podsumowanie 2015 roku

Komentarze

Transkrypt

podsumowanie 2015 roku
Podsumowanie 2015 roku
Warszawa, 21 marca 2016 r.
Otoczenie
rynkowe
Działalność Pelion
Wyniki finansowe
Załączniki
Podsumowanie 2015 roku / Otoczenie rynkowe
strona 2
Rynek farmaceutyczny w Polsce w 2015 roku
•
Wzrost wartości rynku farmaceutycznego
spowodowany m.in.:
•
wysokim poziomem infekcji w IQ 2015,
•
wzrostem liczby opakowań leków
wydawanych na receptę,
•
wprowadzeniem nowych leków na
rynek dostępnych bez recepty.
•
Bardzo wysoka odpłatność pacjenta za leki
(średnio 74% ceny leku w Polsce w 2015 roku
pokrywał pacjent).
•
Trudne warunki funkcjonowania dystrybucji
hurtowej:
•
najniższe w Europie marże na leki
refundowane,
•
dodatkowe wymogi związane z
wprowadzeniem ustawy
antywywozowej oraz nowej DPD.
Podsumowanie 2015 roku / Otoczenie rynkowe
strona 3
Główne wyzwania w otoczeniu rynkowym w ostatnich 3 latach
ZAKRES REGULACJI
•
Zakaz reklamy
•
•
Sztywne marże
1%
Zmiany na listach leków
refundowanych
Nadregulacja związana
z ograniczaniem wywozu
leków deficytowych
Nadregulacja związana
z DPD
•
niedookreślenie pojęcia reklamy
w ustawie Prawo Farmaceutyczne;
decyzje GIF/WIF zakazujące nowych
rozwiązań w aptekach;
Urzędowa marża hurtowa
sposób konstrukcji marży detalicznej,
obniżenie marży hurtowej na leki
refundowane;
•
określenie progu własności aptek na
poziomie województwa;
•
ceny leków refundowanych;
WPŁYW NA RYNEK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ustawowe narzucenie hurtowniom
obowiązków raportowania wszelkich
odmów realizacji zamówień;
narzucenie hurtowniom obowiązków
przekraczających zakres regulacji UE;
•
•
•
•
spowolnienie rozwoju serwisu dla pacjenta;
pauperyzacja aptek;
wzrost cen dla pacjenta;
wzrost sprzedaży pozaaptecznej;
nierentowna sprzedaż leków refundowanych;
obniżenie konkurencyjności sektora dystrybucyjnego;
potencjalny wzrost cen dla pacjenta;
obniżenie jakości serwisu dla pacjenta;
obniżenie konkurencyjności polskiego sektora
farmaceutycznego;
wzrost kosztów działalności Aptek;
wzrost kosztów działalności;
obniżenie konkurencyjności sektora dystrybucyjnego;
wzrost kosztów działalności;
obniżenie konkurencyjności sektora dystrybucyjnego;
Podsumowanie 2015 roku / Otoczenie rynkowe
strona 4
Rynek farmaceutyczny w Polsce w 2015 roku - szanse
Projekt Ustawy 75+ odpowiada na ważne potrzeby społeczne zidentyfikowane
przez Pelion wraz ze skutecznymi rozwiązaniami.
Podsumowanie 2015 roku / Otoczenie rynkowe
strona 5
Dynamika rynku farmaceutycznego w Polsce i na Litwie
Rynek sprzedaży hurtowej do aptek w Polsce
mln PLN
mln PLN
30 000
Rynek apteczny w Polsce
23 998
24 649
36 000
26 522
27 759
28 496
29 881
24 000
20 000
+7,6%
10 000
+4,9%
12 000
0
2013
2014
0
2015
2013
2014
Źródło: IMS Health (roczniki 2015 i 2013)
2015
Źródło: Barometr PharmaExpert
Rynek hurtowy na Litwie
Rynek sprzedaży hurtowej do szpitali w Polsce
mln PLN
mln EUR
5 100
4 326
4 503
510
3 787
3 400
+4,1%
1 700
464
477
494
340
+3,7%
170
0
2013
2014
2015
0
2013
2014
2015
Źródło: IMS Health (roczniki 2015 2013)
Źródło: IMS Health
Podsumowanie 2015 roku / Otoczenie rynkowe
strona 6
Dynamika rynku aptecznego w Polsce
Rynek Rx refundowanych
Rynek Rx pełnopłatnych
mln PLN
mln PLN
12 000
10 138
11 233
10 466
8 000
12 000
8 000
+7,3%
4 000
4 000
0
0
Udział w
strukturze
rynku
2013
37%
2014
2015
37%
Udział w
strukturze
rynku
38%
6 261
6 600
6 158
+5,4%
2013
2014
22%
22%
2015
22%
Rynek OTC
mln PLN
12 000
11 263
11 553
11 803
8 000
+2,2%
4 000
0
Udział w
strukturze
rynku
2013
2014
2015
41%
41%
40%
Źródło: Barometr PharmaExpert
Podsumowanie 2015 roku / Otoczenie rynkowe
strona 7
Otoczenie rynkowe
Działalność
Pelion
Wyniki finansowe
Załączniki
Podsumowanie 2015 roku / Działalność Pelion
strona 8
Pelion 2015
•
po pierwsze pracownicy - stabilne
miejsce pracy dla ponad 9 tys. osób
•
25 lat konsekwentnej pracy i
nieustającego wzrostu
•
największa firma w sektorze ochrony
zdrowia w Polsce
•
8,5 mld zł obrotów rocznie
•
kompleksowa i bezpieczna dystrybucja
leków
•
trwały rozwój linii biznesowych oraz
wykorzystywanie potencjału nowych
obszarów ochrony zdrowia
•
zrównoważony rozwój i strategiczne
podejście do kwestii społecznej
odpowiedzialności
Litwa
9,2%
Polska
90,8%
Struktura
geograficzna
Od ponad 25 lat
współtworzymy
polską gospodarkę
Podsumowanie 2015 roku / Działalność Pelion
strona 9
Zdywersyfikowana struktura Pelion
8 458 mln PLN
Przychody za 2015 rok
Sprzedaż hurtowa
Sprzedaż detaliczna
52,2%
30,3%
Pozostała działalność
0,6%
Zaopatrzenie szpitali
i usługi logistyczne
16,9%
Pharmauto Sp. z o.o. DARUMA Sp. z o.o. Bez Recepty Sp. z o.o. i inne spółki
Podsumowanie 2015 roku / Działalność Pelion
strona 10
Strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju
Społeczna odpowiedzialność biznesu stanowi integralną część strategii Pelion jako nowoczesnej firmy
zorientowanej na rozwój. Pelion buduje partnerskie relacje ze swoimi interesariuszami, oparte na zaufaniu i
transparentności oraz inicjuje szereg akcji społecznych.
W grudniu 2015 r. Pelion po raz czwarty został zakwalifikowany do Respect Index –
notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie prestiżowego indeksu
