawo Energetyczne,
przedsiębiorstwo zajmujące się przesyłem
Zasady rozliczania opłat za energię elektryczną
G11
Odbiorcy rozliczni jednostrefowo (całodobowo)
G12
Odbiorcy rozliczani dwustrefowo, z podziałem na strefę dzienną i nocną
G12w
Odbiorcy rozliczani dwustrefowo, z podziałem na strefę dzienną i nocną,
ze strefą nocną rozszerzoną o soboty i niedziele
Tab. 1. Przykładowy podział odbiorców energii elektrycznej na grupy przyłączeniowe (wg taryfy PGE)
Rodzaj opłaty
G11 – Najprostsza
dla Ciebie
Całodobową
grudzień 2013
www.administrator24.info
26
Za dostarczoną
energię elektryczną
[zł/kWh]
Opłata handlowa
[zł/miesiąc]
G12 – Najprostsza
dzień i noc
0,3397
Dzienną
0,3601
Nocną
0,3188
W cyklu
jednomiesięcznym
24,85
27,31
W cyklu
sześciomiesięcznym
5,28
5,95
W cyklu
12-miesięcznym
2,82
3,55
Tab. 2. Przykładowe ceny energii elektrycznej dla taryfy G (wg cennika RWE obowiązującego od
1 lipca 2013 roku)
Uwagi: Podane ceny są cenami brutto i nie obejmują kosztów przesyłu.
ABSTRAKT
Od początku 2013 r. gwałtownie rośnie liczba osób, które zmieniły dostawcę energii. Jak to zrobić i jakie
są możliwe zagrożenia? O tym mówi
ten tekst.
energii elektrycznej jest zobowiązane zapewniać wszystkim odbiorcom oraz dostawcom świadczenie usług przesyłowych.
Świadczenia te odbywają się na podstawie
stosownych umów.
Składniki rachunku za energię
elektryczną
W taryfie opłat za energię elektryczną dla
odbiorców z grup taryfowych G występują
składniki stałe, płatne w skali miesięcznej,
oraz zmienne, zależne od ilości zużytej energii. Łączny koszt pokrywany przez odbiorcę
składa się z kosztów zakupu energii oraz
kosztów jej przesyłu. W tab. 2 przedstawiono przykładowe stawki kosztów zakupu
energii stosowane od lipca 2013 roku przez
RWE Polska.
Zmieniając dostawcę energii, możemy
zmienić tylko składnik kosztów dotyczący zakupu. Koszty przesyłu pozostaną bez
zmiany. Dotychczas odbiorca podpisywał
z dysponentem sieci przesyłowej jedną kompleksową umowę na dostarczenie energii
wraz z kosztami jej przesyłu. Obecnie istnieje
możliwość zawarcia dwu odrębnych umów:
jednej na przesył (z dysponentem sieci)
i drugą na dostawę energii, z przedsiębiorstwem, które ma ją na sprzedaż. Zgodnie
z nowymi przepisami można także zawrzeć
jedną kompleksową umowę z dotychczasowym dostawcą. Intencją ustawodawcy
jest wprowadzenie elementu konkurencji,
a w efekcie – obniżka cen energii.
EKSPLOATACJA
Artykuł w pełnej wersji dostępny tylko w wydaniu
papierowym
Zamów prenumeratę na
www.administrator24.info/prenumerata
grudzień 2013
www.administrator24.info
28
EKSPLOATACJA
Artykuł w pełnej wersji dostępny tylko w wydaniu
papierowym
Zamów prenumeratę na
www.administrator24.info/prenumerata
grudzień 2013
www.administrator24.info
29
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Marek Śliwiński
Product Manager, Systemy ociepleniowe dekoracyjne i ochronne, Mapei Polska
Grzyby i glony na elewacjach
– to już nie problem
W ostatnich latach pojawiło się wiele kolorowych elewacji, jednakże na części z nich daje się
zaobserwować przebarwienia, czasem mylone z brudem. Są one najczęściej efektem szkodliwego
oddziaływania mikroorganizmów na materiały budowlane. Niezabezpieczone tynki i powłoki
malarskie ulegają sukcesywnej degradacji. Porażoną przez mikroorganizmy elewację można
naprawić, stosując rekomendowany przez Mapei System Silancolor Plus.
B
ezpośrednią przyczyną pojawiania się
ww. przebarwień są mikroorganizmy
powszechnie występujące w przyrodzie, zdolne do szybkiego rozmnażania się
w sprzyjających warunkach (dostępność odpowiednich składników pokarmowych oraz
ciepłe i wilgotne otoczenie). Zjawisko to,
zwane efektem skażenia mikrobiologicznego,
jeszcze parę lat temu było rzadko spotykane,
Fot. Zdjęcie grzybów pleśniowych wykonane przy
użyciu mikroskopu elektronowego w laboratorium
badawczo-rozwojowym Mapei
ADMINISTRATOR
grudzień 2013
www.administrator24.info
30
głównie z uwagi na szybkie odparowanie
wody z elewacji wraz z utratą ciepła ścian.
Naturalną ochronę przed szybkim namnażaniem się mikroorganizmów stanowiło wysokie
pH często wówczas stosowanych tynków
na bazie wapna i cementu oraz wykorzystywanie produktów na bazie rozpuszczalników
organicznych (skutecznych, ale nieprzyjaznych
dla środowiska naturalnego). Te ostatnie, wraz
ze wzrostem świadomości ekologicznej, wypierane są przez produkty wodorozcieńczalne
– bezpieczniejsze, ale w większym stopniu
narażone na skażenie mikrobiologiczne.
Nowe technologie w termoizolacji zwiększają komfort cieplny w budynkach, ale – paradoksalnie – sprzyjają rozwojowi drobnoustrojów na elewacjach. Powierzchnia ścian
zewnętrznych wskutek dobrej izolacyjności
termicznej nie oddaje ciepła do otoczenia, co
powoduje, że para wodna, zamiast odparować z elewacji, skrapla się na jej powierzchni.
Jeśli dodać do tego mniejsze nasłonecznienie
(np. na ścianach północnych) i niewielki
ruch powietrza, tworzy się dobre środowisko do namnażania się grzybów i glonów.
Tym ostatnim sprzyja również bezpośrednia
bliskość wód, jezior oraz terenów podmokłych i lasów, ze względu na utrzymującą
się dużą wilgotność względną powietrza oraz
obecność w nim znacznej ilości zarodników
roślin. Grzyby pleśniowe mogą rozwijać się
pod powierzchnią tynków i farb, przez co
powłoka zewnętrzna traci przyczepność do
ściany. Pozbawione ochrony przed wilgocią
materiały izolacyjne tracą swe właściwości.
Nie mniejszym zagrożeniem dla elewacji budynków są glony, które porastają wilgotne
fasady bez względu na obecność składników
odżywczych w materiałach budowlanych.
Związki organiczne zawarte w zanieczyszczonym powietrzu stanowią wystarczającą
pożywkę dla ich rozwoju.
Niekontrolowana inwazja grzybów i glonów
może doprowadzić do zniszczenia zewnętrznej
warstwy tynku lub materiału izolacyjnego, lecz
także wpływa na trwałość materiałów konstrukcyjnych. Skażeniu mikrobiologicznemu
można zapobiegać już na etapie projektowania poprzez dobranie rozwiązań technicznych,
które zagwarantują zabezpieczenie obiektu
przed zawilgoceniem. Przy planowaniu usytuowania budynku ważne jest uwzględnienie
warunków środowiskowych, dzięki czemu
można ograniczyć ryzyko lub skalę ataku mikroorganizmów na elewację. Ochronę przed
skażeniem mikrobiologicznym zapewnia również wykonanie elewacji zgodnie z regułami
sztuki budowlanej, z zastosowaniem wysokiej
jakości materiałów zawierających środki biobójcze (tzw. biocydy).
Nie bez znaczenia jest również właściwa
eksploatacja oraz natychmiastowe usuwanie
źródeł i skutków zawilgocenia. W sytuacji
porażenia fasady przez mikroorganizmy należy
możliwie jak najszybciej poddać renowacji jej
powierzchnię. Skutecznym sposobem jest zastosowanie kompleksowego systemu naprawy
zainfekowanych ścian SILANCOLOR PLUS.
Kroki do skutecznej renowacji i ochrony
elewacji:
użycie preparatu czyszczącego odpornego
na grzyby i glony SILANCOLOR CLEANER
PLUS;
nałożenie warstwy ochronnej – gruntu
SILANCOLOR PRIMER PLUS, zapobiegającego powstawaniu zniszczeń spowodowanych przez rozwój grzybów i glonów;
nałożenie farby SILANCOLOR PITTURA
PLUS o wysokiej odporności na porastanie mikroorganizmów takich jak grzyby
i glony. Stanowi ona jednocześnie barwne
wykończenie elewacji w szerokiej gamie
kolorystycznej.
Zastosowanie SYSTEMU SILANCOLOR
PLUS zapewnia skuteczne wyniszczenie
istniejących kolonii grzybów czy glonów
oraz długotrwałą odporność warstwy wykończeniowej na ich ponowny rozwój. Paroprzepuszczalność powłoki zewnętrznej
zostaje zachowana, a jej trwałość – dodatkowo zwiększona. Właściwości hydrofobowe farby SILANCOLOR PITTURA PLUS
zabezpieczają bowiem podłoże przed oddziaływaniem niekorzystnych warunków
atmosferycznych oraz zabrudzeniami, zaś
jej wysoka elastyczność, wynikająca z odpowiedniego doboru żywic silikonowych,
chroni przed powstawaniem mikropęknięć.
Wysoka jakość pigmentów podnosi odporność warstwy dekoracyjnej na utratę koloru
pod wpływem promieniowania UV.
Mapei Polska Sp. z o.o. POLSKA
ul. Gustawa Eiffela 14, 44-109 Gliwice
tel. 32 775 44 50
faks 32 775 44 71
[email protected]
www.mapei.pl
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
ADMINISTRATOR
grudzieńń 2013
www.administrator24.info
31
EKSPLOATACJA
Jacek Sawicki
Osuszanie, odgrzybianie
Zarządcy nieruchomości nie mogą lekceważyć utrzymujących się, długotrwałych stanów
zawilgocenia murów, posadzek oraz stropów w budynkach, powinni więc podejmować skuteczne
przedsięwzięcia osuszające, a przy tym likwidujące towarzyszące wilgoci grzyby, glony i pleśń.
W
ilgoć utrzymująca się w budynkach
niesie za sobą wymierne straty materialne na skutek procesów degradujących przegrody budowlane i mienie, a także
zwiększa koszty ogrzewania i szkodzi zdrowiu.
Dlaczego woda jest groźna
dla budynku?
