Śpiewnik Odnowy w Duchu Świetym wykonany przez Wspólnotę

Komentarze

Transkrypt

Śpiewnik Odnowy w Duchu Świetym wykonany przez Wspólnotę
I
PIEŚNI DO DUCHA ŚWIĘTEGO
1. PRZYBĄDŹ, DUCHU ŚWIĘTY
Przybądź, Duchy Święty a d G e
Spuść z niebiosów wzięty a d G e
Światła Twego strumień! C d G C
Przyjdź, Ojcze ubogich, e/ a e
Dawco darów mnogich, a e a e C e
Przyjdź, Światłości sumień! e / a e a
O najmilszy z gości, a d G e
Słodka serc radości, a d G e
Słodkie orzeźwienie! C d G C
W pracy Tyś ochłodą, e / a e
W skwarze żywą wodą, a e a e C e
W płaczu utulenie e / a e a
Światłości najświętsza, a d G e
Serc wierzących wnętrza a d G e
Oddaj swej potędze! C d G C
Bez Twojego tchnienia e / a e
Cóż jest wśród stworzenia? a e a e C e
Jeno cierń i nędze! e / a e a
2. DUCHU ŚWIĘTY
Duchu Święty /4 x a F d E
Przyjdź i rozpal nas i utul nas, Miłość nam daj. /2x
Przyjdź napełnij nas, rozraduj nas, Miłość nam daj /2x
Przyjdź i utul nas, rozkochaj nas, Miłość nam daj /2x
-2-
Obmyj, co nieświęte, a d G e
Oschłym wlej zachętę, a d G e
Ulecz serca ranę! C d G C
Nagnij, co jest harde, e / a e
Rozgrzej serca twarde, a e a e C e
Prowadź zabłąkane! e / a e a
Daj Twoim wierzącym, a d G e
W Tobie ufającym a d G e
Siedmiorakie dary! C d G C
Daj zasługę męstwa, e / a e
Daj wieniec zwycięstwa, a e a e C e
Daj szczęście bez miary! e / a e a
3. DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ
Duchu Święty przyjdź Duchu Święty przyjdź D A D G A
Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas G D G D G D A
4. DUCHU ŚWIĘTY STWORZYCIELU
Duchu Święty Stworzycielu, ożywiaj moją modlitwę, E A D A
Ożywiaj moje pragnienie pełnienia woli Ojca. h E A E
Duchu Święty, Stworzycielu otwieraj moje oczy, by widziały A D A
otwieraj moje uszy, by słyszały, serce, aby czuło. H E A E
Duchu Święty, Ożywicielu, przyjdź. H E A E
5. JAK OŻYWCZY DESZCZ
Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty, przyjdź. E A cis H7
Dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. /x2 E A cis H7
Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej. fis gis fis gis
Bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. /x2 fis gis A gis / Gis
6. PRZYJDŹ I OTWÓRZ MOJE SERCE
Przyjdź i otwórz moje serce, przyjdź i dotknij mnie D A h A D A G A
Stwórz na nowo, ukaż drogę, którą wybrał Pan. D A h A D A G A
O Duchu Święty , przyjdź, na nowo rozpal nas G fis h G A D
Strumienie łaski Twej, na życie nasze zlej G fis h G A D
-3-
7. DUCHU MIŁOŚCI
Duchu miłości, wylewaj się na nas D A h fis
Z przebitego serca Jezusa, Jezusa. G D e C A
8. DUCHU ŚWIĘTY WOŁAM PRZYJDŹ
Duchu Święty wołam przyjdź, bądź jak ogień duszy mej, D a
bądź jak ogień w ciele mym, rozpal mnie. G D G D
Wszechmogący Bóg jest pośród nas, miłosierdzie Jego wielkie jest, a G D a G D
Okazuje dobroć swoją dziś, dla tych, którzy chcą miłować Go. a G D a G A
9. SPOCZNIJ NA NAS DUCHU PANA
Spocznij na nas Duchu Pana D fis G
Duchu mądrości i rozumu, D fis G
Duchu poznania i bojaźni Bożej, D fis G D
Duchu miłości i mocy. e A D
10. NIECH TWÓJ ŚWIĘTY DUCH
Niech Twój Święty Duch // Dziś przeniknie mnie D h
I niech zawsze już //Gości w duszy mej. D h
I niech spadnie deszcz // Błogosławieństw Twych. G fis
Ojcze obmyj mnie. // Duchu Święty przyjdź. e A
