tutaj - Marta Mucha

Transkrypt

tutaj - Marta Mucha
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
I edycja kursu instruktorskiego masażu GaSa
Łódź, 2015
Imię i Nazwisko:
Adres do korespondencji:
Adres email:
Telefon:
Data i miejsce ukończenia warsztatów
masażu GaSa:
W warsztatach brałam/łem udział z
psem/bez psa:
Dane do rachunku (opcjonalnie):
Nazwa firmy:
Adres:
NIP:
Uwagi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu dostępnego na stronie:
http://martamucha.pl/wp-content/uploads/regulamin-kursu-instruktorskiego.pdf
Do zobaczenia na kursie!
Rehabilitacja psów – Marta Mucha-Balcerek
Centrum Kynologiczne „Psia Niania”

Podobne dokumenty