spółek prowadzących biznes w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.
Ideą utworzonej w 2007 roku DOZ Fundacji dbam o zdrowie jest pomoc osobom
w trudnej sytuacji materialnej w dostępie do farmakoterapii oraz promocja zdrowego
stylu życia.
Organizowany od 2011 r. maraton to wyjątkowe wydarzenie o charakterze sportowym i
społecznym, którego celem jest promocja zdrowia i zdrowego trybu życia. W 2015 roku
w piątej edycji DOZ Maratonu Łódź z PZU i biegach towarzyszących (10k Run, Kids Run,
Bieg Śniadaniowy) udział wzięło ponad 4 800 uczestników z Polski i ze świata.
Podsumowanie 2015 roku / Działalność Pelion
strona 11
Sprzedaż
hurtowa
Podsumowanie 2015 roku / Działalność Pelion
strona 12
Sprzedaż hurtowa
PODSUMOWANIE 2015 ROKU
Jeden z 3 czołowych dystrybutorów
do aptek w Polsce:
• najszerszy asortyment na rynku ponad 29 tys. pozycji
• rzetelna współpraca z ok. 850
producentami i ponad 10 tys.
aptek
Wyspecjalizowany
podmiot na rynku
sprzedaży do
hurtowni
farmaceutycznych,
obsługujący ponad
70 lokalnych
hurtowni.
• ponad 1 mln opakowań leków
sprzedawanych dziennie
• 13 centralnie zarządzanych
zmodernizowanych magazynów
CELE NA 2016 ROK
Wzrost udziałów w rynku dystrybucji leków w Polsce poprzez
aktywną sprzedaż, współpracę oraz najlepszą ofertę:
partnerskie wspieranie aptek indywidualnych i lokalnych sieci
oraz oferowanie najlepszego serwisu dla klientów sieciowych.
Zatrudnienie ponad
Wielkość sprzedaży
2,2 tys. osób
4,8 mld PLN
• Rozwój spójnego konceptu biznesowego, w którym PGF jest
nowoczesnym dystrybutorem oferującym usługi wspierające
biznes dla:
• aptek indywidualnych
• sieci aptecznych
• producentów
• Podjęcie uchwały w sprawie publicznej oferty obligacji z
zamiarem przeznaczenia środków na bieżącą działalność oraz
dalszy rozwój
„Dla zaspokojenia zdrowotnych potrzeb
pacjentów wyprzedzamy oczekiwania rynku,
kreujemy innowacyjne rozwiązania
biznesowe oraz wyznaczamy standardy
współpracy z aptekarzami i producentami
farmaceutycznymi - robimy wszystko, żeby
pacjent mógł zawsze dostać niezbędny lek.”
Podsumowanie 2015 roku / Działalność Pelion
strona 13
Projekty realizowane w 2015 roku
Projekty podnoszące jakość serwisu PGF:
•
zbudowanie unikalnego na rynku modelu reklamacji i
zwrotu towarów, dostępnego poprzez pharmbook.pl,
•
unowocześnienie telemarketingu – wzrost
efektywności telefonicznej,
•
wdrażanie kompleksowego monitoringu temperatury
przesyłek w ciepłym i zimnym łańcuchu dostaw,
•
rozwój zakresu usług dla producentów.
Projekty realizowane przez PGF w związku z nowymi
wymogami regulatora:
•
dostosowanie działań oraz wdrożenie usprawnień
dla aptek w związku z obowiązującą od 12 lipca
2015 r. nowelizacją Prawa Farmaceutycznego,
•
analiza procesów oraz opracowanie nowych
procedur w odniesieniu do nowych wymogów DPD.
Podsumowanie 2015 roku / Działalność Pelion
strona 14
Budowanie najlepszej oferty dla aptek
Dostarczanie i rozwijanie nowoczesnych narzędzi
dla indywidualnych aptek i małych sieci w ramach
programu Zdrowy Wybór, w tym m.in:
•
zarządzanie kategorią,
•
optymalizacja magazynu,
•
kontrakty z producentami,
•
Akademia (szkolenia, podnoszenie kwalifikacji).
Budowanie rzetelnej i bezpiecznej oferty
skierowanej do sieci aptek:
•
szybka i kompleksowa obsługa,
•
system automatycznej odsprzedaży pakietów,
•
serwis dla producentów w obszarze sieciowym,
•
telemarketing centralny sieci.
Podsumowanie 2015 roku / Działalność Pelion
strona 15
Sprzedaż
detaliczna
Podsumowanie 2015 roku / Działalność Pelion
strona 16
Sprzedaż detaliczna
PODSUMOWANIE 2015 ROKU
Lider na rynku
aptek w Polsce,
ok. 3 mln
Pacjentów w DOZ
Aptekach każdego
miesiąca
Największy portal
farmaceutyczny w
Polsce z
możliwością
zamówienia leków
przez internet
Jedna z
największych i
najlepiej
rozpoznawalnych
sieci drogeryjnych
w Polsce
Wielkość sprzedaży
5,9 tys. osób
2,6 mld PLN
•
Rozwój DOZ Aptek w oparciu o 3 filary: niska cena, najwyższa
jakość oraz pełna dostępność produktów
•
Wzrost sprzedaży w DOZ Aptekach powyżej statystycznej
apteki na rynku:
Lider na rynku aptecznym na Litwie - 24-proc. udział marek
własnych Gintarine Vaistine i Norfos Vaistine oraz 35-proc.
wraz z aptekami partnerskimi BVG.
•
Dynamika ilości realizowanych transakcji w aptekach
własnych DOZ 5 p.p. powyżej średniej apteki na rynku
•
Średniomiesięczna sprzedaż w aptekach własnych 13%
powyżej sprzedaży realizowanej przez statystyczną
aptekę na rynku
•
Budowa atrakcyjnej oferty dla klientów drogerii Natura w
oparciu o niskie ceny oraz profesjonalną obsługę
•
Przyznanie tytułu Created in Poland Superbrands 2015/2016
dla marek DOZ dbam o zdrowie oraz Natura
•
Stabilny wzrost pod względem sprzedaży i udziałów na rynku
oraz realizacja strategii indywidualnego podejścia do pacjenta
na Litwie
CELE NA 2016 ROK
Dalsze budowanie sprzedaży i marży w celu poprawy
rentowności.
Zatrudnienie ponad
Podsumowanie 2015 roku / Działalność Pelion
strona 17
Oczekiwania pacjentów wobec idealnej apteki
Dostępność leków przepisanych przez lekarza
95%
Miła i fachowa obsługa w aptece
93%
Niska cena sprzedawanych leków
91%
Ładny i czysty wystrój apteki
86%
Bliskość miejsca zamieszkania lub przychodni
85%