Woda niszczy materiał budowlany. Zawilgocony, traci właściwości izolacyjne,
co prowadzi do zwiększenia strat ciepła
w budynku. Płyty gipsowo-kartonowe, tynki
i podkłady gipsowe pod wpływem wilgoci zmniejszają wytrzymałość mechaniczną.
Wraz z wodą wnikają w ścianę sole, które
powodują powstawanie na jej powierzchni
plam i wykwitów. Woda inicjuje też korozję
biologiczną – na zewnątrz zawilgoconego
budynku mogą się pojawić mchy, porosty
i glony, a w pomieszczeniach grzyby domowe, grzyby pleśniowe, bakterie i insekty.
Najpierw trafna diagnoza
Zawilgocenie przegród budowlanych
w pomieszczeniach wynika z działania różnych
czynników eksploatacyjnych i uwarunkowań
naturalnych, np. zmian hydrogeologicznych
(podwyższenia poziomu gruntu, wahania poziomu lustra wód powierzchniowych itp.), złej
hydroizolacji lub jej uszkodzeń inicjujących
kapilarne podciąganie wilgoci, kondensacji pary
wodnej na wbudowanych w mury elementach
instalacji c.o. lub wod-kan, a także wszelkich zaniedbań i błędów popełnionych przy
remontach (np. wadliwie wykonanych izolacji
cieplnych, uszkodzeń pokryć dachowych, braku
odwodnienia, niesprawnego drenażu). Zawilgocenia mogą też pochodzić z uszkodzeń instalacji
wod-kan, braku należytej wentylacji, złego
użytkowania pomieszczeń i wreszcie – źle wykonanych prac remontowych oraz czynników
losowych: powodzi, gwałtownych opadów
atmosferycznych (w szczególności podtopień)
oraz awarii instalacji wodociągowych.
Na podstawie oględzin można szybko ustalić źródła wilgoci. Zacieki oraz ich natężenie wskazują newralgiczne punkty. Typowe
wilgotne miejsca to partie szczytowe ścian
w połączeniach z sufitami, strefy mostków
termicznych, pomieszczenia „mokre” (kuchnie
i łazienki), piwnice i pomieszczenia podziemne
(np. parkingi i garaże). Na tej podstawie można
bezbłędnie wskazać przyczyny i podjąć właściwe działania.
ABSTRAKT
Wilgoć w budynkach oznacza zawsze wiele problemów, szkodzi murom i zdrowiu mieszkańców. Jak jej
zapobiegać? Jak walczyć z towarzyszącymi jej grzybami czy pleśniami?
Oto krótki przewodnik.
O dość znacznym stanie zaawansowania
zawilgocenia świadczy korozja muru, objawiająca się murszejącymi i odpadającymi tynkami, kruszeniem zaprawy, pękaniem cegieł,
wykwitami solnymi i zapachem stęchlizny.
Jak usunąć wilgoć?
grudzień 2013
Przy usuwaniu wilgoci z murów korzysta
się z metod naturalnych bądź sztucznych
– inwazyjnych i bezinwazyjnych. Metody
sztuczne są efektywniejsze od naturalnych,
ze względu na szybsze tempo osuszania oraz
jego skuteczność. Dzięki odtwarzaniu izolacji
poziomej i odcięciu kapilarnej migracji wilgoci
z podłoża wzwyż, umożliwiają jej sukcesywne odparowywanie, rozpoczynając procesy
schnięcia od najwyżej położonych partii muru.
W metodach inwazyjnych korzysta się głównie
z technik mechanicznego podcinania murów
oraz iniekcji. Metody nieinwazyjne to przede
wszystkim osuszanie gorącym powietrzem,
a ponadto techniki absorpcyjne, kondensacyjne, elektroosmotyczne, mikrofalowe i promieniowanie elektromagnetyczne. Wybór i ocenę
skuteczności każdej z nich powinni przeprowadzać specjaliści, ponieważ istotą powodzenia
przedsięwzięcia zawsze pozostanie precyzyjny
i staranny dobór optymalnego zakresu prac
oraz sposobów osuszenia, izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej i renowacji.
reklama
www.administrator24.info
32
Walka z pleśniami i zagrzybieniem
Zagrzybienie wewnątrz budynku to uciążliwy
problem, zależny od stanu wilgotności i temperatury pomieszczenia, umiejscowienia tzw.
punktu rosy w ścianie oraz tempa procesów
wymiany powietrza. Za rozwój grzybów
promocja
Zamów prenumeratę na
www.administrator24.info/prenumerata
EKSPLOATACJA
Artykuł w pełnej
wersji dostępny
tylko w wydaniu
papierowym
naturalnych, np. zmian hydrogeologicznych Walka z pleśniami i zagrzybieniem
(podwyższenia poziomu gruntu, wahania poziomu lustra wód powierzchniowych itp.), złej
Zagrzybienie wewnątrz budynku to uciążhydroizolacji lub jej uszkodzeń inicjujących liwy problem, zależny od stanu wilgotności
kapilarne podciąganie wilgoci, kondensacji pary i temperatury pomieszczenia, umiejscowienia
wodnej na wbudowanych w mury elementach tzw. punktu rosy w ścianie oraz tempa proceinstalacji c.o. lub wod-kan, a także wszel- sów wymiany powietrza. Za rozwój grzybów
kich zaniedbań i błędów popełnionych przy i pleśni w pomieszczeniach mogą być odporemontach (np. wadliwie wykonanych izolacji wiedzialne m.in.: zbyt szczelne okna i drzwi,
cieplnych, uszkodzeń pokryć dachowych, braku szczelne zabudowy wnęk, znaczna emisja pary
odwodnienia, niesprawnego drenażu). Zawilgo- wodnej spowodowana np. suszeniem prania,
cenia mogą też pochodzić z uszkodzeń instalacji niedogrzewanie wnętrz, przemarzające ściany,
wod-kan, braku należytej wentylacji, złego brak wentylacji, w tym wszelkie ograniczenia
użytkowania pomieszczeń i wreszcie – źle wy- dostępu powietrza do nadmiernie zawilgocokonanych prac remontowych oraz czynników nych pomieszczeń, a także strefy bezruchu
losowych: powodzi, gwałtownych opadów powietrza, takie jak np. niewielkie przestrzenie
atmosferycznych (w szczególności podtopień) między ścianami a stojącymi blisko nich szaoraz awarii instalacji wodociągowych.
fami, przylegające do ścian kilimy, tapety, boNa podstawie oględzin można szybko usta- azerie. Względna wilgotność powietrza poniżej
lić źródła wilgoci. Zacieki oraz ich natęże- 70% ogranicza możliwość rozwoju mykoflory,
nie wskazują newralgiczne punkty. Typowe a powyżej 85% – wyraźnie jej sprzyja.
wilgotne miejsca to partie szczytowe ścian
Grzyby pleśniowe (pleśń lub grzyby-pleśnie)
w połączeniach z sufitami, strefy mostków najczęściej kolonizują powierzchnie tynków,
termicznych, pomieszczenia „mokre” (kuchnie tapet, powłok malarskich oraz pozostających
i łazienki), piwnice i pomieszczenia podziemne w ich bliskim sąsiedztwie przedmiotów i miePrzypominamy
przedłużeniu
prenumeraty
(np. parkingi i garaże).
Na tej podstawie o
można
nia pochodzenia
organicznegomiesięcznika
(np. ścianek mebezbłędnie wskazać przyczyny i podjąć wła- bli, ubrań, bibelotów, obrazów). Rozwijają się
ściwe działania.
wszędzie tam, gdzie znajdą właściwy poziom
O dość znacznym stanie zaawansowania wilgotności, odpowiednią temperaturę i pozawilgocenia świadczy korozja muru, obja- karm organiczny (głównie osiadający się kurz,
wiająca się murszejącymi i odpadającymi tyn- kondensujące tłuszcze, organiczne podłoża).
kami, kruszeniem zaprawy, pękaniem cegieł, Ich rozwój wspomaga obecność plastikowych
okien, superszczelnych drzwi, niezliczonych odwykwitami solnymi i zapachem stęchlizny.
mian organicznych farb, klejów i tapet. W odróżnieniu od grzybów domowych ich obecność
Jak usunąć wilgoć?
mało szkodzi elementom konstrukcji budynku,
Przy usuwaniu wilgoci z murów korzysta w którym egzystują. Obie kategorie grzybów
się z metod naturalnych bądź sztucznych we wszystkich fazach rozwoju permanentnie
– inwazyjnych i bezinwazyjnych. Metody uwalniają do atmosfery pomieszczeń toksyczTylko dood końca
roku 2013
prenumerata
w starej cenie:
sztuczne są efektywniejsze
naturalnych,
ne i kancerogenne
zarodniki.
ze względu na szybsze
tempo osuszania
Grzyby184
domowe
w niedługim
czasie
• półroczna
105oraz
zł • roczna
zł •mogą
dwuletnia
345
zł
jego skuteczność. Dzięki odtwarzaniu izolacji doprowadzić do znacznych uszkodzeń elepoziomej i odcięciu kapilarnej
wilgociRokiem
mentów
drewnianych
i drewnopochodnych.
Wrazmigracji
z Nowym
nowe
ceny prenumeraty
Szczególnie
łatwo porażająAdministratora
elementy drewniaz podłoża wzwyż,+
umożliwiają
jej sukcesywdostęp do
wydania wersji
elektronicznej
ne odparowywanie, rozpoczynając procesy ne. Przy dużej skali ich występowania w walce
i atrakcyjne pakiety na konferencje i seminaria
schnięcia od najwyżej położonych partii muru. z nimi najczęściej konieczna jest ekspertyza
W metodach inwazyjnych
korzysta się
głównie
mykologiczno-budowlana,
sporządzona
• półroczna
115
zł • roczna
195 zł • dwuletnia
355przez
zł
z technik mechanicznego podcinania murów uprawionych inżynierów-mykologów. Określi
oraz iniekcji. Metody nieinwazyjne to przede ona rozmiar porażenia, zakres koniecznych
wszystkim osuszanie gorącym powietrzem, napraw i sposób ich przeprowadzenia.
a ponadto techniki absorpcyjne, kondensacyjGRUPA MEDIUM
ne, elektroosmotyczne, mikrofalowe i promie- Usuwanie pleśni i zagrzybień
niowanie elektromagnetyczne.
