„Twoje dane –Twoja sprawa” Skuteczna ochrona danych

Transkrypt

„Twoje dane –Twoja sprawa” Skuteczna ochrona danych
„Twoje dane –Twoja sprawa”
Skuteczna ochrona danych osobowych
W roku 2014/2015 szkoła przystąpiła do V edycji Ogólnopolskiego Programu
Edukacyjnego -„Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych.
Inicjatywa
edukacyjna
skierowana
do
uczniów
i nauczycieli”.
Program
jest
przedsięwzięciem realizowanym pod honorowym patronatem Edukacji Narodowej oraz
Rzecznika Praw Dziecka, od roku 2009 przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych. Celem programu jest :
 upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych;
 kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów;
 rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego korzystania
z Internetu;
 promowanie wśród dzieci zasad ochrony danych osobowych.
W związku z realizacją programu w ciągu roku szkolnego podjęto szereg inicjatyw,
które upowszechniały wśród uczniów wiedzę w tym zakresie.

Nauczyciele klas I - VI przeprowadzili na ten temat zajęcia według scenariuszy
przekazanych przez Biuro GIODO.

W ramach obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych w klasach I-III została
zorganizowana maskarada pod hasłem: Chroń swoją anonimowość. Uczniowie
klas II – VI wykonali komiksy, Internetowe Kodeksy Postępowania oraz prace
plastyczne, które umieszczono na korytarzach szkolnych.

Uczniowie klas czwartych uczestniczyli w spotkaniu z pracownikiem Straży
Miejskiej, który przeprowadził zajęcia na temat „Bezpieczeństwa
w sieci”. Dzieci obejrzały również film o najczęstszych zagrożeniach,
na jakie są narażeni użytkownicy Internetu.

Realizacja kolejnej inicjatywy odbyła się w interaktywnym teatrze
profilaktycznym w Domu Kultury na Służewcu. Uczniowie klas trzecich brali
udział w spektaklu edukacyjnym „Florka w sieci”. Pracownicy Straży Miejskiej
w interaktywny sposób zaprezentowali dzieciom, jak bezpiecznie korzystać
z Internetu.

Opracowana została prezentacja multimedialna na temat poszanowania praw
autorskich. Uczniowie klas szóstych mogli się z nią zapoznać podczas lekcji
wychowawczych.

Podobne dokumenty