Możliwość uzyskania porady medycznej od farmaceuty
81%
Brak kolejek w aptece
80%
Całodobowa sprzedaż przez 7 dni w tygodniu
75%
Źródło: Badanie Apteki w Polsce, TNS 2014
Podsumowanie 2015 roku / Działalność Pelion
strona 18
Pacjent w centrum uwagi DOZ
Cena
Dostępność
Obsługa
W DOZ Aptekach
kluczowe produkty OTC i
Rx nierefundowane są
tańsze niż w ponad 80%
aptek na rynku
Optymalizacja
asortymentu
Najlepsza opieka
farmaceutyczna
Podsumowanie 2015 roku / Działalność Pelion
strona 19
Nowe logo i rebranding
Zmiany na zewnątrz i
wewnątrz w celu
Spójna komunikacja i
działania dla Pacjenta
poprawy
doświadczenia
zakupowego Pacjenta
Ponad 3 mln zł wydatków
Idealna ekspozycja,
dostępność,
poniesionych na
rebranding
widoczność
Podsumowanie 2015 roku / Działalność Pelion
strona 20
Marka własna wyróżnikiem oferty DOZ
DOZ
PARTNERZY BIZNESOWI
Budowanie
wyróżniającej oferty
Znajomość technologii
produkcji i trendów
Zasięg – ok. 900
lokalizacji
Wiedza i doświadczenie
Know-how
Znajomość potrzeb
i oczekiwań Pacjentów
Gwarancja najlepszej
jakości
Podsumowanie 2015 roku / Działalność Pelion
strona 21
Nowy format – DOZ Apteka i Drogeria
Realizacja
Oferta rozszerzona
oczekiwań klienta
o nowe kategorie
Więcej klientów
Wyższa sprzedaż i
marża
Podsumowanie 2015 roku / Działalność Pelion
strona 22
Największy pracodawca na rynku aptecznym
Zatrudnienie ponad
Zapewnienie
2,5 tys. magistrów
farmaceutom DOZ
i techników farmacji,
Aptek konkurencyjnego
którzy każdego dnia
poziomu wynagrodzeń
dbają o bezpieczeństwo
leczenia
Szkolenia i ciągłe
farmakologicznego
podnoszenie kompetencji
farmaceutów
Podsumowanie 2015 roku / Działalność Pelion
strona 23
Rozwój doz.pl
Nowe mechanizmy
Spójna koncepcja z
wyszukiwania ofert
DOZ Aptekami
(niskie ceny, marki
Nowe formy dostawy
własne) –
możliwość odbioru
Bardziej przejrzysta i
leków tylko w DOZ
intuicyjna nawigacja
Aptekach
Podsumowanie 2015 roku / Działalność Pelion
strona 24
Włączenie Natury w struktury Pelion
Ujednolicenie
Stworzenie
systemu
stabilnego i
zarządzania
rozwojowego
miejsca pracy
Opracowanie i
dla 1,6 tys.
wdrożenie nowej
pracowników
strategii
Podsumowanie 2015 roku / Działalność Pelion
strona 25
Zmiana ekspozycji i komunikacji wnętrza
Spójny koncept
Wprowadzanie
identyfikacji
formatu premium
wizualnej:
w wybranych
oznaczenia dla
lokalizacjach
głównych kategorii,
materiały POS,
aranżacja strefy
kasowej
Podsumowanie 2015 roku / Działalność Pelion
strona 26
Budowanie atrakcyjnej oferty dla klientów
Nowa atrakcyjna polityka
Zapewnienie
cenowa
asortymentu
dostosowanego do
potrzeb klientów
Uruchomienie
sklepu
Rozwój
internetowego
kompetencji
www.drogerienatura.pl
eksperckich
Podsumowanie 2015 roku / Działalność Pelion
strona 27
Rozwój oferty marek własnych i na wyłączność
Budowanie
Rozszerzenie
przewagi
oferty o nowe
konkurencyjnej i
kategorie:
wzrost lojalności
pielęgnacja ciała,
klientów
higiena ciała,
pielęgnacja
włosów, akcesoria
i zapachy
Podsumowanie 2015 roku / Działalność Pelion
strona 28
Zaopatrzenie
szpitali i usługi
logistyczne
Podsumowanie 2015 roku / Działalność Pelion
strona 29
Zaopatrzenie szpitali i usługi logistyczne
PODSUMOWANIE 2015 ROKU
•
Lider na polskim rynku zaopatrzenia szpitali
•
Największy na rynku asortyment leków - ok. 9 tys. SKU
•
Ok. 12 tys. dostaw miesięcznie
•
Transport w kontrolowanej temperaturze, w tym zimny
łańcuch dostaw
•
Krótkoterminowe programy wsparcia finansowego
szpitali w zakresie zakupu leków
CELE NA 2016 ROK
• Zwiększenie udziałów rynkowych przy równoczesnym
utrzymaniu poziomu rentowności sprzedaży i
zachowaniu bezpiecznego poziomu należności
Zatrudnienie ponad
Wielkość sprzedaży
300 osób
1,5 mld PLN
• Umocnienie pozycji lidera na rynku zaopatrzenia szpitali i
zachowanie bezpiecznego poziomu należności
• Utrzymanie wskaźnika wygrywanych przetargów na wysokim,
zbliżonym do 2014 roku, poziomie
• Uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2008 potwierdzającego wdrożenie
i skuteczne realizowanie systemu zarządzania jakością
• Wzrost sprzedaży usług w obszarze współpracy z klientami
zewnętrznymi i wdrożenie rozwiązań podnoszących jakość
świadczonych usług przez Pharmalink
• Budowa nowego magazynu, którego uruchomienie planowane
jest w drugiej połowie 2016 roku
• Integracja procesów biznesowych ze spółką Pharmalink,
(objęcie z dniem 1 stycznia 2016 r. 100% udziałów i
utworzenie wspólnej linii biznesowej)
Podsumowanie 2015 roku / Działalność Pelion
strona 30
Pozostała działalność
•
Dostarczanie kompleksowych usług
finansowo-księgowych
•
Producent kontraktowy posiadający
certyfikat GMP
•
Członek Związku Liderów Sektora Usług
Biznesowych (ABSL)
•
Szeroki zakres formulacji, obejmujących
produkcję farmaceutyków, wyrobów
medycznych i dermokosmetyków
•
Obsługa ponad 240 podmiotów, wśród
których rosnący udział stanowią firmy
zewnętrzne (33% na koniec 2015 r.)
•
Kikunastoprocentowy wzrost
przychodów w 2015 vs 2014 dzięki
konsekwentnie realizowanej strategii
•
Zarządzanie ryzykiem należności i
windykacja należności
•
Budowa pierwszego w Polsce systemu
prywatnej refundacji leków
Oferta usług dla podmiotów spoza rynku
farmaceutycznego i zmiana nazwy z
„Farm-Serwis” na „Consensus”