Duchu Święty przyjdź. // Działaj z mocą w nas. D h
Duchu Święty przyjdź. // Przemień smutku czas. D h
-4-
11. PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY JA PRAGNĘ
Przyjdź Duchu Święty ja pragnę, o to dziś błagam Cię D e A D D7
Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie D D7 G g D A D
Przyjdź jako mądrość do dzieci, przyjdź jako ślepemu wzrok D e A D D7
Przyjdź jako moc w mej słabości, weź wszystko co moje jest D D7 G g D A D
Przyjdź jako źródło w pustyni, z mocą swą do naszych dusz D e A D D7
O, niech Twa moc uzdrowienia, dotknie uleczy mnie już D D7 G g D A D
12. NIECHAJ ZSTĄPI DUCH TWÓJ
Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi Ziemię e
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce C
Obmyj mnie i uświęć mnie uwielbienia niech popłynie pieśń a H7e
Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał, Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie C a G
Jezus, tylko Jezus Panem jest C H7 e
13. DUCHU ŚWIĘTY OBIECANY NAM
Duchu Święty obiecany nam, przypominaj to co mówi Pan e D e D e
Z Tobą Słowo Boże żywe staje się e D h G
W moim życiu Duchu prowadź mnie. e D e
Duchu Prawdy Ty umacniaj mnie, w drodze życia wybrałeś mnie e D e D e
Daj mi spotkać dzisiaj twarzą w twarz, żyjącego Pana pośród nas. e D e D e
-5-
14. W LEKKIM POWIEWIE
W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie/x2 a D a D
Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień, F G
Ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie, F G
Ale w lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą a F E a D a
15. OCZYŚĆ SERCE ME
Oczyść serce me, chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro. D A h e A
Oczyść serce me, chcę czystego złota blaskiem lśnić. D A h e A
Zstąp Ogniu, zstąp, przyjdź, oczyść serce me. D G A D G A
Chcę zawsze być święty, Tobie oddany, mój Panie. D A G A
Chcę zawsze być święty, Tobie, mój mistrzu, na zawsze oddany D A G A
Gotów by służyć Ci. G A D
Oczyść serce me, obmyj swoją krwią, spraw, bym mógł być święty. D A h e A
Oczyść serce me, z najtajniejszych grzechów oczyść mnie. D A h e A
16. DUCHU ŚWIĘTY POUCZAJ MNIE
Duchu Święty, pouczaj mnie e h
Duchu Święty, poprowadź mnie
Chcę iść za Tobą Duchu Święty / x2 C D e
17. NIECH NAS OGARNIE
Niech nas ogarnie, łaska Panie Twa D A h A
Duch Twój Święty niech dotknie nas G D G A /D
-6-
18. DUCHU ŚWIĘTY, TCHNIENIE OJCA
Duchu Święty, Tchnienie Ojca
Dawco życia.
Duchu Święty,
Źródło wody żywej w nas.
Tak pragniemy Ciebie Panie,
jak spękana ziemia deszczu,
jak pustynia kropli wody,
Duchu, przyjdź.
Duchu Święty,
Tyś Mądrością niezmierzoną.
Duchu Święty,
Ty oświetlasz drogi nam.
I prowadzisz nas do domu,
gdzie mieszkanie przed wiekami
przygotował dla nas Ojciec,
Duchu, przyjdź.
Tak pragniemy Ciebie Panie,
jak spękana ziemia deszczu,
jak pustynia kropli wody,
Duchu, przyjdź.
-7-
II
ŚPIEWAJMY PANU
19. NIECH BĘDZIE CHWAŁA
Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie, D h
Chwała i cześć Jezusowi, D A
Chwała, niech będzie chwała, D G g
Tak, Jemu chwała i cześć D A D
20. PRZYJACIEL
Przyjaciela mam, co pociesza mnie C G a F
Gdy o Jego ramię oprę się.
W Nim nadzieję mam, uleciał strach
On najbliżej jest, zawsze troszczy się.
