wydatki na 2015 rok – zespół szkół i placówek oświatowych w lubiniu

Transkrypt

wydatki na 2015 rok – zespół szkół i placówek oświatowych w lubiniu
WYDATKI NA 2015 ROK – ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LUBINIU
Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 119/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 27 października 2015 roku
Dział
801
Rozdział
80101
80104
Paragraf
4240
4010
4110
4120
6050
Oświata i wychowanie
Treść
Przed zmianą
2 726 573,93
Szkoły podstawowe
856 726,83
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
7 969,93
Przedszkola
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na Fundusz Pracy
Razem:
BeSTia
1 630,00
1 630,00
2 513 073,93
858 356,83
9 599,93
- 215 130,00
269 375,00
33 769,00
- 5 500,00
28 269,00
4 813,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- 213 500,00
Po zmianie
484 505,00
173 395,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
Zmiana
- 28 000,00
- 1 630,00
145 395,00
3 183,00
192 300,00
- 180 000,00
12 300,00
2 795 473,93
- 213 500,00
2 581 973,93
Strona 1

Podobne dokumenty