Wybór i ocenę
ul. Karczewska 18
skuteczności
każdej
z
nich
powinni
Po usunięciu przyczyn zawilgoceń należy
04-112 Warszawaprzeprowadzać specjaliści, ponieważ istotą powodzenia ściśle stosować się do wszelkich zaleceń
przedsięwzięcia zawsze pozostanie precyzyjny technologicznych, wynikających z ekspertyz
22optymalnego
512 6074 zakresu prac mikologicznych, w tym – przestrzegać uwai starannytel.
dobór
faks:
22
810izolacji
27 42przeciwwil- runkowań stosowania preparatów biobójczych
oraz sposobów osuszenia,
zapisanych na ich kartach technicznych. Prace
gociowej i przeciwwodnej i renowacji.
powinny być wykonywane w dobrze przewiee-mail: [email protected]
trzonym pomieszczeniu. Prowadzenie takich
[email protected]
prac winno mieć na względzie powstrzymanie
rozprzestrzeniania się zarodników grzybów
więcej na: www.administrator24.info/prenumerata
we wdychanym powietrzu. Ponieważ są to
preparaty toksyczne, przy ich wykorzystaniu
„Administrator”
na rok 2014
grudzień 2013
www.administrator24.info
33
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Nowy Ekspert – program dający
konkretną wiedzę i umiejętności
Nowy Ekspert to bezpłatny program transferu know-how, przygotowany dla przedsiębiorców, którzy chcą
stosować w pracy zawodowej najnowsze rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej w budynkach.
Z
apraszamy na rozmowę na temat innowacyjnych warsztatów z właścicielką
firmy „Nowy Materiał” z Ostrzeszowa,
panią Emilią Pietrzak.
Dlaczego wzięła Pani udział w programie
doradczym Nowy Ekspert?
Bardzo zainteresowała mnie tematyka
programu Nowy Ekspert. Energooszczędnym
i ekologicznym budownictwem interesuję się
od dawna. Z jednej strony idee korzystania ze
źródeł odnawialnych oraz zmniejszenie zużycia
energii uważam za słuszne, z drugiej – do takiego projektowania zmuszają przepisy.
ADMINISTRATOR
grudzień 2013
www.administrator24.info
W jaki sposób dotarła Pani do informacji o możliwości skorzystania z innowacyjnej wiedzy?
O programie dowiedziałam się z magazynu
branżowego. Po wizycie na stronie internetowej zobaczyłam, że transfer wiedzy obejmuje
kilka tematów, które mnie szczególnie interesują, czyli: systemy zaopatrzenia w energię
w nowo wznoszonych budynkach, wykorzystanie energii odnawialnych w budynkach,
projektowanie budynków niskoenergetycznych
i pasywnych.
Dodatkowym atutem projektu, który przekonał mnie do udziału, jest umożliwienie przedsiębiorcom wymiany doświadczeń i wiedzy.
Nowy Ekspert to nie tylko pozyskanie knowhow i wdrożenie nowych usług, lecz także
stworzenie płaszczyzny do wymiany dobrych
praktyk oraz informacji poprzez biuletyn projektu, a przede wszystkim – dzięki spotkaniom
Ośrodka Nowy Ekspert. Podczas tych organizowanych regularnie spotkań miałam okazję
poznać innych przedsiębiorców, dowiedzieć
się, jakie innowacyjne rozwiązania stosują,
poszerzyć swoją wiedzę. Np. ostatnie było poświęcone zmianom w przepisach dotyczących
OZE oraz ochrony cieplnej budynków. Bardzo
się cieszę, że te spotkania będą przez Fundację
Poszanowania Energii organizowane również
po zakończeniu projektu, bo – jak powiedziałam
– uważam samą ich ideę za dużą wartość.
INNOWACYJNA
GOSPODARKA
34
Jak w praktyce wyglądał Pani udział
w przedsięwzięciu?
Spotkania są w formie wykładów oraz zajęć
warsztatowych w małych grupach. Dzięki
niewielkiej liczbie uczestników był czas na
poruszenie problemów, z którymi każdy z nas
się spotyka. Mogłam więc zapytać o możliwości ograniczania mostków termicznych
czy o ekonomiczną zasadność wykorzystania
odnawialnych źródeł energii. Bardzo ważnym
punktem programu było pokazanie, w jaki
sposób porównać zastosowanie różnych źródeł energii i jakie wynikają z tego korzyści,
nie tylko ekologiczne, lecz także ekonomiczne. Było to dla mnie istotne, bo nawet jeśli
w wielu sytuacjach sama byłam przekonana
do stosowania źródeł odnawialnych, to jednak
inwestor potrzebuje konkretnych informacji,
aby na takie rozwiązanie się zdecydować.
Podczas warsztatów otrzymaliśmy praktyczne
narzędzie oraz umiejętności, dzięki którym
w łatwy sposób można przedstawić mu zasadność stosowania różnych źródeł, z podaniem
konkretnych kosztów.
Gdzie odbywają się spotkania?
Główne spotkania, na których była przekazywana wiedza odnośnie do poszczególnych
tematów, są w Warszawie. W Warszawie,
w siedzibie Fundacji, odbywają się też spotkania Ośrodka Nowy Ekspert.
Organizatorzy zapewniają materiały pomocnicze?
Do każdego zagadnienia otrzymaliśmy
skrypty i płyty cd z materiałami, także multimedialnymi, w tym z filmem z przedsiębiorcami, którzy już wdrożyli wiedzę i opowiadali o swoich doświadczeniach z projektu.
Skrócone wersje tych filmików dostępne
są na portalu youtube na platformie Nowy
Ekspert.
Czy było Pani już dane wykorzystywać
w pracy nowe umiejętności i wiedzę?
Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który
szuka innowacyjnej wiedzy i rozwiązań
z zakresu efektywności energetycznej,
zapraszamy na stronę projektu Nowy
Ekspert, na której pokazane
są doświadczenia i rozwiązania stosowane przez uczestników projektu Nowy
Ekspert (http://nowyekspert.pl/).
Wszystkich przedsiębiorców zapraszamy również do udziału
w spotkaniach Ośrodka Nowy Ekspert. W ramach Ośrodka Fundacja
Poszanowania Energii wysyła biuletyn
oraz regularnie organizuje spotkania
mające na celu wymianę doświadczeń
oraz informowanie o zmianach w prawie, innowacjach technologicznych czy
nowych możliwościach w dziedzinie
efektywności energetycznej.
Wiedza, która została mi przekazana podczas programu, poszerzyła i ugruntowała
moje wiadomości. Dzięki niej łatwiej rozmawia mi się z inwestorami, łatwiej mi też
przekonać ich do nowych rozwiązań. Pomocny okazał się także program do szacowania
zasadności wykorzystania różnych źródeł
energii – mogę dzięki niemu przedstawić
inwestorom konkretne koszty i porównanie
różnych rozwiązań i źródeł. Takie konkretne
informacje i liczby zdecydowanie skuteczniej
do nich przemawiają.
Fundacja Poszanowania Energii
ul. Świętokrzyska 20 pok. 9
00-002 Warszawa
tel. 22 505 46 86
faks 22 825 86 70
e-mail: [email protected]
Światło dobrze dawkowane
EKSPLOATACJA
Marek Mejssner
W polskich realizacjach budynków inteligentnych do sterowania światłem używane są najczęściej
rozwiązania typu on/off lub oparte na protokole DALI. Przy ich pomocy można budować nawet
skomplikowane teatry świetlne, składające się z osobnych scen świetlnych w różnych częściach
budynku, przy czym DALI zapewnia możliwość praktycznie dowolnego sterowania instalacją.
J
ednymi z najczęściej spotykanych w budynkach rozwiązań są systemy sterowania oświetleniem, zwłaszcza budowanie
tzw. teatrów i scen świetlnych. Scena świetlna
to kilka włączonych równocześnie źródeł światła, każde z inną mocą, według ustalonego
wcześniej programu bądź dynamicznie przy
dostosowaniu się do panujących na zewnątrz
warunków oświetlenia. Teatr świetlny to pełne oświetlenie budynku lub znajdującego się
wewnątrz obiektu, według zaprogramowanych
scen. Przez wywołanie sceny świetlnej automatycznie zmieniają się warunki pomieszczenia, a nawet jego nastrój. Zmianie ulegają
źródła światła oraz natężenie ich działania.
W budowę sceny świetlnej wchodzi operowanie nie tylko źródłami światła, lecz także
sprzętem dodatkowym, np. automatycznymi
roletami. Sceny różnią się zastosowaną mocą,
kierunkami badania wiązki świetlnej, a nawet
Grupy świateł kontrolowane są zwykle przez
jeden czujnik lub, przez ich zespół, pobierający
informacje o oświetleniu zewnętrznym i jego
penetracji w obiekcie. Sceny są tworzone tak,
aby współgrać z czynnościami wykonywanymi
w obiekcie bądź pomieszczeniu. Warto przy ich
budowie pamiętać, iż zmniejszenie poziomu
oświetlenia tylko o 5–10% powoduje spadek
poboru mocy o 25%, co w skali np. roku może
przynieść znaczne oszczędności. Obecnie w realizacjach budynków inteligentnych w Polsce
stosuje się najczęściej dwa typy rozwiązań
sterowania oświetleniem – on/off oraz oparte
na protokole DALI.
Tanie on/off…
Sterowanie oświetleniem typu on/off to jedna z najbardziej popularnych i najczęściej spotykanych funkcji inteligentnego budynku. Nie bez
ABSTRAKT
Oświetlanie budynków pełni różne
funkcje: zwiększa bezpieczeństwo,
ułatwia poruszanie się, zwłaszcza
po zmroku, poprawia estetykę przestrzeni. Autor przedstawia kilka
ciekawych i godnych zapamiętania
rozwiązań.
znaczenia jest to, iż to także funkcja najtańsza.
Sterowanie on/off pozwala na włączenie do
sterowania światłem zaprogramowanych scen
świetlnych, zarządzanie z konsoli lub sprzętowe,
z poziomu centralnego wyłącznika, integrację
z czujnikami ruchu oraz, w ramach scen, tworzenie symulacji obecności według zadanego
programu (program ten dopiero w najnowszych
instalacjach pozwala na sterowanie losowe,
www.administrator24.info
reklama
grudzień 2013
35
EKSPLOATACJA
Artykuł w pełnej wersji dostępny tylko w wydaniu
papierowym
Zamów prenumeratę na
www.administrator24.info/prenumerata
grudzień 2013
www.administrator24.info
36
Prezes Zarządu Kematherm Polska, członek Stowarzyszenia
Inżynierów Techników Pożarnictwa
„Będzie grubo”, czyli co nas
czeka przy termomodernizacji
budynków od 1 stycznia 2014 r.
EKSPLOATACJA
Bartłomiej Ślezioński
„Kompleksowa termomodernizacja” to słowo-klucz, jak mantra przewijający się w ogłoszeniach
przetargowych. Rozporządzenie wchodzące w życie 1 stycznia przyszłego roku wskazuje,
czego brakuje w dotychczasowym wyobrażeniu na ten temat.
N
owe rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 roku zmieniające
rozporządzenie z kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jest jednym
z elementów dostosowujących polskie prawo
do wymogów unijnych. W tym akcie prawnym,
zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.,
zmienione zostały m.in. wymagania związane
z oszczędnością energii, w tym dotyczące izolacyjności cieplnej przegród budowlanych.