Królów Król, z nami Bóg / x2
Jezus, Jezus /x X
21. JEZUS MĄ MIŁOŚCIĄ JEST
Jezus mą miłością jest C G a
Jezus moją miłością jest C F G
Panie, kocham Cię C (G)
22. BÓG JEST MIŁOŚCIĄ
Bóg jest miłością G C G
Miejcie odwagę żyć dla miłości h e A D
Bóg jest miłością G C G D
Nie lękajcie się C D G
-9-
23. NIECH MIŁOŚĆ TWOJA PANIE STRZEŻE MNIE
Niech miłość Twoja Panie strzeże mnie D h G A D h
Pieśnią chcę chwalić Imię Twe G A D h
I z dziękczynieniem sławić Cię G A D
24. SCHOWAJ MNIE
Schowaj mnie A E fis
Pod skrzydła swe D H7 E
Ukryj mnie A E fis
W silnej dłoni swej h E
Kiedy fale mórz chcą porwać mnie D E A
Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie D E fis
Panie Królem Tyś spienionych wód D E A
Ja ufam Ci, Ty jesteś tu fis E A
25. W TOBIE JEST ŚWIATŁO
W Tobie jest światło h e
Każdy mrok rozjaśni G D A
W Tobie jest życie h e
Ono śmierć zwycięża G A
Ufam Tobie miłosierny G D h fis
Jezu wybaw nas G D A
- 10 -
26. TY ŚWIATŁOŚĆ DNIA
Ty światłość dnia, wszedłeś w moje ciemności D A G
Dałeś mi wzrok, abym mógł widzieć Twą twarz
I spojrzenie miłości, w którym roztapiasz mój strach
Ref. Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę D A
Jestem tu, by wyznać to mój Bóg h G
Dobry i łaskawy, cały tak wspaniały
Ponad wszystko cenny dla mnie jest
2. Ty czasów Król, wywyższony na wieki
Jaśnieje w niebie Twój tron
Zszedłeś na ziemię, by stać się człowiekiem,
By rajem stał się mój dom
I niczym nie odpłacę się A D G h
Za miłość Twą i za Twój Krzyż
27. WITAJ PANIE
Witaj, Panie, dobrze, że jesteś e A e A
Witaj Zbawicielu czekaliśmy na Ciebie e A e A
Dobrze, że przyszedłeś /x2 C D e
28. PAN JEST PASTERZEM MOIM
Pan jest Pasterzem moim, niczego mi nie braknie. h Fis h G A D D7
Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie GA D h e h Fis h.
- 11 -
29. OTO JA, POŚLIJ MNIE
Ref. Oto ja, poślij mnie D G A
Dotknij ogniem moich warg
Powiedz, Panie czego chcesz
A moją rozkoszą będzie być posłusznym G h G A
Daj mi Twego Ducha fis h G A
Abym mógł stać się chlebem,
Abym stał się winem,
Abym głosił Twe pragnienie.
Nie chcę Ci już mówić
O moich potrzebach.
Panie, Ty wiesz wszystko,
Objaw mi Twe pragnienia
30. NIE BÓJ SIĘ, WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ
Nie bój się, wypłyń na głębię D A
Jest przy Tobie Chrystus G A
31. WIELBIĘ CIEBIE W KAŻDYM MOMENCIE
Wielbię Ciebie A E7 fis7
W każdym momencie D E7 A A7
O, Żywy Chlebie nasz h E D A
W tym Sakramencie fis h E7 A
- 12 -
32. NIE UMIEM DZIĘKOWAĆ
Nie umiem dziękować Ci Panie D A D
Bo małe są moje słowa fis G A
Zechciej przyjąć moje milczenie G A D h
I naucz mnie życiem dziękować G A D D7
33. DOTKNIJ PANIE
Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał G D e C D
Dotknij Panie moich warg, abym przemówił z uwielbieniem G D e D
Dotknij Panie mego serca i oczyść je G D e
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie C D
34. BÓG I TYLKO ON
Bóg i tylko On /2x D G
Panem moim jest jedynym e A h
Panem moim jest na wieki G A D
35. TA KREW
Ta krew z grzechu obmywa nas D G
Ta krew czyni mnie bielszym od śniegu A D
Ta krew z grzechu obmywa nas h G
To jest Baranka święta krew A D
- 13 -
36.PANIE PRZYJDŹ DO MEGO SERCA
Panie przyjdź do serca mego, z łaską swoją przyjdź. e D h e
Panie przyjdź do mego serca, bardzo potrzebuję Cię. e D h e A
37. PODNIEŚ MNIE JEZU
Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca /x2 e C D h /H7
Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia G D h
Aaaamen /x2 e D h e
38. TO MÓJ PAN
To Mój Pan wiele mi uczynił On moim Bogiem a d G C
To mój Pan wiele mi uczynił On mnie uzdrowił a d E a
39. TWOJA MIŁOŚĆ JAK CIEPŁY DESZCZ
Jesteś blisko mnie, tęsknię za Duchem Twym. e a D A
Kocham kroki Twe, wiem jak pukasz do drzwi e a D A
Przychodzisz jak ciepły wiatr, C G A
Otwieram się i czuję znów, że: G D F H7
Twoja miłość jak ciepły deszcz, e a H7
Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia. e C D G
Twoja miłość sprawia, że nieskończenie dobry Święty Duch a H7e
Ogarnia mnie. C D e
- 14 -
40. BÓG NASZ PAN
Bóg nasz Pan jest dobry cały czas / 2x e
Więc uwielbij Go, więc uwielbij Go. / 2x C D e C D e
41. CHCĘ WYWYŻSZAĆ IMIĘ TWE
Chcę wywyższać Imię Twe, chcę zaśpiewać Tobie chwałę G C D G C D
Panie dziś raduję się, bo przyszedłeś, by mnie zbawić G C D G C D
Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie, na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług G C D C G
Z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty, chcę wywyższać Imię Twe G C D H7 e C D G
42. CHWALĘ CIEBIE PANIE
Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam A cis
Wznoszę w górę swoje ręce uwielbiając imię Twe D h E
Bo wielkiś Ty wielkie dzieła czynisz dziś A fis
Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt D E E7
43. JEZUS JEST TU
Jezus jest tu, Jezus jest tu. C G7 C d G7
O wznieśmy ręce wielbiąc Jego Imię, C C7 F f
Jezus jest tu. C G7 C
Pan jest wśród nas ...