•
•
Tworzenie oraz zarządzanie na zlecenie
różnych podmiotów programami
umożliwiającymi prywatne dofinansowanie
do zakupu leków
•
Na koniec 2015 r. zarządzanie portfelem
należności aptecznych na poziomie 275
mln zł, z czego status wymagalnych
miało tylko 13%
•
Na koniec 2015 roku ponad pół miliona
ubezpieczonych w ramach produktów
lekowych obsługiwanych dla PZU Zdrowie
•
Współpraca z 30% aptek na rynku
Podsumowanie 2015 roku / Działalność Pelion
strona 31
Pozostała działalność
•
Marka suplementów diety dla osób aktywnych - zarówno amatorów, jak i profesjonalnych sportowców
•
30 SKU w trzech liniach produktowych: Energy, Health, Power
•
Bezpieczeństwo i najwyższa jakość produktów potwierdzona przez certyfikaty jakości GMP i HACC
•
Szeroka dostępność – w sklepach specjalistycznych, klubach fitness, puntach FMCG, aptekach, sklepie
internetowym
•
Obecnie ok. 95% sprzedaży odbywa się w kanale pozaaptecznym
Podsumowanie 2015 roku / Działalność Pelion
strona 32
Pozostała działalność
PAD Sp. z o.o. – spółka kontrolująca:
•
Pionierskie centrum leczenia chorób jelita grubego - wykonanie ponad 500 zabiegów związanych z
nowotworem jelita grubego w 2015 roku
•
Innowacyjne operacje i zabiegi - usuwanie nowotworów jelita grubego przy pomocy kolonoskopu,
leczenie achalazji za pomocą gastroskopu, zastosowanie neurostymulatora oraz płynnej chrząstki
•
Szybka i kompleksowa terapia onkologiczna
•
Najwyższej jakości serwis dla mieszkańców regionu oraz świadczenie usług komercyjnych
•
Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia
Podsumowanie 2015 roku / Działalność Pelion
strona 33
Pozostała działalność
•
Spółka biotechnologiczna, zajmującą się opracowywaniem i komercjalizacją innowacyjnych
produktów powstałych na bazie opatentowanej substancji czynnej 1-MNA
•
Prowadzenie dwóch równoległych projektów wykorzystujących cząsteczkę 1-MNA:
•
w zakresie wdrożenia na rynek innowacyjnego suplementu diety
•
badania nad lekiem przeciwmiażdżycowym
•
Pozytywna opinia Brytyjskiej Komisji ds. Standardów Żywności
w sprawie dopuszczenia do obrotu suplementu diety
•
Zakończenie z sukcesem badań wszystkich pacjentów objętych
II fazą badań klinicznych nad lekiem przeciwmiażdżycowym
•
Blisko 30 dermokosmetyków sprzedawanych w kanale
aptecznym i drogeryjnym; prace nad kolejnymi kilkudziesięcioma
•
Dermena – lider w swojej kategorii pod względem ilości
sprzedawanych produktów na polskim rynku z ponad 26-proc. udziałem
Podsumowanie 2015 roku / Działalność Pelion
strona 34
Pozostała działalność
Nabycie kontroli nad spółką Pharmena S.A., mającą dotychczas status spółki stowarzyszonej:
•
w wyniku transakcji kupna 360 000 akcji Pharmena S.A. w dniu 23 grudnia 2015 r., Pelion S.A. wraz ze
spółkami zależnymi posiada pakiet 4 398 542 akcji dających 50,01% głosów na WZA Pharmeny S.A.
•
na dzień 31 grudnia 2015 r. konsolidacją metodą pełną zostały objęte wszystkie aktywa i pasywa spółki
Pharmena S.A.; pełna konsolidacja rachunku zysków i strat nastąpi począwszy od 1 stycznia 2016 r.
PGF S.A. obejmuje
ponad 47%
udziałów w spółce
Powstanie spółki
Pharmena
Maj 2003
Sierpień 2003
Finalizacja klinicznych
badań nad
wykorzystaniem
cząsteczki 1-MNA,
rozszerzanie portfolio
produktów
Rozszerzenie palety
produktów
o kolejne produkty
z linii Dermena,
Accos oraz Allerco
Sierpień 2005
Lata 2004-2007
Sierpień 2008
do 2015
Listopad 2002
Pierwsze oryginalne
produkty na rynku
polskim: szampon
DERMENA, żel
THERMI oraz żel
ACCOS
Pharmena zakłada
spółkę Pharmena
North America Inc.
(obecnie Cortria
Corporation) w celu
prowadzenia badań
klinicznych w USA
i Kanadzie
Debiut spółki
Pharmena S.A.
w alternatywnym
systemie obrotu
New Connect
Podsumowanie 2015 roku / Działalność Pelion
strona 35
Inwestycje w badania i rozwój
Inwestycje w badania i rozwój stanowią jeden z kluczowych elementów rozwoju biznesu.
W latach 2012 – 2015 Pelion zainwestował 40 mln PLN w projekty związane m.in. z:
•
innowacyjną linią kompletacyjną
•
nowymi produktami i wykorzystaniem cząsteczki 1-MNA
•
nowymi technologiami i serwisami w obszarze ochrony zdrowia
Stosunek nakładów na badania i rozwój do nakładów
rzeczowych w Pelion:
30%
25%
25%
20%
16%
15%
10%
9%
10%
2012
2013
5%
0%
2011
2014
2015
2016
Podsumowanie 2015 roku / Działalność Pelion
strona 36
Innowacyjne rozwiązania w obszarze ochrony zdrowia
e-zamówienia i m-zamówienia
MedMe – połączenie portalu
contentowego i serwisu
społecznościowego
Obsługa ubezpieczeń lekowych
Innowacyjna linia
kompletacyjna
Badania i wykorzystywanie
innowacyjnej cząsteczki
1-MNA
Program COGNINET
Podsumowanie 2015 roku / Działalność Pelion
strona 37
Otoczenie rynkowe
Działalność Pelion
Wyniki
finansowe
Załączniki
Podsumowanie 2015 roku / Wyniki finansowe
strona 38
Skonsolidowane wyniki Pelion – przychody ze sprzedaży
2014
2015
Zmiana
2015/20141)
IVQ 2014
IVQ 2015
Zmiana
IVQ 2015/
IVQ 20141)
Przychody ze sprzedaży
mln PLN
7 692,6
8 457,8
+9,9%
2 033,4
2 134,8
+5,0%
Przychody ze sprzedaży
bez uwzględnienia Natury2)
mln PLN
7 603,1
8 013,2
+5,4%
1 943,9
2 012,8
+3,5%
1) Zmiany liczone wg danych wyrażonych w tys. PLN
2) Włączenie spółki Natura Sp. z o.o. nastąpiło z dniem 1 listopada 2014 r.