Rozporządzenie przewiduje dwa okresy
przejściowe: 1.01.2014–31.12.2016 r. oraz
1.01.2017–31.12.2020 roku. Od 1.01.2021 r.
będą obowiązywały docelowe wartości współczynnika przenikania ciepła Uc [W/m2K] ścian,
stropów, dachów i stropodachów.
Dla wszystkich właścicieli nieruchomości,
zarządców, spółdzielni mieszkaniowych to dokument o tyle istotny, że determinuje grubość
izolacji w budynkach, a tym samym w sposób
znaczący wpływa na planowanie i budżetowanie
prac termomodernizacyjnych na kolejne lata.
Ściany zewnętrzne – problem powraca
Czy któryś z audytorów, sporządzając audyt
energetyczny np. w roku 2005, przewidział
obniżenie współczynnika przenikania ciepła
w przyszłości? Czy któryś z inwestorów dobrowolnie zwiększył grubość izolacji ścian ponad
wartość, która była zapisana w audycie? Czy
któryś z zarządców zawyżył w ten sposób
budżet termomodernizacyjny wspólnoty?
Teraz temat docieplenia ścian powróci. Już nie
10–12 czy wręcz – o zgrozo – 5 cm materiału
izolacyjnego, ale 15–18 cm będzie normą!
W przypadku docieplania elewacji należy
wykazać się myśleniem dalekosiężnym. Niezależnie od tego, jak prace były finansowane,
okres zwrotu tego typu inwestycji wynosi średnio około 15–20 lat.
Chociażby z uwagi na ten fakt należy rozważyć
zastosowanie wartości współczynnika prze
www.administrator24.info
reklama
grudzień 2013
37
EKSPLOATACJA
Artykuł w pełnej wersji dostępny tylko w wydaniu
papierowym
Zamów prenumeratę na
www.administrator24.info/prenumerata
grudzień 2013
wię
www.administrator24.info
cej
FM
na
s.1
38
Radosnych i spokojnych świąt Bożego
Narodzenia oraz wszystkiego najlepszego
w Nowym Roku życzy:
Zarząd i pracownicy
LWDO LIFT SERVICE S.A.
EKSPLOATACJA
Agnieszka Zygmunt
Finansowanie wind
Wymiana wind jest konieczną, acz bardzo kosztowną (jedna winda to wydatek rzędu
130–150 tysięcy zł) inwestycją. Skąd wziąć na to środki?
P
onad 60% polskich wind zainstalowano
ponad 20 lat temu. Są więc przestarzałe,
zniszczone, niedostosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych, zużywają też o ok.
30% energii więcej niż modele produkowane
dzisiaj. W dodatku unijna norma SNEL (EN
81–80: 2003, „Zasady poprawy bezpieczeństwa
użytkowanych dźwigów”) wymienia 74 obszary
zagrożeń dla użytkownika wind – w tym aż 55
to obszary stwarzające wysokie ryzyko. Nie jest
to wprawdzie dokument bezwzględnie obowiązujący, ale wraz z rozrządzeniem o bezpieczeństwie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego
tworzy normy myślenia o standardach, jakie
powinny spełniać współczesne windy. Zatem
– remont, modernizacja, wymiana. Ale skąd
brać na to środki? Jest kilka możliwości.
Bezpieczna winda
Winda, by w rozumieniu UE być bezpieczną
powinna mieć nie więcej niż 20 lat, drzwi kabinowe, bezpieczny system ryglowania drzwi
przystankowych i zabezpieczenie przed niekontrolowanym ruchem kabiny w dół i do góry.
Finansowanie z UE
grudzień 2013
www.administrator24.info
40
Unia Europejska nie tylko wytycza normy,
lecz także zapewnia różne możliwości dofinansowania, tak, by było możliwe dostosowanie się
do nich. Jedną z opcji, dostępną jeszcze przez
kilka miesięcy (do 31 marca 2014 roku), jest
pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu
Efektywności Energetycznej, działającego od
2011 r. Mogą z niego skorzystać „organy publiczne, najlepiej szczebla lokalnego i regionalnego,
lub podmioty publiczne albo prywatne działające
w imieniu tych organów publicznych”. Fundusz
może pokryć 50% kosztów wymiany wind na nowe, emitujące o 20% mniej CO2 – drugą połowę
powinna dołożyć gmina ze środków własnych
lub kredytu w Deutsche Banku (partnera strategicznego Funduszu). Wadą tej możliwości jest
ABSTRAKT
Wymiana wind to konieczna i kosztowna inwestycja, dlatego warto znać
różne możliwości jej sfinansowania.
Artykuł w pełnej wersji dostępny
tylko w wydaniu papierowym
Zamów prenumeratę na
www.administrator24.info/prenumerata
Radosnych i spokojnych
świąt Bożego Narodzenia
oraz wszystkiego
najlepszego w Nowym
Roku życzy:
Zapraszamy na nową stronę www.WINDA.com.pl
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Wełna climowool
do izolacji fasad wentylowanych i ścian trójwarstwowych
Od 2021 r. wszystkie nowo powstające budynki, zgodnie z dyrektywą unijną
2010/31/UE, będą musiały charakteryzować się niemal zerowym zużyciem
energii. Spełnienie tego wymogu będzie uzależnione m.in. od zastosowania
w budynku energooszczędnych technologii, w tym ocieplenia o wysokiej
izolacyjności.
P
rodukty climowool gwarantują najwyższy standard ochrony cieplnej budynku.
Ze względu na swoje unikalne cechy
są zalecane m.in. do izolacji fasad wentylowanych i murów trójwarstwowych ze ścianą
osłonową z cegły klinkierowej.
climowool FD1/V 037
PŁYTA FASADOWA
To płyta z mineralnej wełny szklanej pokryta czarnym welonem z włókna szklanego,
przeznaczona do izolacji cieplnej fasad wentylowanych. Wyróżnia się współczynnikiem
przewodzenia ciepła λD = 0,037 W/(m·K).
Dobre parametry izolacyjności termicznej pozwalają uzyskać najwyższy standard ochrony
cieplnej przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o standardowej grubości. Ma Certyfikat
CE K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).
= 0,034 W/(m·K). Ma Certyfikat CE K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).
climowool FD2/V 034
PŁYTA FASADOWA
To płyta z mineralnej wełny szklanej pokryta czarnym welonem z włókna szklanego.
Przeznaczona jest do izolacji cieplnej fasad
wentylowanych, szczególnie pokrytych płytami szklanymi lub kamiennymi. Wyróżnia
się jedną z najniższych na rynku wartości
współczynnika λD = 0,032 W/(m·K). Doskonałe parametry izolacyjności termicznej
umożliwiają uzyskanie najwyższego standardu
To płyta z mineralnej wełny szklanej pokryta czarnym welonem z włókna szklanego,
przeznaczona do izolacji cieplnej fasad wentylowanych, szczególnie tych pokrytych płytami
szklanymi lub kamiennymi. Charakteryzuje
się współczynnikiem przewodzenia ciepła λD
climowool FD3/V 032
PŁYTA FASADOWA
ZALETY MINERALNEJ WEŁNY SZKLANEJ CLIMOWOOL
ADMINISTRATOR
grudzień 2013
www.administrator24.info
42
JAKOŚĆ
Technologia produkcji mineralnej
wełny szklanej climowool, dzięki
nowoczesnym procesom wytwarzania w zakładzie produkcyjnym w Niemczech, daje
produkt o najlepszych właściwościach izolacyjnych i mechanicznych oraz niskim ciężarze, pozwalającym uniknąć nadmiernego
obciążenia konstrukcji budynku. To produkty o
optymalnych parametrach izolacyjności cieplnej i akustycznej.
Nowoczesne laboratorium z wysoko
wykwalifikowaną kadrą specjalistów nie
tylko wprowadza ulepszone technologie i
innowacyjne rozwiązania, lecz także stoi na
straży całego procesu produkcyjnego – od
surowców po gotowy produkt – aby każda
produkowana partia spełniała wysokie standardy jakości.
NAJLEPSZA LAMBDA
W POLSCE
Nowa mata KF3 032 to produkt,
który ma najlepszy w Polsce współczynnik
przewodzenia ciepła D = 0,032 W/(m•K). Dodatkowo, dzięki innowacyjnemu zaburzonemu
układowi włókien, montaż mat nie wymaga
stosowania dodatkowych mocowań. Produkt
pomiędzy krokwiami układa się wyłącznie
na lekki wcisk, co minimalizuje nakład pracy
związany z jego montażem. Doskonałe parametry izolacyjności termicznej umożliwiają
skuteczniejszą ochronę cieplną budynku przy
zastosowaniu tej samej grubości materiału
izolacyjnego, co w przypadku produktu standardowego.
NAJMNIEJSZA DEKLAROWANA
TOLERANCJA GRUBOŚCI – T2
Dzięki rygorystycznym normom
wewnątrzzakładowym, które są surowsze
niż wymagają tego normy produktowe, firma
climowool uzyskała najmniejszą deklarowaną
tolerancję grubości T2 dla wełny mineralnej z
włókna szklanego. Oznacza to, że materiał z
jednej strony po rozprężeniu osiągnie deklarowaną grubość, z drugiej zaś – nie przekroczy
jej (dopuszczalne przekroczenie +15% lub
+15 mm). Dzięki temu nie będzie ściskany
w przegrodzie i uzyska optymalne warunki
izolacyjne, a dalszy montaż przegrody nie
będzie nastręczał problemów.
EKOLOGIA
Produkty climowool to materiały,
do produkcji których używa się naturalnych surowców (piasek, surowce wtórne
– stłuczka szklana). Ich eksploatacja w dużym
stopniu przyczynia się do ograniczania zużycia
energii i jej emisji do atmosfery.
ZDROWIE
Stosowanie produktów climowool
zapewnia odpowiedni mikroklimat
w pomieszczeniach. Dzięki oddychającym
przegrodom oraz odporności wełny na grzyby
i pleśń zdecydowanie zmniejszamy możliwość
pojawienia się różnego rodzaju alergii i chorób
skórnych.
OSZCZĘDNOŚĆ
Wełny climowool to sprężysta
izolacja o bardzo dobrych parametrach termicznych. Wykorzystując lekką
wełnę mineralną szklaną climowool, zdecydowanie zmniejszamy ciężar konstrukcji
nośnej i fundamentów, co obniża koszty
budowy domu. Sprężystość produktu pozwalająca na wysoką, bo aż siedmiokrotną,
kompresję materiału z gwarancją powrotu do
Fot. 2
ochrony cieplnej przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o standardowej grubości.
Ma Certyfikat CE K1-0751-CPD-008.0-0203/12 (D).
climowool KD1/V 037
KLINKIER PŁYTA
To płyta z mineralnej wełny szklanej pokryta żółtym welonem z włókna szklanego.