Bóg kocha nas ...
- 15 -
44. CHWALIMY PANA DZIŚ
Chwalmy Pana dziś za łaskę, którą daje nam D e A D G D
Chwalimy Pana dziś, za Jego moc. e A D D7
Stajemy przed Tobą z otwartym sercem G A7 D h
Nasze życie Panie, dajemy Ci / x2 e A D D7 (D G D)
45. CHRYSTUS PAN, BOŻY SYN
Chrystus Pan, Boży Syn, Zbawca nasz zgodził się A fis h E7
Wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał, A D
Ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że A h A
Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy. D7 h A E
Wywyższony bądź, Jezu, Baranku mój. D E A fis
Tyś jedyny Odkupiciel, Tyś mój Król! h E A E
Wywyższony bądź, Boży Baranku! D E A fis
Przed Twym tronem dziś najwyższy składam hołd. h E A
46. KRÓLÓW KRÓL
Królów Król, Pan Panów, chwała Alleluja! 2x e H7 e
Jezus Książę Pokoju, chwała Alleluja! 2x H7 e
47. JEZUS CHRYSTUS MOIM PANEM JEST
Jezus Chrystus moim Panem jest, Alleluja / 2x e G D h e
On kocha mnie, On kocha mnie, Alleluja. /2x a e D h e
- 16 -
48. JEZU MÓJ JEZU
Jezu mój, Jezu, dziś do Ciebie mówić chcę, e D e H7 e D e H7
Ty mi dajesz swojego Ducha, uwielbiam Cię. e D e H7 e D e
49. JEZUS NAJWYŻSZE IMIĘ
Jezus Najwyższe Imię, D D+7 D7 D D+7 D7
Nasz Zbawiciel, Książę pokoju e A7 D A7
Emmanuel, Bóg jest z nami, D D+7 D7 D D+7 D7
Odkupiciel, Słowo żywota. e A7 D D7
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, G A fis
Jedyny Ojca Syn umiłowany. H7 e A7 D D7
Zgładził grzech Baranek na wieki, G A7 fis
Królów Król i Panów Pan. H7e A7 D
50. KOCHAM CIEBIE JEZU
Kocham Ciebie Jezu, wznoszę ręce dając cześć D h e A
Całym światem jesteś mi, uwielbiam Twoje Imię Panie fis h e A A7
51. PANIE TWÓJ TRON
Panie Twój tron wznosi się, nad wszystkie ziemie świata D7 e A D fis h
Jesteś Najwyższy, Panie mój, Królu mój. /2x e A D
Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Boże nasz. /2x D fis G A D
- 17 -
52. NIECH BĘDZIE CHWAŁA
Niech będzie Chwała i cześć i uwielbienie, G e
Chwała i cześć Jezusowi, G D
Chwała, niech będzie chwała, G C c
Tak Jemu chwała i cześć. G D G
53. PANIE MÓJ
Panie mój, przychodzę dziś, serce me skruszone przyjm. D G D G
Skłaniam się przed świętym tronem Twym. D h e A
Wznoszę ręce moje wzwyż, miłość mą wyznaję Ci D G D Fis h
Uwielbiam Ciebie w Duchu, uwielbiam w prawdzie Cię e A e A
Życie me oddaję Tobie, uświęć je. e A D
54. PANU NASZEMU PIEŚNI GRAJCIE
Panu naszemu pieśni grajcie e D G
Wysławiajcie Jego święte Imię. D G H e
Alleluja /x4 e D G D e H e
55. RADUJE SIĘ DUSZA MA
Raduje się dusza ma, wielbi Pana swego, będę Ci śpiewał z całej siły e H7
Sławić Cię będę za twe dzieła, będę Ci śpiewał z całej siły e H7
Błogosławić będę Twoje imię, jest miłosierny Pan zastępów G D
Moc Jego ramienia nad swym ludem, Pan, mój zbawca! e H7
- 18 -
56. ŚWIĘTE IMIĘ JEZUS
Święte Imię Jezus , Święte imię Jezus G C D G C D
Jest na ustach mych i w sercu mym, w mocy Ducha uwielbiam Cię e A C D
Nie ma w innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom, innego Imienia e H7 G a C
W Nim zbawienie jest D G
57. TOBIE CHÓR ANIOŁÓW
Tobie chór Aniołów śpiewa nową pieśń Chwała Barankowi! /x2 D h G A
Alleluja! Alleluja! Alleluja! Chwała i cześć! /x2 G h G e A
58. WZNOSZĘ RĘCE ME WZWYŻ
Wznoszę ręce me wzwyż D Z moich ust chwała brzmi e
Sercem pełnym wdzięczności A
Błogosławić Cię chcę D
Błogosławić Cię chcę D
Błogosławić Cię chcę e
Sercem pełnym wdzięczności A
Błogosławić Cię chcę D c
59. JESTEŚ KRÓLEM
Jesteś Królem /2x Królem jest Bóg D A7 h G
Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie D A
Stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go. /2x h G
- 19 -
60. UWIELBIAJCIE PANA
Uwielbiajcie ludzkich serc bijące dzwony d C d C d /C d
Padnij na kolana przed nim ludu utrudzony A d C d C d /C d
On osuszy twoje łzy, On ratunkiem będzie ci F G A A7
Tu do Jego stóp padnie wróg, bo On Bóg niezwyciężony d C d C d /C d
Niepojęty w swej mądrości Święty, Święty Bóg miłości F G A A7