Wzrost przychodów w 2015 roku vs 2014 o 9,9%, przy czym w hurcie o 4,3% i w detalu o 24,7%.

Po wyłączeniu drogerii Natura dynamika przychodów skonsolidowanych wyniosłaby 5,4%, a w detalu 7,8%.
Podsumowanie 2015 roku / Wyniki finansowe
strona 39
Skonsolidowane wyniki Pelion – marża ze sprzedaży
Marża na sprzedaży
mln PLN
Rentowność marży
na sprzedaży
Marża na sprzedaży
bez uwzględnienia Natury2)
Rentowność marży na sprzedaży
bez uwzględnienia Natury2)
mln PLN
Zmiana
2015/20141)
IVQ 2014
IVQ 2015
Zmiana
IVQ 2015/
IVQ 20141)
2014
2015
848,8
986,6
+16,2%
239,6
250,2
+4,4%
11,0%
11,7%
+0,7 pp
11,8%
11,7%
-0,1 pp
818,0
833,0
+1,8%
208,7
211,0
+1,1%
10,8%
10,4%
-0,4 pp
10,7%
10,5%
-0,2 pp
1) Zmiany liczone wg danych wyrażonych w tys. PLN
2) Włączenie spółki Natura Sp. z o.o. nastąpiło z dniem 1 listopada 2014 r.

Na wzrost wskaźnika marży w 2015 roku w stosunku do 2014 roku o 0,7 pp wpływ miały drogerie Natura.

Bez ich uwzględnienia wskaźnik marży spadłby o 0,4 pp – konsekwencja obniżenia marży na
nierefundowanym asortymencie, zarówno w linii hurtowej, jak i detalicznej.
Podsumowanie 2015 roku / Wyniki finansowe
strona 40
Czynniki wpływające na zmianę marży na sprzedaży
Marża na sprzedaży 2014 rok
mln PLN
848,8
Wzrost z tytułu drogerii Natura
mln PLN
122,7
Wzrost z tytułu pozostałej sprzedaży
(wg wsk. marży z 2014 roku)
mln PLN
44,1
Niższy wskaźnik marży
mln PLN
(29,0)
RAZEM ZMIANA MARŻY 2015 vs 2014
mln PLN
137,8
Marża na sprzedaży 2015 rok
mln PLN
986,6
Czynniki wpływające na spadek wskaźnika marży na pozostałym asortymencie:

zmieniająca się struktura sprzedaży w hurcie (relatywnie szybszy wzrost sprzedaży na średnich
sieciach, wynikający ze wzrostu ich udziału w strukturze rynku detalicznego),

budowanie sprzedaży w detalu głównie poprzez strategię najniższych cen dla pacjentów.
Podsumowanie 2015 roku / Wyniki finansowe
strona 41
Skonsolidowane wyniki Pelion - koszty operacyjne
Koszty operacyjne
mln PLN
Wsk. kosztów operacyjnych
Koszty operacyjne
bez uwzględnienia Natury2)
Wsk. kosztów operacyjnych
bez uwzględnienia Natury2)
mln PLN
Zmiana
2015/20141)
IVQ 2014
IVQ 2015
Zmiana
IVQ 2015/
IVQ 20141)
2014
2015
750,2
917,3
+22,3%
228,0
243,5
+6,8%
9,8%
10,8%
+1,0 pp
11,2%
11,4%
+0,2 pp
721,1
759,1
+5,3%
198,9
200,5
+0,8%
9,5%
9,5%
0 pp
10,2%
10,0%
-0,2 pp
1) Zmiany liczone wg danych wyrażonych w tys. PLN
2) Włączenie spółki Natura Sp. z o.o. nastąpiło z dniem 1 listopada 2014 r.