Przeznaczona jest do izolacji cieplnej ścian
trójwarstwowych, szczególnie polecana do
murów trójwarstwowych ze ścianą osłonową z cegły klinkierowej. Charakteryzuje się
współczynnikiem przewodzenia ciepła λD =
0,037 W/(m·K). Ma Certyfikat CE K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Fot. 1
climowool KD2/V 034
KLINKIER PŁYTA
Fot. 1. i 2. Produkty z rodziny climowool do izolacji fasad wentylowanych oraz murów trójwarstwowych
z okładziną z cegieł klinkierowych
To płyta z mineralnej wełny szklanej pokryta żółtym welonem z włókna szklanego,
przeznaczona do izolacji cieplnej ścian trójwarstwowych, szczególnie murów ze ścianą
osłonową z cegły klinkierowej. Wyróżnia się
współczynnikiem przewodzenia ciepła λD =
0,034 W/(m·K). Ma Certyfikat CE K1-0751CPD-008.0-02-03/12 (D).
climowool KD3/V 032
KLINKIER PŁYTA
KOMFORT
AKUSTYCZNY
Izolacje z wełny mineralnej szklanej climowool są świetnymi izolatorami akustycznymi, zdecydowanie polepszającymi
komfort życia.
CLIMOWOOL sp. z o.o.
ul. Kościuszki 5, 66-008 Świdnica
[email protected]
www.climowool.pl
Dział Obsługi Klienta
tel. 68 323 99 42–44
fax 68 323 99 49
[email protected]
www.administrator24.info
TRWAŁOŚĆ
Wełna mineralna stosowana jest
w budownictwie od ponad 60 lat,
a powstała jeszcze wcześniej – w XIX wieku.
Od tego czasu była wielokrotnie przebadana i
w dalszym ciągu jest sprawdzana pod każdym
względem. Produkty z wełny mineralnej szklanej climowool, za sprawą nowoczesnej technologii zaburzania długich szklanych włókien,
gwarantują trwałość przegrody i pewność,
że po latach dalej będzie tak dobrym izolato-
ŁATWY I BEZPIECZNY
MONTAŻ
Produkty firmy climowool są łatwe w montażu. Zarówno izolacja dachu,
jak i ścian działowych nie powinna sprawiać trudności. Materiały, dzięki swojej
lekkości i odpowiedniemu zaburzeniu włókien, łatwo dociąć na wymiar i umieścić w
izolowanych przestrzeniach. W przypadku
zastosowania nowej maty KF3 032 montaż
mat nie wymaga stosowania dodatkowych
mocowań. Produkt pomiędzy krokwiami
układa się wyłącznie na lekki wcisk, co
minimalizuje nakład pracy związany z jego
montażem.
To płyta z mineralnej wełny szklanej pokryta żółtym welonem z włókna szklanego.
Przeznaczona jest do izolacji cieplnej ścian
trójwarstwowych, szczególnie murów trójwarstwowych ze ścianą osłonową z cegły
klinkierowej. Charakteryzuje się jedną z najlepszych na rynku wartości współczynnika
przewodzenia ciepła λD = 0,032 W/(m·K).
Doskonałe parametry izolacyjności termicznej
umożliwiają uzyskanie najwyższego standardu
ochrony cieplnej przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o standardowej grubości.
Ma Certyfikat CE K1-0751-CPD-008.0-0203/12 (D).
grudzień 2013
BEZPIECZEŃSTWO
Wełny mineralne szklane climowool, zgodnie z klasyfikacją ogniową,
posiadają klasę A1 – niepalne. Oznacza to, że
nie mają wkładu w rozwój pożaru, nie powodują również rozgorzenia.
rem, jak w momencie montażu. Sprężysty
materiał, dzięki długim, szklanym włóknom,
nie kruszy się i przez cały czas wypełnia
izolowaną przestrzeń.
ADMINISTRATOR
deklarowanej grubości, co znacznie obniża
koszty transportu oraz składowania produktów. Wełny mineralne szklane w rolce to
gwarancja bezodpadowego wykorzystania
produktu. Dzięki sprężystości wełny z włókien szklanych można idealnie dopasować
ją do izolowanych przestrzeni i dokładnie je
wypełnić, niwelując mostki termiczne.
43
ZIELEŃ
Anna Skórkowska
architekt krajobrazu
Kule duże i małe
Projektując zagospodarowanie terenów osiedli mieszkaniowych, szukajmy takich rozwiązań, które
nawet najprostszym nasadzeniom nadadzą atrakcyjny charakter. Wykorzystajmy kulisty kształt
koron drzew i krzewów, a także barwę ich liści.
K
ula jest formą zwartą, „przestrzennie ekonomiczną” a więc, jak mówią
niektórzy – doskonałą. Zastosowana
w kompozycji, wprowadza do niej spokój.
Stanowi silny kontrapunkt, więc wiąże i spina
jak broszka.
Dosyć gęsto zarastają powierzchnię, tworząc
„spienioną” fakturę.
Wyrazisty element stylizacji
W kompozycjach
grudzień 2013
www.administrator24.info
44
Drzewa i krzewy o kulistych koronach łagodzą swobodny, rozwichrzony charakter innych
roślin. Taka bryła zawsze skupia na sobie
wzrok. Wyniesiona w górę na pniu jako korona
drzewa jako dominanta grupy wielogatunkowej stabilizuje kompozycję, równocześnie
unosząc ją ponad podłoże. Nawet najzwyklejsze podwórko, tradycyjnie obsadzone dereniami i forsycjami, można zmienić w ogrodowy
salon przy pomocy efektownych kulistych
drzew i krzewów. Kiedyś, gdy chciano uzyskać
takie formy, rośliny przycinano. Teraz – oprócz
doskonałych do kształtowania, ale wymagających regularnego cięcia bukszpanów (fot.
1), cisów, grabów, ligustrów i coraz częściej
formowanych w kule pęcherznic i forsycji
– mamy do dyspozycji odmiany, których kulisty pokrój powstaje w sposób naturalny. Nie
trzeba poświęcać im wiele uwagi, wystarczy
co jakiś czas przeprowadzić korektę, usuwając
pędy wystające poza założony obrys bryły.
Przykładami drzew doskonale sprawdzających
się w przestrzeni osiedlowej, których korony
dorastają do 4–5 m średnicy, mogą być: klon
pospolity Acer platanoides ‘Globosum’ (fot.
2), pozbawione kwiatów robinia akacjowa
Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ (fot.
3) i tulipanowiec amerykański Liriodendron
tulipifera ‘Edward Gursztyn’, głóg pośredni
Crataegus ×media ‘Paul’s Scarlet’ kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum ‘Umbraculifera’, białych kwiatów.
W grupie małych form drzewiastych, tworzących regularne korony o średnicy do 1,5–2
m, warto wyróżnić krzewy szczepione na
pniach: modrzew europejski Larix decidua
‘Kórnik’, modrzew japoński Larix kaempferi
‘Blue Dwarf’, odmiany sosny gęstokwiatowej
Pinus densiflora ‘Jane Kluis’ i ‘Umbraculifera’,
a także głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna ‘Compacta’.
Fot. 1. Bukszpan wieczniezielony wykorzystuje się
do tworzenia różnorodych form geometrycznych.
fot. G. Falkowski
Fot. 2. Znana i niezawodna odmiana klonu
pospolitego ‘Globosum’ znosi trudne warunki
miejskie.
fot. G. Falkowski
Grupy wymienionych wyżej drzew dobrze
uzupełniać kulistymi krzewami. Najbardziej
wyraziste są kule z formowanego bukszpanu,
ligustru i cisa. Ale jeśli chcemy uniknąć cięcia formującego, które należy przeprowadzić
kilka razy w sezonie, możemy sadzić rośliny,
wyróżniające się kulistymi koronami.
Kuliste małe krzewy, jak berberys Thunberga Berberis thunbergii ‘Admiration’, ‘Bogozam’,
‘Kobold’, ‘Tiny Gold’, dereń rozłogowy Cornus
sericea ‘Kelseyi’, wierzba purpurowa Salix
purpurea ‘Nana’ czy tawuła japońska ‘Golden
Princess’, ‘Goldflame’, ‘Goldmound’, efektownie wyglądają jako element rabat wielogatunkowych w nasadzeniach jednogatunkowych.
Drzewa i krzewy o kulistych koronach przywodzą na myśl urok ogrodów włoskich, francuskich, a także – dziewiętnastowiecznych.
Sprawdzają się nie tylko w sąsiedztwie budynków zabytkowych, z XVII, XVIII i początku
XIX wieku, lecz także z końca XIX i pierwszej
połowy XX wieku, pod warunkiem jednak, że
zostaną użyte w sposób przemyślany, tak, by
nawiązywały do stylistyki epoki i podkreślały
walory fasady. W sąsiedztwie bloków mieszkalnych z czasów PRL-u, które charakteryzuje
nudna monotonia, warto odejść od podkreślania
rytmu na rzecz kompozycji składających się
z wielu kulistych elementów sadzonych w grupach. Podobnie na współczesnych osiedlach.
Kuliste formy roślinne doskonale współgrają też
z architekturą nowoczesną, dynamiczną, ale powściągliwą w formie, operującą dużymi gładkimi
płaszczyznami, a często opartą na rozwiązaniach
modułowych. Zwarty, wyrazisty pokrój drzewa
podkreśla charakter elewacji, a zwielokrotniony
– akcentuje powtarzalność jej elementów.
Drzewa i krzewy, można wykorzystywać
jako „strażników”, umieszczonych po obu
stronach wejścia do budynku czy bramy na
osiedlu grodzonym. W ten sposób wyróżniamy określone miejsce, sprawiamy, że staje się
z daleka widoczne, a efektowna kulista korona
nadaje mu bardziej uroczysty charakter.
Kolorowe kule
Bardzo intensywnym, pobudzającym akcentem we wnętrzach osiedlowych stają
ABSTRAKT
Drzewa i krzewy uformowane
w kształt kuli stanowią ciekawą
ozdobę naszych osiedli czy ogrodów.
Warto znać szczególnie odpowiednie
do tego celu odmiany i sposoby ich
pielęgnacji.
ZIELEŃ
Grupy wymienionych wyżej drzew dobrze
uzupełniać kulistymi krzewami. Najbardziej
wyraziste są kule z formowanego bukszpanu,
ligustru i cisa. Ale jeśli chcemy uniknąć cięcia formującego, które należy przeprowadzić
kilka razy w sezonie, możemy sadzić rośliny,
wyróżniające się kulistymi koronami.
Kuliste małe krzewy, jak berberys Thunberga Berberis thunbergii ‘Admiration’, ‘Bogozam’,
‘Kobold’, ‘Tiny Gold’, dereń rozłogowy Cornus
sericea ‘Kelseyi’, wierzba purpurowa Salix
purpurea ‘Nana’ czy tawuła japońska ‘Golden
Princess’, ‘Goldflame’, ‘Goldmound’, efektownie wyglądają jako element rabat wielogatunkowych w nasadzeniach jednogatunkowych.