Śpiewaj Panu ziemio, chwalcie wszystkie świata strony d C d C d /C d
61. TAK MNIE SKRUSZ
Tak mnie skrusz, tak mnie złam d A d d A d
Tak mnie wypal Panie, byś został tylko Ty d c F g
Byś został tylko Ty, jedynie Ty d A
62. UWIELBIAM CIĘ, BŁOGOSŁAWIĘ CIĘ
Uwielbiam Cię, Błogosławię Cię, Swym Duchem ogarnij mnie. D h e A7
Uwielbiam Cię, chcę widzieć Twoją Świętą Twarz D h
I w miłość Twoją wtopić się. G A7 D A
63. UWIELBIAM IMIĘ TWOJE PANIE
Uwielbiam Imię Twoje Panie, wywyższam Cię i daję Ci cześć. A D E A D E
W przedsionku chwały Twej staję, z radością śpiewam Ci pieśń. fis D h E
Ref: O Panie Jezu chcę wyznać, że ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie. A D E A D E
Chcę Ci dziękować ze wszystkich sił, dajesz mi siebie bym na wieki żył. A D E fis h E
- 20 -
64. WIELBIĆ PANA CHCĘ
Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń d G d B C F A
Wielbić Pana chcę On źródłem życia jest. d G d B C d
65. JAK DOBRZE JEST DZIĘKOWAĆ
Jak dobrze jest dziękować Ci Panie a d
I śpiewać Psalm Twojemu Imieniu i opowiadać rano Twoje miłosierdzie G C E a d
A w nocy wierność Twoją, przy dziesięciostrunnej a E
harfie i lutni i dźwięcznej cytrze a d a E
66. CHLEBIE NAJCICHSZY
Chlebie Najcichszy, otul mnie swym milczeniem G D C D
Ukryj mnie w swojej bieli, wchłoń moją ciemność. G D a e
Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem. / x2 e C G D
Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom. / x2 e C G D
A ułomki chleba, które zostaną / x2 e C G D
Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód. / x2 e C G D
67. JA WIERZĘ ŻE TO JEZUS
Ja wierzę, że to Jezus, wierzę, że on Synem Boga jest. E A H7
On zmarł i powstał aby żyć, i za cenę śmierci życie dał. E A H7
Wierzę, że jest tu teraz, On tu teraz jest, stoi pośród nas, A H7 E A H7 E
Ma moc nas teraz uzdrawiać, uzdrowienia moc, ma przebaczenia dar. A H7 E A H7 E
- 21 -
68. JEDEN JEST TYLKO PAN
Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom. d g C d
Klęknijcie z nami, którzy tu wchodzicie i razem chwalmy Go. d C A d
Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas, d g C d
Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu, Bogu oddajmy cześć. d C A d
69. JEZUS DAJE NAM ZBAWIENIE
Jezus daje nam zbawienie, Jezus, daje pokój nam. d C a d C a d
Jemu składam dziękczynienie, chwałę serca mego dam. C a d C a d
Ref. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia. F C g d
Królem wiecznym On niepojęty w mocy swej. F C g d
Dziś znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj. F C g d
Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień. F C g d
W Jego ranach uzdrowienie, w Jego śmierci życia dar. d C a d C a d
Jego krew to oczyszczenie, Jego życie chwałą nam. C a d C a d
70. JEZUS ZWYCIĘŻYŁ
Jezus zwyciężył, to wykonało się d g
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc C F A
Jezus jest Panem, o Alleluja, d g
Po wieczne czasy Królem Królów jest. d A d
Jezus jest Panem /4x d g C F A
Tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, On jest Panem ziemi tej. d g A d
- 22 -
71. ŁASKĄ JESTEŚMY ZBAWIENI
Łaską jesteśmy zbawieni, z łaski możemy tu stać. C e F G
Łaską usprawiedliwieni i przez Baranka Krew. C e F G
Wzywasz nas Panie do siebie, przed Twój w niebie tron. e a F G
My łaską obdarzeni, Ce
Tobie składamy hołd. /2x F G C
72. MEMU BOGU KRÓLOWI
Memu Bogu Królowi będę śpiewał tę pieśń, e D h e
Teraz, zawsze, na wieki, Amen. he
Alleluja /3x, Amen! e D h e h e
73. PRZYCHODZISZ PANIE
Przychodzisz Panie, mimo drzwi zamkniętych F C A7
Jezu Zmartwychwstały ze śladami męki d B A B C
Ty jesteś z nami poślij do nas Ducha F C A7
Panie nasz i Boże uzdrów nasze ży-y-cie. d B A B C d
74. NIE BÓJ SIĘ, NIE LĘKAJ SIĘ
Nie bój się, nie lękaj się d A d A
Bóg sam wystarczy/x2. F C F A7 d B A A7
Zostań tu i ze mną się módl d A d A
Razem czuwajmy/x2 F C F A7 d B A A7
- 23 -
75. NIECHAJ MIŁOŚĆ TWA
Niechaj miłość Twa jak potężna fala D G D e A