Na wzrost wskaźnika kosztów operacyjnych w 2015 roku vs 2014 o 1,0 pp wpływ miały głównie drogerie Natura.
Bez ich uwzględnienia wskaźnik kosztów pozostałby na tym samym poziomie.
Podsumowanie 2015 roku / Wyniki finansowe
strona 42
Czynniki wpływające na zmianę poziomu kosztów operacyjnych

Koszty operacyjne 2014
mln PLN
750,2
Wzrost z tytułu drogerii Natura
mln PLN
129,1
Wzrost z tytułu DOZ direct
mln PLN
13,1
Inne czynniki
mln PLN
24,9
RAZEM ZMIANA KOSZTÓW OPERACYJNYCH 2015 vs 2014
mln PLN
167,1
Koszty operacyjne 2015
mln PLN
917,3
Wśród innych czynników mających wpływ na wzrost kosztów znajdują się głównie koszty
związane z budowaniem wyższej sprzedaży.
Podsumowanie 2015 roku / Wyniki finansowe
strona 43
Skonsolidowane wyniki Pelion – pozostałe przychody i koszty
operacyjne
2015 ROK
Saldo pozostałych przychodów i kosztów
operacyjnych (mln PLN)
Wynik na sprzedaży praw do produkcji leku
2014 ROK
80,4
5,1
Saldo pozostałych przychodów i kosztów
operacyjnych (mln PLN)
16,9
Sprawa sądowa na Litwie
(5,8)
Odpis aktualizujący wartość rzeczowych aktywów
trwałych na Litwie
(2,9)
Odpis wartości firmy alokowanej do linii sprzedaży
detalicznej
(1,1)
Rozliczenie nabycia kontroli nad Pharmena S.A.
89,4
Odpis ujemnej wartości firmy
16,0
Koszty związane z przygotowaniem prospektu
emisyjnego PGF S.A.
(3,3)
Sprzedaż nieruchomości w ramach transakcji
operacyjnego leasingu zwrotnego
18,2
RAZEM ZDARZENIA JEDNORAZOWE (mln PLN)
27,3
Inne rezerwy i odpisy o charakterze jednorazowym
RAZEM ZDARZENIA JEDNORAZOWE (mln PLN)
Saldo pozostałych przychodów i kosztów
operacyjnych po wyłączeniu zdarzeń
jednorazowych (mln PLN)
(10,9)
77,4
3,0
Saldo pozostałych przychodów i kosztów
operacyjnych po wyłączeniu zdarzeń
jednorazowych (mln PLN)
Podsumowanie 2015 roku / Wyniki finansowe
(10,4)
strona 44
Skonsolidowane wyniki Pelion - EBITDA
EBITDA
mln PLN
Rentowność EBITDA
EBITDA
po wyłączeniu
zdarzeń jednorazowych
mln PLN
Rentowność EBITDA
po wyłączeniu
zdarzeń jednorazowych
Zmiana
2015/20141)
IVQ 2014
IVQ 2015
Zmiana
IVQ 2015/
IVQ 20141)
2014
2015
151,5
197,8
+30,5%
50,4
97,8
+93,9%
2,0%
2,3%
+0,3 pp
2,5%
4,6%
+2,1 pp
124,2
120,4
-3,1%
1,6%
1,4%
-0,2 pp
1) Zmiany liczone wg danych wyrażonych w tys. PLN

Wzrost EBITDA w 2015 roku vs 2014 o 30,5% oraz rentowności EBITDA o 0,3 pp.

Po wyłączeniu zdarzeń one-off w 2014 i 2015 roku, EBITDA za 2015 rok spadłaby o
3,1%, a rentowność EBITDA o 0,2 pp.

W 2015 roku wpływ drogerii Natura na EBITDA był pozytywny i wyniósł 5,1 mln PLN.
Podsumowanie 2015 roku / Wyniki finansowe
strona 45
Skonsolidowane wyniki Pelion - zysk netto
2014
Zysk netto
(przypadający akcjonariuszom
podmiotu dominującego)
Rentowność netto
Efektywna stopa podatkowa
mln PLN
2015
Zmiana
2015/20141)
IVQ 2014
IVQ 2015
Zmiana
IVQ 2015/
IVQ 20141)
55,9
85,5
+52,9%
25,2
65,9
+161,6%
0,7%
1,0%
+0,3 pp
1,2%
3,1%
+1,9 pp
30,5%
28,6%
-1,9 pp
18,3%
16,2%
-2,1 pp
1) Zmiany

Wzrost zysku netto w 2015 roku vs 2014 o 52,9% oraz rentowności netto o 0,3 pp.

Spadek efektywnej stopy podatkowej o 1,9 pp w 2015 roku vs 2014 rok.

Zarząd Pelion nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy z zysku za 2015 rok.
liczone wg danych wyrażonych w tys. PLN
Podsumowanie 2015 roku / Wyniki finansowe
strona 46
Skonsolidowane wyniki Pelion - kapitał obrotowy
Wskaźniki rotacji kapitału obrotowego
2014
2015
Zmiana
2015/2014
Rotacji zapasów
50
48
-2
47
46
-1
Rotacji należności
handlowych
i pozostałych
35
32
-3
35
33
-2
Rotacji zobowiązań
handlowych i pozostałych
86
81
-5
84
80
-4
Rotacji kapitału obrotowego
-1
-1
0
-2
-1
1
Wskaźnik (w dniach)
2014* (bez
drogerii
Natura)
2015* (bez
drogerii
Natura)
Zmiana
2015*/2014*
(bez drogerii
Natura)
Rotacja zapasów = stan zapasów na koniec okresu / przychody ogółem*ilość dni
Rotacja należności = stan należności handlowych i pozostałych na koniec okresu / przychody ogółem*ilość dni
Rotacja zobowiązań handlowych i pozostałych = stan zobowiązań handlowych i pozostałych na koniec okresu /
przychody ogółem*ilość dni.