Dosyć gęsto zarastają powierzchnię, tworząc
„spienioną” fakturę.
Wyrazisty element stylizacji
Artykuł w pełnej wersji dostępny
tylko w wydaniu papierowym
Zamów prenumeratę na
www.administrator24.info/prenumerata
Bardzo intensywnym, pobudzającym akcentem we wnętrzach osiedlowych stają się
rośliny o kulistych, a przy tym barwnych lub
przebarwiających się liściach, takie jak klon
jesionolistny Acer negundo ‘Aureomarginatum’ o liściach zielonych, biało obrzeżonych;
klon polny Acer campestre ‘Nanum’ i miłorząb
dwuklapowy Ginkgo biloba ‘Mariken’ (fot. 5)
– których liście jesienią przebarwiają się na
www.administrator24.info
reklama
Kolorowe kule
grudzień 2013
Drzewa i krzewy o kulistych koronach przywodzą na myśl urok ogrodów włoskich, francuskich, a także – dziewiętnastowiecznych.
Sprawdzają się nie tylko w sąsiedztwie budynków zabytkowych, z XVII, XVIII i początku
XIX wieku, lecz także z końca XIX i pierwszej
połowy XX wieku, pod warunkiem jednak, że
zostaną użyte w sposób przemyślany, tak, by
nawiązywały do stylistyki epoki i podkreślały
walory fasady. W sąsiedztwie bloków mieszkalnych z czasów PRL-u, które charakteryzuje
nudna monotonia, warto odejść od podkreślania
rytmu na rzecz kompozycji składających się
z wielu kulistych elementów sadzonych w grupach. Podobnie na współczesnych osiedlach.
Kuliste formy roślinne doskonale współgrają też
z architekturą nowoczesną, dynamiczną, ale powściągliwą w formie, operującą dużymi gładkimi
płaszczyznami, a często opartą na rozwiązaniach
modułowych. Zwarty, wyrazisty pokrój drzewa
podkreśla charakter elewacji, a zwielokrotniony
– akcentuje powtarzalność jej elementów.
Drzewa i krzewy, można wykorzystywać
jako „strażników”, umieszczonych po obu
stronach wejścia do budynku czy bramy na
osiedlu grodzonym. W ten sposób wyróżniamy określone miejsce, sprawiamy, że staje się
z daleka widoczne, a efektowna kulista korona
nadaje mu bardziej uroczysty charakter.
45
POCZTA ADMINISTRATORA
Parkowanie we wspólnocie mieszkaniowej
Już wcześniej przedstawiałem ten problem z prośbą o artykuł, który pomógłby naszemu społeczeństwu zrozumieć
problem parkowania samochodów pod oknami sąsiadów czy też nawet swoimi. To nagminne zachowanie, obawa
przed kradzieżą samochodu (najlepiej, jakby było można wprowadzić go do domu), także jakaś nieuzasadniona
wygoda, a przy tym brak świadomości, że truje się siebie i sąsiadów. Szczególnie widzi się ten problem w starym
budownictwie, w którym można dojechać pod sam mur budynku, a tym samym pod swoje (albo i nie swoje) okna.
Problem w tym, że nikt nie wie, że tak nie wolno robić, a często w imię dobrosąsiedzkich stosunków nie zwraca się
uwagi sąsiadowi. Miasto i władze mają to w „głębokim poważaniu” i zaraz pada pytanie: A gdzie mamy parkować?
(tereny są, tylko trzeba trochę grosza na utwardzenie podłoża, a z tym właśnie jest problem). Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam, z poważaniem – Bolesław B.
P
arkowanie przed budynkami wspólnot
mieszkaniowych to problem, który już
wielokrotnie poruszany był na łamach „Administratora”. Sam jestem autorem dwóch
artykułów na ten temat oraz omówienia
wyjaśniających go kilku orzeczeń sądowych.
Nie zadał Pan konkretnego pytania, zatem
postaram się ustosunkować po prostu do
problemu parkingu przed budynkiem oraz
sposobu uregulowania przez wspólnotę dzikiego parkowania.
ADMINISTRATOR
grudzień 2013
www.administrator24.info
46
Zasady umiejscowienia miejsc
parkingowych
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zagospodarowując działkę budowlaną, należy
przygotować – stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy – miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych
i przebywających okresowo, w tym również
dla samochodów, z których korzystają osoby
niepełnosprawne. Odległość wydzielonych
miejsc postojowych od okien pomieszczeń
przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym nie może być mniejsza niż:
7 m – w przypadku do czterech stanowisk
włącznie; 10 m – w przypadku od pięciu do
60 stanowisk włącznie; 20 m – w przypadku
większej liczby stanowisk. Miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają
wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą
być usytuowane w odległości nie mniejszej
niż 5 m od okien mieszkalnego budynku
wielorodzinnego. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania.
Stanowiska postojowe dla samochodów
osobowych powinny mieć co najmniej szerokość 2,3 m i długość 5 m. Dla samochodów
użytkowanych przez osoby niepełnosprawne
szerokość stanowiska powinna wynosić co
najmniej 3,6 m, a długość – 5 m, a w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni – długość
co najmniej 6 m, a szerokość co najmniej
3,6 m, z możliwością jej ograniczenia do
Artykuł w pełnej wersji dostępny
tylko w wydaniu papierowym
Zamów prenumeratę na
www.administrator24.info/prenumerata
Kärcher oferuje całe spektrum maszyn, zarówno urządzeń wysokociśnieniowych, jak i wielosezonowych
ciągników komunalnych, do utrzymania terenów miejskich i gminnych.
Z
Modele urządzeń wysokociśnieniowych bez
podgrzewania wody (HD) w klasie kompakt,
do prac o niewielkim stopniu zabrudzenia: HD
5/15 C oraz HD 6/15 C Plus to urządzenia oferowane w promocji w nowej, atrakcyjnej cenie.
Z kolei do usuwania uporczywych zabrudzeń
i długotrwałych, ciężkich prac Kärcher poleca
urządzenie bez podgrzewania wody HD 7/18-4
M Plus w zestawie z: 10 l środka RM 81 ASF
do usuwania zabrudzeń olejowych, tłuszczowych i mineralnych, 10 l środka RM 25 ASF do
usuwania osadów z wapnia, rdzy, 10 l środka
RM 31 ASF do skutecznego usuwania najsilniejszych zabrudzeń we wszystkich zakresach
temperatur, a także HD 10/25-4S Plus w zestawie promocyjnym z lancą, szybkozłączem
oraz dwiema wkrętkami do węży.
Promocją objęte są także urządzenia z podgrzewaniem wody (HDS) w dwóch różnych
klasach: HDS 6/14 C i HDS 8/18-4 M (w promocji z dodatkowym wężem, szybkozłączem
średnio na pistolecie; czujniki temperatury
spalin wyłączają urządzenie przy temperaturze
przekraczającej 300°C, a system tłumienia
drgań SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym urządzenia, przez
co wydłuża żywotność wszystkich elementów
pompy.
Więcej szczegółów na stronie
www.karcher.pl.
Kärcher Sp. z o.o.
ul. Stawowa 140, 31-346 Kraków
Infolinia: 801 811 234 lub 12 63 97 105
Faks: 12 63 97 123
e-mail: [email protected]
www.karcher.pl
www.administrator24.info
oraz 6 l środka czyszczącego RM 110 ASF, zapobiegającego osadzaniu się kamienia w wężownicach grzewczych i pompach oraz korozji)
które pozwalają na czyszczenie średniej i dużej
wielkości maszyn oraz powierzchni. Urządzenia z podgrzewaniem wody charakteryzują się
licznymi udogodnieniami dla obsługującego.
System Easy Press wpływa na zmniejszenie
siły nacisku na spust pistoletu; Servo Control
umożliwia regulację wydatku wody bezpo-
grudzień 2013
Oprócz urządzeń wysokociśnieniowych
przeznaczonych do montażu na nośniku
narzędzi, do mycia większych maszyn
komunalnych czy pomieszczeń idealnie
nadają się mobilne urządzenia wysokociśnieniowe. Technologia mycia wysokim
ciśnieniem wymaga urządzeń odpowiednio
dobranych pod kątem parametrów pracy.
W zależności od rodzaju zabrudzeń, typu, liczebności i wielkości czyszczonych
maszyn czy powierzchni należy wybrać
model, który najlepiej będzie odpowiadał
naszym potrzebom. Firma Kärcher w dniach
14.10–31.12.2013 w jesiennej promocji
professional oferuje szereg urządzeń z podgrzewaniem wody lub bez niego w kilku
różnych klasach wydajności.
ADMINISTRATOR
łotym Medalem Międzynarodowych
Targów Poznańskich KOMTECHNIKA
2013 został nagrodzony wielozadaniowy ciągnik komunalny firmy Kärcher
– MIC 34. MIC 34C to wielozadaniowy
pojazd do różnorodnych prac komunalnych,
przeznaczony do całorocznego użytkowania.
W zależności od zastosowanych narzędzi,
maszyna może pełnić rolę zamiatarki, odśnieżarki, solarki/piaskarki, pługu śnieżnego, kosiarki z rozdrabniarką, urządzenia do
strzyżenia żywopłotów i wielu innych. Przede
wszystkim służy jako nośnik narzędzi do utrzymania terenów miejskich i gminnych, w tym
ulic, placów, parków, ogrodów zoologicznych,
dworców i lotnisk. MIC 34 jest doskonałym
narzędziem dla samorządów terytorialnych,
firm świadczących usługi komunalne i zarządzających nieruchomościami oraz szeroko
pojętego przemysłu.
W sezonie zimowym nośnik narzędzi MIC
warto wyposażyć w odśnieżarkę, posypywarkę czy pług. Do utrzymania komunalnych
terenów zielonych Kärcher oferuje całe spektrum wyposażenia. Dzięki temu, zamiast kilku
urządzeń potrzebujemy jednego, a jego zakup
szybko się zwraca.
Dobierając wyposażenie do nośnika narzędzi
MIC, firma Kärcher wykorzystała swoje wieloletnie doświadczenie, dlatego też akcesoria
przeznaczone do mycia wodą pod wysokim
ciśnieniem są tak skuteczne w działaniu. Do
mycia betonu, asfaltu, płytek chodnikowych,
kostki brukowej czy tartanu można wykorzystać kompaktowy ciśnieniowy system spryskujący, a do czyszczenia trudnodostępnych
miejsc – urządzenie wysokociśnieniowe zamontowane w tylnej części MIC 34.