Spłynie tu przez łaski Twej zdrój fis h fis h
Chryste dotknij mnie G A D
76. WSPANIAŁY DAWCO MIŁOŚCI
Wspaniały Dawco Miłości, składamy na Twoim stole D G D G D e A
Wszystko co mamy, wszystko co mamy e A fis h
Choć i tak to od wieków jest Twoje e G A7
Wspaniały Dawco Miłości, składamy na Twoim stole D G D G D e A
Radość i szczęście, trudy i znoje e A fis h
Choć i tak to od wieków jest Twoje e G A7
77. OFIARUJĘ TOBIE PANIE MÓJ
Ofiaruję Tobie Panie mój, całe życie me, D A h G
Cały jestem Twój, aż na wieki. A A7
Oto moje serce, przecież wiesz, Tyś miłością mą jedyną jest. D A h G A D
Ty w ofierze swojej, Panie mój, cały dajesz się Cały jesteś mój, aż na wieki D A h G A A7
Miłość Twoja niech uwalnia mnie, Tyś Miłością mą jedyną jest. D A h G A D
- 24 -
78. OTO STOJĘ U DRZWI I KOŁACZĘ
Oto stoję u drzwi kołaczę, oto stoję u drzwi i kołaczę. d C d a
Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego F C d a
I będę z nim wieczerzał a On ze mną. F G d G
79. MIŁOŚĆ, KTÓRĄ JEST BÓG W NAS
Miłość, którą jest Bóg w nas C e
Ukaże nam drogę C G
Którą mamy kroczyć/x2 C e F C G
80. UKAŻ MI PANIE
Ukaż mi Panie swą twarz, daj mi usłyszeć Twój głos C d C d C
Bo słodki jest Twój głos i twarz pełna wdzięku e F
Ukaż mi Panie swą twarz C d C
81. TOBIE CHWAŁA JEZU
Tobie chwała Jezu królu naszych serc C G a C
Tobie uwielbienie dziś wyśpiewać chcę F C d G
Tobie chwała Jezu, chwała i cześć/ x2 a e F C F C G
- 25 -
82. GODZIEN O GODZIEN JEST BÓG
Godzien, o godzien jest Bóg, siedzący na tronie, G D e C G C D
Baranek wśród chwał, przyjąć wdzięczność, siłę i moc, G D e C G C G
Błogosławieństwo i cześć. F C D
Ref. On Panem jest od wieków na wieki. /3x Amen G D C D G
Będziemy niezmiennie wciąż trwać w miłości i prawdzie, G D e C G C D
Oddając Mu hołd, miłość, wdzięczność, siłę i moc, G D e C G C G
Błogosławieństwo i cześć. F C D
83. JESTEM Z TOBĄ JEDNYM CIAŁEM
Modlę się do Ciebie i zrozumieć nie mogą E H E A
Że jestem z Tobą Jezu Chryste jednym ciałem cis fis H E
Jednym ciałem, jednym ciałem A H fis H
Jestem z Tobą Jezu Chryste jednym ciałem cis fis H E
- 26 -
III
PIEŚNI MARYJNE
84. GDY KLĘCZĘ PRZED TOBĄ
Gdy klęczę przed tobą, modlę się i składam hołd G h C D
Weź ten dzień, uczyń go swym,
I we mnie miłość wznieć G a D G C D G
Ref.: Ave Maria Gratia plena G h C D
Dominus Tecum Benedicta tu G a D G C D G
Wszystko Tobie daję, każdy sen i każdą myśl. G h C D
Matko Boga, Matko moja, wznieś je przed Boży tron G a D G C D G
Gdy klęczę przed Tobą, widzę Twa, radosną twarz G h C D
Każda myśl, każde słowo, niech spocznie w dłoniach Twych G a D G C D G
85. GOSPA MAJKA MOJA
Gospa Majka moja, Kraljica mira, D A G A D
Gospa, Majka moja, Kraljica mira D A G A D
Gospa, Majka moja, Gospa, Majka moja, Ti G D A
Gospa, Majka moja, Gospa, Majka moja, Ti G D A
86. MARIO PROSZĘ SPRAW
Mario proszę spraw aby życie mi nie było obojętne D A h G h A
Abym zawsze kochał to co piękne, pozostawił ciepły ślad na czyjejś ręce D A h G A
- 28 -
87. MARYJO KRÓLOWO POLSKI
Maryjo Królowo Polski (2x) D
Jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie, i czuwam na każdy czas (2x) G D A D (D7)
Maryjo jesteśmy młodzi (2x) D
Już dzisiaj zależy, od polskiej młodzieży, następne tysiąc lat (2x) G D A D (D7)
Maryjo Królowo nasza (2x) D
Ciebie prosimy, uświęcaj rodziny, uświęcaj każdego z nas (2x) G D A D (D7)
88. MARYJO ŚLICZNA PANI
Maryjo śliczna Pani, Matko Boga i ludzi na ziemi G h C D G
Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie a D G e
Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron C A7D7
Ref.: Maryja Ave Maryja, u Boga nam wybłagaj zdroje łask G C G H7 E7
By świat lepszy był, by w miłości żył, o Maryjo miej w opiece dzieci swe a D G E7 a D7 G
Maryjo śliczna Pani, świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy G h C D G
W sercu ból smutek żal, a w oczach wciąż strach a D G e
Usłysz Pani błaganie, pomóż nam C A7 D7
89. POKORNA SŁUŻEBNICO PANA
