program konferencji Pobierz plik PDF, rozm. 800,59 KB

Transkrypt

program konferencji Pobierz plik PDF, rozm. 800,59 KB
Program konferencji
z okazji 30-lecia Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
i 20-lecia Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich
pt. „Drogi w krajobrazie”
17 listopada 2016 r.
10.00
otwarcie konferencji – wystąpienie Dyrektora ZPKWŁ
10.15
wystąpienia gości
10.45
I sesja referatowa
Park krajobrazowy czy autostrada? – prof. dr hab. Józef K. Kurowski,
Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin, Uniwersytet Łódzki
Aspekty środowiskowe w kontekście budowy i eksploatacji autostrad A1 i A2
Anna Grobelkiewicz, Szymon Milczarek, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
Oddział w Łodzi
Ocena oddziaływania autostrad na etapie eksploatacji. Dylematy przyrodnika
Michał Stopczyński, Ecologic. Biuro Ekspertyz Przyrodniczych
dyskusja
11.50
przerwa kawowa
12.15
II sesja referatowa
Infrastruktura komunikacyjna na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi
dr Dariusz Pieniak, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi,
Instytut Nauk Leśnych w Tomaszowie Mazowieckim
Wpływ autostrady A1 na krajobraz Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.
Co zakrywa i co odkrywa autostrada? – Hieronim Andrzejewski,
Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego
Człowiek, przyroda, autostrady – Gmina Stryków
Andrzej Jankowski, Burmistrz Strykowa
Autostrada w wiejskiej gminie – szanse i zagrożenia
Stanisław Linart, Wójt Gminy Bolimów
dyskusja
14.00
obiad
15.00
III sesja referatowa
Zmiany w szacie roślinnej Bolimowskiego PK w okresie 30 lat ochrony
prof. dr hab. Leszek Kucharski, Kierownik Zakładu Ochrony Przyrody,
Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin, Uniwersytet Łódzki
Czy puszcza uczy? – dr Anna Traut-Seliga,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
Tradycyjne budownictwo drewniane PKWŁ i okolic – ochrona „ex situ”
Maja Sadzewicz-Nowak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dmosińskiej
w Nagawkach
dyskusja i podsumowanie konferencji
Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego
ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź
tel. 42 640-65-61 w. 1, fax 42 657-82-82
[email protected]

Podobne dokumenty