regulamin konkursu plastycznego dla dzieci z oddziałów

Transkrypt

regulamin konkursu plastycznego dla dzieci z oddziałów
REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW ZEROWYCH
„MOJE MARZENIE”
Cele konkursu:
1) Rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz wyobraźni dzieci.
2) Poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
3) Prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej.
Konkurs adresowany jest do dzieci z oddziałów zerowych.Każde dziecko
może zgłosić do konkursu nie więcej niż jedną pracę. Prace muszą być
wykonane samodzielnie!
Zadanie konkursowe – wykonanie pracy pt. „Moje marzenie” w formacie A4.
Technika – dowolna np.: farby plakatowe, kredki: pastele olejne lub Bambino,
wycinanka, wydzieranka z papieru kolorowego, collage.
Kryteria oceny:
- zgodność z tematem i wymaganiami konkursu;
- pomysłowość;
- staranność wykonania,
- dobór barw, materiałów,
- kompozycja pracy.
Prace będą oceniane przez jury.
Termin – prace na konkurs należy dostarczyć do dnia 30 listopada2014r. do
p.Beaty Kowalskiej(sala nr 3)
p.Anety Sołtysiak (sala nr1)
Opis prac
Każda praca powinna mieć na odwrotnej stronie informację wg wzoru:
- temat pracy,
- imię i nazwisko uczestnika,
- numer grupy zerowej do jakiej dziecko uczęszcza.
Finał konkursu i wernisaż najciekawszych prac planowany jest na
10 grudnia 2014r. Laureaci konkursu otrzymają nagrody, natomiast pozostali
uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.
Organizatorzy:
Beata Kowalska
Aneta Sołtysiak

Podobne dokumenty