Pokorna Służebnico Pana e D
Łamiąca strzały nieprzyjaciela, miażdżąca głowę węża e D G D e
Bądź zawsze przy mnie, abym stawał się C a
Pokornym sługą, na wzór mego Mistrza i Pana. G D e
- 29 -
90. PODAJ MI SWOJĄ DŁOŃ MARYJO Z LA SALETTE
Podaj mi swoją dłoń Maryjo z La Salette /x2 e D e D G H7 e
I zabierz mój lęk i zabierz mój gniew, i pokój w serce me wlej /x2 G D e H7 e D e
91. O PANI UFNOŚĆ NASZA
O Pani ufność nasza, w modlitwy Twej obronie C F C F C G
Chroń nas / 2x E a G C
Królowo Pokoju F C G C
92. MIRIAM
Pomódl się Miriam, aby Twój Syn żył we mnie D G
Pomódl się, by Jezus we mnie żył D G
Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty e A
Gdzie Ty jesteś, niebo staje się e A
Miriam Tyś jest bramą do nieba D G
Moim niebem jest Twój Syn D G
Weź mnie, weź mnie do swego łona, e A
Bym Bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty D G A7 D
Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie. D G
Gdybym umarł, odpocząłbym D G
Przyspiesz, przyspiesz moją śmierć A G
Pragnę umrzeć, aby żyć D G A7 D
- 30 -
93. NIECH CI BŁOGOSŁAWI PAN
Niech ci błogosławi Pan niechaj cię strzeże C F C F C G
Niech rozjaśni oblicze Swe nad tobą i niech ci miłościw będzie d E a G F C G
Niech ci błogosławi Pan, niechaj cię strzeże C F C F C G
Niech obróci twarz swoją ku tobie i niech da ci swój pokój d E a G F C G
Ref. Niech ci błogosławi Pan C F C F
Niech ci błogosławi Pan C F G
Niech ci błogosławi Pan C F C F
Niech ci błogosławi Pan a G F
- 31 -
I. Pieśni do Ducha Świętego
1. Przybądź, Duchu Święty ......................................2
2. Duchu Święty ......................................................2
3. Duchu Święty przyjdź ..........................................3
4. Duchu Święty Stworzycielu .................................3
5. Jak ożywczy deszcz ...............................................3
6. Przyjdź i otwórz moje serce ..................................3
7. Duchu Miłości ....................................................4
8. Duchu Święty wołam przyjdź ..............................4
9. Spocznij na nas Duchu Pana ................................4
10. Niech Twój Święty Duch ...................................4
11. Przyjdź Duchu Święty ja pragnę ........................5
12. Niechaj zstąpi Duch Twój ..................................5
13. Duchu Święty obiecany nam .............................5
14. W lekkim powiewie ...........................................6
15. Oczyść serce me .................................................6
16. Duchu Święty pouczaj mnie ..............................6
17. Niech nas ogarnie ..............................................6
18. Duchu Święty, Tchnienie Ojca ..........................7
II. Śpiewajmy Panu
19. Niech będzie Chwała .........................................9
20. Przyjaciel ...........................................................9
21. Jezus mą miłością jest ........................................9
22. Bóg jest Miłością ...............................................9
23. Niech Miłość Twoja Panie strzeże mnie ...........10
24. Schowaj mnie ..................................................10
25. W Tobie jest światło ........................................10
26. Ty Światłość dnia .............................................11
27. Witaj Panie ......................................................11
28. Pan jest Pasterzem moim .................................11
29. Oto ja, poślij mnie ...........................................12
30. Nie bój się, wypłyń na głębię ...........................13
31. Wielbię Ciebie w każdym momencie ...............12
32. Nie umiem dziękować .....................................13
33. Dotknij Panie ..................................................13
34. Bóg i tylko On ................................................13
35. Ta krew ............................................................13
36.Panie przyjdź do mego serca .............................14