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Maszyny Kärcher na ulicach
twojego miasta
47
INFORMATOR
Konferencje i szkolenia
dla zarządców nieruchomości
Indeks firm
LUTY
Chmielewski – Dźwigi
25
climowool
42
Elektroosmoza
3, 7
Fundacja Poszanowania Energii
34
Garaventa
3, 15
GMS Nawojowa
3
Hoval
19
Hufgard
1
Ista
2
Kärcher
47
Kematherm
37
Lift Service
39
Mapei
30
Międzynarodowe Targi Poznańskie
16
Metrona
27
Nord-Help
32
Techem
Termo Organika
„Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych”
26–28 lutego 2014 r., Ustroń (Beskid Śląski)
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, kontakt: ul. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice
tel.: 32 237 22 43, faks 32 237 21 73; tel.: 605 686 142 lub 504 429 457
e-mail: [email protected]
3
3, 38, 1FM
UDT
21
Uniqa
XXII Targi Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO 2014
26–28 lutego 2014 r., Warszawa
AGENCJA SOMA Sp. J., kontakt: ul. Bronikowskiego 1, 02-796 Warszawa
tel. 22 649 76 69, 649 76 71, faks 22 649 76 83, w godz. 8.30–16.30
www.lightfair.pl
MARZEC
12. Edycja Forum Wentylacja
5–6 marca 2014 r., Warszawa
STOWARZYSZENIE POLSKA WENTYLACJA, kontakt: tel./faks: 22 542 43 14
e-mail: [email protected]
www.forumwentylacja.pl
3
Visbud
13, 23, 45
Voltea
35
Weles
2FM
Winda Warszawa
41
Budma Poznań
11–14 marca 2014 r., Poznań
MPE, kontakt: ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
tel. 61 869 20 60, faks 61 869 29 29
e-mail: [email protected]
www.mtp.pl
promocja
cena
Kupon prenumeraty rocznej
cena
cena
105 zł
184 zł
345 zł
PÓŁROCZNA
ROCZNA
DWULETNIA
ZAMAWIAM
PRENUMERATĘ
ADMINISTRATORA
OD NUMERU
NAZWA FIRMY
ADMINISTRATOR
MIESIĘCZNIK
DLA ZARZĄDCÓW
NIERUCHOMOŚCI
ULICA I NUMER
KOD POCZTOWY I MIEJSCOWOŚĆ
PRENUMERATA:
» półroczna – 105 zł
» roczna – 184 zł
» dwuletnia – 345 zł
+
dostęp do wersji
elektronicznej
„Administratora”
i atrakcyjne pakiety na
konferencje i seminaria
OSOBA ZAMAWIAJĄCA
Lider
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
kwiecień 2013
NIP
wśród czasopism
branżowych
E-MAIL
TELEFON KONTAKTOWY
www.administrator24.
Informujemy, że składając zamówienie, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie wyżej wpisanych danych osobowych w systemie
zamówień GRUPY MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w zakresie niezbędnym do realizacji powyższego zamówienia. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU Nr 101/2002, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych, aktualizowania ich i poprawiania. Upoważniam GRUPĘ MEDIUM Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Wysyłka będzie realizowana po dokonaniu
wpłaty na konto: Volkswagen Bank Polska S.A. 09 2130 0004 2001 0616 6862 0001.
GRUPA MEDIUM
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez GRUPĘ MEDIUM Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A. oraz inne podmioty współpracujące z Wydawnictwem z siedzibą w Warszawie przy ul. Karczewskiej 18.
Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU Nr 101/2002, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przysługuje
Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych, aktualizowania i poprawiania ich, a także wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec
ich przetwarzania. Podanie danych ma charakter dobrowolny.
48
DATA I CZYTELNY PODPIS
www.administrator24.info
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa
tel. 22 810 21 24
faks 22 810 27 42
e-mail: [email protected]
[email protected]
porady
inwestycje
technologie
Bezpieczeństwo
w centrum handlowym s. 6
Standard HQE
s. 8
Nakład 9 000 egz., ISSN 0867-5953, INDEKS 320390
12
/2013
reklama
OPROGRAMOWANIE DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
Działamy na rynku od 10 lat.
Zaufało nam już ponad 500 zarządców w całej Polsce!
Oferujemy następce uznanego systemu Weles2FK. Weles3 jest
aplikacją internetową, pozwalającą pracować z dowolnego miejsca
i o dowolnym czasie. Nie trzeba instalować czegokolwiek na komputerze ani samemu martwić się o bezpieczeństwo danych.
Zapraszamy do wypróbowania wersji
demonstracyjnej dostępnej przez naszą
stronę internetową.
Elastyczny system naliczeń i rozliczeń od zawsze był chlubą marki
Weles. Weles3 przyjmuje również dane „wstecz” (np spóźnione akty
notarialne ze sprzedaży lokalu, poprawki błędnych danych o liczbie
osób czy właściwe odczyty liczników) i sam wylicza i wystawia
odpowiednie korekty.
Powolność i częsta nieaktualność informacji, będąca charakterystyczna dla branży zarządzania nieruchomościami, przestaje być
problemem.
System posiada zintegrowany, pełny system księgowy, przystosowany specjalnie dla potrzeb zarządzania nieruchomościami.
Księgowość zapewnia obsługę VAT oraz integruje się z bankowymi
systemami płatności masowych.
Każdy z właścicieli lokali w nieruchomości może otrzymać login i hasło,
dzięki któremu będzie mógł sprawdzać swoje rozrachunki, dokumenty
obciążeniowe, udostępniane mu pliki, głosowane uchwały, dane swoich lokali i dyskusje na forum.
Dostępne dane są zawsze aktualne i nie wymagają synchronizacji,
jak w innych systemach.
Bycie blisko klienta to podstawa sukcesu w naszej branży.
Weles3 zapewnia pozycję dwa kroki przed konkurencją!
Odwiedź naszą stronę WWW
Zajrzyj do nas na Facebooku
Skontaktuj się z nami mailem
http://www.weles2fk.com
http://www.facebook.com/Weles3
[email protected]
Adres redakcji
04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18
tel.: 22 512 60 93, 512 60 90
faks: 22 810 27 42
[email protected]
www.administrator24.info
Redaktor naczelny
Sabina Augustynowicz
[email protected]
Sekretarz redakcji
Agnieszka Zygmunt
[email protected]
Wydawca
GRUPA MEDIUM Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A.
GRUPA
Redakcja
Agnieszka Piksa – red. portalu,
Jacek Sawicki, Krystyna Stankiewicz,
Marek Mejssner
Reklama i marketing
tel. 22 810 28 14, 512 60 70
[email protected]
Dyrektor biura reklamy i marketingu
Joanna Grabek, tel. 600 050 380
Dyrektor ds. marketingu i sprzedaży
Michał Grodzki
Kierownik ds. promocji
Marta Lesner-Wirkus
Prenumerata i kolportaż
Jerzy Lachowski
tel. 22 810 21 24, 512 60 82
[email protected]
Administracja
Danuta Ciecierska (HR)
Barbara Piórczyńska (Gł. Księgowa)
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych i zastrzega sobie
prawo do ich redagowania, skracania oraz opatrywania własnymi tytułami. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych
reklam i ogłoszeń. Wszystkie prawa zastrzeżone © by GRUPA
MEDIUM. Rozpowszechnianie opublikowanych materiałów bez
zgody wydawcy jest zabronione.
ISSN 0867-5953
Zdjęcia: www.sxc.hu
Zawartość numeru 12/2013
4
Q22 – reportaż Katarzyny Czajkowskiej
6
Bezpieczeństwo klientów w centrum handlowym – Małgorzata Waszkiewicz
8
Zrównoważony rozwój po francusku, czyli standard HQE – Małgorzata Bachara
PASAŻ FM
Hotel Bristol sprzedany
Firma Starwood Hotels and Resorts sprzedała warszawski hotel Bristol. Nabywca to konsorcjum prywatnych inwestorów działających w branży hoteli luksusowych. Na razie nie ujawniono ani kwoty transakcji ani podmiotów, które przejęły obiekt.
Hotel Bristol mieści się przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie, tuż obok Pałacu Prezydenckiego. W 2013 roku Starwood
dokonał gruntownej modernizacji obiektu, która pochłonęła 13 mln euro. Jednocześnie hotel jako pierwszy w Polsce dołączył do
sieci Luxury Collection.
Hotel Bristol został założony w 1901 roku przez Ignacego Paderewskiego, słynnego kompozytora, pianistę-wirtuoza i premiera
Rządu RP. Dziś miejsce to oferuje 168 pokojów gościnnych i 38 apartamentów.
– Transakcja sprzedaży Hotelu Bristol w Warszawie jest potwierdzeniem bardzo dużego zainteresowania inwestorów obiektami
hotelowymi w Europie Środkowo–Wschodniej – skomentował Christoph Härlez, CEO Continental Europe, Jones Lang LaSalle Hotels
& Hospitality Group.
Nowy biurowiec przy ul. Cybernetyki
www.administrator24.info
Jones Lang LaSalle zwyciężył w kategorii Consultant/Letting Agent of the Year (Agencja Roku) podczas III edycji CEE Green
Building Awards – nagród, które EuropaProperty przyznaje projektom realizowanym zgodnie z międzynarodowymi standardami
budownictwa ekologicznego oraz firmom zaangażowanym w rozwój i promocję idei zrównoważonego rozwoju w nieruchomościach
komercyjnych.
Paweł Warda, Dyrektor Działu Zarządzania Projektami w Europie Środkowo-Wschodniej z firmy Jones Lang LaSalle, komentuje
nagrodę następująco – Ogromnie nas cieszy wyróżnienie właśnie w obszarze zrównoważonego rozwoju. Nagroda ta jest potwierdzeniem zaangażowania Jones Lang LaSalle w promocję projektów przyjaznych środowisku, ale również wyrazem uznania dla pracy
naszych inżynierów i kierowników projektów w Polsce i całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wyróżnienie to pokazuje
również rosnące zapotrzebowanie na najwyższej jakości usługi doradcze z zakresu zielonego budownictwa i zarządzania projektami.
grudzień 2013
Jones Lang LaSalle jako Consultant/Letting Agent
of the Year
ADMINISTRATOR
Spółka Yawa-18 przygotowuje się do zagospodarowania nieruchomości zlokalizowanej w biurowcowym zagłębiu Warszawy,
w rejonie ulic Cybernetyki i Wynalazek.
Przedsięwzięcie obejmie zabudowę działek o łącznej powierzchni ponad 1,6 ha. Na obszarze tym powstaną dwa pięciokondygnacyjne obiekty biurowe o powierzchni zabudowy równej 6,3 tys. m2. Uzupełnieniem będzie podziemny garaż z 523 miejscami
parkingowymi.
3
FACILITY MANAGEMENT
Katarzyna Czajkowska
W Polsce za wysokościowce uznaje się obiekty relatywnie niskie, bo co najmniej 55-metrowe.