Utrzymanie rotacji kapitału obrotowego na tym samym poziomie w 2015 roku vs 2014.

Bez uwzględnienia drogerii Natura rotacja kapitału obrotowego wzrosłaby o 1 dzień w 2015 roku vs 2014.
Podsumowanie 2015 roku / Wyniki finansowe
strona 47
Skonsolidowane wyniki Pelion - zadłużenie i wskaźniki zadłużenia
EBITDA, kapitał własny i dług netto
2014 ROK
2015 ROK
Dług netto na koniec 2015 roku vs
koniec 2014 roku spadł o 4,1 mln PLN.
EBITDA
mln PLN
151,5
197,8
Dług netto drogerii Natura na koniec
Kapitał własny
mln PLN
623,1
693,2
2015 roku wyniósł 97,3 mln PLN vs
Dług netto
mln PLN
388,6
384,5
99,5 mln PLN na koniec 2014 roku.
Wskaźniki zadłużenia
4,0
3,0
2,6
Wzrost EBITDA oraz spadek zadłużenia
1,9
2,0
1,0
0,6
0,6
przyczyniły się do spadku wskaźnika
zadłużenia dług netto / EBITDA o 0,7 w
2015 roku vs 2014 rok.
0,0
2014
Dług netto/kapitał własny
2015
Dług netto/EBITDA
Podsumowanie 2015 roku / Wyniki finansowe
strona 48
Skonsolidowane wyniki Pelion - przepływy z działalności operacyjnej
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
54,8
90,5
84,4
65,5
76,7
113,2
84,7
124,2
(31,0)
(11,5)
(12,9)
(32,3)
(13,9)
(11,6)
(36,6)
(40,4)
Amortyzacja
26,1
31,6
30,2
32,3
38,8
36,5
38,2
50,0
Zmiana w kapitale obrotowym
87,2
148,2
(66,0)
156,9
87,8
(1,5)
55,0
54,1
(22,6)
(32,0)
2,5
(1,6)
10,7
6,4
(30,2)
(95,1)
25,3
8,2
18,6
35,9
23,6
17,4
22,0
29,7
139,8
235,0
56,8
256,7
223,7
160,4
133,1
122,4
dane w mln PLN
CF operacyjny
Wynik brutto
Zapłacony podatek dochodowy
Zysk/strata z działalności inwestycyjnej
Pozostałe
Przepływy pieniężne z działalności
operacyjnej
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej IQ 2014 – IVQ 2015
(w mln PLN)
Przepływy pieniężne 2015 vs 2014
(w mln PLN)
2014
250
205,2
175,8
24,4
50
133,1
122,4
55,5
27,5
48,1
50
-50
-50
-150
250
150
150
2015
-41,0
-94,7
IQ2014
IIQ2014 IIIQ2014 IVQ2014 IQ2015
-55,9
-76,5
-97,3
-150
-147,3
IIQ2015 IIIQ2015 IVQ2015
CF Operacyjny
CF Inwestycyjny
CF Finansowy
Podsumowanie 2015 roku / Wyniki finansowe
strona 49
Otoczenie rynkowe
Działalność Pelion
Wyniki finansowe
Załączniki
Podsumowanie 2015 roku / Załączniki
strona 50
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
31.12.2015
31.12.2014
Aktywa
AKTYWA TRWAŁE
1 277 023
1 176 293
Wartość firmy
692 194
588 864
Wartości niematerialne
112 946
111 936
Rzeczowe aktywa trwałe
328 670
316 252
Nieruchomości inwestycyjne
9 290
9 096
Inwestycje rozliczane zgodnie z metodą praw własności
1 687
3 603
Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe
26 654
28 400
Należności długoterminowe
35 407
35 366
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
66 973
80 237
3 202
2 539
AKTYWA OBROTOWE
2 139 319
2 167 092
Zapasy
1 103 922
1 065 108
89 318
82 189
Należności krótkoterminowe
750 654
741 073
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
735 414
738 977
Pozostałe aktywa trwałe
Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe
Należności z tytułu podatku dochodowego
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Pozostałe aktywa obrotowe
Aktywa razem
15 240
2 096
186 345
267 081
9 080
11 641
3 416 342
3 343 385
Podsumowanie 2015 roku / Załączniki
strona 51
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. PLN)
31.12.2015
31.12.2014
693 222
681 246
22 630
616 096
143 623
25 694
623 056
614 962
22 709
419 326
(3 056)
145 421
25 093
547
807
(127 344)
(212 886)
85 542
11 976
4 662
(51 274)
55 936
8 094
491 447
484 433
473 905
7 477
3 051
7 014
631 426
624 901
614 876
7 631
2 394
6 525
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu faktoringu odwrotnego
Rezerwy krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Przychody przyszłych okresów oraz rozliczenia międzyokresowe
2 231 673
2 191 515
96 894
208 648
14 112
1 865 861
6 000
40 158
2 088 903
2 050 556
40 802
168 700
10 444
1 819 839
10 771
38 347
Kapitał własny i zobowiązania razem
3 416 342
3 343 385
Kapitał własny i zobowiązania
KAPITAŁ WŁASNY RAZEM
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał zakładowy
Kapitał zapasowy
Akcje własne
Kapitał pozostały-rezerwowy
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
Kapitał z tytułu zysków i strat aktuarialnych z tyt. świadczeń pracowniczych
po okresie zatrudnienia
Zyski (straty) zatrzymane
- zysk (strata) z lat ubiegłych
- zysk netto
Udziały niekontrolujące
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
Pozostałe zobowiązania finansowe
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwy długoterminowe
Przychody przyszłych okresów
Podsumowanie 2015 roku / Załączniki
strona 52
Skonsolidowany rachunek zysków i strat (tys. PLN)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
01.01.-31.12.2015 01.01.-31.12.2014
(przekształcone)
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
Zysk ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć
wycenianych zgodnie z metodą praw własności
Zysk na działalności operacyjnej
Zysk (strata) z inwestycji
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto z działalności kontynuowanej
DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA
Strata netto z działalności zaniechanej
Zysk netto ogółem
Przypadający:
