Uchwała nr 19/806/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania

Transkrypt

Uchwała nr 19/806/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania
Uchwała nr 19/806/2013
Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 maja 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia planów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu zatwierdza plany studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Uchwała nr 20/806/2013
Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 maja 2013 r.
w sprawie powołania dwóch specjalności na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunku
geodezja i kartografia
Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu powołuje na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunku geodezja i kartografia
dwie specjalności: geodezja i gospodarka nieruchomościami oraz geodezja i geoinformatyka.
Uchwała nr 21/806/2013
Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 maja 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia planów niestacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich
dla cudzoziemców w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska
oraz w dyscyplinie geodezja i kartografia
Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu zatwierdza plany niestacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich dla
cudzoziemców w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska oraz w dyscyplinie geodezja i
kartografia.
Uchwała nr 22/806/2013
Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 maja 2013 r.
w sprawie dopuszczenia dr. Wojciecha Jukubowskiego do kolokwium habilitacyjnego
Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu dopuszcza dr. Wojciecha Jukubowskiego do kolokwium habilitacyjnego.
Uchwała nr 23/806/2013
Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 maja 2013 r.
w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inż. Beaty Olszewskiej
Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu wszczyna przewód habilitacyjny dr inż. Beaty Olszewskiej.
Uchwała nr 24/806/2013
Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 maja 2013 r.
w sprawie wyznaczenia recenzentów przewodu habilitacyjnego dr inż. Beaty Olszewskiej
Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu wyznacza następujących recenzentów przewodu habilitacyjnego dr inż. Beaty
Olszewskiej:
1. prof. dr hab. inż. Czesław Szafrański z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
2. prof. dr hab. inż. Stanisław Kostrzewa z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Uchwała nr 25/806/2013
Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 maja 2013 r.
w sprawie nadania mgr inż. arch. Agnieszce Faron-Okoniewskiej stopnia doktora nauk rolniczych
Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu nadaje mgr inż. arch. Agnieszce Faron-Okoniewskiej stopnia doktora nauk rolniczych w
dyscyplinie ochrona i kształtowania środowiska, specjalność architektura krajobrazu.