W USA do tego ekskluzywnego grona zaliczane są tylko gmachy niemal trzykrotnie wyższe.
W Europie najwyższy jest moskiewski 339-metrowy Mercury City Tower. Na razie żaden z polskich
drapaczy chmur – ani istniejących, ani projektowanych – nawet nie zbliżył się do granicy 300 m.
P
owojenna odbudowa przyspieszyła powstawanie wysokościowców.
W latach 1952–1955 w centrum
stolicy stanął Pałac Kultury i Nauki, który
wzniesiono według sowieckiego projektu.
Ten 237-metrowy gmach (łącznie z iglicą) do
dziś jest najwyższym budynkiem w Polsce.
Ale najszybciej wieżowce zaczęły rosnąć po
transformacji ustrojowej w 1989 r. W ciągu
dwóch dekad tylko w Warszawie powstało
kilkadziesiąt wysokich budynków.
grudzień 2013
www.administrator24.info
4
Q22
Miejsca w centrum stolicy nie przybywa, ale – jak pokazały ostatnie miesiące – i na to znajdą
się sposoby. Firma
ECHO INVESTMENT
rozpoczęła, jak sami
jej przedstawiciele
nieskromnie dodają,
spektakularną inwestycję, Q22. W miejscu wyburzonego
hotelu MERCURE
Fryderyk Chopin
tworzy prestiżową i nowoczesną
przestrzeń biurową.
Powstaje budynek
przywodzący na myśl
strukturę kryształu.
Kryształ kwarcu
o przejrzystej i niemal
doskonałej strukturze ma charakterystyczny kształt słupa
o sześciobocznym
przekroju. Właśnie
tym minerałem zainspirowali się projektanci tego najnowszego warszawskiego wieżowca, który
powstaje przy jednej
z głównych arterii
stolicy, na rogu al.
Jana Pawła II i Grzybowskiej. To doskonała lokalizacja, która gwarantuje bliskość centrów
biznesowych, hoteli, restauracji, położona 15
minut od lotniska, pięć – od Dworca Centralnego, kilka kroków od stacji metra.
Biurowiec Q22 będzie miał niemal 160 m
wysokości. Na 42 kondygnacjach pomieści
blisko 52 tys. m2 powierzchni. W gmachu
będzie mogło pracować nawet 5000 osób.
Na poziomach od drugiego do 17. znajdą się
miejsca dla powierzchni biurowej. Poziomy
14–17 przeznaczone są pod funkcje specjalne,
takie jak centra konferencyjne, klub fitness lub
lokale restauracyjne. Od kondygnacji 18. do
39. przewidziano znów powierzchnie biurowe,
przy czym ostatnie sześć pięter wykonanych
zostanie w najwyższym standardzie.
Nieregularną bryłę
budynku architekci
owinęli w elewację
ze szkła. Trójszybowe, dwukomorowe
okna ze zintegrowanym systemem
żaluzji zapewnią
ochronę przed zbyt
ostrym słońcem. Hol
wejściowy będzie
miał wysokość 30
m. Pod poziomem
gruntu zaplanowano pięciopiętrowy
parking na blisko
350 samochodów
i 110 rowerów. Dla
rowerzystów będą
tam też szatnie i natryski.
Budynek i biura
wyposażone będą we wszystkie
niezbędne, a przy
tym nowoczesne
instalacje, takie jak
podniesiona podłoga
(a w niej puszki pod-
FACILITY MANAGEMENT
Artykuł w pełnej wersji dostępny
tylko w wydaniu papierowym
Zamów prenumeratę na
www.administrator24.info/prenumerata
grudzień 2013
ABSTRAKT
160 m wysokości. Na 42 kondygnacjach pomieści blisko 52 tys. m2 powierzchni. Będzie mogło w nim pracować nawet 5000 osób. W 2016 roku
obiekt ma być w stanie surowym.
www.administrator24.info
Biurowiec Q22 będzie miał niemal
5
FACILITY MANAGEMENT
Małgorzata Waszkiewcz
Bezpieczeństwo klientów
w centrum handlowym
O bezpieczeństwie odwiedzających centrum handlowe w rewitalizowanym kompleksie
ze Sławomirem Murawskim, dyrektorem Manufaktury, rozmawiała Małgorzata Waszkiewicz.
Małgorzata Waszkiewicz: Jak zapewnić
bezpieczne zakupy klientom centrum handlowego?
Sławomir Murawski: Zapewnienie bezpieczeństwa to jeden z priorytetów każdego
zarządcy i właściciela centrum handlowego.
I to już na etapie planowania, kiedy projektowane są instalacje, m.in. system kamer
przemysłowych CCTV; systemy bezpieczeństwa przeciwpożarowego, jak instalacja
tryskaczowa, oddymiająca, czujki dymowe,
ludzki jest najważniejszy. Żaden system nie
zastąpi aktywnego, inteligentnego, zaangażowanego pracownika ochrony.
MW: Czy w Manufakturze zastosowano
nowoczesne rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa?
SM: Manufaktura była jednym z pierwszych
obiektów, w których wprowadzono system
przeciwnapadowy dla najemców. Każdy z nich
ma możliwość zainstalowania w lokalu przy-
cisku, który w skuteczny, wygodny i dyskretny sposób błyskawicznie wzywa pomoc bez
konieczności dzwonienia do pracowników
ochrony.
Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy do
służby pojazdy typu SEGWAY, co jest znakomitym udogodnieniem w przypadku obiektu
o powierzchni 27 hektarów. Ponadto pracownicy ochrony są wyposażeni w lokalizatory
personalne GPS, co pozwala na błyskawiczne
ich zlokalizowanie, jak również na ocenę pracy
każdego z nich.
Od zeszłego roku trwa modernizacja systemu kamer CCTV i wymiana kamer na urządzenia o wysokiej rozdzielczości, pozwalające znacznie skuteczniej śledzić wydarzenia
w Manufakturze.
MW: Czy rewitalizowany obiekt, taki jak
łódzka Manufaktura, musi spełniać dodatkowe
wymogi bezpieczeństwa?
SM: Obiekty rewitalizowane podlegają
takim samym rygorom dotyczącym bezpieczeństwa, jak te nowo budowane. Co najwyżej
konieczność zasięgania opinii konserwatora
zabytków przy projektowaniu różnych rozwiązań powoduje, że spełnienie tych wymogów
przez właściciela czy zarządcę wiązać się
może z dodatkowymi trudnościami.
grudzień 2013
www.administrator24.info
6
dźwiękowe systemy ostrzegawcze, bezpośrednie automatyczne połączenie z najbliższą
jednostką Państwowej Straży Pożarnej czy
też instalacje chroniące mienie – systemy
alarmu napadu oraz czujki ruchu. W dużych
kompleksach, takich jak Manufaktura, instaluje się również systemy nadzorujące działania pracowników ochrony. Każde centrum
handlowe wypracowuje procedury działania
zarówno administratora, jak i ochrony oraz najemców, w każdej potencjalnie niebezpiecznej
sytuacji, ujęte w stosownych regulaminach.
Innym kluczowym elementem systemu bezpieczeństwa jest odpowiednio dopasowana
organizacja posterunków ochrony, tak podczas pracy obiektu, jak po jego zamknięciu.
Z doświadczenia jednak wiem, że to czynnik
MW: Czy najemcy zobowiązani są chronić
klientów we własnym zakresie? Jaka jest
granica ich odpowiedzialności?
SM: Najprostsza odpowiedź na tak postawione pytanie brzmi: oczywiście, najemca
jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo
odwiedzających w swoim lokalu. Jednak
zagadnienie to nie jest ani proste, ani jednowymiarowe. Za bezpieczeństwo odwiedzających odpowiada zarówno właściciel, często
działający przez zarządcę, jak i najemca – na
obszarze przestrzeni, która została oddana
w jego władanie. Zarządca odpowiada za
bezpieczeństwo osób znajdujących się w częściach wspólnych obiektu lub w częściach
niewynajętych.
Jeżeli mówimy o odpowiedzialności w lokalach wynajmowanych, to z formalnego punktu
FACILITY MANAGEMENT
Artykuł w pełnej wersji dostępny tylko w wydaniu
papierowym
Zamów prenumeratę na
www.administrator24.info/prenumerata
grudzień 2013
www.administrator24.info
7
FACILITY MANAGEMENT
Małgorzata Bachara
Zrównoważony rozwój
po francusku, czyli
standard HQE
Gdy zapytamy facility managerów o ocenę budynków w zakresie sustainability, większość z nich
z pewnością wymieni dwa najbardziej popularne systemy certyfikacji: amerykański LEED oraz
europejski BREEAM. Jednak na rynku nieruchomości można zetknąć się z budynkami, które przeszły
inną certyfikację. Na przykład we Francji ocena często przebiega według standardu HQE, a w Niemczech
– według systemu DGNB.
Prestiżowy LEED
Dużo mówi się o certyfikacji LEED (z ang.
Leadership in Energy & Environmental Design). System stworzony przez U.S. Green
Building Council ocenia budynki w zależności
od stopnia zrównoważenia na poziomach:
certyfikowanym, srebrnym, złotym i platynowym. W zestawieniach najbardziej zielonych
biurowców na świecie (jak np. ranking Jonathana Bardelline’a: „10 of the world's greenest
offices”, www.greenbiz.com, 02.10.2013)
pojawia się budynek Skanska’s Väla Gård,
położony w południowej Szwecji. Kompleks
o wartości 5 mln dolarów, składający się
z dwóch trzykondygnacyjnych budynków,
został zbudowany wyłącznie z ekologicznych
materiałów, z których ponad połowa to materiały dostępne w regionie. Budynek otrzymał
platynowy certyfikat LEED.
Co to jest HQE?
Na świecie popularny jest LEED, ale swoje
miejsce na rynku znajdują również krajowe
systemy oceny zrównoważenia budynku. We
Francji, a w szczególności w Paryżu, do tego
celu powszechnie stosuje się standard HQE.
grudzień 2013
www.administrator24.info
8
ABSTRAKT
Autorka omawia różne systemy certyfikacji, najwięcej uwagi poświęcając francuskiemu systemowi HQE,
który ma zastosowanie do zielonych
budynków, powstających w duchu
zrównoważonego rozwoju. Przybliża także kolejny krok w rozwoju
możliwości konstrukcyjnych i operacyjnych – Living Buildings.
Artykuł w pełnej wersji dostępny
tylko w wydaniu papierowym
Zamów prenumeratę na
www.administrator24.info/prenumerata
miesięcznik dla zarządców
nieruchomości
•
•
•
•
•
•
Opinie i komentarze
Prawo i finanse
Orzecznictwo i interpretacje
Zarządzanie w praktyce
Eksploatacja
Poczta „Administratora”
W każdym numerze „Administratora” FM:
• porady
• rozwiązania
• technologie

Podobne dokumenty