Akcjonariuszom podmiotu dominującego
Akcjonariuszom niekontrolującym
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Działalność kontynuowana
Zysk na jedną akcję zwykłą
- podstawowy
- rozwodniony
8 457 823
(7 471 239)
986 584
(801 311)
(115 960)
104 628
(24 182)
7 692 618
(6 843 771)
848 847
(634 632)
(115 576)
44 815
(27 873)
(2 005)
(2 239)
147 754
10
16 184
(39 728)
124 220
(35 548)
88 672
113 342
9
13 075
(41 748)
84 678
(25 791)
58 887
-
-
88 672
58 887
85 542
3 130
55 936
2 951
11 145 714
11 418 214
11 171 517
11 444 017
7,67
7,49
5,01
4,89
Podsumowanie 2015 roku / Załączniki
strona 53
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (tys. PLN)
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) brutto
II. Korekty razem
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności
2. Amortyzacja
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i
kredytów
9. Zapłacony podatek dochodowy
10. Inne korekty netto
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie jednostek zależnych pomniejszone o środki pieniężne tych jednostek
3. Nabycie jednostek zależnych pomniejszone o środki pieniężne tych jednostek
4. Spłata udzielonych pożyczek
5. Odsetki
6. Inne wpływy inwestycyjne netto
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Nabycie jednostek zależnych pomniejszone o środki pieniężne tych jednostek
3. Koszty nabycia spółki
4. Nabycie pozostałych aktywów finansowych
5. Udzielone pożyczki
6. Inne wydatki inwestycyjne netto
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Kredyty i pożyczki, emisja dłużnych papierów wartościowych
II. Wydatki
1. Nabycie akcji własnych
2. Wykup udziałów niekontrolujących
3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone przez spółki zależne
udziałowcom niekontrolującym
5. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Odsetki
8. Inne wydatki finansowe netto
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/-B.III +/- C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)
31.12.2015
31.12.2014
124 220
(1 786)
84 678
48 377
2 005
2 239
50 000
1 503
26 153
(95 112)
(34 177)
15 754
38 162
1 714
17 479
(30 153)
(103 713)
(70 645)
72 507
229 405
(40 425)
6
122 434
(36 636)
525
133 055
287 189
11 637
258 598
44 256
20
117
-
29
264 723
10 788
21
(343 060)
(55 331)
206 830
7 266
100
(335 095)
(94 655)
(12 787)
-
(53)
(3 708)
(270 032)
(1 149)
(55 871)
(131)
(1 795)
(233 133)
(5 381)
(76 497)
132 556
132 556
(279 855)
(2)
(22 291)
270 301
270 301
(222 183)
(5 813)
(622)
(33 557)
(3 802)
(3 349)
(216 951)
(2 062)
(34 747)
(147 299)
(80 736)
(80 736)
1 032
267 081
186 345
(154 165)
(1 830)
(22 837)
(10)
48 118
104 676
104 676
951
162 405
267 081
Podsumowanie 2015 roku / Załączniki
strona 54
Dane i informacje zawarte na poszczególnych slajdach nie przedstawiają pełnej ani spójnej
analizy finansowej, a także oferty handlowej Spółki i służą wyłącznie celom informacyjnym.
Wszystkie znajdujące się dane zostały oparte na źródłach, które Spółka uznaje za rzetelne
i sprawdzone. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji w wybranym przez
siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia.
Prezentacja nie była poddana weryfikacji przez niezależnego audytora.
Dziękujemy za uwagę.
Podsumowanie 2015 roku
strona 55
Dane kontaktowe
PELION S.A.
SPRZEDAŻ DETALICZNA
ul. Zbąszyńska 3
91-342 Łódź, Polska
www.pelion.eu
DOZ S.A.
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, Polska
Eurocentrum Office Complex, budynek „Beta”
T: (+48 22) 329 65 00, F: (+48 22) 329 64 01
e-mail: [email protected]
www.doz.pl
Biuro Zarządu
T: (+48 42) 200 75 10, F: (+48 42) 200 73 33
e-mail: [email protected]
Relacje Inwestorskie
T: (+48 42) 200 78 05, F: (+48 42) 200 75 35
e-mail: [email protected]
Biuro Prasowe
T: (+48 42) 200 74 74, F: (+48 42) 200 75 35
e-mail: [email protected]
SPRZEDAŻ HURTOWA
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
ul. Zbąszyńska 3
91-342 Łódź, Polska
T: (+48 42) 200 74 44, F: (+48 42) 200 74 33
e-mail: [email protected]
www.pgf.com.pl
Pharmapoint Sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 3
91-342 Łódź, Polska
T: (+48 42) 200 80 16, F: (+48 42) 200 80 05
e-mail: [email protected]
www.pharmapoint.pl
Natura Sp. z o.o.
ul. Pojezierska 90A
91-341 Łódź, Polska
Biuro:
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, Polska
Eurocentrum Office Complex, budynek „Beta”
e-mail: www.drogerienatura.pl
UAB NFG
Gedimino str. 13, LT-44318 Kaunas, Lithuania
T: +370 37 321199, F: +370 37 320220
ZAOPATRZENIE SZPITALI I USŁUGI LOGISTYCZNE
PGF Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, Polska
T: (+48 71) 782 66 01, F: (+48 71) 782 66 09
e-mail: [email protected]
www.urtica.com.pl
Pharmalink Sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, Polska
T: (+48 42) 200 80 12, F: (+48 42) 200 80 13
e-mail: [email protected]
www.pharmalink.pl
Podsumowanie 2015 roku
strona 56

Podobne dokumenty

Raport pdf

Raport pdf 2014 był ważnym rokiem dla Polski rokiem podsumowań i refleksji. Dla dystrybucji farmaceutycznej w Polsce był to jednak jeden z najtrudniejszych okresów w historii, głównie za sprawą niekorzystnych...

Bardziej szczegółowo