37. Podnieś mnie Jezu ...........................................14
38. To mój Pan ......................................................14
39. Twoja Miłość jak ciepły deszcz .........................14
40. Bóg nasz Pan ...................................................15
41. Chcę wywyższać Imię Twe ...............................15
42. Chwalę Ciebie Panie ........................................15
43. Jezus jest tu ......................................................15
44. Chwalimy Pana dziś ........................................16
45. Chrystus Pan, Boży Syn ...................................16
46. Królów Król ....................................................16
47. Jezus Chrystus moim Panem jest .....................16
48. Jezu mój Jezu ...................................................17
49. Jezus Najwyższe Imię .......................................17
50. Kocham Ciebie Jezu ........................................17
51. Panie Twój tron ...............................................17
52. Niech będzie Chwała .......................................18
53. Panie mój ........................................................18
54. Panu naszemu pieśni grajcie .............................18
55. Raduje się dusza ma .........................................18
56. Święte Imię Jezus .............................................19
57. Tobie chór Aniołów .........................................19
58. Wznoszę ręce me wzwyż ..................................19
59. Jesteś Królem ...................................................19
60. Uwielbiajcie Pana ............................................20
61. Tak mnie skrusz ...............................................20
62. Uwielbiam Cię, Błogosławię Cię ......................20
63. Uwielbiam Imię Twoje Panie ...........................20
64. Wielbić Pana chcę ............................................21
65. Jak dobrze jest dziękować .................................21
66. Chlebie Najcichszy ..........................................21
67. Ja wierzę że to Jezus .........................................21
68. Jeden jest tylko Pan .........................................22
69. Jezus daje nam zbawienie .................................22
70. Jezus zwyciężył .................................................22
71. Łaską jesteśmy zbawieni ...................................23
72. Memu Bogu Królowi .......................................23
73. Przychodzisz Panie ...........................................23
74. Nie bój się, nie lękaj się ...................................23
75. Niechaj miłość Twa ..........................................24
76. Wspaniały Dawco miłości ...............................24
77. Ofiaruję Tobie Panie mój .................................24
78. Oto stoję u drzwi i kołaczę ..............................25
79. Miłość, którą jest Bóg w nas ............................25
80. Ukaż mi Panie .................................................25
81. Tobie Chwała Jezu ...........................................25
82. Godzien o godzien jest Bóg .............................26
83. Jestem z Tobą jednym ciałem ...........................26
III. Pieśni Maryjne
84. Gdy klęczę przed Tobą .....................................28
85. Gospa majka moja ...........................................28
86. Mario proszę spraw ..........................................28
87. Maryjo Królowo Polski ....................................29
88. Maryjo śliczna Pani .........................................29
89. Pokorna służebnico Pana .................................29
90. Podaj mi swoją dłoń Maryjo z La Salette ..........30
91. O Pani ufność nasza ........................................30
92. Miriam ............................................................30
93. Niech Ci błogosławi Pan .................................31
- 34 -

Podobne dokumenty