25 listopada – Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec

Transkrypt

25 listopada – Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec
"Felieton tygodnia ks. proboszcza Mariana Fatygi"
25 listopada – Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet
Bóg stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo powołał go do miłości. Kobieta
od samego początku historii zbawienia miała odegrać w niej kluczową rolę. Wspólnie
z mężczyzną otrzymała do dyspozycji naturalne bogactwa, by odpowiedzialnie nimi
gospodarować i pomnażać je. Tworząc razem wspólnotę osób mogli zaludnić ziemię. Na
przestrzeni dziejów kobieta mogła realizować swoje powołanie w różnych uwarunkowaniach
społecznych. Często doznawała krzywd i poniżenia. Musiała z wielką determinacją upominać
się o swoje prawa. Po dziś dzień także w naszym kręgu cywilizacyjnym jej godność nie zawsze
jest w należytym stopniu respektowana. Niekiedy pada ofiarą agresji.
Św. Jan Paweł II mówił: „Katolickie kobiety żyjące wiarą i miłością oraz oddające cześć
imieniu Bożemu w modlitwie i służbie odgrywały zawsze niezbędną i niezwykle owocną rolę
w przekazywaniu autentycznej wiary i w stosowaniu jej we wszystkich okolicznościach
życiowych. Dzisiaj w epoce głębokiego kryzysu duchowego i kulturowego, nie sposób
przecenić doniosłości tego zadania”. W Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy Wobec
Kobiet zechciejmy sięgnąć do źródeł naszego człowieczeństwa. Otóż każdy z nas, choć
stanowiący niepowtarzalną indywidualność winien z pokorą uznać, że wypływa ono
z nieskończonej miłości Boga do człowieka. Kobieta nosi w sobie jej ogromne pokłady. Jako
małżonka, matka, wolontariuszka potrafi dzielić się nią bezinteresownie i bezustannie. Ten
kto, podnosi rękę na kobietę kaleczy prawdziwe piękno, a wszyscy jesteśmy za nie
odpowiedzialni. Kobiecość jest nam wszystkim bardzo potrzebna. Bez niej nasza codzienna
rzeczywistość byłaby wyjałowiona z uczuć, pozbawiona wielości barw. Przemoc wobec
kobiety jest zamachem na jej piękno i godność. Nikt nie może pozostać obojętny na duchowe
i fizyczne cierpienie kobiet, i ten dzisiejszy dzień ma o tym wszystkim przypomnieć.
Skalbmierz, 27 listopada 2016 r.
Ks. Marian Fatyga

Podobne dokumenty