OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE PRACY DLA

Transkrypt

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE PRACY DLA
Zespół Szkół Zawodowych im .Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE PRACY DLA
UCZNIÓW
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”
W dniu 8 kwietnia br. w salach
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
odbył się ogólnopolski konkurs wiedzy
o prawie
pracy
dla
uczniów
szkół
ponadgimnazjalnych
„Poznaj
swoje
prawa w pracy” zorganizowany przez
Państwową Inspekcję Pracy. Uczestniczył w
nim również uczeń naszej szkoły – Marek
Król 2THL, który jako jeden z 3 osób
reprezentował województwo podkarpackie.
Zadaniem
konkursowym
dla
uczestników
etapu
centralnego
było
udzielenie odpowiedzi na pytania z testu
wiedzy
z
zakresu
prawa
pracy
opracowanego przez Centralną Komisję
Konkursową. Test wiedzy składał się z 50
pytań, w tym 20 pytań premiowych
(o podwyższonym poziomie trudności).
Głównym celem konkursu była
promocja proaktywnych postaw i osiągnięć
uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie
wiedzy o bhp i prawie pracy a także
popularyzowanie idei kultury bezpieczeństwa
oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i
bezpieczeństwa pracy.
Wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom wiedzy z zakresu
prawa pracy, dlatego też zostali docenieni dyplomem i cennymi nagrodami.
Opiekun: Renata Łybacka

Podobne dokumenty